ÚVODEM

Sexuální energie je mocná energie, která je obecně označována jako TOUHA. Naše TOUHY mají na samotném začátku spíše sexuální nádech, toužíme splynout s druhým člověkem a je to nesmírně vzrušující. Oddáváme se tomu tak dlouho, dokud to jde, protože nás to těší a působí nám to potěšení.

Tak to bereme my lidé. Ale vesmír na sexuální energii pohlíží poněkud jinak. Ale půjdeme hezky popořádku.

Zde je třeba vědět, že sexuální energie slouží především k rozmnožování lidstva, tedy k plození potomků, našich dětí, kterým předáváme své zkušenosti a naučíme je, co umíme, aby na to mohly navázat.

Ovšem aby mohl rozvoj osobnosti dítěte zdárně probíhat, je třeba mít dostatek životních zkušeností, které dětem předáme do genetické výbavy. Proto je lepší mít prvního potomka až po dovršení 24 let věku. Což zase souvisí se vztahy.

Záleží tedy na tom, jak zralí jsou rodičové. Pokud je jeden z rodičů (nebo oba) nezralá osobnost a má nějaké neřešené problémy, což bývá do 24ti let věku, pak se vztah většinou do 24ti let věku rozpadne a dítě nebo děti připadnou jednomu z rodičů. Tomuto rodiči je pak energie druhého z rodičů připomínána prostřednictvím dítěte nebo dětí, protože dítě má tuto energii ve své genetické výbavě včetně neřešených problémů, které musí ve svém životě za rodiče vyřešit.

A stejné je to i při kontaktu s druhým rodičem.

Rodiče jsou přesvědčení, že rozchodem všechno vyřešili, ale neuvědomují si, že to je „řešením“ pouze pro ně samotné, přičemž ani v nejmenším netuší, jak působí konflikty a rozchod rodičů na psychiku dítěte… Sexuální energie se dříve nebo později může stát nástrojem ovládání…

Co je příčinou konfliktů v partnerských vztazích?

               Konflikty v partnerských vztazích bývají v dospělosti většinou u těch jedinců, kteří vyrůstali v rozvedených manželstvích anebo v rodině, kde chyběl při výchově jeden z rodičů (například proto, že trávil hodně času v zaměstnání nebo prostě mimo domov). Takové děti pak nevyrůstají v přirozeném prostředí, ale v prostředí, které je narušeno. Dostávají tak nepřirozený vzorec vztahů, který si odnášejí do života a v životě si pak musí těžce řešit problémy, které díky tomu vzniknou.

Když chybí táta nebo máma

Z toho vyplývá, že je velice důležité, jak se oba rodiče v dětství svým dětem věnují. V minulosti to nebylo možné. Rodinné prostředí bylo narušeno tím, že muži většinou odcházeli do války anebo museli těžce pracovat, aby uživili rodinu.

Až po druhé světové válce se začal formovat zcela nový typ rodiny, protože rodina byla v letech 1945-1989 základem státu.

Ženy a muži po 2.světové válce

Po 2.světové válce to byly právě ženy, které se dokázaly o všechno v domácnosti postarat, protože měly příklad od svých matek z doby, kdy otcové těžce pracovali nebo byli ve válce, a tak to po 2.světové válce bývalo většinou tak, že ženy samy zastaly starost o domácnost a mimoto také chodily do zaměstnání, protože tak to tenkrát prostě bylo. Žena byla jako matka a strážkyně rodinného krbu vážena a uctívána a muži se starali o to, aby vše ve státě dobře fungovalo, čímž vzor otcovské postavy v rodině opět chyběl.

Ženy a muži ve 21.století

Nyní, ve 21.století, jsou ženy i v politice a ženy se také emancipovaly, takže mohou budovat svou kariéru při podnikání. Výchovy se tak naopak ujímají muži, ovšem i toto může představovat problém podobný tomu z předchozích období, kdy na výchovu dítěte působí pouze jeden z rodičů, tentokrát otec.

Nový typ rodiny pro 21.století…?

Nyní však máme jedinečnou šanci začít utvářet zcela nový typ rodiny, v němž uplatníme všechny zkušenosti z minulosti. V tomto novém typu rodiny by měli být oba rodiče a oba rodiče by měli dětem věnovat svůj čas a předat jim něco ze svých životních zkušeností. Předejde se tak negativnímu dopadu jednostranné výchovy tak, jak je to patrné dnes.

Pojďme se tedy podívat na to, jaký dopad má to, co bylo v minulosti, na přítomnost. Ve 21.století se totiž objevuje další problém, který by v tom horším případě způsobil, že lidstvo vymře, protože „zemře“ přirozený způsob rozmnožování.

Tím problémem je nepřirozená sexuální orientace – homosexualita.

Problémy v rodině a sexuální orientace

Pokud byl ve vztahu mezi rodiči problém, který se neřešil, pak si dítě přineslo tento problém do života ve své psychické výbavě, například v podobě sexuální orientace. Stejně tak si dítě přináší do života další neřešené problémy svých rodičů, což se může v konečném efektu projevit jako zdravotní či psychický handicap.

Co je vlastně homosexualita?

Nejprve bychom si měli přesně definovat pojem „homosexualita“. Homosexualita znamená reálné provedení fyzického sexuálního aktu mezi dvěma jedinci stejného pohlaví. Tento fyzický sexuální akt bývá u homosexuálních párů většinou způsobem ovládání a pramení z neřešených problémů z dětství, které, jak je uvedeno níže, mívají různé příčiny.

Pokud však mezi dvěma jedinci stejného pohlaví nedojde k reálnému fyzickému sexuálnímu kontaktu, nejedná se o homosexualitu, a to bez ohledu na to, v jak blízkém vztahu tito jedinci jsou. V takovém případě jde jen o přátelský vztah, kdy si dva lidé rozumí, protože se vzájemně podporují a souzní planety v jejich horoskopech narození, na čemž není nic divného. Bývalo to tak i v minulosti.

