Převzetí zodpovědnosti je neodmyslitelnou součástí každého našeho konání i nekonání, když neuděláme to, co bychom udělat měli. KROK 12 tedy představuje to, co v konečném efektu PŘIJÍMÁME po veškerém našem konání i nekonání a za co přebíráme zodpovědnost. Pojďme se tedy podívat na to, co PŘIJÍMÁME ve 21.století v době, kdy vznikla INSPIRO-AKADEMIE, tedy na přelomu let 2021-2022.

Seznámíme-li se s univerzálními principy, pak zjistíme, že při cyklickém pohybu planet se určitá období opakují. 

Lidé v letech 2020-2021 byli nuceni PŘIJÍMAT především NE-MOC Covid. S touto nemocí jsme byli přesvědčováni, že vrcholem zodpovědnosti je nechat se očkovat, tedy nechat si vpravit do svého těla neznámou chemickou látku, o které nevíme, co s naším tělem udělá. Desetitisíce lidí na to doplatilo životem nebo zhoršeným zdravím. Tato NE-MOC se však na začátku roku 2022 najednou zničehonic stala ve své nové variantě méně smrtící. 

Mám-li hovořit za sebe, nezastávám iluzi o tom, že Covid je něco, co vzniklo samo od sebe přirozenou cestou. Existuje důkaz o tom, že se jedná o látku, která byla vyrobena v laboratoři.

I tak se stal Covid tím, co rozdělilo národ… Na začátku roku 2022 se český národ rozdělil na dva tábory – na příznivce očkování a odpůrce očkování.

Co životní prostředí?

Lze tedy říci, že současný systém nesjednocuje, jak by to mělo být, ale rozděluje. My bychom však v této rozhodující chvíli měli opustit osobní rovinu a zaměřit se na to, jaký dopad bude mít to všechno na životní prostředí, a to jednak v tom smyslu, co člověk po tom, co je očkován, vyloučí z těla a jak tyto látky ovlivní životní prostředí a hlavně – jak to bude s tím obrovským množstvím plastů, které takto vznikne, když už teď jsou plasty a odpad obecně velkým problémem…?

Češi však tento problém řeší po svém.

Máme-li to říci jednoduše, pak to můžeme říci zhruba takto – celý svět se v roce 2022 potýká s obrovskými problémy. Všichni vědí, že je to špatně, přesto se s tím nic nedělá a jen se stále řeší důsledky problémů, čímž se problémy stále opakují a stupňují, namísto toho, aby se jednou pro vždy vyřešila příčina – bude-li odhalena a odstraněna příčina problému, problém přestane existovat. To se dnes už ví a přesto se to neděje. Nejspíš proto, že s odhalením a odstraněním příčiny by bylo spojeno něco, o čem se nesmí hovořit nebo proto, že je prostě lepší „nepíchat do vosího hnízda“. A tak je na čase začít vše řešit na osobní rovině, tedy udělat něco pro to, abychom si v tomto chaosu a naprosto nepřehledné situaci vytvořili něco, čeho se my sami můžeme přidržet na osobní rovině a to začít uplatňovat v praxi. K tomu je však nutné si uvědomit a přiznat, co bylo vytěsněno… Co tedy na to na všechno „malý“ český národ?

Co na to Češi?

Máme-li si v plné míře uvědomit, co bylo v minulosti námi nebo našimi předky vytěsněno, pak je třeba si všímat NEVĚDOMÍ – ať už našeho vlastního nebo NEVĚDOMÍ lidstva – a znovu si připomenout to, co bylo v uplynulých 30ti letech vytěsněno. Češi jako národ vytěsnili to původní a přirozené, to, co souvisí s naším původem, co nás spojuje a sjednocuje, naši „božskou jiskru“. A právě k tomu je nutné se teď vrátit. Český národ je možná „malý“ co do počtu, ale rozhodně je velký duchem a svými schopnostmi. Posbírejme z minulosti to, co z nás činilo výjimečný národ a postavme to na univerzální úroveň. Co to bylo?

Neříkám, že bylo do roku 1989 vše perfektní, ale pokud to fungovalo, stačí to, co bylo do té doby funkční, jen „oprášit“ a vylepšit, tedy obohatit o dosavadní zkušenosti a možnosti. A pak ať se každý zapojí tak, jak to umí a jak je to pro něj přirozené.

Podstatou naprosté soběstačnosti bylo v socialistickém hospodářství plánované hospodářství a všichni měli povinnost pracovat. V letech 2020-2021 se rovněž plánovalo, ale plánovalo se pouze to, kolik přibyde nemocných. Pokud je hospodářství země založeno na NE-MOCI, pak není něco v pořádku a je třeba přijmout zcela nový pohled na současné dění, abychom mohli v každém případě vždy pouze PŘIJÍMAT to, co přichází. Co například spojit vědu a spiritualitu… ?

Jak už víme z KROKU 11, jedním z PRAMENŮ je také komunita OTEVŘENÍ VĚDCI a jedním z členů této komunity je vědec Radek Kaňa, který přichází s inspirujícím poznáním, že by měl být dán vědě spirituální rozměr. 

Pro inspiraci se podívej na Radkovy přednášky, jak za pomoci matematiky propojit Západní a Východní filozofii a stáhni si e-booky s přepisem přednášek a mým komentářem. Možná i ty máš něco, co by mohlo pomoci a co je možné v INSPIRO-AKADEMII předložit pro inspiraci. 
 Nech se inspirovat Radkovými videy na téma „Analogie vědy Východu a Západu“.

ANALOGIE VĚDY VÝCHODU A ZÁPADU – ČCHI-KUNG – Radek Kaňa – OTEVŘENÍ VĚDCI

Je dost možné, že i ty máš něco, co by bylo dobré sdělit ostatním, aby s tím mohli pracovat. Právě to mohou být informace, které napomáhají celkovému sjednocení. Jedním z prvních, kdo nám předal takovou informaci byl člen skupiny OTEVŘENÍ VĚDCI Radek Kaňa

Radek Kaňa – Analogie vědy Východu a Západu -1. díl – Čchi a věda

Níže si můžeš stáhnout e-book k Radkově přednášce s mým komentářem.

Radek Kaňa – Analogie vědy Východu a Západu – 2. díl – Vědomí a prostor

Níže si můžeš stáhnout e-book k Radkově přednášce s mým komentářem.

Radek Kaňa – Analogie vědy Východu a Západu – 3. díl – Živý prostor a stvoření

Níže si můžeš stáhnout e-book k Radkově přednášce s mým komentářem.

Radek Kaňa – Analogie vědy Východu a Západu – 4. díl – Štěstí a spasení

Níže si můžeš stáhnout e-book k Radkově přednášce s mým komentářem.

Radek Kaňa je členem skupiny OTEVŘENÝCH VĚDCŮ.  Jaký bude tvůj projekt nebo tvé dílo, které vytvoříš …?