Na ÚROVNI3 hry „V jedné malé zemi“ se budeš učit rozumět sobě i druhým lidem tím, že pochopíš, jak působí energie v našich životech a jak žít život v celé jeho šíři. K tomu je nejprve potřeba seznámit se se systémem, který souvisí s MAPOU ŽIVOTA, tedy s horoskopem narození.

Právě s tím se seznámíš v této první části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ a těchto zkušeností pak využiješ při lepším chápání sebe sama i druhých lidí v dalších částech ÚROVNĚ3.

Začneme tím, že si vysvětlíme, jak je to v MAPĚ ŽIVOTA s jednotlivými životními oblastmi, tedy s domy horoskopu narození, a s energiemi, které je ovládají, tedy se znameními zvěrokruhu, a řekneme si, jak to udělat, abychom si mohli to, co souvisí s MAPOU ŽIVOTA, ovládat my sami.

Pro lepší pochopení důležitosti jednotlivých domů a znamení zvěrokruhu si nejprve na své MAPĚ ŽIVOTA vyznačíš tzv. VELKÝ KŘÍŽ, který naznačuje čtyři astopsychologické kvadranty. Tyto kvadranty nastíní čtyři základní úrovně života.

V 2.díle 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ si vše promítneš do tvé vlastní MAPY ŽIVOTA, kde se budeš učit chápat vesmírný systém. Nejprve ale budeš pracovat s vlastním zvěrokruhem.

V tomto postupu jsou použity informace z knihy „Učebnice vědecké a tradiční astrologie“-HADES-nak. IVO ŽELEZNÝ, překlad dr Václav Lepičovský; citace z knihy označena +-číslo stránky).

OSA ASC-DSC – Osa ASCENDENT-DESCENDENT

Ve tvém osobním zvěrokruhu 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyznač spojnici ASC-DSC (AC-DC). Ascendent-ASC nalezneš v levé části zvěrokruhu (AC), je to počátek 1.domu a je označen ASC (AC). Na protilehlé straně zvěrokruhu nalezneš Descendent – DSC (DC). Tyto dva body spoj a tuto spojnici si zvýrazni – je součástí Velkého kříže.

OSA ASC-DSC – Osa ASCENDENT-DESCENDENT – VÝZNAM

Spojnice mezi ASC – DSC (AC – DC) rozděluje horoskop narození na dvě části – dolní a horní polovinu. V dolní polovině jsou domy související s tvou osobností, představující energie, které jsou ti dány. Horní polovina pak představuje energie, které se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí.

Máš-li více planet v dolní polovině horoskopu, znamená to, že se zaměřuješ na své vlastní „Já“ a osobní život; máš-li více planet v horní polovině¸ pak to znamená, že se orientuješ více na druhé lidi.

OSA ASC-DSC–„TADY“a ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA

Střed spojnice ASC-DSC lze označit jako TADY. Jedná se o bod, který je samotným středem našeho vlastního „Já“ ve vztahu k druhým lidem… Ono „TADY“ představuje „ZLATOU STŘEDNÍ CESTU“ mezi energií znamení na ASC a DSC, což souvisí s tvou osobností a s tím, jakou energii se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí, tedy jaký typ lidí k sobě přitahuješ pro spolupráci v PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. Znamení v těchto dvou životních oblastech jsou vzájemně tzv. „v opozici“.

OSA MC-IC – Osa MEDIUM COELI-IMUM COELI

Dále si ve tvém osobním zvěrokruhu 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyhledej počátek 10.domu, tzv. Medium Coeli – zkratka MC. Nalezneš jej v horní části zvěrokruhu – jedná se o nejvyšší bod horoskopu, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost… Na protilehlé straně od MC nalezneš nejnižší bod horoskopu narození, z něhož vycházíš, a sice bod IMUM COELI – IC. To je nejnižší bod horoskopu, z něhož vycházíš. Vyznač si tedy spojnici mezi MC a IC a opět ji zdůrazni stejně jako spojnici ASC-DSC (AC – DC).

OSA MC-IC – Osa MEDIUM COELI-IMUM COELI – VÝZNAM

Tato spojnice rozděluje horoskop narození na dvě části – levou a pravou polovinu (levá a pravá hemisféra). Máš-li více planet v levé polovině, pak se soustřeďuješ více na své vlastní „Já“ a na uplatnění ve společnosti – nejspíš se orientuješ více na „hmotu“; máš-li více planet v pravé polovině horoskopu, pak se soustřeďuješ spíš na rodinu a původ a také na své partnery – zde je více zdůrazněna citlivost a duchovno.

OSA MC-IC – „TEĎ“ a ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA

Spojnice mezi MC a IC představuje „TEĎ“. Střed této osy představuje to, co lze nazvat „správným načasováním“ z hlediska našeho uplatnění ve společnosti vycházejícího z naší duševní podstaty … Ve SPOLEČNOSTI se setkáváš s energií, která je v přímém rozporu s tím, co tě naučili doma. Zde tedy záleží na tom, co uděláš právě TEĎ, protože tím si připravuješ podmínky pro budoucnost i z hlediska tvého uplatnění ve SPOLEČNOSTI tak, aby toto uplatnění naplňovalo i tvé duševní potřeby. I zde je tedy třeba brát v potaz fakt, že znamení v těchto dvou životních oblastech jsou vzájemně „v opozici“.

Takto máš ve tvém osobním zvěrokruhu 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyznačený tzv. VELKÝ KŘÍŽ. Po rozdělení tvého zvěrokruhu na kvadranty VELKÝM KŘÍŽEM vidíš, že každý kvadrant zahrnuje tři domy horoskopu narození, tedy tři životní oblasti, které k danému kvadrantu přísluší.