Homosexualita a její možné příčiny

Homosexualita bývá patrná u těch jedinců, kteří nemají z rodiny žádné zkušenosti s opačným pohlavím, například u dívek nebyl v rodině žádný mužský zástupce (otec, dědeček, strýc, bratr…) a u chlapců nebyla v rodině žádná zástupkyně ženského pohlaví (matka, babička, teta, sestra…). Takoví jedinci na energii opačného pohlaví nejsou zvyklí a nedokážou s ní pracovat, respektive obávají se problémů, které viděli ve své rodině a nevědí, jak je řešit.

V jiném případě pak dochází k tomu, že jedinec vnímá ve svém partnerovi chybějící postavu ve své rodině a může si tak kompenzovat tento chybějící článek ve své rodině. Dívky tak mohou od svého partnera požadovat to, co by měl dělat spíše jejich otec a chlapci zase požadují to, co by měla dělat matka, což v konečném efektu vede k ukončení vztahu a neschopnost si heterosexuální vztah udržet.

Homosexualita se také objevuje u těch jedinců, kteří měli problém s rodičem opačného pohlaví, a to i přesto, že si mohou rodiče opačného pohlaví vážit a uznávat jej jako autoritu. Takový jedinec pak může tíhnout spíše k rodiči stejného pohlaví. Pokud chybí v rodině vzor v podobě rodiče opačného pohlaví a jedinec je přitahován k rodiči stejného pohlaví, je tomu tak i později v životě.

Náhrada za tátu nebo mámu

Další možností je, že dítě má konflikt s rodičem stejného pohlaví anebo rodič stejného pohlaví jednoduše chyběl a nesplnil svůj výchovný úkol, pak si takový jedinec v dospělosti hledá partnera stejného pohlaví, většinou vyššího věku, aby mu rodiče stejného pohlaví nahradil. V takovém případě se většinou stává partnerem jedinec, který sám nemá rodinu, a tak vidí své naplnění v tom, že může předávat své zkušenosti partnerovi jako dítěti stejného pohlaví, tedy jako otec svému synovi. Toto však lze brát tak, že to ve skutečnosti není homosexuální vztah mezi dvěma partnery, že se spíš jedná o vztah dvou lidí, kteří si vzájemným soužitím řeší své problémy z minulosti – mladší partner hledá rodiče stejného pohlaví a starší partner zase náhradního potomka. Pokud se do takového vztahu dostane fyzický sex, pak to nemá žádné univerzální opodstatnění a je to jasná známka ovládání sexem, kdy z toho mladšímu partnerovi většinou vyplývá nějaká výhoda.

Proč se řeší homosexualita?

Nyní si ovšem musíme naprosto otevřeně přiznat, že homosexualita je tak diskutovaná prostě jenom proto, že se o ní mluví. Kdyby se o ní nemluvilo, nikoho by ani nenapadalo řešit svou sexuální orientaci. Ve skutečnosti je jen velice malé procento lidí, u kterých homosexualita vychází ze sledu životních událostí, což ale ve skutečnosti vůbec nemusí mít s homosexualitou nic společného a hovoří se o ní jen z toho důvodu, že je to v nynější společnosti běžné…

Zde je potřeba si ujasnit, jaká bývá praxe.

Homosexualita ano či ne?

Zde bychom si měli ujasnit, že pokud spolu například bydlí dva lidé stejného pohlaví, neznamená to hned, že jde o homosexuální vztah. Toto bylo již od nepaměti, například lidé stejného pohlaví narození ve 30.letech 20.století v době svého mládí naprosto běžně žili v jednom bytě, ať už se jednalo o dva kamarády nebo o dvě kamarádky. Důvod byl prostý – prostě to bylo levnější. Leckdy i spávali na jedné posteli, protože v bytě jiná postel nebyla.

Byla to naprosto přirozená a normální věc a hned se nemluvilo o homosexualitě, což by si měli ujasnit i dnešní mladí lidé a nebrat to tak, že když si rozumí s nějakým člověkem stejného pohlaví a rozhodnou se sdílet společný byt, že jde hned o homosexualitu, kterou leckdy stvrdí i registrovaným manželstvím.

Ovládání sexem

Jak už bylo řečeno výše, homosexualita přichází na scénu až po tom, co se součástí takového vztahu stane sexuální akt – a tady už jde o ovládání, kdy většinou ovládaný má z toho nějakou výhodu. Stejně to ovšem může být i v heterosexuálním vztahu – i dívka nebo žena může mít nějakou výhodu ze sexuálního vztahu s mužem (např. svým nadřízeným). Nebývá to pravidlem, ale může to tak být.

 A právě tady se dostáváme k tomu okamžiku, kdy sexuální energie ovládá a kdy je jen na nás, jak s ní naložíme… Stále bychom však měli mít na paměti, čemu sexuální energie slouží především… Ale budeme si ještě chvíli povídat…

Sex a agresivita

Někdy to bývá také tak, že se jedinci začnou projevovat jako opačné pohlaví – například dívky jsou hrubé a předvádějí svou fyzickou sílu a chlapci jsou zženštilí. To je ovšem potřeba pochopit v širších souvislostech.

Dívky jsou hrubé a předvádějí svou fyzickou sílu nejspíš pod dojmem různých zpráv o domácím násilí či znásilňování ze strany mužů. Anebo jsou k tomu prostě vedeny. Za touto hrubostí a agresivitou se může tedy skrývat ochrana svého vlastního „Já“ před násilným zásahem zvenčí ze strany mužů. To, že je to vybičováno ad absurdum, kdy jsou dívky schopné i fyzicky napadat či ubližovat, už je věc jiná.

Tady už se pak leckdy objevuje „domácí násilí naruby“, tedy tak, že těmi, kteří ubližují, jsou ženy a ubližováno je mužům. Nejednou jsem viděla případ, že dívka pohlavkovala svého hocha a ten jen uhýbal jejímu útoku. Ve skutečnosti však může v takovém případě paradoxně jít o předehru k milostnému aktu – podobně jako je tomu u některých zvířat.

