Na ÚROVNI1 jsme se seznámili s tím, že existuje DVANÁCT KROKŮ KE SPLNĚNÍ SNŮ. Na ÚROVNI2 si tyto KROKY přetavíme ve DVANÁCT KROKŮ PRO NOVÉ ZAČÁTKY

Na ÚROVNI2 k nám bude promlouvat samotný Vesmír. Naslouchejme jeho moudrosti a zkušenostem, ať z nich můžeme v životě čerpat! Nevynechejme nic z té moudrosti, kterou nám Vesmír předává, a vydejme se společně s Vesmírem na cestu do univerzální budoucnosti, která se před námi na počátku Věku Vodnáře otevírá.

MAPA ŽIVOTA a ZNAMENÍ CESTY

Svou cestu se budete učit znát podle vaší MAPY ŽIVOTA, kterou vám zpracuji podle vašich údajů o narození. V této MAPĚ ŽIVOTA budete mít znázorněno vše, co máte na své životní cestě k dispozici včetně oněch ZNAMENÍ CESTY. Mimoto vám zpracuji váš osobní e-book „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“.

ZNAMENÍ CESTY

V MAPĚ ŽIVOTA se opakovaně připomíná všech 12 ZNAMENÍ CESTY.

 1. I. ČINNOST
 2. II. STABILIZOVÁNͨ
 3. III. KOMUNIKACE
 4. IV. PÉČE
 5. V. TVOŘENÍ
 6. VI. ANALYZOVÁNÍ
 7. VII. VZTAHY
 8. VIII. TOUHA
 9. IX. HLEDÁNÍ
 10. X. BUDOVÁNÍ
 11. XI. OSVOBOZOVÁNÍ
 12. XII. PŘIJÍMÁNÍ

BOŽSTVA

Na této cestě nás bude společně s Vesmírem doprovázet deset BOŽSTEV. Tato BOŽSTVA nám ukazují cestu a jsou pro nás autoritou stejnou, jako samotný Vesmír. Nemůžeme si tedy dělat všechno tak, jak se nám to zlíbí, musíme respektovat systém těchto deseti božstev.

 • ŽITÍ
 • BEZPEČÍ
 • MYŠLENÍ
 • LÁSKA a SEBELÁSKA
 • ZÍSKÁVÁNÍ
 • DUCHOVNÍ RŮST
 • VESMÍRNÁ ZKOUŠKA
 • PROBUZENÍ
 • SJEDNOCOVÁNÍ
 • POSILOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ OBLASTI – DOMY našeho života

Život je jeden velký DŮM s dvanácti možnostmi – jakýmisi malými DOMY. Každý z nás má každý tento DŮM zařízený podle svého; v každém DOMU máme energii, která nám pomáhá a vyhovuje nám a kterou v tomto DOMĚ využijeme na maximum – ta energie je dána ZNAMENÍM CESTY, která je součástí DOMU. Energie ZNAMENÍ CESTY i daný DŮM se nám připomíná vždy v době, když do ZNAMENÍ CESTY a tím i do DOMU přijde některý z BOHŮ. Proto je dobré se se všemi těmito energiemi i BOHY dobře seznámit, protože tak budeme vědět, co můžeme od Vesmíru očekávat a jak ve kterém domu využít jakou energii.

 1. I. dům  OSOBNOST
 2. II. dům FINANCE a sebevymezení
 3. III. dům KOMUNIKACE s blízkým okolím, VZDĚLÁVÁNÍ
 4. IV. dům RODINA a PŮVOD
 5. V. dům ZÁLIBY, DĚTI
 6. VI. dům KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ
 7. VII. dům PARTNERSKÉ VZTAHY
 8. VIII. dům FINANCE druhých lidí a vymezení vztahů
 9. IX. dům VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, VÍRA, ŽIVOTNÍ FILOZOFIE, CIZINA
 10. X.dům POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI
 11. XI.dům PŘÁTELÉ
 12. XII.dům NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

OTEC VESMÍR a Vaše MAPA ŽIVOTA

Takže se nebojme, klidně uchopme za ruku Vesmír – našeho „OTCE“ – a vydejme se s ním na cestu jeho královstvím. Bude to úžasný výlet, během něhož projdeme naprostou proměnou našeho postoje k životu. Využijeme přitom svou osobní MAPU ŽIVOTA.

Takže se pohodlně usaďme, náš OTEC VESMÍR právě začíná hovořit.

Co o MAPĚ ŽIVOTA říká Vesmír?

MAPA ŽIVOTA je vlastně graficky znázorněný okamžik narození, ty jej možná znáš pod pojmem horoskop narození. Ve tvé MAPĚ ŽIVOTA je zachyceno vše, čím jsem tě já, VESMÍR, vybavil na tvou cestu životem. A ty se teď s touto tvou MAPOU ŽIVOTA seznámíš. Budeš tak vědět, co všechno tě na cestě čeká a jak s tím pracovat.“

Pak VESMÍR ukáže na dva soustředné kruhy se symboly po obvodu.