DOMY V HOROSKOPU NAROZENÍ A KVADRANTY  

Nyní si připomeneme všech 12 životních oblastí – DOMŮ horoskopu narození:

 • I-1. dům               OSOBNOST
 • II-2. dům             FINANCE a sebevymezení
 • III-3. dům            KOMUNIKACE s blízkým okolím, VZDĚLÁVÁNÍ
 • IV-4. dům           RODINA a PŮVOD
 • V-5. dům             ZÁLIBY, DĚTI
 • VI-6. dům           KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ
 • VII-7. dům          PARTNERSKÉ VZTAHY
 • VIII-8. dům         FINANCE druhých lidí a vymezení vztahů
 • IX-9. dům            VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, VÍRA, ŽIVOTNÍ FILOZOFIE, CIZINA
 • X-10.dům           POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI – MC – Medium Coeli
 • XI-11.dům          PŘÁTELÉ
 • XII-12.dům         NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Každý z těchto domů má svou vlastní sílu a abychom sílu domů rozpoznali, právě k tomu slouží zvěrokruh rozdělený VELKÝM KŘÍŽEM. Sílu jednotlivých životních oblastí – domů horoskopu narození budeme určovat podle pořadí domů v kvadrantech.

OZNAČENÍ KVADRANTŮ V HOROSKOPU NAROZENÍ

Nejprve si ve svém zvěrokruhu 1.1.2.1. JMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA pojmenuj jednotlivé kvadranty.

TĚLESNÝ KVADRANT

Tělesný kvadrant představuje tvoji TĚLESNOST a zahrnuje 1-I., 2.-II a 3.-III dům tvého horoskopu narození. Označ si tedy do levého dolního rohu levý spodní kvadrant slůvkem TĚLO

DUŠEVNÍ KVADRANT

Duševní kvadrant představuje tvůj vnitřní svět, tvou DUŠI a zahrnuje 4.-IV,5.-V a 6.-VI dům tvého horoskopu narození. Do pravého dolního rohu si tedy označ kvadrant slůvkem DUŠE.

 DUCHOVNÍ KVADRANT

Duchovní kvadrant představuje 7.-VII, 8.-VIII a 9.-IX dům a nalezneš jej vpravo nahoře. Pravý horní kvadrant si tedy v pravém horním rohu označ slůvkem DUCH

KVADRANT POCHOPENÍ, „NAD-Já“

Kvadrant úplného POCHOPENÍ, kdy si uvědomuješ to, co přesahuje tvé vlastní Já (Nad-Já), zahrnuje 10.-X, 11.-XI a12.-XII dům horoskopu narození. Do levého horního rohu si tedy dopiš označení tohoto kvadrantu POCHOPENÍ, „NAD-JÁ“.

Rozdělení domů HOROSKOPU NAROZENÍ 

Domy horoskopu narození dělíme podle síly domů na domy HLAVNÍ, NÁSLEDNÉ a PADAJÍCÍ. Jejich rozdělení je díky VELKÉMU KŘÍŽI celkem jednoduché.

Domy hlavní

Hlavní domy jsou prvními domy kvadrantů. V hlavních domech „objevuješ“ něco nového

Domy následné

Následné domy jsou druhými domy kvadrantů. V následných domech „vymezuješ“ to, co bylo objeveno v domech hlavních

Domy padající

Padající domy jsou třetími domy kvadrantů. V padajících domech dále „rozšiřuješ“ to, co bylo objeveno v domech hlavních a vymezeno v domech následných

Jednotlivé domy spolu také souvisí a my si hned řekneme jak, přičemž si doplníš i znamení, která se v daných domech projevují právě u tebe. O jaká znamení se jedná, to můžeš buď vyhledat v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA nebo v pravé horní tabulce v příloze 1.1.2.0. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet

Pokud ti to vyhovuje, můžeš si v příloze 1.1.2.1. JMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA jednotlivé domy označit – HLAVNÍ domy písmenem H, NÁSLEDNÉ domy písmenem NPADAJÍCÍ domy písmenem P

Domy hlavní (rohové) – I.dům (ASC),  IV.dům (IC),  VII.dům (DSC),  X.dům (MC)

V horoskopu narození jsou hlavní domy představovány jednak body, které vyznačují VELKÝ KŘÍŽ a také domy, které k nim přísluší. Tyto domy jsou nejsilnější, lze tedy říci, že u těchto domů všechno začíná. Jedná se o první domy kvadrantů, tedy 1., 4., 7. a 10 dům, jinak také o ASC (AC), IC, DSC (DC) a MC

 • 1.dům  – osobnost (ASC-AC)     
 • 4.dům – rodina (IC)
 • 7.dům – partnerství (DSC-DC)      
 • 10.dům  – společnost (MC)

+-str.54) I. a X. dům jsou skoro stejně mocné, i když X.dům je ještě o něco mocnější, a vyjadřují skutečně mimořádnou životaschopnost a sílu. Planety, které se v těchto domech nalézají, zvláště ty, které se nalézají poblíž jejich hrotů (počátků), jsou natolik silné, že vládnou celému horoskopu a významně poznamenávají osobnost.

Jak souvisí hlavní domy?

I.(1.) dům – OSOBNOST (ASC)

Každý člověk po narození poznává nejprve sám sebe jako osobnost a už v dětství reaguje na každou novou situaci tak, jak je pro něj přirozené. Zde jde o energii, se kterou dává každý jedinec najevo svou tělesnost. Právě tuto energii je třeba dát najevo, chceš-li se prosadit jako osobnost.

