ÚVOD

               V každém z nás dřímá touha vrátit se do doby našeho dětství, do doby, kterou jsme prožívali jako malí. Je to ta část naší osobnosti, která prodlévá hluboko v naší duši a cítí se dobře v tom, co bylo v době našeho dětství. Právě toto je naše „vnitřní dítě“, které se čas od času hlásí ke slovu. Naše „vnitřní dítě“ se hlásí ke slovu při kontaktu s našimi vlastními dětmi, kterým předáváme to, co nás těšilo, když jsme byli malí a k čemu se tak rádi vracíme. A pokud své vlastní děti nemáme, i přes to v nás dřímá naše vnitřní potřeba cítit se dobře stejně, jako když jsme byli malí. Vrátit se do té náruče jistoty a citů, ve které se jsme se cítili tak krásně.

               Čím jsme starší, tím více se vzdalujeme našemu „vnitřnímu dítěti“ a čím více se vzdalujeme našemu „vnitřnímu dítěti“, které se chce radovat ze života a chce být rádo na světě, tím hůře se cítíme a tím jsme mrzutější. Našemu vnitřnímu dítěti se nelíbí svět povinností a zákazů, necítí se v něm dobře. Naše vnitřní dítě chce život s možností svobodně se rozhodovat a tím, se sjednocovat s ostatními. Pojďme si o „vnitřním dítěti“ říci něco více a provést ho labyrintem života s pěti kroky pro nový život! Vycházet budeme z toho, že naše „vnitřní dítě“ má radost, když se s ním druzí lidé baví, projevují mu pozitivní city a uznávají ho.

PĚT KROKŮ PRO NOVÝ ŽIVOT

 • Vědět CO dělat?
 • Vědět KDY s tím začít?
 • Vědět KDE s tím začít?
 • Vědět PROČ s tím začít?
 • Vědět JAK s tím začít?

Z čeho vychází PĚT KROKŮ PRO NOVÝ ŽIVOT?

               Těchto PĚT KROKŮ PRO NOVÝ ŽIVOT vychází z faktu, že každý člověk má své schopnosti a každý člověk má právo tyto schopnosti uplatňovat. Stejně tak, jako máme své schopnosti my sami, mají své schopnosti i ostatní lidé a všichni jsme také součástí jednoho univerzálního celku. V tomto „univerzálním celku“ se můžeme pohybovat všichni v dokonalé harmonii a rovnováze tak, abychom se v tomto celku cítili dobře. A my si zde řekneme, jak toho docílit, z čeho to všechno vychází.

KROK 1 – CO? – Co dělat? – POMÁHAT

 • Začněte POMÁHAT!
 • POMOZTE nejprve sami sobě a pak i druhým lidem!

               V první řadě platí, že pokud něco chcete nebo potřebujete, jednoduše se postarejte o to, abyste toho dosáhli, tedy POMOZTE SAMI SOBĚ v duchu hesla „pomoz si sám“. Právě toto je samotná podstata vaší vlastní soběstačnost. Jestliže dáte najevo, co chcete, stane se také to, že Vesmír zareaguje tak, aby vám ve vašem záměru pomohl, takže vám přináší lidi a situace, které vám ve vašem záměru pomohou. Pokud pak dosáhnete toho, co jste si zamanuli, získáte zdravé sebevědomí.

               Jedině pokud si s něčím nevíte rady, můžete se obrátit na druhé lidi, čímž zase druhým lidem POMŮŽETE získat zdravé sebevědomí tím, že jim dáte najevo, že si vážíte jejich schopností i jejich pomoci.

DÁVÁNÍ a PŘIJÍMÁNÍ

Podstatou tohoto KROKU 1 by je DÁVÁNÍ a PŘIJÍMÁNÍ. Takovýmto způsobem docílíte soběstačnosti a POMŮŽETE SAMI SOBĚ tím, že sami zúročíte čas, který si věnujete, abyste mohli v konečném efektu jen přijímat reakci druhých lidí.

