Pomohu Vám s rozvojem skutečného vědomí Vaší VLASTNÍ HODNOTY až k dosažení schopnosti OSVOBODIT SE,  a to tím, že PŘIJÍMÁM inspiraci a inspiruji.

Toto video vzniklo v roce 2014 a dozvíte se s v něm, jak to bylo s prvopočátkem projektu „Podnikání trochu jinak“. V závěru videa (cca od 7.minuty) vysvětluji složitý proces, jak se do projektu zapojit. Vy však máte nyní situaci podstatně usnadněnu.

Video podobné tomuto si v projektu „Podnikání trochu jinak“ můžete podle Vašeho horoskopu narození zpracovat za pomoci e-booku „Jak za necelou hodinu připravit videoprezentaci podle horoskopu narození?“

Projekt „Podnikání trochu jinak“ napomáhá utváření webových stránek jednoduchým a originálním způsobem – za pomoci horoskopu narození, což Vás zároveň dovede k Vašemu vlastnímu „Já“. Výše uvedené video i všechny stránky tohoto webu jsou zpracovány podle mého horoskopu narození. Můžete tedy posoudit, zda Vám to dává smysl.

Poznámka k první polovině roku 2022

Dění v roce 2022 mě přimělo k tomu změnit podobu a celkový charakter svých webových stránek a reagovat i na současné dění. Proto jsem svůj web doplnila o mé postřehy týkající se války na Ukrajině včetně návrhu řešení situace tak, abychom si dokázali s touto situací poradit především na osobní rovině. Tomuto tématu se také věnuji ve svých projektech.

Dnes se již otevřeně hovoří o tom, že je svět plný problémů. Začíná se ukazovat, že to, co fungovalo v uplynulých letech, již nefunguje, a tak se dostáváme do situace, že si už nikdo s řešením problémů neví rady. V minulosti to bývalo tak, že když byla krize, začala válka, která nakonec destrukcí přinesla něco nového. To se děje i nyní, ale jasně se ukazuje, že válka současné problémy nevyřeší, spíše „přileje oleje do ohně“ – svět se tak dostává do „začarovaného kruhu“.

My však máme nyní, ve 21.století, konkrétně v roce 2022, možnost předejít tomu nejhoršímu a udělat něco pro to, aby mohlo začít něco zcela nového, aniž by byla nutná destrukce v podobě například celosvětového konfliktu způsobeného vynaložením velkého množství negativní energie, která by se projevila v budoucnu a jejíž neblahé důsledky by nesly celé budoucí generace.

To je také důvod, proč jsem se rozhodla na mém webu zveřejnit i záložky s informacemi reagujícími na dění na Ukrajině v roce 2022 z univerzálního hlediska – v záložce POSLANCI ČR naleznete text mailu, který jsem zasílala našim poslancům v květnu 2022; v záložce UKRAJINA naleznete text e-booku, kde se zmiňuji i o historii Ukrajiny, který jsem v mailu zasílala našim poslancům – text v záložce UKRAJINA je doplněný o další poznatky, ke kterým jsem dospěla v květnu a červnu 2022; v záložce NATO je text mého zamýšleného, ale nikdy neodeslaného dopisu generálům NATO s vysvětlením mého postoje k dění na Ukrajině a návrhu řešení s vědomím, že vyslovené slovo se dostane tam, kam se dostat má.

Ptáte se proč to všechno? Jde o to, aby dnes žijící generace vyslaly jasný signál o řešení problémů i do budoucnosti a to lze udělat jedině za předpokladu, že bude s tím vším obeznámeno co nejvíce lidí.

V tuto chvíli jde o to energie vyrovnat a za tímto účelem projít naprosto vědomou transformací – transformací myšlení. A právě tuto možnost má každý, kdo si udělá čas na prostudování tohoto webu a bude ochoten se zapojit do projektů, které nabízí řešení dané situace.

I text této prezentace je zpracovaný podle horoskopu narození. Jedná se v podstatě o rozšířený text výstižné zprávy v úvodu (Core Message), kde je zakomponován i negativní projev energie. Vy si můžete podobný text zpracovat v projektu „Podnikání trochu jinak“ s e-bookem „Jak za pár minut vytvořit Core Message podle horoskopu narození?“. Jak je to s projevem jednotlivých energií, to se dozvíte z Vašeho osobního horoskopu narození, který Vám mohu zpracovat a na jehož základě si můžete texty zpracovat.