Jak dáváš najevo svou tělesnost, své vlastní „Já“?

IV.(4.) dům – RODINA A KOŘENY (IC)

Se svou rodinou se setkáváme jako s prvními posly širšího okruhu lidí, s kterými budeme žít. Právě tuto energii je třeba brát v potaz a dát jí prostor v souvislosti s tvým PŮVODEM, RODINOU, NÁRODEM, VLASTÍ … chceš-li se cítit dobře, protože tuto energii ti „dali do vínku“ tví předci.

Jakou energií, se kterou se cítíš dobře, tě vybavili tví předci?

VII.(7.) dům – PARTNERSTVÍ (DSC)

Partner bývá odrazem člověka samotného – podle toho, jak sám zrál jako osobnost a jaké měl vztahy v rodině, bude se každý člověk chovat i v partnerském vztahu, ve kterém se projevují problémy, které si přinesl z dětství. Právě tuto energii se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí. Počítej tedy s tím, že k sobě budeš přitahovat právě takové PARTNERY, kteří disponují touto energií.

Jakou energii se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí – tvých PARTNERŮ?

X.(10.)dům- SPOLEČNOST (MC)

V desátém domě se setkáváme s celou společností, i zde vycházíme z toho, jaké zkušenosti jsme si přinesli ze své rodiny a z dětství. Právě tato energie bude patrná při tvém uplatnění ve SPOLEČNOSTI.

Jakou energii uplatňuješ při objevení práv ve SPOLEČNOSTI?

Domy následné – II.dům, V.dům,  VIII.dům,  XI.dům

Následné domy jsou druhými domy kvadrantů. V následných domech „vymezuješ“ to, co bylo „objeveno“ v domech hlavních. V podstatě jde o to, že energii znamení zvěrokruhu následného domu „investuješ“ do toho, co souvisí s vymezením daného kvadrantu.

 • 2.dům  – FINANCE     
 • 5.dům – HRY, ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY
 • 8.dům – PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT, SEX, HLUBOKÉ POCHOPENNÍ      
 • 10.dům – PŘÁTELÉ

 +-str.54) Nejsilnější je XI.dům a pak V.dům. Oba zbývající jsou neskonale slabší. Domy následné nemají ani třetinu síly domů hlavních.

II.(2.) dům – FINANCE

Druhý dům je dům financí, zde se dovídáš, jak umíš vydělávat peníze a jak s nimi hospodaříš, jak jsi s to zajistit si vyhovující podmínky pro život. Vymezuješ a „investuješ“ zde také své vlastní vnitřní hodnoty.

Jak vymezuješ své vlastní vnitřní hodnoty?

V.(5.) dům – HRY, ZÁLIBY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY

Do pátého domu patří tvé záliby, kterým se můžeš díky penězům získaným v 2. domu věnovat, v 5. domu uplatňuješ a „investuješ“ své pozitivní city a pocity.

Jak „investuješ“ své pozitivní city a pocity?

VIII.(8.) dům – PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT, SEX, HLUBOKÉ POCHOPENÍ

Osmý dům představuje peníze a hodnoty druhých lidí a vztah, který k nim máš, příp. jak s nimi nakládáš. Osmý dům také poukazuje na hlubší význam a HODNOTU tvých PARTNERSKÝCH vztahů, kterou investuješ do vymezení tvých vztahů.

Jakou energii investuješ do vymezení vztahů?

XI.(11.) dům- PŘÁTELÉ

Jedenáctý dům přátel poukazuje na to, jak začleňujeme svou osobnost do skupiny lidí, ke které názorově patříme, což je v podstatě protipól pátého domu, kde se pouze bavíme. Znamení v 11.domu představu energii, kterou investuješ do vymezení svých práv.

Jakou energii investuješ ve skupině lidí, s nimiž sdílíš stejné ideály – mezi přáteli?

Domy PADAJÍCÍ – III.dům, VI.dům,  IX.dům,  XII.dům 

Padající domy jsou třetími domy jednotlivých kvadrantů. Jde o nejslabší domy, v nichž dále „rozšiřuješ“ to, co bylo „objeveno“ v domech hlavních a „vymezeno“ v domech následných.

 • 3.dům  – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ     
 • 6.dům – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ
 • 9.dům – VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, DALEKÉ CESTY, NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA, FILOZOFIE      
 • 12.dům – NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

+-str.54) Pouze IX. dům má sílu srovnatelnou s domy následnými. ostatní jsou velmi slabé. Zatímco V.dům a XI.dům se považují na domy blahodárné. VI.dům a hlavně pak XII.dům za neblahé.

III. (3.) dům – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

Informace, které se k člověku dostávají skrze komunikaci v BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ, …

Jaká energie je patrná ve tvém BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ?

VI (6.) dům – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ

 … v šestém domě analyzuje a třídí. Šestý dům také představuje službu druhým a každodenní povinnosti – i toto je ovládáno vědomím. Patří sem i zdraví, protože zdravotní problémy nás upozorňují, že neděláme něco tak, jak bychom měli –  tzn i zdraví je ovládáno naším myšlením, příp. pochopením.

Jaká energie také souvisí s tvým ZDRAVÍM?

IX.(9.) dům – VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, DALEKÉ CESTY, NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA, FILOZOFIE

Skrze myšlení si člověk vytváří i svou vlastní životní filozofii. V devátém domě přichází na řadu vyšší oktáva běžného myšlení, a sice vyšší vědění, které vychází z pochopení vyšších zákonů.

