Zde je přehled všech KROKŮ, které jsou součástí členské sekce INSPIRO-AKADEMIE a s nimiž si budete vytvářet vlastní domácí UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU. Jedná se vlastně o 12 KROKŮ PRO VÁŠ NOVÝ ZAČÁTEK. Bylo by dobré, aby se tyto informace dovědělo co nejvíce lidí, protože právě tyto informace jsou samotným základem pro Věk Vodnáře. V bonusové části jsou různé zajímavosti na téma univerzálních principů, například jak dalece má pohyb planet vliv na povodně, proč by měly spolupracovat generace 60.a 90.let 20.století, co má společného rok 2012 a egyptské pyramidy apod. Jednotlivé KROKY si otevřete po vložení Vašich přihlašovacích údajů, které obdržíte po úhradě ČLENSTVÍ v INSPIRO-AKADEMII.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 1 – Jak začít?

Pokud s něčím začínáme, pak záleží především na tom, JAK a PROČ začínáme? V minulosti mnoho nového začínalo válkami. 
Energii, kterou lidstvo vynakládá na válečné konflikty, je však dnes možné uplatnit i jinak a tím válkám předcházet. Jak na to, o tom pojednává e-book „Jak předcházet válkám?“ pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU, který si stáhnete v KROKU 1 INSPIRO-AKADEMIE. V prezentaci, kterou si zde můžete prohlédnout, se vrátíme do roku 2017 a 1934 a také hluboko do minulosti – do doby před naším letopočtem, protože právě tehdy to všechno začalo…

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 2 – FINANCE

Tím, co začneme, si můžeme vydělávat peníze. Peníze vždycky byly to, co lidi zajímalo nejvíce. Podstatu finanční stability vystihl ve 20.století Robert Kiyósaki v CashFlow kvadrantu, ale podoba CashFlow kvadrantu v té podobě, jak jej nastínil Robert Kiyósaki, dnes již přestává stačit a je třeba jej poopravit. Jak? To se dozvíte v e-booku „CashFlow Kvadrant trochu jinak aneb Jak propojit CashFlow Kvadrant s horoskopem narození?“ pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU. Podívat se můžete také na video na toto téma z roku 2012.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 3 – INFORMACE

V tomto KROKU se budeme věnovat komunikaci. Seznámíte se s tím, jak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ pravidlo pro komunikaci a ve videu se seznámíte s tím, jak by mohla vypadat Penzijní reforma trochu jinak. Na toto téma si také stáhnete e-book pro vaši domácí UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 4 – PRVNÍ PROTOTYP VŠECH ZAČÁTKŮ

Pokud s čímkoli začínáme, musíme věnovat pozornost také tomu, jak dalece je to přirozené. Každý z nás má totiž ve své psychice zakódován první prototyp všech začátků – vznik planety Země. To, co se dozvíte z videa „Vznik planety Země – PRVNÍ PROTOTYP VŠECH ZAČÁTKŮ“, je dále rozšířeno v e-booku, který si můžete stáhnout do vaší UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNY

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 5 – DĚTI a HRY

Každý člověk už v dětství potřebuje podchytit a naučit se uplatňovat svůj osobní potenciál. Tento potenciál bude v dalších letech dále rozvíjet a čerpat z toho, s čím se setkal v dětství. Proto je tak důležité zvládnout dominantní energie už v dětství. Ve videu „Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí?“ se dozvíte, jak na to a stáhnete si stejnojmenný e-book do vaší UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNY s charakteristikami jednotlivých dominantních energií a popisem, jak s jednotlivými dominantními energiemi pracovat, na co si dát pozor, jak se projevuje nezvládnutá dominantní energie i jak se může projevit na fyzické rovině.

V tomto KROKU naleznete informaci o tom, jak Vám mohu na osobní rovině pomoci.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 6 – ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ

Zdraví je to, co řeší většina lidí. A co byste řekli tomu, kdyby existovala možnost ovlivňovat svůj zdravotní stav pouhým myšlením?  Stačí si uvědomit, jaké jsou naše skutečné potřeby a jaká je hierarchie těchto potřeb.

Hierarchii potřeb zmapoval již v první polovině 20.století americký psycholog Abraham Maslow. Jeho fenomén známý pod pojmem „Maslowova hierarchie osobních potřeb“ představuji z poněkud jiného úhlu pohledu v členské sekci. Můžete se podívat na video a stáhnout si e-book „Maslowova hierarchie potřeb jak ji neznáme“ pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 7 – VZTAHY, SPOLUPRÁCE

S druhými lidmi se setkáváme, abychom se díky nim něco naučili nebo naopak abychom my naučili něco druhé lidi, k čemuž se leckdy propracováváme skrze problémy, někdy i zdravotní. 

Ve videu „Jak se uzdravit“ se můžeš v členské sekci seznámit mj. i s tím, jak rozpoznat příčinu zdravotních problémů podle horoskopu narození.

Z videa pochopíte, že zdraví je velice úzce spojeno se vztahy. V dalším videu „Jak si utvářet harmonické vztahy a lépe porozumět druhým lidem?“ se v členské sekci seznámíte také s tím, jak si utvářet harmonické vztahy a lépe porozumět druhým lidem…

To, co je ve videích uvedeno, je jen část  z toho, co je uvedeno v e-booku pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“, kde naleznete i informaci o tom, jak si kromě pevného zdraví  zachovat i harmonické vztahy.

