I ty citlivě pečuješ o to přirozené podle toho, jak je ve tvém horoskopu narození postaveno znamení Rak, což souvisí s tvou rodinou a původem, potažmo také s národem, vlastí i s planetou Zemí, jak je to naznačeno energií znamení ve 4.domu a na Imum coeli (IC). Touto energií tě vybavili tví předkové. Vnitřní pocit bezpečí podle postavení Měsíce(/Luny ti umožňuje cítit se dobře tím, že žiješ a konáš v souznění planetou Zemí, tedy s přirozenými zemskými mechanismy, v čemž ti pomáhá i energie, kterou tě vybavila tvoje rodina a původ (IC+4.DŮM).

Každý z nás by měl také citlivě PEČOVAT o to přirozené, co souvisí s naší RODINOU a PŮVODEM obecně, tedy i s DOMOVEM, NÁRODEM, VLASTÍ a potažmo také s planetou Zemí, která je domovem nás všech. Vnitřní pocit BEZPEČÍ ti umožňuje cítit se dobře tím, že žiješ a konáš v souznění planetou Zemí, tedy s tím, co je přirozené, v čemž ti pomáhá i energie, kterou tě vybavila tvoje RODINA a PŮVOD.

tak, abychom se cítili dobře. Máme-li se cítit dobře, je třeba také  PEČOVAT o RODINU a to, co souvisí s naším PŮVODEM, aby to zůstalo zachováno. Jedině pokud žijeme v souznění se svým PŮVODEM, jsme schopni při citlivé PÉČI také empatie, tedy vcítění se do pocitů druhého člověka, aniž bychom sklouzli k přecitlivělosti nebo k „péči“ o to, co není přirozené.

Na planetě Zemi máme všichni svůj domov, planeta Země je také „matka“ nás všech, takže celé lidstvo je vlastně jedna velká rodina, kde jsou jednotlivé národy jakýmisi mikro-rodinami. O to přirozené, co souvisí s původem člověka i planetou Zemí, pečujeme v té životní oblasti, kde je v horoskopu narození znamení Rak.

Je důležité také to, čím vás vybavila vaše RODINA, tedy váš PŮVOD při PÉČI o to, co je přirozené, a také pro váš vnitřní pocit BEZPEČÍ  Právě tato energie souvisí i s vaším NÁRODEM a vaší VLASTÍ, která je vlastně jakýmsi mikrokosmem planety Země podle energie, kterou jsme převzali od svých předků, což je energie znamení ve 4.domu horoskopu narození.

BEZPEČÍ

Každý z nás také pociťuje vnitřní pocit BEZPEČÍ související s tím, jak dalece je to, s čím se v životě setkáváme, v souznění s planetou Zemí. Je to právě náš vnitřní pocit BEZPEČÍ, co nás s planetou Zemí spojuje.

Indicii o tom, jaká energie je důležitá pro váš vnitřní pocit BEZPEČÍ, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 4 pod nadpisem BEZPEČÍ.

Pod nadpisem BEZPEČÍ V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti je vnitřní pocit BEZPEČÍ patrný.

Naše vnitřní pocity vypovídají I o naší potřebě BEZPEČÍ. Je tedy důležité vědět, jaká energie je důležitá pro vnitřní pocit BEZPEČÍ. Tuto indicii nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 4 pod nadpisem BEZPEČÍ.

Každý z nás také pociťuje vnitřní pocit BEZPEČÍ související s tím, jak dalece je to, s čím se v životě setkáváme, v souznění s planetou Zemí. Je to právě náš vnitřní pocit BEZPEČÍ, co nás s planetou Zemí spojuje.

Indicii o tom, jaká energie je důležitá pro váš vnitřní pocit BEZPEČÍ, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 4 pod nadpisem BEZPEČÍ.

Pod nadpisem BEZPEČÍ V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti je vnitřní pocit BEZPEČÍ patrný.

BEZPEČÍ V ŽIVOTNÍ OBLASTI

Důležité je také to, v jaké životní oblasti pociťuješ vnitřní pocit BEZPEČÍ. Indicii nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 4 pod nadpisem BEZPEČÍ V ŽIVOTNÍ OBLASTI.

PÉČE

Tvůj vnitřní pocit BEZPEČÍ souvisí také s PÉČÍ o to, co je přirozené.

Na osobní rovině jde tedy o jakýsi mikrokosmos makrokosmu planety Země – o náš vlastní domov jako mikrokosmos planety Země, o naši vlastní matku jako o zastupitelku planety Země v rodině, a také o náš vlastní národ jako o mikrokosmos velké rodiny zvané „lidstvo“. To všechno poukazuje na místo, kam patříme a kde se cítíme dobře.

A právě toto vše nám v horoskopu narození připomíná znamení Rak.

Indicii. Tuto indicii nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 4 pod nadpisem PÉČE (může jít i o dvě životní oblasti).

RODINA, PŮVOD

Po vymezení tvého vlastního prostoru i v oblasti FINANCÍ se dále rozšiřuješ do tvého BLÍZKÉHO OKOLÍ, přičemž toto rozšiřování souvisí i s tvým VZDĚLÁNÍM..  Indicie o tom, jakou energii nebo energie uplatňuješ v této životní oblasti právě ty, nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 4 pod nadpisem BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ (může jít i o dvě energie).

Pokud ještě nemáš tvůj osobní e-book „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“, můžeš si jej objednat na odkazu níže.