Jakou energii uplatňuješ při VYŠŠÍM VĚDĚNÍ?

XII.(12.) dům- NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Je-li člověk ve svém vývoji zablokován, pak se nemůže vyvíjet tak, jak by měl, a proto je nutné si vyřešit problém, který takto vzniknul. I zde přichází na řadu myšlení. Dvanáctý dům je dům těch nejtajnějších zákoutí naší mysli, které musíme probádat, abychom pochopili, co je prazákladem našich problémů. Někdy se to děje právě v uzavřených prostorách, kde máme dostatek času na přemýšlení (nemocnice, ústavy, vězení, kláštery, kasárna …)

Jakou energii máš uloženu v NEVĚDOMÍ?

Nyní tedy již víš, jak je to s důležitostí jednotlivých domů. víš tedy, že nejsilněji se u tebe projevují energie těch znamení, která máš v hlavních domech, méně silně se projevují energie těch znamení, které máš v následných domech a energie znamení v domech padajících se projevují nejslaběji. Dost možná právě to ti odpovídá na otázku, proč se ti v leckterých životních oblastech nedaří podle tvých představ – možná je to proto, protože se jedná o životní oblasti, které jsou představovány slabými domy…

 ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU a KVADRANTY

Existuje však způsob, jak to udělat, aby i přes nižší sílu některých DOMŮ horoskopu narození, mohla energie ve tvém životě proudit volně a přirozeně. K tomu stačí vědět, jaký je energetický potenciál jednotlivých znamení zvěrokruhu.

Abychom dokázali zvládnout a projevit jednotlivé energie znamení zvěrokruhu přirozeným způsobem tak, aby nám to pomáhalo, k tomu stačí pochopit energetický potenciál jednotlivých znamení zvěrokruhu. Proto si nyní vezmi k ruce přílohu 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA a opět si vezmi tužku nebo propisku a pravítko. Symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu nalezneš také v příloze 1.1.2.0. JMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet.

Tvou MAPU ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA si opět rozdělíš na KVADRANTY.

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU A VELKÝ KŘÍŽ 

Nejprve si spojíš počátek (hrot) znamení Beran a počátek (hrot) znamení Váhy, čímž dostaneš OSU BERAN-VÁHY. Poté si spojíš počátek znamení Rak a počátek znamení Kozoroh, čímž dostaneš OSU RAK‑KOZOROH. Takto dostaneš VELKÝ KŘÍŽ, s nímž si budeš jednotlivá znamení zvěrokruhu přiřazovat k astropsychologickým kvadrantům.

ASTROPSYCHOLOGICKÉ KVADRANTY a „VELKÝ KŘÍŽ“ 

Velký kříž“ vyznačuje i v příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA čtyři astropsychologické kvadranty. Jedná se o tyto kvadranty:

 • TĚLO
 • DUŠE
 • DUCH
 • „NAD-Já, POCHOPENÍ“

Ve tvém osobním zvěrokruhu „1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA“ si nyní vyznač jednotlivé kvadranty podle pokynů.

TĚLESNÝ KVADRANT – Znamení Beran, Býk, Blíženci 

Do levého dolního rohu si označ tělesný kvadrantslůvkem TĚLO. Vidíš, že do TĚLESNÉHO kvadrantu patří znamení Beran, Býk, Blíženci

DUŠEVNÍ KVADRANT – Znamení RAK, LEV, PANNA

Do pravého dolního rohu si označ duševní kvadrant slůvkem DUŠE. Do DUŠEVNÍHO kvadrantu patří znamení Rak, Lev, Panna

DUCHOVNÍ KVADRANT – Znamení VÁHY, ŠTÍR, STŘELEC

Do pravého horního rohu si označ duchovní kvadrant slůvkem DUCH. Do DUCHOVNÍHO kvadrantu patří znamení Váhy, Štír, Střelec

KVADRANT POCHOPENÍ, „Nad-Já“ – Znamení KOZOROH, VODNÁŘ, RYBY

Do levého horního rohu si označ kvadrant POCHOPENÍ neboli „Nad-Já“ slůvkem POCHOPENÍ, „Nad-Já“. Do kvadrantu POCHOPENÍ patří znamení Kozoroh, Vodnář, Ryby

Nyní se budeš učit rozumět energetickému potenciálu jednotlivých znamení zvěrokruhu.

POŘADÍ ZNAMENÍ VE ZVĚROKRUHU

Začneš tím, že si ve tvém osobním zvěrokruhu 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA vyznačíš pořadí jednotlivých znamení zvěrokruhu. Začni v levé části zvěrokruhu u prvního znamení zvěrokruhu – znamení Beran, které bude mít číslo 1…

 1. znamení Beran – ČINNOST1
 2. znamení Býk – STABILIZOVÁNÍ2
 3. znamení Blíženci – KOMUNIKACIE 3
 4. znamení Rak – PÉČE 4
 5. znamení Lev – TVOŘENÍ 5
 6. znamení Panna – ANALYZOVÁNÍ 6
 7. znamení Váhy – VZTAHOVÁNÍ SE 7
 8.  znamení Štír – TOUHA 8
 9. znamení Střelec – HLEDÁNÍ 9
 10. znamení Kozoroh – BUDOVÁNÍ 10
 11. znamení Vodnář – OSVOBOZOVÁNÍ 11
 12. znamení Ryby – PŘIJÍMÁNÍ 12

Pokud ti to vyhovuje, dopiš si ke každému symbolu znamení zvěrokruhu také jeho název či energii (např. u znamení Beran ČINNOST, u znamení Býk STABILIZOVÁNÍ atd.) a připiš si číslo domu, ve kterém se dané znamení zvěrokruhu nachází. Číslo domu rozpoznáš podle římské číslice, která je v daném znamení zapsána. Dvě římské číslice v jednom znamení zvěrokruhu poukazují na dvě životní oblasti – domy, ve kterých se energie daného znamení zvěrokruhu ve tvém životě projevuje. Pokud naopak ve znamení není uvedena žádná římská číslice, znamená to, že je dané znamení tzv. „vtaženo“ do domů, který je v předcházejícím znamení.

