Pokud něco děláme, pak si musíme uvědomit také dopad toho všeho na dalekou budoucnost, protože to souvisí s rozvojem naší osobnosti. V určitém okamžiku našeho života je nutné dát tomu, co děláme, duchovní rozměr, protože tak si to žádá vesmír. Rozvoj osobnosti má pevně daný vzorec, který je zřejmý již z okamžiku narození. Duchovní rozměr nám pomáhá přesáhnout naše vlastní „Já“ i hranice vlasti, abychom si uvědomili, že planeta Země je domovem nás všech bez ohledu na to, kde žijeme. Jak je to s rozvojem osobnosti, to je uvedeno ve videích.

V tomto videu je uvedeno, jak ovlivňuje průchod planet sluneční soustavy náš osobní rozvoj. U tohoto videa je poněkud úsměvný konec – inu, jsem taky jenom člověk a zdaleka ne dokonalá :-).

Univerzální rozvoj osobnosti

S hlubokým pochopením může souviset i to, co se odehrálo v prvních dnech, měsících a letech života jedince, protože z toho jedinec čerpá celý život a ovlivňuje to rozvoj jeho osobnosti. I přesto si musíme přiznat, že rozvoj osobnosti je daný již v okamžiku narození. Svědčí o tom to, co je uvedeno ve videích níže … 

E-BOOK „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“pro UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU ke stažení

V tomto e-booku do tvé UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNY je uvedeno, jak probíhá univerzální rozvoj osobnosti od narození k moudrosti.

DALEKÉ CESTY, CIZINA

Vzhledem k tomu, že KROK 9 souvisí i s cizinou, čeká INSPIRO-AKADEMIE a další projekty také na schopné překladatele, kteří dokážou tyto informace přetlumočit  do světových jazyků.

„Penzijní reforma trochu jinak“ opět na scéně

Vše se děje v kruhu, a tak snad nepřekvapí, že právě to, jak probíhá rozvoj osobnosti, souvisí také s tím, jaký bude náš důchodový věk (viz KROK3).

S pochopením toho, jak je to s penzijní reformou, souvisí i naše ochota převzít zodpovědnost za své konání a splnit si svůj karmický úkol, kterým připravujeme podmínky pro budoucí život nejen sobě, ale i generacím, které přijdou po nás. Proto je v 10.-12. KROKU shrnuto vše od nejhlubšího poznání a pochopení až po možnost řešení.