Co říká Vesmír o ZVĚROKRUHU?

Tomu velkému kruhu po obvodu s těmi symboly se říká ZVĚROKRUH. Symboly představují jednotlivá znamení ZVĚROKRUHU, což jsou vlastně souhvězdí, kterými prochází planety sluneční soustavy při své pouti vesmírem. Každé to souhvězdí má určitou energii, kterou se vy, lidé, učíte zvládat. V podstatě se jedná o jakési ZNAMENÍ vaší životní CESTY, která poukazují na to, co dělat, proto se těmto souhvězdím říká ZNAMENÍ zvěrokruhu. ZVĚROKRUH je tedy součástí života jakéhokoli člověka, takže ukazuje CESTU každému jedinci.

Potom VESMÍR ukáže na spojnice vedoucí napříč celým ZVĚROKRUHEM, které mají na okrajích římské číslice. Tyto spojnice se spojují uvnitř ZVĚROKRUHU v jednom bodě

Co říká Vesmír o DOMECH?

 „Toto jsou DOMY tvého horoskopu narození představující oblasti tvého života. Je celkem 12 životních oblastí, tedy 12 DOMŮ a aby byl život smysluplný, stačí naučit se žít jej v celé jeho šíři a mít všech dvanáct životních oblastíDOMŮ zpracováno. Pořadí každého domu je vyznačeno vždy římskou číslici na jeho počátku. Vidíš?  Každá ta římská číslice představuje jeden DŮM a tím i jednu životní oblast, jak je uvedeno v přehledu výše.“

Co říká Vesmír o ZNAMENÍCH zvěrokruhu?

„Ve tvé MAPĚ ŽIVOTA si můžeš všimnout i toho, že každé ZNAMENÍ zvěrokruhu je přiřazeno vždy pouze k jednomu, maximálně ke dvěma DOMŮM, tedy životním oblastem. Právě zde se bude projevovat energie toho ZNAMENÍ zvěrokruhu, které stojí na počátku (tzv. hrotu) příslušného DOMU, případně které je do DOMU zařazeno celé. Jedná se o 12 ZNAMENÍ zvěrokruhu, jejichž přehled nalezneš výše.

Co říká Vesmír o energetické hodnotě ZNAMENÍ zvěrokruhu?

Projev a energetická hodnota ZNAMENÍ zvěrokruhu jsou stejné bez ohledu na to, v jaké životní oblasti, tedy DOMU horoskopu narození, se ZNAMENÍ nachází. Při utváření DVANÁCTI KROKŮ PRO NOVÉ ZAČÁTKY budeme vycházet z živlové kvality ZNAMENÍ zvěrokruhu.

Živlové kvality znamení zvěrokruhu

 • OHEŇ – Přebírání vůdčí role
 • ZEMĚ – Zapojení praktičnosti
 • VZDUCH – Zapojení intelektu
 • VODA – Zapojení citlivosti

Živlové kvality znamení zvěrokruhu

Podle živlových kvalit znamení zvěrokruhu tě Vesmír seznámí s DVANÁCTI KROKY PRO NOVÉ ZAČÁTKY. Více konkrétních informací a další informace o tom, jak postupovat, obdržíš v placené části.

12 KROKŮ PRO NOVÉ ZAČÁTKY

Co ti říká Vesmír o KROKU 1 PRO NOVÉ ZAČÁTKY? – Jak začít?

KROK 1 odpovídá KROKU 1 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 1 – ČINNOST – ZÍSKÁVÁNÍ – OSOBNOST

Začínej aktivní fyzickou ČINNOSTÍ, přičemž ZÍSKÁVEJ to, co potřebuješ k přežití tak, jak je přirozené právě pro tebe. To vše dělej podle toho, jak reaguješ na každou novou situaci jako OSOBNOST

Co ti říká Vesmír o KROKU 2 PRO NOVÉ ZAČÁTKY? – Jak mít radost ze života?

KROK 2 odpovídá KROKU 5 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 5 – TVOŘENÍ – ŽITÍ – ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY, DĚTI

„Pro vymezení toho, co bylo započato, je třeba převzít vůdčí roli při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Aktivním TVOŘENÍM reprezentuješ sebe sama. TVOŘENÍM si také zvyšuješ sebevědomí pro tvé ŽITÍ. Své pozitivní city vymezuješ při HRÁCH a ZÁLIBÁCH a také při ROMANTICKÝCH LÁSKÁCH a v souvislosti s DĚTMI.