Na druhou stranu, pokud vám druzí lidé věnují svůj čas, aby vám pomohli s tím, co sami nezvládáte a pokud vy PŘIJMETE jejich pomoc, měli byste jim něco DÁT na oplátku, ať už peníze nebo váš vlastní čas tím, že jim pomůžete v tom, co oni sami nezvládají. Právě toto je samotná podstata onoho DÁVÁNÍ a přijímání. A je to tak v pořádku. Můžeme se takto učit navzájem, doplňovat se a zároveň měnit své postoje tím, že se naučíme něco nového.

Vzájemná POMOC pak vzbuzuje mezi lidmi pozitivní pocity. Je to vědomí, že člověk není sám, že má někoho, kdo mu v případě potřeby podá pomocnou ruku.

Pokud se vám však podaří něco zvládnout vlastními silami, můžete se pak o své zkušenosti podělit s druhými lidmi a tím jim také pomoci v tom, aby i oni mohli nalézt zdravé sebevědomí a byli soběstační.

KROK 2 – KDY? – KDY s tím začít? – TEĎ

 • Začněte hned TEĎ!
 • Tím, co uděláte TEĎ, ovlivňujete svou budoucnost!

KROK 3 – KDE? – KDE s tím začít? –TADY

 • Začněte TADY
 • Právě TADY máte to, co potřebujete. Stačí vám počítač a internet.

Je dávnou zkušeností našich předků, že si TADY a TEĎ připravujeme svou budoucnost. Lze tedy říci, že to, co se děje TADY a TEĎ, určuje i to, co se bude dít v budoucnu. Pokud tedy TADY a TEĎ máte problémy, pak lze předpokládat, že problémy budou i v budoucnu. Cílem života je však život bez problémů. A právě toto je podstata onoho TADY a TEĎ – ŽIVOT BEZ PROBLÉMŮ. Máte-li problémy, udělejte TADY a TEĎ něco pro to, abyste se problémů zbavili.

KROK 4 – PROČ? – PROČ s tím začít? – PRO ZMĚNU

 • Změňte to, co neplatí.
 • Dovolte sami sobě změnit váš život k lepšímu tak, aby vás těšil!

To, co se ve vašem životě děje TADY a TEĎ souvisí také s tím, jak se cítíte. Je-li ve vašem životě vše v pořádku, cítíte se dobře, pokud máte problém, cítíte se špatně. Tento stav má ale nějakou příčinu a tu je třeba najít. Co když je chyba ve vás? Nalezněte v sobě odvahu sestoupit až k nejhlubším stránkám svého „Já“, kde můžete nalézt odpověď.

KROK 5 – JAK? – JAK s tím začít? – JEDNODUŠE

 • V jednoduchosti je krása.
 • Prostě jen přijměte to, co k vám přichází!

Cílem života je život bez problémů. To ale souvisí s tím, s čím začínáme. Pokud jednáme tak, že se v konečném efektu setkáváme s problémy, pak to znamená, že svou energii projevujeme problematicky a je třeba změnit přístup, abychom se mohli cítit opravdu dobře.

Všechno to souvisí s tím, jak dalece je nám dovoleno projevovat a uplatňovat pozitivní city a pocity, což zase souvisí s tím, jak dalece jsme byli citově vyživováni v dětství. To se posléze projeví i v životě.

Návrat ke své přirozenosti a ke svému „Já“ = Návrat ke svému původu

               Je stará známá pravda, že cítit se dobře můžeme pouze v tom případě, že žijeme v souznění se svým vlastním původem. Pokud se dostaneme se svým vlastním původem do rozporu, pak se naruší naše duševní rovnováha a my se necítíme dobře. Toto vše si začínáme uvědomovat většinou při kontaktu s dětmi…

Učit se od dětí

               Od svých vlastních dětí se můžeme mnohému naučit, pokud si uvědomíme, že tyto děti odráží naše vlastní „Já“ a leckdy i potlačené stránky naší vlastní povahy – čím více jsme ve svém životě něco odmítali nebo jsme to nechtěli řešit, tím více se to projevuje u našich dětí. Proto je dobré mít povědomí o všech energiích a také o všem, co je součástí života. Pak se můžeme učit od svých dětí, protože nás vytěsněné stránky naší povahy přestanou děsit a budeme vědět, jak s nimi pracovat.