I zde naleznete informaci, jak vám mohu pomoci na osobní rovině.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 8 – BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ POCHOPENÍ, MINULOST

V tomto kroku jde mj. i o hluboké pochopení, např. za pomoci psychologie nebo i astrologie. Propojením těchto oborů vznikla astropsychologie. V členské sekci proniknete hlouběji do astropsychologických zákonitostí prostřednictvím videí o univerzálních principech – z čeho vycházejí a jak se projevují… Všechny univerzální poznatky jsou shrnuty do e-booku „Univerzální principy pro život“ pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 9 – ROZVOJ OSOBNOSTI, BUDOUCNOST a CIZINA

Pokud něco děláme, pak si musíme uvědomit také dopad toho všeho na dalekou budoucnost, protože to souvisí s rozvojem naší osobnosti. 
V určitém okamžiku našeho života je nutné dát tomu, co děláme, duchovní rozměr, protože jinak budeme pouze přehánět. Rozvoj osobnosti má pevně daný vzorec, který je zřejmý již z okamžiku narození. Duchovní rozměr nám pomáhá přesáhnout naše vlastní „Já“ i hranice vlasti, abychom si uvědomili, že planeta Země je domovem nás všech bez ohledu na to, kde žijeme. Jak je to s rozvojem osobnosti, to je v členské sekci vysvětleno ve videích „Jak se připomíná deset životních úkolů?“ „Rozvoj osobnosti v prvním roce života„, „Rozvoj osobnosti v prvních dvanácti letech života“, „Jak je to s plněním generačních úkolů?„.

To, co je uvedeno ve videích, je v členské sekci shrnuto také v e-booku „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“ pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU. Vrátíme se zde také k Penzijní reformě trochu jinak.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 10 – SPOLEČNOST a HLUBOKÉ POZNÁNÍ Z DĚJIN ČASU

Abychom pochopili současnost, je třeba hlubokého poznání minulosti. S tím se seznámíte ve videu, které je součástí členské sekce v KROKU 10. To, co je ve videu, si také stáhnete v členské sekci jako e-book s mým komentářem, který si můžete rovněž stáhnout pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU.

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 11 – PŘÁTELÉ, SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ

KROK 11 je o sdílení společných ideálů. Lidé se sdíleli odjakživa a o Češích to platí dvojnásob. V členské sekci se seznámíte s dvěma spolky s hlubokou minulostí a vysvětlím vám také, proč právě s těmito spolky… Kromě toho si také řekneme, jak to bylo se spoluprací států v minulosti a jak je to dnes?

KROK 11 je především o OSVOBOZENÍ ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály. KROK 11 představuje mj. i společné podnikání. Právě proto vznikl projekt pro podnikatele, pro který může být na samotném počátku zcela nového života inspirace. Více se dozvíte v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE. 

INSPIRO-AKADEMIE – KROK 12 – NEVĚDOMÍ, PŘIJÍMÁNÍ, SJEDNOCOVÁNÍ

Převzetí zodpovědnosti je neodmyslitelnou součástí každého našeho konání i nekonání (záleží na tom, zda máme v souvislosti se zodpovědností zdůrazněnu aktivní nebo pasivní energii). KROK 12 představuje to, co v konečném efektu PŘIJÍMÁME po veškerém našem konání i nekonání a za co přebíráme zodpovědnost.

V této části INSPIRO-AKADEMIE si přečtete, co nyní, ve 21.století, přijímá lidstvo po svém předešlém konání a podíváte se na přednášky jednoho člena Otevřených vědců, který hovoří o tom, jak povýšit vědu na spirituální úroveň za pomoci čísel. Ke stažení jsou rovněž e-booky k tomuto témat s mým komentářem pro vaši UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNU.

INSPIRO-AKADEMIE – BONUS

V této bonusové části naleznete to, co vznikalo v letech 2010-2020 a co nebylo využito v INSPIRO-AKADEMII. Jedná se o informace, které možná už znáte, ale je dost možné, že v každém z videí najdete něco, co vás bude inspirovat. Půjde o ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA UNIVERZÁLNÍCH PRINCIPŮ.

Videa na téma „Univerzální principy pro život v praxi od astroložky Jany Maškové“

Jak to udělat, aby nás krize nezaskočila? – Toto jsou videa pro členskou část ASTRO-AKADEMIE, která jsem zpracovávala v letech 2013-2014. Tato videa pro inspiraci, jak prezentovat produkty či projekty.

Skutečně má pohyb planet vliv na povodně? – V roce 2013 vznikla videa, ve kterých předávám poselství o dění té doby. Ve videích se dozvíte zajímavé souvislosti mezi vesmírným působením a povodněmi. Zde se dozvíte děsivou skutečnost, která se nyní nejspíš začíná naplňovat, ale máme snad ještě čas obrátit kormidlo současného směřování do klidnějších vod.

V dalším tématu BONUSOVÉ části se budeme věnovat tomu, jak propojit minulost s přítomností a budoucností a řekneme si, Proč by měly spolupracovat generace lidí narozených v 60.a 90.letech 20.století?

V závěrečném tématu BONUSOVÉ části se zamyslíme nad tím, Co mají společného 21.století a egyptské pyramidy?

Po zakoupení ČLENSTVÍ vám každý den zpřístupním jeden KROK, po dvanácti dnech tedy budete mít k dispozici všechny KROKY. Do jednotlivých KROKŮ se dostanete kliknutím na nadpis a vyplněním přihlašovacích údajů do členské sekce, které vám přijdou mailem. Přihlašovací údaje do INSPIRO-AKADEMIE obdržíte mailem po zakoupení členství.