Agresivita

K útokům ze strany tzv. „něžného pohlaví“, jak se říká (i když ženské pohlaví v mnoha ohledech už přestalo být něžné), může docházet pouze za předpokladu, že si to nechá druhá strana, tedy mužské pohlaví, líbit. Stejné je to ale i v opačném případě – muž rovněž může fyzicky napadat ženu pouze tehdy, když si to žena nechá líbit.

Ve skutečnosti je to tak, jak píše ve své knize „Astrologie a psychologie“ Hermann Meyer, a sice že agresivita druhého člověka by měla napadeného motivovat k většímu sebeprosazování. Je tedy dost možné, že útok na jedné straně je ve skutečnosti vyprovokován pasivitou partnera na straně druhé.

Kde se vzala agresivita?

Je nutné si uvědomit, že tento postoj má svůj prvopočátek v minulých staletích, kdy muži odcházeli do válek a ženy zůstávaly na domácnost samy. Aby vše zvládly, musely v sobě ženy odhalit i svou mužskou stránku, aby zvládly všechno to, co je třeba. Ženy musely zkrátka dokázat, že si dokáží poradit i bez mužů. Musely projevovat i mužskou energii, která většinou převládala i při větším počtu dětí.

Vzhledem k tomu, že musely ženy zvládat práci i za muže, neměly dostatek empatické a pečující energie pro své děti, které tímto mohly trpět, pokud se jim takové péče nedostávalo od nějaké jiné „mateřské postavy“. To se týká především hochů. Takoví chlapci, pokud neměli v rodině mužský vzor, se pak začali projevovat tak, jak chtěli, aby se vůči nim projevovala jejich matka, takže sami začali projevovat ženskou energii. Co se týče dívek – ty viděly u svých matek projevovat především fyzickou, mužskou energii a neměly vzor pečující energie, proto začaly projevovat spíše mužskou energii, což se v dospělosti mohlo projevit i v sexualitě …

Netvrdím, že to tak určitě je, ale může na tom něco být. Co ale asi nemůžeme popřít, je fakt, že sexuální energie nás skutečně všechny ovládá. Pojďme si tedy říci jak.

„Sexuální apetit“

Určitě všichni víme, co dokáže tzv. „sexuální apetit“ (česky „chuť na sex“). Tento sexuální potenciál ovládá muže i ženy, dokáže je spojit, ale také rozdělovat.

Takový „sexuální apetit“ pak bývá příčinou toho, co se dále děje v životě jedince – u žen způsobuje, že si nechávají naordinovat antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění, což je ovšem nepřirozený zásah do organismu a otázkou je, jak na to organismus zareaguje. U mužů zase může být nezvládnutá sexuální energie v tom horším případě příčinou rozpadu manželství, v tom „lepším“ případě „jen“ placení alimentů.

Sexuální apetit a nový jedinec

A tady začíná naše cesta za tím, jak sexuální energie ovládá život jedince. Dítě, které je zplozeno při takové mimomanželské sexuální kratochvíli, má už na samotném počátku svého života problém, který si musí řešit. Dostává totiž nepřirozený vzorec partnerských vztahů, který si odnáší do života a v dalším životě mu může (ale nemusí) způsobovat problémy, ať už ve vztazích nebo v podobě zdravotního či psychického handicapu. V případě handicapu pak takový jedinec doslova ovládá životy všech, kteří jsou s ním ve styku a kteří se o něj musí postarat, přičemž na počátku byla nezvládnutá sexuální energie.

Podobně může sexuální energie začít ovládat život ještě nezralého člověka, který si ověřuje svou sexuální zralost a vzejde z toho potomek – i zde pak takový potomek ovládá a komplikuje životy těch, kteří jsou s ním v kontaktu, prostě jenom tím, že se narodil.

Sexuální energie v 21.století

A tak je dobré se nyní, ve 21.století, na sexuální energii podívat z poněkud jiného úhlu pohledu – kde se bere a jak s ní pracovat? Sexuální energie je něco, co je vlastní člověku odjakživa.

K čemu tedy slouží sexuální energie?

Sexuální energie slouží především k tomu, abychom si s její pomocí vytvořili potomky, kteří budou mít ve své DNA naše zkušenosti i zkušenosti našich předků a budou našimi pokračovateli.

Na tomto přirozeném vzorci nemění nic ani fakt současného systému náhradní výchovy nevlastními rodiči či osvojování dětí (např. ze sociálně slabých rodin). Energetický potenciál dětí musí rozvíjet jejich vlastní rodiče, aby se mohl rozvíjet přirozeně a tím i pozitivně. Žije-li jedinec v souznění se svým původem, je to předpoklad pro přirozený rozvoj, s nímž se jedinec nakonec přirozeným způsobem zapojí do dění ve společnosti.

Vlastní rodiče

Tito „pokračovatelé“, tedy děti, mají ve své psychické výbavě navíc ještě energetický potenciál doby, do které se narodily. V současnosti pak získávají další zkušenosti, kterými doplňují to, čím jejich DNA vybavili jejich rodiče, a tyto své zkušenosti pak předají v DNA zase svým dětem.

Nevlastní rodič či rodiče

Pokud do výchovy zasáhne postava, která není pokrevním předkem dítěte a která vloží do psychiky dítěte určité vzorce chování, které pro dítě nejsou přirozené, ale převezme je, protože vnímá náhradního rodiče jako autoritu, může to v budoucnu způsobovat problémy.

Je to naprosto přirozené. Představit si to můžeme tak, že pokud se narodí v přírodě nějaké mládě, pak se o něj stará jeho vlastní živočišný druh, který jej naučí, jak přežít.

I v přírodě se však stává, že se o mládě postará matka jiného živočišného druhu, jednoduše proto, protože zapracuje ten nejpřirozenější zákon přírody – mateřský pud. V takovém případě je i zvířecí mládě vychováváno především k tomu, aby se o sebe umělo postarat, což je naprosto přirozená potřeba každého živého tvora. U lidí je to ale trochu jinak, tam přichází ke slovu ještě myšlení a psychika…

Jestliže dojde k osvojení dítěte přirozenou cestou, například vlivem životních událostí, pak je to v pořádku a jedná se nejspíš o životní lekci, kterou si musí jedinec ve svém životě řešit.