Co ti říká Vesmír o KROKU 3 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Je třeba myslet na budoucnost

KROK 3 odpovídá KROKU 9 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 9 – HLEDÁNÍ – DUCHOVNÍ RŮST – VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

Pro další šíření toho, co bylo započato a vymezeno, je třeba dále převzít vůdčí roli při HLEDÁNÍ nějaké společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní úrovni. HLEDEJ společnou cestu pro současnost i dalekou budoucnost. Dáš-li svým vztahům duchovní rozměr, pak budeš DUCHOVNĚ RŮST za pomoci nějaké pravdivé FILOZOFIE či VÍRY, třeba i na DALEKÝCH CESTÁCH a v CIZINĚ. Právě na základě zkušeností s DUCHOVNÍM RŮSTEM rozšiřuješ to, co bylo započato, prostřednictvím druhých lidí o to, co přesahuje tvé vlastní „já“ a co je označováno jako VÍRA či životní FILOZOFIE, jíž se v životě řídíš, přičemž určitou roli zde hraje i CIZINA. Jedná se o něco, čemu věříš a co je pravdivé, mělo by to však být pravdivé nejen ve tvých vlastních očích, ale také v očích druhých lidí, protože jinak budeš pouze přehánět.

Co ti říká Vesmír o KROKU 4 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Jak zvládat překážky?

KROK 4 odpovídá KROKU 10 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 10 – BUDOVÁNÍ – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA – SPOLEČNOST

„Pokud s něčím aktivně fyzicky začínáš, pak by to mělo mít nějaký pevně daný systém a řád, protože jedině tak to bude mít trvalý charakter. Proto je nutné na samotném začátku zapojit také praktičnost při přebírání zodpovědnosti za BUDOVÁNÍ pevně daného řádu.

Co ti říká Vesmír o KROKU 5 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Jak je to s FINANCEMI?

KROK 5 odpovídá KROKU 2 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 2 – STABILIZOVÁNÍ – SEBELÁSKA – FINANCE

„Je-li po tom, co bylo něco započato převzetím vůdčí role, dále citlivě a zároveň prakticky BUDOVÁN pevně daný řád, mělo by jít o něco, co umožní STABILIZOVÁNÍ životní situace jakéhokoli jedince, který se do tohoto řádu zapojí. Proto je nutné tento řád také vymezit, což se děje vymezením na tělesné rovině. Máš-li se STABILIZOVAT svou životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové, pak nejprve odhal svou vlastní hodnotu prostřednictvím SEBELÁSKY, a v souvislosti s FINANCEMI uplatňuj tu energii, která je pro tebe přirozená.

Co ti říká Vesmír o KROKU 6 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Zdraví jako rovnováha našeho „Já“

KROK 6 odpovídá KROKU 6 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 6 – ANALYZOVÁNÍ – MYŠLENÍ – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZDRAVÍ

„Po tom, co začneš citlivě a prakticky BUDOVAT řád, který citlivě vymezíš při vlastním STABILIZOVÁNÍ, pak je nutné toto vše také citlivě ANALYZOVAT. To, co potřebuješ pro přežití, ANALYZUJ citlivě a zároveň prakticky, dělej jen to, z čeho máš dobrý pocit. Využívej k tomu MYŠLENÍ. S tvým ZDRAVÍM souvisí i to, jak si plníš KAŽDODENNÍ POVINNOSTI a svou SLUŽBU DRUHÝM LIDEM, což souvisí i s tvým ZAMĚSTNÁNÍM.

S tím, jak MYSLÍŠ, tedy jakým MYŠLENKÁM věnuješ pozornost, souvisí i to, jaké přijímáš a předáváš informace, tedy jak KOMUNIKUJEŠ. Z těchto informací musíš vybrat ty, které ti mohou pomoci přežít, k čemuž je nutné ANALYZOVÁNÍ těchto informací z hlediska toho, co potřebuješ pro své přežití při plnění KAŽDODENNÍCH POVINNOSTI, čímž dále rozšiřuješ svou DUŠEVNÍ úroveň. Takto rozšiřuješ své city i o negativní projevy svých citů.

Co ti říká Vesmír o KROKU 7 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Rovnováha ve vztazích

KROK 7 odpovídá KROKU 7 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 7 – VZTAHY – LÁSKA – PARTNEŘI

Po tom, co převzetím vůdčí role s něčím začneme a následně to citlivě upevníme praktičností, je třeba také zapojit intelekt, který ukáže nové možnosti. Aktivně navazuj VZTAHY s lidmi, s nimiž můžeš spolupracovat. Uvědomíš-li si svou vlastní hodnotu (SEBELÁSKA – KROK 2), pak dokážeš projevovat také LÁSKU k druhým lidem. Prostřednictvím VZTAHŮ k druhým lidem – tvým PARTNERŮM, se učíš zvládat energie, které ti nejsou vlastní.