Pokud ti to lépe vyhovuje, připiš si k jednotlivým domům ještě jejich význam podle přílohy 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR? -TABULKA3-DOMY, ať máš pohromadě všechny potřebné informace.

Takto máš označená znamení zvěrokruhu tak, jak jsou chronologicky za sebou.

Energetická hodnota znamení zvěrokruhu

Při seznamování s energetickou hodnotou jednotlivých znamení zvěrokruhu je dobré vědět, že jednotlivá znamení zvěrokruhu mají svou energetickou hodnotu pevně dánu, což v praxi znamená, že svou energetickou hodnotou projevují stejně za všech okolností, ať už v horoskopu narození nebo při tzv. tranzitech (při průchodu planet zvěrokruhem a tím i horoskopem narození) či v souvislosti s momentálním působením bez ohledu na postavení v horoskopu narození.

Jak rozpoznat AKTIVNÍ A PASIVNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU?

Ve zvěrokruhu se pravidelně střídají aktivní a pasivní znamení zvěrokruhu, což nám usnadňuje pochopení projevu znamení z hlediska projevu vlastní energie znamení. Z tohoto hlediska tedy dělíme znamení zvěrokruhu na aktivní a pasivní. Začínáme aktivním znamením Beran, pokračujeme pasivním znamením Býk atd.

Nyní si v příloze1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA u jednotlivých znamení zvěrokruhu označ, zda se jedná o aktivní nebo pasivní znamení. Aktivitupasivitu rozpoznáš celkem snadno – aktivní znamení jsou ta, která mají liché pořadí ve zvěrokruhu, pasivní znamení jsou ta, která mají sudé pořadí ve zvěrokruhu. Všechna aktivní znamení, tedy znamení s lichým pořadím ve zvěrokruhu, si označ znaménkem + (plus), všechna pasivní znamení, tedy znamení se sudým pořadím ve zvěrokruhu, si označ znaménkem – (mínus).

 1. znamení Beran – 1 +
 2. znamení Býk – 2 –
 3. znamení Blíženci – 3 +
 4. znamení Rak – 4 –
 5. znamení Lev – 5 +
 6. znamení Panna – 6 –
 7. znamení Váhy – 7 +
 8. znamení Štír – 8 –
 9. znamení Střelec – 9 +
 10. znamení Kozoroh – 10 –
 11. znamení Vodnář – 11 +
 12. znamení Ryby – 12

AKTIVNÍ a PASIVNÍ znamení ve tvém životě

Až si přiřadíš jednotlivá znamení zvěrokruhu k jednotlivým životním oblastem (domům) ve tvém horoskopu narození, pak budeš vědět, že pokud máš v některém domu aktivní znamení zvěrokruhu, pak jsi tam vždy aktivní a pokud tě někdo v této životní oblasti (domu horoskopu narození) nabádá k pasivitě, pak je to negativní projev takové energie. Stejně tak pokud máš v jiné životní oblasti (domu horoskopu narození) pasivní znamení a někdo tě nabádá k aktivitě, pak víš, že to je nesprávné využití takové energie.

JAKÝ JE PROJEV AKTIVNÍCH A PASIVNÍCH ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU? 

Každé znamení zvěrokruhu se v první řadě „chová“ podle své energetické hodnoty, pokud se jedná o znamení aktivní, pak v těch životních oblastech (domech horoskopu narození), kde máš aktivní znamení, jednáš, aby se dosáhlo nějakého výsledku. V těch životních oblastech (domech horoskopu narození), kde jsou pasivní znamení zvěrokruhu, jsi pasivní, spíše reaguješ, než jednáš.

KARDINÁLNÍ, FIXNÍ, PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Dále rozpoznáváme energetickou hodnotu znamení zvěrokruhu z hlediska následné reakce. Z tohoto hlediska rozdělujeme znamení na KARDINÁLNÍ, FIXNÍ a PROMĚNLIVÁ. Zde napomůže k pochopení tohoto přiřazení právě rozdělení zvěrokruhu VELKÝM KŘÍŽEM na jednotlivé kvadranty.

KARDINÁLNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, RAK, VÁHY, KOZOROH 

Kardinální znamení zvěrokruhu jsou první znamení každého kvadrantu, tedy znamení Beran, Rak, Váhy, Kozoroh. Tato první znamení kvadrantů si tedy označ písmenem K. Kardinální znamení zvěrokruhu reagují tím, že jednají, a to bez ohledu na to, zda se jedná o znamení aktivní nebo pasivní. Znamení Beran je tedy samo o sobě znamení aktivní, které reaguje tím, že jedná, znamení Rak je znamení pasivní, které reaguje tím, že jedná, znamení Váhy je znamení aktivní, které reaguje tím, že jedná, znamení Kozoroh je znamení pasivní, které reaguje tím, že jedná.

FIXNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, LEV, ŠTÍR, VODNÁŘ 

Fixní znamení zvěrokruhu jsou druhá znamení kvadrantů, tedy znamení Býk, Lev, Štír, Vodnář. Tato druhá znamení kvadrantů si tedy označ písmenem F. Fixní znamení zvěrokruhu reagují tím, že projevují vytrvalé úsilí. Znamení Býk je tedy samo o sobě znamení pasivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí, znamení Lev je znamení aktivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí, znamení Štír je znamení pasivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilíznamení Vodnář je znamení aktivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí. U všech těchto znamení zvěrokruhu samozřejmě záleží na tom, v jakém smyslu jednotlivá znamení „projevují vytrvalé úsilí“. Toto rozlišení tedy nerozpoznává, zda se jedná o vytrvalé úsilí při pozitivním či negativním projevu daných energií těchto znamení zvěrokruhu, obojí – jak pozitivní, tak negativní projev – dělají s maximální intenzitou, pokud už se pro jeden z těchto projevů rozhodnou.

PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, PANNA, STŘELEC, RYBY 

Proměnlivá znamení zvěrokruhu jsou třetí znamení kvadrantů, tedy znamení Blíženci, Panna, Střelec, Ryby. Tato třetí znamení kvadrantů si tedy označ písmenem P. Proměnlivá znamení zvěrokruhu reagují tím, že se přizpůsobí. Znamení Blíženci je tedy samo o sobě znamení aktivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí, znamení Panna je znamení pasivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí, znamení Střelec je znamení aktivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí a znamení Ryby je znamení pasivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí.

 1. znamení Beran – 1 + K
 2. znamení Býk – 2 – F
 3. znamení Blíženci – 3 + P
 4. znamení Rak – 4 – K
 5. znamení Lev – 5 + F
 6. znamení Panna – 6 – P
 7. znamení Váhy – 7 + K
 8. znamení Štír – 8 – F
 9. znamení Střelec – 9 + P
 10. znamení Kozoroh – 10 – K
 11. znamení Vodnář – 11 + F
 12. znamení Ryby – 12 – P

OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA – ŽIVLOVÉ KVALITY ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU  

Dále rozpoznáváme energetickou hodnotu znamení zvěrokruhu z hlediska následného chování po reakci, a sice podle živlové kvality jednotlivých znamení zvěrokruhu. Z tohoto hlediska rozlišujeme znamení ohnivá, zemská vzdušná a vodní. Po přiřazení těchto kvalit zjistíme, že z hlediska živlových kvalit se znamení prolínají jednotlivými kvadranty. 

Nyní si jednotlivá znamení označ v příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA i podle živlových kvalit. Začni znameními se živlem OHEŇ, pokračuj znameními se živlem ZEMĚ, následují znamení se živlem VZDUCH a pak znamení se živlem VODA.

OHNIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, LEV, STŘELEC 

Znamení zvěrokruhu se živlem OHEŇ, což jsou znamení Beran, Lev, Střelec, si označ písmenem O.

Ohnivá znamení zvěrokruhu jsou AKTIVNÍ. Cílem ohnivých znamení je věci rozpohybovat při začátku něčeho nového, proto po AKTIVNÍM jednání a následné reakci ohnivá znamení PŘEBÍRAJÍ VŮDČÍ ROLI. Liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. OHNIVÝ živel si označíš ČERVENOU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna OHNIVÁ znamení zvěrokruhu ČERVENOU barvou.

ZEMSKÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, PANNA, KOZOROH 

Znamení zvěrokruhu se živlem ZEMĚ, což jsou znamení Býk, Panna, Kozoroh, si označ písmenem Z.

Cílem ZEMSKÝCH znamení je upevnit po praktické stránce to co začalo, proto citlivě reagují na lidi a situace tím, že ZAPOJUJÍ PRAKTIČNOST. ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu jsou PASIVNÍ znamení, která v konečném efektu reagují tím, že ZAPOJUJÍ PRAKTIČNOST, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. ZEMSKÝ živel si označíme HNĚDOU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu HNĚDOU barvou.

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ 

Znamení zvěrokruhu se živlem VZDUCH, což jsou znamení Blíženci, Váhy, Vodnář, si označ písmeny VZ.

Cílem VZDUŠNÝCH znamení je dále ROZŠÍŘIT to, co bylo rozpohybováno ohnivými znameními a upevněno zemskými znameními. Vzdušná znamení to všechno dále rozšiřují za pomoci INTELEKTU. VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu jsou AKTIVNÍ znamení, která následně reagují tím, že ZAPOJUJÍ INTELEKT, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. VZDUŠNÝ živel si označíme MODROU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu MODROU barvou.

VODNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ RAL, ŠTÍR, RYBY 

Znamení zvěrokruhu se živlem VODA, což jsou znamení Rak, Štír, Ryby, si označ písmeny VO.

Cílem VODNÍCH znamení zvěrokruhu je to, co začalo při působení OHNĚ, bylo prakticky upevněno živlem ZEMĚ a dále rozšířeno za pomoci intelektu živlem VZDUCHU, v konečném efektu přehodnotit i z hlediska citlivosti – jednak v souvislosti s tím, co je přirozené a o co je nutné PEČOVAT (Rak), dále s hlubokými TOUHAMI (Štír) a v konečném efektu z hlediska pouhého PŘIJÍMÁNÍ toho, co se vrací (Ryby). VODNÍ znamení zvěrokruhu jsou PASIVNÍ znamení, která ZAPOJUJÍ CITLIVOST, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. VODNÍ živel si označíme ZELENOU (TYRKYSOVOU) barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna VODNÍ znamení zvěrokruhu ZELENOU (TYRKYSOVOU) barvou.