Pokud se však jedná o krok vnucený systémem (nebo nějakou autoritou), který nerespektuje původ a city dítěte, pak to může být příčinou velkých problémů v budoucnosti.

Sexuální energie a TOUHA

Hovoří se také o tom, že sexuální potence ve vyšším věku vypovídá o „věčném mládí“ a že je to dokonce prospěšné zdraví. To může být pravda, ovšem co když se narodí potomek v době, kdy už je partner vyššího věku? Zde záleží na tom, kolik zkušeností stihne rodič svému potomku předat, než odejde… Ne vždy je to tak idylické, jako například v případě Karla Gotta či jiných umělců, kteří zplodili potomky ve vyšším věku. Co se tedy jinak děje se sexuální energií ve vyšším věku? Zmizí? Nebo se nám připomíná i nadále? A jak? Tady už je třeba sexuální energii lépe porozumět.

Jak porozumět sexuální energii a sexuální orientaci?

Takže si to shrňme. Sexuální energie je naprosto přirozenou součástí života a slouží především k tomu, abychom si vytvořili své vlastní potomky, kterým předáme do jejich genetické výbavy své zkušenosti. To je neoddiskutovatelný fakt. A co pak?

Lidé si udělali ze sexu kratochvíli, zábavu, a tak se musíme ptát, co takovýto přístup způsobuje? S tímto přístupem se bude rodit stále více lidí a prostor přestane pomalu stačit.

Právě tento problém má prý vyřešit homosexualita. To je z univerzálního hlediska nesmysl. Ono je to ve skutečnosti úplně jinak.

Planeta Země uživí všechny lidi, pokud budou lidé respektovat prostor planety Země a přirozené přírodní mechanismy namísto toho, aby se chovali nezodpovědně a úrodnou půdu proměňovali v průmyslové zóny pod vidinou neomezeného ekonomického růstu. V tomto ohledu je nutné se změnit, a právě k tomu můžeme využít přetransformovanou sexuální energii.

Přelidnění planety?

V tuto chvíli si musíme ujasnit i to, proč se dnes planeta Země jeví jako přelidněná? Je to z toho důvodu, že dnes žijí ještě generace lidí, kteří se narodili v době, kdy většinu fyzické práce v domácnosti prováděly ženy, protože muži chodili do zaměstnání a vydělávali peníze na obživu. Většinou to bývalo tak, že muži se chodili domů jen vyspat nebo jezdili domů na víkend. Proto tolik dětí. Tím, že muži neodváděli v domácnosti tolik fyzické práce, měli dostatek energie na sex a antikoncepce tenkrát neexistovala. A tak je určitě dobře, že dnes mají muži také příležitost si vyzkoušet, co všechno obnáší každodenní starost o děti i o domácnost.

Jak řešit přelidnění planety přirozenou cestou?

Pokud se budou děti rodit přirozenou cestou, pak budou tito jedinci schopni učit se od svých rodičů, jak se o sebe postarat a jak využívat všechno to, co nám planeta Země dává zcela zdarma, přičemž se vlastními silami přičiní o to, aby to tak mohlo být.

Pak nebudou muset být žádné regulace porodnosti. Ty jsou nutné pouze v případě, že se rodí nekvalitní jedinci, kteří vyrůstají v neúplných rodinách a mají problém se svým vlastním původem i se schopností se o sebe postarat a následně se zapojením do společnosti.

Nyní však existuje způsob, jak využít přirozené energie k tomu, aby mohlo dojít ke zcela zásadní změně. Na samotném počátku této změny je třeba přijmout jako fakt jednu skutečnost, a sice to, že tím, jak děti vychováme, si připravujeme také svou budoucnost.

Starost o děti a předávání zkušeností

Je tedy nutné změnit svůj přístup k planetě Zemi, k životnímu prostředí i k výchově dětí, protože to, co dětem předáme při výchově, ten čas, který jim věnujeme, ten nám děti jednou vrátí.

Toto je třeba si uvědomit. Děti se k nám budou v době našeho důchodového věku chovat tak, jak jsme se my chovali k nim. Vrátí nám to, co jsme do nich investovali. Proto je tak důležité to, jak se svými dětmi jednáme a co je v průběhu života naučíme. Tím, jak žijeme, jdeme svým dětem příkladem, který by naše děti měly od nás převzít…

Více dětí v rodině ve 21.století

               Zde je dobré vědět, že i ve 21.století existuje mnoho rodin se čtyřmi a více dětmi. Většinou se jedná o rodiny, které jsou finančně lépe zajištěné, což bývá u rodin, kde jsou propojeny dva národy. Tyto děti bývají vzdělané, sebevědomé, mají také výraznější vědomí svobody, ale s největší pravděpodobností lze předpokládat, že půjde o jedince, kteří nebudou mít vztah k České republice takový, jako je to u zrozenců, jejichž oba rodiče mají český původ. Mimoto je zkušenost z minulosti taková, že dětí z takovýchto rodin mohou mít problém s nalezením správného partnera a s početím vlastního potomka, ale to nebývá pravidlem.

Děti českých rodin v 21.století

               Na druhou stranu rodiče v českých rodinách mají většinou pouze dvě děti. Souvisí to s větším vědomím zodpovědnosti a také s nižším finančním možnostem české rodiny, tedy s omezenou stabilizací životní situace na všech třech úrovních. Tento trend v konečném efektu může vést k tomu, že český národ nakonec „vymře“, jednoduše proto, že bude více jedinců, kteří budou mít ve své DNA zkušenosti svých předků jiné národnosti.

Na druhou stranu lze tento fakt také vzít jako výzvu. Jak je patrné z výše uvedeného, hlavní příčinou menšího počtu dětí je u českého národa finanční situace a vědomí zodpovědnosti. Pokud tyto dva pojmy spojíme právě nyní se postaráme o vědomé STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace a o převzetí zodpovědnosti při BUDOVÁNÍ nového, pevně daného řádu, pak může být celá situace vyřešena celkem snadno a v relativně krátkém čase a hlavně TRVALE, přičemž svou roli zde budou hrát i děti rodičů s českými kořeny, kteří žijí v zahraničí.