Najít své vnitřní dítě

               Někdy se také stává, že lidé mají z dětství nějaký neřešený problém a tento problém se projevuje v tom, že takoví lidé odmítají mít vlastní děti. Tady je ale dobré vědět, že nejenže se tím, že nemají vlastní děti, o mnohé ochuzují, ale také to, že si tím připravují smutné stáří. Kdo se o takové lidi postará, až přijde jejich „podzim života“? I tito lidé by tedy v sobě najít a také navázat kontakt se svým vlastním „vnitřním dítětem“, nalézt hravou stránku své osobnosti a nechat ji vyniknout!

Hravost a tvořivost

               V dětství jsme si rádi hráli. Hovoří se o tom, že „hra je prací dítěte“, což v praxi znamená, že hrami, kterými jsme se zabývali v dětství, jsme se připravovali na budoucí povolání. Hra je ale také o tvoření, o tom, jak uplatňujeme svůj tvůrčí potenciál. Pokud začneme něco tvořit, skrývá se za tím většinou nějaká touha po uznání, tedy po něčem, co vzbuzuje naše pozitivní pocity, něco, co nás těší a způsobuje nám radost a co může potěšit i druhé lidi. Pokud něco vytvoříme, pak to také zůstane zachováno i pro budoucnost a v tom je největší hodnota toho, co jsme vytvořili – je v tom kus naší energie – pozitivní energie, která vyzařuje z našeho díla. Pokud z toho vyzařuje krása snoubící se s dokonalostí, pak to způsobuje pozitivní city a možná také touhu – ukážeme-li, co v nás je a co umíme, budou i naše děti toužit po tom naučit se to, co umíme my, a my jim pak můžeme tuto svou zkušenosti předat.

Tento e-book by tedy měl vést k zamyšlení nad tím, proč je tak důležité věnovat se svým dětem, protože i děti by měly žít tak, aby je život těšil. A ví to i naše „vnitřní dítě“, které se v případě problémů jen zimomřivě krčí někde v koutku a chce vyjít ven na sluníčko a začít se radovat ze života!

Nestyďme se za to a dejme našemu „vnitřnímu dítěti“ šanci splnit si tuto svou touhu po lepším životě a uznání!

Jak porozumět dětem a/nebo „vnitřnímu dítěti“?

               V minulosti to bylo poměrně složité, ale dnes je to jednoduché. Jednoduše si nechte zpracovat horoskop – „Astropsychologický rozbor dominantních vlastností pro děti i dospělé“.

Jak tento rozbor využít, pokud jste rodiče?

V tomto rozboru naleznete informace o energetické potenciálu vašeho dítěte, co je pro vaše dítě důležité, na co si dát pozor i jak se projevuje zablokovaná energie na tělesné rovině formou nemoci. Dozvíte se také, jaký by měl být dospělý jedinec s danou energií.

Tento rozbor vás mj. uchrání od mnoha problémů s vaším dítětem, protože mu budete lépe rozumět a budete mnohem lépe rozumět i jeho duši.

Jak tento rozbor využít při hledání vašeho „vnitřního dítěte“?

Vaše „vnitřní dítě“ stále čeká na to, až jej v sobě naleznete. Prostřednictvím tohoto rozboru se na čas stanete svým vlastním rodičem a přijmete svou přirozenost. Dovolíte sami sobě být sebevědomým a zároveň citlivým jedincem, který ví, jaké jsou jeho schopnosti a ví, jak svou energii přirozeným způsobem projevit tak, aby pomáhala.

Podle tohoto rozboru si také vypracujete vaše osobní poselství svým vlastním dětem i svému vnitřnímu dítěti dle e-booku „Jak pracovat s city aneb Jaké poselství předat vlastním dětem i svému vnitřnímu dítěti?

E-book „Jak pracovat s city aneb Jaké poselství předat vlastním dětem i svému vnitřnímu dítěti?“ si objednáte ZDE