Co ti říká Vesmír o KROKU 8 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Jak se OSVOBODIT?

KROK 8 odpovídá KROKU 11 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 11 – OSVOBOZOVÁNÍ – PROBUZENÍ – PŘÁTELÉ

Po tom, co navážeš VZTAHY pro spolupráci, je třeba vymezit intelekt při vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ. I ty máš životní oblast, v níž se můžeš skutečně OSVOBODIT, například i za pomoci techniky. Pro OSVOBOZENÍ PROBOUZÍŠ svou originalitu prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí. Své ideály posléze sdílíš s druhými lidmi – tvými PŘÁTELI.

Co ti říká Vesmír o KROKU 9 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Jak komunikovat?

KROK 9 odpovídá KROKU 3 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 3 – KOMUNIKACE – MYŠLENÍ – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

Při komunikacidále rozšiřuješ svou TĚLESNOU úroveň. K tomu, aby mohlo vše dobře fungovat, KOMUNIKUJ, tedy přijímej a předávej ty správné informace, tak jak je pro tebe přirozené. Využívej k tomu MYŠLENÍ a všímej si také toho, jak jsi na tom se VZDĚLÁNÍM a, jak se projevuješ v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, příbuzní, sourozenci, spolužáci…)

Co ti říká Vesmír o KROKU 10 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Co náš PŮVOD?

KROK 10 odpovídá KROKU 4 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 4 – PÉČE – BEZPEČÍ – RODINA, PŮVOD

To, co souvisí s CITEM a CITLIVOSTÍ, začíná už v rodině PÉČÍ, takže to vše každý člověk vnímá na vnitřní – duševní rovině již v dětství. I ty citlivě PEČUJEŠ o to přirozené, co souvisí s tvým PŮVODEM, NÁRODEM, VLASTÍ i s planetou Zemí. Vnitřní pocit BEZPEČÍ ti umožňuje cítit se dobře tím, že žiješ a konáš v souznění planetou Zemí, tedy s přirozenými zemskými mechanismy, v čemž ti pomáhá i energie, kterou tě vybavila tvoje RODINA a PŮVOD.

Co ti říká Vesmír o KROKU 11 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– Jak se proměnit?

KROK 11 odpovídá KROKU 8 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 8 – TOUHA – POSILOVÁNÍ – BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ POCHOPENÍ, MINULOST

„Svou citlivost vymezuješ na duchovní úrovni, když dáváš prostor svým partnerům v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH. Právě díky BLÍZKÝM VZTAHŮM v sobě můžeš odhalit své hluboké TOUHY. Tvá TOUHA tě dovede k hluboké proměně. Rozhodneš-li se proměnit (transformovat), pak tím POSÍLÍŠ svou moc a vliv k ovládnutí vlastního života, k čemuž přispěje také HLUBOKÉ POCHOPENÍ toho, o co jde ve tvých BLÍZKÝCH VZTAZÍCH, například za pomoci astrologie či psychologie. BLÍZKÉ VZTAHY mají souvislost i s PENĚZI DRUHÝCH LIDÍ, tedy složenkami, fakturami, úvěry, daněmi atd., které se musí platit“

Co ti říká Vesmír o KROKU 12 PRO NOVÉ ZAČÁTKY?– K čemu to všechno vede? Ke splnění tvých snů?

KROK 12 odpovídá KROKU 12 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ PRO SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“

KROK 12 – PŘIJÍMÁNÍ – SJEDNOCOVÁNÍ – NEVĚDOMÍ UZAVŘENÉ PROSTORY

Objevené city jsou vymezeny HLUBOKÝM POCHOPENÍM druhých lidí – tvých partnerů v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH – pro odhalení tvé TOUHY, která by měla vést k hluboké proměně a POSÍLENÍ vlastní moci k ovládnutí tvého života, a dále rozšířeny pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM toho, co přichází, což by měla být především inspirace. I ty v určité životní oblasti pouze pasivně PŘIJÍMÁŠ, aniž v téže životní oblasti cokoliv děláš. Zde je nutné pouze přijímat a nechat se tím inspirovat pro nový začátek tam, kde je u tebe patrná aktivní fyzická ČINNOST.

PŘIJÍMÁNÍ využij energie SJEDNOCOVÁNÍ, která poukazuje na tvé „Božské Já“ neboli „všeobjímající lásku„, tedy „lásku k Veškerenstvu„. Energie, která byla v minulosti vytěsněna tebou nebo tvými předky, nezmizela, ale usídlila se ve tvém NEVĚDOMÍ. Nebudeš‑li si tuto energii řešit, můžeš se dostat i do UZAVŘENÝCH PROSTOR.