Starost o děti a důchodový věk

Čas, který dětem věnujeme, nám děti jednou vrátí stejně jako všechno to, co jsme do nich investovali. Pokud chápeme zákon příčiny a následku, pak si můžeme uvědomit i to, že pokud do děti vložíme to dobré, děti nám to dobré v budoucnu vrátí. Je tedy potřeba, abychom jako rodiče byli dětem především dobrý příkladem.

Pokud rodiče své děti v průběhu života zanedbávají a nejsou s nimi v kontaktu, pak je nejvíc pravděpodobné, že i v důchodovém věku zůstanou rodiče sami. Sami zůstanou i ti, kteří se obávali zodpovědnosti spojené s výchovou dítěte a raději si žádné děti nepořídili. Takové stáří je pak velice smutné a je provázeno mnoha problémy.

Problémy jsou způsobené mimo jiné i tím, že ve vyšším věku se opět hlásí ke slovu sexuální energie…Sexuální energie nás ve vyšším věku vyzývá k tomu, abychom změnili své neplatné vzorce chování, které nám nepomáhají a jsou příčinou problémů v našem životě i v našich vztazích.

Pokud tedy máme v životě a/nebo ve vztazích problémy, je třeba změnit přístup tak, aby se problematický projev mohl změnit na projev pozitivní. A právě k tomu slouží sexuální energie, kterou můžeme nazvat také energií transformace. Pojďme si tedy odhalit skutečnou podstatu toho, co představuje sexuální energie.

Sexuální energie, změna a transformace

Se sexuální energií je to tak, že pokud splní svůj účel, tedy pokud si vytvoříme své potomstvo, pak už v podstatě není nutná, což ovšem neznamená, že se přestane projevovat.

I přesto, že sexuální energie již „splnila svůj účel“, i nadále se projevuje a působí. Jenže v té chvíli už je na čase tuto energii vědomě přetransformovat, čímž můžeme napomoci nějaké proměně. Tento požadavek nám začíná Vesmír připomínat kolem 40.roku věku.

Tato proměna souvisí s tím, po čem toužíme, ovšem taková proměna by měla být trvalá. V životě se to většinou projevuje tak, že toužíme po nějaké změně, což se může na té sexuální rovině projevovat například jako touha vyzkoušet něco nového, nově vzrušujícího v sexuální oblasti. Zkouší se nové sexuální vztahy, což ovšem vede většinou k rozpadu stávajícího vztahu.

A tak je třeba ve věku kolem 40ti let změnit přístup a pohlédnout na sexuální energii ze zcela jiného úhlu pohledu – z toho univerzálního.

Sexuální energie a TOUHA

Sexuální energie v podstatě představuje naši hlubokou TOUHU po změně, která je schopna nás od základů proměnit, pokud víme o jejím potenciálu. S touto energií jsme schopni si začít zcela ovládat svůj vlastní život.

Pojďme se tedy podívat na to, kde se ve skutečnosti bere sexuální energie a jak tuto energii v sobě odhalit a rozpoznat.

Sexuální energie a znamení zvěrokruhu

Sexuální energie souvisí se znamením Štír a tam, kde máme v horoskopu narození znamení Štír, jde o moc či bezmoc, o ovládání nebo sebeovládání, o destrukci či rekonstrukci, o ničení či transformaci. Je to mocná nehmotná a citlivá energie, která dokáže nemilosrdně ničit a destruovat, ale se stejnou intenzitou dokáže také transformovat, proměňovat, obnovovat a uzdravovat. Tato vlastnost sexuální energie se však začíná projevovat až ve vyšším věku (krize středního věku).

Na té první úrovni pociťujeme sexuální energii v době dospívání, kdy si tuto energii začínáme uvědomovat.

Tou mocnou energií, o které je řeč, je energie znamení Štír, které v našem horoskopu narození poukazuje na to, jaká je naše skutečně hluboká TOUHA.

Znamení Štír buď ničí a destruuje nebo rekonstruuje a obnovuje. S tímto vědomím můžeme dospět k trvalé vnitřní proměně tak, aby mohlo dojí k harmonii a rovnováze, přičemž stačí vědět, v jaké životní oblasti tuto energii uplatňujeme.

TOUHA a STABILIZOVÁNÍ

Téma hluboké TOUHY je aktuální především v letech 2018-2025, protože v těchto letech při PROBUZENÍ své originality STABILIZUJEME svou životní situaci, což je v rozporu právě s hlubokými touhami. Tento rozpor způsobuje konflikty ve vztazích.

Nejvíce to pociťují ti, kteří mají ve svých horoskopech narození planety ve znamení Štír. Právě tito lidé jsou těmi, kteří svou sexuální energii musí v této době přetransformovat v energii, s níž vytvoří nějaké nezapomenutelné projekty, které jim pomohou při sebevymezení a také při STABILIZOVÁNÍ životní situace, a přitom promění své vztahy v tom lepším slova smyslu. Tento úkol mají kromě zrozencůse Sluncem ve znamení Štír především lidé s vnějšími planetami ve znamení Štír, což jsou

  • Uran se Štíru – 1974-1981
  • Neptun ve Štíru – 1955-1970
  • Pluto ve Štíru – 1983-1995

Cílem je dospět k samotnému středu tohoto rozporu, což v praxi znamená naplňovat své hluboké TOUHY (znamení Štír) tak, abychom se zároveň STABILIZOVALI (znamení Býk).