 1. znamení Beran – 1 + K O
 2. znamení Býk – 2 – F Z
 3. znamení Blíženci – 3 + P VZ
 4. znamení Rak – 4 – K VO
 5. znamení Lev – 5 + F O
 6. znamení Panna – 6 – P Z
 7. znamení Váhy – 7 + K VZ
 8. znamení Štír – 8 – F VO
 9. znamení Střelec – 9 + P O
 10. znamení Kozoroh – 10 – K Z
 11. znamení Vodnář – 11 + F VZ
 12. znamení Ryby – 12 – P VO

Nyní tedy již víš, jak je to s projevem znamení a jak je to s životními oblasti. U znamení zvěrokruhu je to tak, že každé znamení zvěrokruhu má souvislost s planetou a tou životní oblasti, ke kterým náleží z hlediska DVANÁCTI KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ, což platí jak pro tebe, tak pro kohokoli jiného. Toto je zcela zásadní si uvědomit, pokud se chceme naučit rozumět nejen sami sobě, ale i druhým lidem.

OHNIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, LEV, STŘELEC

OHEŇ – KROK 1 – ZNAMENÍ BERAN – ČINNOST

Znamení Beran je AKTIVNÍ znamení, které jako první znamení tělesného kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně přebírá vůdčí roli. Jedná se o nejaktivnější znamení zvěrokruhu, v němž jsme s to aktivní fyzickou ČINNOSTÍ začínat něco nového pro vlastní přežití.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Beran na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Beran ve tvém horoskopu narození vtaženo celé a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Aktivní fyzická ČINNOST pro vlastní přežití

Negativní projev:

Agresivita

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Beran?

OHEŇ – KROK 5 – ZNAMENÍ LEV – TVOŘENÍ

Znamení Lev je znamení AKTIVNÍ, které jako druhé znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně PŘEBÍRÁ VŮDČÍ ROLI.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Lev na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Lev ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ČERVENOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Beran se symbolem znamení Lev. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Lev patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci

Negativní projev:

Pýcha a pocity nadřazenosti

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Lev?

OHEŇ – KROK 9 – ZNAMENÍ STŘELEC – HLEDÁNÍ

Znamení Střelec je AKTIVNÍ znamení, které jako třetí znamení duchovního kvadrantu, reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně PŘEBÍRÁ VŮDČÍ ROLI.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Střelec na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Střelec ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ČERVENOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Střelec se symbolem znamení Beran a se symbolem znamení Lev. Takto máš vyznačený tzv. VELKÝ OHNIVÝ TRIGON, který vyznačuje ČERVENOU barvou ve tvém horoskopu narození ty oblasti života, v nichž jsi AKTIVNÍ a PŘEBÍRÁŠ VŮDČÍ ROLI. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Střelec patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Aktivní přebírání vůdčí role při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině

Negativní projev:

Bez duchovního rozměru pouhé přehánění

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Střelec?

ZEMSKÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, PANNA, KOZOROH

ZEMĚ – KROK 2 – ZNAMENÍ BÝK – STABILIZOVÁNÍ

Znamení Býk je PASIVNÍ znamení, které jako druhé znamení tělesného kvadrantu reaguje VYTRVALÝM ÚSILÍM k vymezení vlastního prostoru k vlastní STABILIZACI na všech třech úrovních a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Býk na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Býk ve tvém horoskopu narození vtaženo celé a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při citlivém a praktickém STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční ve smyslu finanční soběstačnosti, prostorové ve smyslu vymezení vlastního prostoru (příbytku) a citové ve smyslu vědomí vlastní hodnoty

Negativní projev:

Bez vědomí vlastní hodnoty hromadění majetku nebo naopak finanční problémy

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Býk?

ZEMĚ – KROK 6 – ZNAMENÍ PANNA – ANALYZOVÁNÍ

Znamení Panna je PASIVNÍ znamení, které jako třetí znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Panna na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Panna ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si HNĚDOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Panna se symbolem znamení Býk. Nyní vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Panna patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě svých vlastních vnitřních pocitů

Negativní projev:

Rozpitvávání detailů, „puntičkářství“

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Panna?

ZEMĚ – KROK 10 – ZNAMENÍ KOZOROH – BUDOVÁNÍ

Znamení Kozoroh je PASIVNÍ znamení zvěrokruhu, které jako první znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že JEDNÁ a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST. Podívej se, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Kozoroh na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Kozoroh ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si HNĚDOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Kozoroh se symbolem znamení Panna a se symbolem znamení Býk. Takto máš vyznačen VELKÝ ZEMSKÝ TRIGON, který označuje HNĚDOU barvou ve tvém horoskopu narození ty životní oblasti, ve kterých jsi PASIVNÍ a ZAPOJUJEŠ PRAKTIČNOST. Nyní vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Kozoroh patrná.

Pozitivní projev:

Citlivé a zároveň praktické BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který jsi s to převzít zodpovědnost

Negativní projev:

Omezování, strach, pocity viny, trest

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Kozoroh?

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ

VZDUCH – KROK 3 – ZNAMENÍ BLÍŽENCI – KOMUNIKACE

Znamení Blíženci je AKTIVNÍ znamení, které jako třetí znamení TĚLESNÉHO kvadrantu reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně jako vzdušné znamení ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Blíženci na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Blíženci ve tvém horoskopu narození vtaženo celé.

Pozitivní projev:

Přijímání a předávání těch správných informací při KOMUNIKACI

Negativní projev:

Příliš mnoho povrchních informací, upovídanost

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Blíženci?

