KROK 11 je o sdílení společných ideálů. Lidé se sdíleli odjakživa a o Češích to platí dvojnásob. Pojďme pohlédnout do minulosti z poněkud jiného úhlu pohledu – z toho univerzálního. S tímto poznáním se propracujeme k tomu, že období let 2012-2026 odpovídá v určitém smyslu letům 1847-1862. Přitom zjistíme, že již v té době měli lidé potřebu se spojovat a vytvářet spolky, v nichž mohli uplatnit své vlastní já. O tom, že měl vznik těchto spolků své opodstatnění, svědčí to, že spolky, které v Čechách vznikly v 19.století, existují dodnes – jsou to Sokolové a Baráčníci.

TJ SOKOL

Tělocvičná jednota Sokol vznikla v roce 1861.

Tělocvičná jednota Sokol má za cíl především udržovat tělesnou kondici pravidelným cvičením. Je zde však ještě další spolek, který vznikl v 19.století a jehož úkolem je udržování lidových tradic. 

Baráčníci

Tento spolek byl založen o něco později, ale jeho vznik probíhal souběžně se Sokolem.

Jak je to se spoluprací států?

Nejen lidé se spojují. Potřebu spojovat se mají i jednotlivé státy. Po druhé světové válce bylo nutné především stabilizovat hospodářství, a tak vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci, zkráceně RVHP, kdy si hospodářsky vzájemně pomáhaly státy socialistického bloku. Mimoto se státy spojily také z hlediska společné obrany a bezpečnosti ve Varšavské smlouvě. A jaký byl výsledek této spolupráce? To se dozvíte níže v příspěvku „Hostýn v úplňku“.

RVHP i Varšavská smlouva byly po roce 1989 zrušeny a Československo rozděleno. Česká republika pak vstoupila do NATO, čemuž se podřídilo všechno to, co se dělo v naší armádě. Více o tom v níže uvedeném příspěvku „Armáda včera a dnes … A co zítra?“ z roku 2018.

Jak je to ve 21.století?Jde především o převzetí zodpovědnosti

Jaký máte pocit z výše uvedených informací? Právě naše vnitřní pocity jsou tím, čemu musíme věnovat pozornost i při sdílení společných ideálů. Zahrnuje současný stav armády to, co souvisí s univerzálními principy? Je naše armáda současnosti stvořená pro ŽIVOT? Za co asi zodpovídají současní armádní velitelé?

Pokud hovoříme o převzetí zodpovědnosti, pak se musíme ptát, zda v České republice existuje politické hnutí, které by mohlo zastupovat všech 12 univerzálních principů?

Jak se sdružují Češi ve 21.století?

Odpověď na výše uvedenou otázku ohledně politického hnutí, které by mohlo zastupovat všech 12 univerzálních principů, je kladná. Takové hnutí existuje nebo spíš existovalo. Jedná se o hnutí PRAMENY. Hnutí PRAMENY bylo zaspáno do rejstříku 3.8.2021 a o dva měsíce později mělo své kandidátky v parlamentních volbách ve všech regionech naší vlasti.  Jedná se o seskupení devíti subjektů, přičemž zapojit se do dění mohli i jednotlivci. V současné době jsou všechny zúčastněné subjekty i nadále v kontaktu, ale již ne pod hlavičkou PRAMENY.

 Jedním z PRAMENŮ v roce 2021 byla také skupina OTEVŘENÍ VĚDCI, kteří mj. poukazují na nutnost změnit vědecký přístup k životu na spirituální úroveň.

Výzva skupiny OTEVŘENÍ VĚDCI

Tato výzva ke mně přišla v roce 2018 od jedné mé klientky, která už nechtěla dále pokračovat v hlubokém poznání života s mými projekty. Je to tak v pořádku, každý má svobodnou volbu a může se svobodně rozhodovat i v souvislosti s univerzálními projekty. V roce 2018 v té chvíli něco končilo a zároveň něco začínalo – končila má spolupráce s mou klientkou a začínala moje spolupráce se skupinou Otevřených vědců. Tak by to mělo být s každým konáním člověka. Pokud něco splní svůj účel, skončí to a začne něco nového. K čemu vedla moje spolupráce se skupinou Otevřených vědců, to se dočteš v KROKU 12.