TOUHA a generační úkoly

Tento úkol mají především ti lidé, kteří mají ve svých horoskopech narození tzv. generační planety (Uran, Neptun, Pluto) ve znamení Štír, což jsou:

  • lidé narození v letech 1974-1981, kteří skrze hlubokou TOUHU PROBOUZÍ svou originalitu (Uran ve Štíru)
  • lidé narození v letech 1955-1970, kteří jsou schopni při naplňování své hluboké TOUHY SJEDNOCOVAT projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky (Neptun ve Štíru)
  • lidé narození v letech 1983-1995, kteří disponují obrovským transformačním potenciálem, s nímž POSILUJÍ svou moc k ovládnutí svého života právě při naplňování své hluboké TOUHY, kterou si v průběhu let 2018-2025 musí uvědomit. Toto je generace lidí s obrovským transformačním potenciálem. Tito lidé mají při naplňování hluboké TOUHY přinést něco nového, co napomůže k celkové proměně. Právě tato generace lidí má šanci přispět tímto svým potenciálem k hluboké proměně na globální rovině.

Podobně důležitý úkol mají v tomto čase i ti, kteří mají ve svých horoskopech narození ve znamení Štír planety duchovního rozvoje (Jupiter, Saturn)

POSILOVÁNÍ moci k ovládnutí života

Se sexuální energií souvisí také planeta Pluto, která představuje POSILOVÁNÍ vlastní moci k ovládnutí vlastního života. To je další vodítko, které poukazuje na to, co ve svém životě změnit.

POSILOVÁNÍ a BUDOVÁNÍ – Roky 2008-2025

Planeta Pluto nyní po 250ti letech prochází znamením Kozoroh, což představuje POSILOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ.

Planeta Pluto na té první úrovni nemilosrdně zničí to, co nemá opodstatnění, aby na toto místo mohlo na druhé úrovni přijít něco nového, co se v minulosti osvědčilo. Pluto tak představuje zánik a znovuzrození.

Znamení Kozoroh představuje systém a řád. Při průchodu planety Pluto tímto znamením se na první úrovni toto působení ve stávajícím systému projevuje negativně a destruktivně jako omezování, zákazy, pocity viny a tresty, což svědčí o nefunkčnosti řádu, protože řád by měl především vést k zodpovědnosti a pokud je zde negativní projev, znamená to, že zodpovědnost chybí.

Negativní projev planety Pluto nás má převést na druhou úroveň, představující převzetí zodpovědnosti za budování nového řádu na osobní rovině.

POSILOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ – negativní projev

Plutem v Kozorohu je tedy na jedné straně ovládání a destrukce (planeta Pluto) a na straně druhé omezování a tresty (znamení Kozoroh), což vede k ovládání omezováním. To je negativní projev tohoto působení.

Tento projev je však možné změnit vlastním přístupem na projev pozitivní, k čemuž je možné využít právě sexuální energii. Stačí vědět jak. Souvisí to s postavením planety Pluto v horoskopu narození.

POSILOVÁNÍ skrze ANALYZOVÁNÍ

Dnes ještě žijí generace, které byly zvyklé se podřizovat autoritám (já například patřím k takové generaci) a jsou to právě tyto generace, které by měly uchopit podstatu toho, co se dnes děje, tu vynést na povrch a navrhnout řešení. Já se o to pokouším právě tímto e-bookem. Patřím ke generaci, která POSILUJE svou moc při ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití (Pluto v Panně).

Na základě knihy TAJEMSTVÍ víme, že naše vnitřní pocity nám napovídají, co skutečně je podstatné pro život, a tak víme i to, že při ANALYZOVÁNÍ toho, co souvisí s BUDOVÁNÍM nového řádu nám stačí věnovat pozornost našim vnitřním pocitům a podle toho se rozhodovat a případně změnit přístup tím, že dáme najevo své negativní pocity tak, aby druzí lidé změnili přístup a aby se tak předešlo budoucím problémům.

Nemá-li vše skončit destrukcí vlivem omezování, pak je nutné převzít zodpovědnost za to, že využijeme tuto energii pro pozitivní transformaci při zodpovědném BUDOVÁNÍ zcela nového řádu pro Věk Vodnáře, který se nyní začíná utvářet, přičemž každý člověk si bude tento řád BUDOVAT ve svém vlastním životě tak, jak to má dáno z okamžiku narození.

Co můžeš dělat ty?

Bez ohledu na to, jaký je tvůj rok narození, pokud čteš tyto řádky, pak patříš k těm, kteří dostali neopakovatelnou a zcela unikátní příležitost začít s něčím, co v historii lidstva nemá obdoby-budovat zcela nový řád založený na původních lidských hodnotách na základně univerzálních principů, do něhož se každý zapojí tak, jak je pro něj přirozené.

Přirozený projev energie ti zajistí vnitřní harmonii a posléze se propracuješ i k pochopení druhých lidí včetně vědomí, jak si vědomě utvářet ono „TADY a TEĎ“ jako most mezi MINULOSTÍ a BUDOUCNOSTÍ.

To všechno umožňuje hra „V jedné malé zemi“, v níž se každý učí vědomě si utvářet svůj osud tím, že pochopí, jak funguje život založený na univerzálním – vesmírném vědomí. A právě v tomto duchu můžeš proměňovat i svou sexuální energii. Stačí vědět jak.

Víš, v jaké životní oblasti můžeš využít tuto mocnou energii? Podívej se do svého horoskopu narození. Prostřednictvím tvého osobního „Podrobného rozboru horoskopu narození“ máš šanci seznámit se s tvým potenciálem. To bude první krok k proměně. Pak si ve výkladu vyhledáš znamení Štír k pochopení toho, v jaké životní oblasti u tebe dochází k proměně sexuální energie v energii transformační.

Pokud ti tedy již v životě přestalo všechno fungovat a nevíš kudy kam, pokud se uchyluješ k lékům, k drogám nebo k lahvi „něčeho ostřejšího“ nebo pokud prostě jenom cítíš, že chceš ve svém životě něco změnit, pak je na čase se zastavit a vrátit se zpět. Začít si přehrávat svůj život a zjistit, kdy a kde se stala chyba.

