Se zodpovědným budováním pevně daného řádu, který bude platný dnes i v budoucnu, je spojena náročná, zodpovědná a usilovná práce a překonávání překážek. Při překonávání překážek si plníš svou (karmickou) vesmírnou zkoušku, což je něco, k čemu pociťuješ odpor, protože právě v tom vidíš svou vlastní nedokonalost. Překonáváním těchto překážek se však učíš, zdokonaluješ se a v konečném efektu se ti dostane úcty druhých lidí. To všechno souvisí také s tvým uplatněním ve společnosti, kde máš, stejně jako ostatní, svůj vlastní úkol.

Pokud s něčím začínáme, pak je nutné mít nějaký pevně daný řád, podle kterého bude vše fungovat. A tak se nám čas od času připomíná i energie BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který můžeme převzít zodpovědnost. Každý z nás má tento úkol naznačen ve své MAPĚ ŽIVOTA znamením Kozoroh.

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA i zodpovědné BUDOVÁNÍ pevně daného řádu souvisí také s postavením ve SPOLEČNOSTI podle energie znamení na Medium Coeli a v 10.domě horoskopu narození.

Abychom nepřeháněli, je zde také vesmírný učitel, který představuje naši VESMÍRNOU ZKOUŠKU. Právě tento „vesmírný učitel“ nám klade do cesty překážky, které musíme překonávat. Jsme tak ZKOUŠENI v tom, jak dalece si dokážeme vytrvale jít za uskutečněním svých záměrů s veškerou zodpovědností, která je s tím spojena.

Indicii o tom, v projevu jaké energie jste společně s vašimi vrstevníky VESMÍREM ZKOUŠENI v tom, jak dalece dokážete být vytrvalí ve svých záměrech, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 10 pod nadpisem VESMÍRNÁ ZKOUŠKA.

Pod nadpisem VESMÍRNÁ ZKOUŠKA V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti si tuto VESMÍRNOU ZKOUŠKU plníte.