Kronika lidstva 21. století

Kronika lidstva 21.století“ by se měla stát poselstvím budoucím generacím. Poselstvím o dnešní době, o situaci, v níž se nacházíme a z níž hledáme východisko. Měla by být svědectvím o tvůrčím potenciálu lidí, o lásce, která nám pomáhá, o dobré vůli, důvěře, pravdě a také možnosti i schopnosti spolupracovat.

Kronika lidstva 21.století“ by měla budoucím generacím předat poselství o tom, že i když má člověk v životě problémy, přesto stojí za to žít a hledat cestu, která nás povede k tomu lepšímu – k celkové rovnováze.

Je mnoho cest, kterými můžeme k rovnováze dojít, přesto existuje pouze jeden celek, jehož jsme všichni součástí. Tím celkem je vesmír a každý z nás je jen malou částečkou tohoto celku, proto bychom jako tvůrci „Kroniky lidstva 21.století“ měli mít povědomí o tom, co by mělo v 21.století vejít v platnost a co by mělo zůstat zachováno.

To, co přichází, by mělo mít univerzální charakter, aby to bylo využitelné v přítomnosti a také v budoucnu, tedy kdykoliv a kdekoliv…

Aby mělo toto „poselství“ reálný základ, musí být utvářeno a představeno v reálném prostředí, tedy tak, jak se život utvářel ve skutečnosti, nikoliv ve fantazii těch, kteří o něm vypráví.

To však lze pouze tehdy, pokud lidé poznají úplnou a univerzální podstatu života.

Každý člověk ve svém životě prochází obdobími úspěchů i pádů. Aby se pro Vás stal život srozumitelnějším, je zde něco, co lze nazvat „univerzální vzdělání“…

Právě proto vznikl projekt INSPIRO-AKADEMIE (pro univerzální vzdělání) a projekt Podnikání trochu jinak pro šíření těchto informací. Vyprávějte o svém životě a prostřednictvím Vašeho webu dejte vědět, jak se Vám podařilo s univerzálním vzděláním vyřešit Vaše problémy.

V INSPIRO-AKADEMII Vás provedu postupně celým složitým procesem univerzálního poznání i vědomého utváření Vašeho vlastního života tak, jak to bude vyhovovat právě Vám, a v projektu Podnikání trochu jinak se společně postaráme o šíření těchto informací i Vaši finanční soběstačnost a svobodu.

Chceme-li ve svém životě něco změnit, musíme mít nejprve ujasněn systém, kterým se budeme řídit. INSPIRO-AKADEMIE Vám napoví, jak si tento systém BUDOVAT ve svém vlastním životě. Nejprve tím, abychom mohli převzít zodpovědnost za své činy; poté tím, že se spojíme a budeme navzájem „sdílet své ideály“, tedy své postoje a budeme se navzájem doplňovat a spolupracovat;  a v konečném efektu tím, že se budeme vzájemně inspirovat.

Projekt PODNIKÁNÍ TROCHU JINAK pak posune to všechno na úroveň vzájemného sdílení.