Je dost možné, že při této retrospekci zjistíš, že všechno začalo v době, kdy začaly problémy s někým z rodiny, možná s jedním z rodičů – právě s tím rodičem anebo s jinou autoritou, která je tvým největším učitelem. A dost možná až tehdy pochopíš, z čeho ten problém pramenil a dokážeš kroky tvých rodičů a minulých autorit posuzovat z hlediska tvých současných zkušeností mnohem „střízlivěji“ a smířlivěji než v době, kdy k rozkolu došlo.

Při té příležitosti se zkus zamyslet nad tím, jaký příklad dáváš svým dětem, pokud je máš, a zkus si odpovědět na otázku, co chceš svým dětem předat, co je chceš naučit, jaká je ta největší hodnota, kterou jim chceš předat v rodové linii. A pak začni tvořit – vytvoř něco, aby mohl být tento záměr uskutečněn…

Vím, bude to složité, taky to zabere hodně času, ale je možné použít zkratku a vše vyřešit již za svého života v krátké době několika týdnů či měsíců, čímž zároveň zvýšíš svou vlastní lidskou hodnotu a také hodnotu tvého života, protože začneš žít smysluplný a naplněný život. K tomu stačí změnit neplatné vzorce chování, které ovládají náš, jak se říká, „plazí“ nebo „dinosauří“ mozek…

Jak rozpoznat, zda je u nás důležitá změna?

Už dávní filozofové dospěli k závěru, že to, co je skutečně trvalé, je změna. I my si musíme přiznat, že v životě čas od času přijde doba, kdy musíme přijmout nějakou změnu, abychom se mohli posunout dále. A je to tak dobře. Musíme tedy počítat s tím, že dříve nebo později se v našem životě nutnost změny projeví. Tím nejlepším ukazatelem pro změnu je zhoršení naší životní situace a disharmonie. A právě to je okamžik, který nás má dovést k naprosté změně postojů.

V tuto chvíli mám pro tebe jedno poselství. Mé poselství je krátké a zní:

„Vždy a za všech okolností žij v souznění s tvým původem, protože tím žiješ v souznění i s planetou Zemí, která je Matkou nás všech.

Co říkáš na toto poselství? Ne vždy je člověk ochoten něco takového přijmout, když jej informace, s nimiž pracuje, od tohoto úkolu odvádějí. A přesto je nutné tomu, co nás spojuje s planetou Zemí a tím i s naším původem, věnovat pozornost. Je to z toho důvodu, že pokud budeme žít v souznění s vlastním původem a tím i s planetou Zemí, pak se budeme cítit dobře a budeme zdrávi. Ano, tak jednoduché to je.

Ty jsi díky tomuto poznání na nejlepší cestě učinit ve svém životě zcela zásadní změnu a napomoci tomu, aby se neopakovaly chyby minulosti, chyby našich předků, protože jsou to právě chyby našich předků, co způsobuje problémy v našem životě a jsou to naopak naše chyby, co bude způsobovat problém v životě našich děti i v životě dětí našich dětí.

Problémy v našem životě vypovídají o disharmonii, o tom, že svou energii využíváme nesprávně a že nevede k harmonii. V takové chvíli je čas se zastavit, zjistit příčinu problému a pak tuto příčinu odstranit. Problém tak přestane existovat. Opakované odstraňování důsledků problémů nikam nevede, dokud není uchopena samotná podstata problému a ta odstraněna.

Existuje jedna velká pravda a jedno velké moudro, které si dnes už mnoho lidí neuvědomuje, protože mnoho dnešních rodičů má své vlastní neřešené problémy z dětství. I přesto nebo právě proto by se lidstvo k tomuto ideálu mělo vrátit.

Ten, kdo je nám nejblíže, pokud je nám nejhůř a kdo to s námi vždycky myslí dobře, jsou naši rodiče a pokud máme s rodiči problém, projeví se to v našem životě, ať už v oblasti zdraví nebo u našich vlastních dětí.

To vše nás nyní vede k tomu, abychom se usmířili se svým vlastním původem, aby nám náš původ mohl pomáhat.

Dokud žijeme my i naši rodiče, vždycky máme možnost se s rodiči usmířit a učinit tak něco pro to, aby se síly vyrovnaly a mohlo dojít k harmonii.

Tím druhým, kdo nám může v životě pomoci, jsou naše vlastní děti. Pokud tedy máme s dětmi problém, hledejme sami u sebe, v čem jsme v minulosti chybovali. Je totiž dost možné, že se tento chybný přístup v našem rodu předával z generace na generaci, a tak máme teď šanci udělat něco pro to, aby se tohoto chybného přístupu naše děti vyvarovaly. A pokud se to podaří, budou to právě naše děti, kdo nám podá pomocnou ruku ve chvíli nejtěžší.

A pokud to tak u nás není, pak je jistě něco, co díky tomu máme pochopit. Je to věčný koloběh – na jedné straně něco, co se máme naučit díky svým dětem a na druhé straně to, co máme my naučit své děti.

Tím něčím je odhalit svou vlastní hodnotu a předat svou zkušenost i svým dětem. A pokud uvidíme, že to u nás funguje, pak to můžeme naučit i druhé lidi. Anebo můžeme naučit druhé lidi to, co chceme předat svým dětem.

Jak to rozpoznat?

Pokud tedy v našem životě probíhá vše tak, jak má, pak v konečném efektu jen PŘIJÍMÁME inspiraci; pokud je však jakákoli disharmonie, pak je nutné změnit přístup, abychom si mohli začít svůj život skutečně ovládat.

Existuje jedno pravidlo, které rozhoduje o tom, co se v našem životě děje

Všechno souvisí s tím, jak projevujeme své city!

K ovládnutí života i osudu vedou čtyři kroky.

Čtyři kroky k ovládnutí života

1.Žít v souznění se svým vlastním Já při vlastním sebeprosazení

Pro ovládnutí svého osudu se jednoduše nauč prosazovat sebe sama tím, že si vlastními silami zajistíš to, co potřebuješ k přežití, vymezíš si svůj prostor a budeš se vzdělávat – nejlépe univerzálně, tedy tak, aby ti to pomohlo v hlubokém pochopení života a všech životních principů.