VZDUCH – KROK 7 – ZNAMENÍ VÁHY – VZTAHOVÁNÍ SE

Znamení Váhy je znamení AKTIVNÍ, které jako první znamení DUCHOVNÍHO kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně jako vzdušné znamení ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Váhy na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Váhy ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si MODROU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Váhy se symbolem znamení Blíženci. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Váhy patrná.

Pozitivní projev:

Navazování VZTAHŮ pro spolupráci v zájmu dosažení rovnováhy, schopnost diplomacie za tímto účelem

Negativní projev:

Povrchní vztahy, závist, nenávist

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Váhy?

VZDUCH – KROK 11 – ZNAMENÍ VODNÁŘ – OSVOBOZOVÁNÍ

Znamení Vodnář je AKTIVNÍ znamení zvěrokruhu, které jako druhé znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Vodnář na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Vodnář ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si MODROU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Vodnář se symbolem znamení Váhy a se symbolem znamení Blíženci. Takto máš MODŘE vyznačený VELKÝ VZDUŠNÝ TRIGON, který označuje domy tvého horoskopu narození, kde jsi aktivní a zapojuješ intelekt. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Vodnář patrná.

Pozitivní projev:

Vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co omezuje tím, že začneme dělat něco jinak, přičemž je možné využít i techniky

Negativní projev:

Vzpoury a protesty

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Vodnář?

VODNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ RAK, ŠTÍR, RYBY

VODA – KROK 4 – ZNAMENÍ RAK – PÉČE

Znamení Rak je PASÍVNÍ znamení, které jako první znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně ZAPOJUJE CITLIVOST pro zachování toho, co je přirozené, což se připomíná našimi vnitřními pocity. Tato citlivost je charakterizována schopností empatie, tedy vcítění se do druhého.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Rak na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Rak ve tvém horoskopu narození vtaženo celé.

Pozitivní projev:

PÉČE o to, co je přirozené a souvisí s původem, rodinou, národem, vlastí a potažmo s planetou Zemi. Vztah, jaký máme ke svému původu, národu, vlasti máme i k planetě Zemi, která je domovem nás všech.

Negativní projev:

Přecitlivělost, péče o to, co není přirozené

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Rak?

VODA – KROK 8 – ZNAMENÍ ŠTÍR – TOUHA

Znamení Štír je znamení PASIVNÍ, které jako druhé znamení duchovního kvadrantu reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně jako vodní znamení ZAPOJUJE CITLIVOST, zde tedy záleží na tom, zda se jedná o city pozitivní-konstruktivní a transformační nebo negativní-destruktivní, v obou případech Štír projevuje vytrvalé úsilí s maximální intenzitou. Jsou-li hluboké TOUHY mimo kontrolu, mohou způsobit mnoho zla, škodit a destruovat, ale při hlubokém pochopení mohou přispět k naprosté proměně, vyvěrající z naší hluboké TOUHY, která je s to nás proměnit-transformovat,

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Štír na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Štír ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ZELENOU (TYRKYSOVOU) pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Štír se symbolem znamení Rak. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Štír patrná.

Pozitivní projev:

Proměna-transformace svých neplatných postojů a vzorců chování při naplňování hluboké TOUHY, ovládání vlastního života, sebeovládání

Negativní projev:

Destrukce a ovládání

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Štír?

VODA – KROK 12 – ZNAMENÍ RYBY – PŘIJÍMÁNÍ

Znamení Ryby je pasivní znamení zvěrokruhu, které jako třetí znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje citlivost. Vzhledem k této energetické hodnotě se jedná o nejpasivnější znamení zvěrokruhu, které skutečně jen PŘIJÍMÁ, protože CHÁPE VESMÍR. Právě takto se znamení Ryby projevuje i v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde se ve tvém horoskopu narození nachází – v této životní oblasti tedy jen pasivně PŘIJÍMEJ a nech se inspirovat.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Ryby na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Ryby ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ZELENOU (TYRKYSOVOU) pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Ryby se symbolem znamení Štír a se symbolem znamení Rak. Takto máš ZELENĚ (TYRKYSOVĚ) vyznačený VELKÝ VODNÍ TRIGON označující domy tvého horoskopu narození, kde jsi PASIVNÍ a zapojuješ CITLIVOST. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Ryby u tebe patrná.

Pozitivní projev:

Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází

Negativní projev:

Klam (i sebeklam), lež, podvody, zamlžování, chaos, zmatek, sklon k požívání alkoholu, drog, léků

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Ryby?

RYBY – RAK – ŠTÍR – RYBY a CITLIVOST

Citlivost vodního znamení RYBY je dána tím, jak dalece je přirozené to, co souvisí s kardinálním vodním znamením Rak a také s tím, v jakém smyslu projevujeme vytrvalé úsilí ve fixním znamení Štír. Věnuje-li se u znamení Rak pozornost tomu, co je přirozené a souvisí s původem člověka a je‑li v tomto místě horoskopu narození projevována empatie, tedy schopnost vcítění se do pocitů druhého člověka, může v té životní oblasti, kde je Štír, dojít k přirozené transformaci a následně je možné tam, kde jsou Ryby, pouze PŘIJÍMAT inspiraci.

Tímto máš v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyznačeny tzv. ŽIVLOVÉ TRIGONY.

(U jednoslovné charakteristicky ZNAMENÍ a PLANET čerpáno z knihy Praktická příručka astrologie, Lyn Birkbeck, překlad Simoneta Dembická, nakl. JOTA)

Nyní postup k DVANÁCTI KROKŮM PRO POCHOPENÍ ŽIVOTA A VZTAHŮ