Pro radost ze života a dobrý pocit dělej to, co tě baví, co tě těší a co ti přináší radost. Jedná se o tvé záliby, kterým se věnuješ ve svém volném čase; něco, na co se vždycky těšíš a co učíš i své děti. A právě to se může stát poselstvím (nejen) pro naše vlastní děti a také pro budoucí generace.

A právě o tom je e-book „E-book Jak pracovat s city aneb Jaké poselství předat dětem“

2.Žít v souznění se svým původem pro zvládnutí svých citů

Pro ovládnutí svého osudu si také přiznej své city a nauč se projevovat své pozitivní city stejně jako ty negativní. Budeš-li žít v souznění se svým původem a také s tím, co je pro tebe přirozené, nejspíš se zlepší i tvůj zdravotní stav a budeš se celkově cítit lépe.

Žít v souznění s vlastním původem je naprosto přirozená věc a pokud to člověk odmítá, projeví se to na fyzické úrovni nemocí nebo na té nehmotné rovině psychickými problémy. Pokud to není řešeno hlubokým pochopením, ale pouze povrchně, přenáší se tento problém i na děti. Jenže děti mají ve svých genech také zkušenosti našich předků i zkušenosti rodové linie našeho partnera, což mohou být energie diametrálně odlišné od těch našich. V genetické výbavě děti se tak mohou objevit vlastnosti, které odmítáme přijmout, ale právě díky dětem se máme naučit s těmito energiemi pracovat, protože děti potřebují projevit právě geny po svých prapředcích, aby se síly vyrovnaly – jsou to většinou právě ty geny, které jsme my sami (a dost možná i naši předci) vytěsnili. A tak se může objevit problém…

Tento problém se ovšem objevuje v našem životě až při kontaktu s druhými lidmi – našimi partnery, protože bez partnerství nemohou být ani děti. A právě tady hraje největší roli nejmocnější energie, kterou každý člověk disponuje, a to energie sexuální a s ní je tu čas na změnu.

3.Žít v souznění s druhými lidmi pro vlastní proměnu a transformaci

Toto souvisí s naším osobním potenciálem. V mládí můžeme zaujmout partnery třeba tím, jak vypadáme, ale pokud je vztah založený jen na sexuální energii, nemívá dlouhého trvání a přináší spoustu problémů, protože je vše ovládáno pouhým zvířecím pudem, a tak bychom se měli po tom, co sexuální energie splní svůj účel a my zplodíme své potomky, zaměřit na to, abychom tuto energii změnili a zaměřili se na tu naši největší hodnotu – na naše schopnosti a na to, jak dokážeme dávat tyto schopnosti najevo. Záleží také na tom, jak dalece jsme ochotni se učit od druhých lidí. A právě v tom spočívá ona nutnost změny přístupu v určitém období života.

K pozitivní transformaci však může dojít jen tehdy, pokud jsme pevně ukotveni ve svém vlastním původu.

4.Žít v souznění se vším, co nás obklopuje a přijímat inspiraci

Žijeme-li v harmonii sami se sebou a v souznění s naším původem a naučíme-li se žít v harmonii i s druhými lidmi, od kterých se učíme, pak přijde dříve nebo později čas, kdy se začneme učit žít v souladu s tím, co nás obklopuje. To bychom se ovšem měli učit už v dětství, a tak jde vlastně opět k návratu k našemu původu, k naší přirozenosti, kdy se učíme žít i v harmonii s přírodou a vesmírem tak, abychom v konečném efektu mohli jen pasivně přijímat to, co nás obklopuje.

Všechno ale záleží na tom, jak při kontaktu s druhými lidmi vnímáme význam slov POZITIVNÍNEGATIVNÍ

POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ

Zde je důležité si uvědomit skutečný význam slov „pozitivní“ a „negativní“.

V tom pravém slova smyslu je to tak, že POZITIVNÍ projev a POZITIVNÍ lidé a situace v nás vzbuzují POZITIVNÍ emoce a  přitahují POZITIVNÍ lidi a situace, kdežto NEGATIVNÍ projev a NEGATIVNÍ lidé a situace v nás vzbuzují NEGATIVNÍ emoce a přitahují NEGATIVNÍ lidi a situace.

               Záleží tedy na tom, jak vnímáme pojmy POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ

POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ v roce 2021 v době koronavirové krize

V roce 2021 v souvislosti s koronavirovou krizí se u lidí pomalu převracel význam slova „pozitivní“ a „negativní“, protože při výsledku testů na COVID to bylo právě naopak.

negativní“ výsledek znamenal, že je vše v pořádku, což vzbuzovalo úlevu a pozitivní pocity, kdežto při „pozitivní“ výsledek znamenal, že je jedinec nakažen koronavirem, což vzbuzovalo negativní pocity.

Proto je třeba si i nadále připomínat skutečný význam pojmů POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ.

Přitahujte dobro místo zla

V době, kdy byl psán tento e-book, tedy v závěru roku 2021, bylo takřka nemožné „přitahovat dobro“ v naší společnosti, protože zde nebylo nic, co bychom mohli považovat za DOBRO v univerzálním slova smyslu. Proto bylo na čase začít hledat DOBRO uvnitř sebe sama.

A ty jsi tím, že čteš tyto řádky, na nejlepší cestě k tomu začínat si svou budoucnost vědomě utvářet v pozitivním smyslu pro sebe i pro budoucí generace.  Děkuji ti za to!

Pokračovat můžeš e-bookem „E-book Jak pracovat s city aneb Jaké poselství předat dětem?“

A tak TADY a TEĎ, na samotném počátku Věku Vodnáře, je zde INSPIRO-AKADEMIE, aby vám pomohla v sobě tuto mocnou energii odhalit a začít uplatňovat pro naplnění vaší skutečné hluboké TOUHY.

Jaké jsou vaše TOUHY? Co v životě chcete? TOUŽÍTE po změně? Pak je ten nejlepší čas na hlubokou proměnu vašeho života hlubokým pochopením sil a energií, které řídí život každého z nás.

To se dozvíte v INSPIRO-AKADEMII.