Kronika lidstva 21. století

Kronika lidstva 21.století“ by se měla stát poselstvím budoucím generacím. Poselstvím o dnešní době, o situaci, v níž se nacházíme a z níž hledáme východisko. Měla by být svědectvím o tvůrčím potenciálu lidí, o lásce, která nám pomáhá, o dobré vůli, důvěře, pravdě a také možnosti i schopnosti spolupracovat.

Kronika lidstva 21.století“ by měla budoucím generacím předat poselství o tom, že i když má člověk v životě problémy, přesto stojí za to žít a hledat cestu, která nás povede k tomu lepšímu – k celkové rovnováze.

Je mnoho cest, kterými můžeme k rovnováze dojít, přesto existuje pouze jeden celek, jehož jsme všichni součástí. Tím celkem je vesmír a každý z nás je jen malou částečkou tohoto celku, proto bychom jako tvůrci „Kroniky lidstva 21.století“ měli mít povědomí o tom, co by mělo v 21.století vejít v platnost a co by mělo zůstat zachováno.

To, co přichází, by mělo mít univerzální charakter, aby to bylo využitelné v přítomnosti a také v budoucnu, tedy kdykoliv a kdekoliv…

Aby mělo toto „poselství“ reálný základ, musí být utvářeno a představeno v reálném prostředí, tedy tak, jak se život utvářel ve skutečnosti, nikoliv ve fantazii těch, kteří o něm vypráví.

To však lze pouze tehdy, pokud lidé poznají úplnou a univerzální podstatu života.

Každý člověk ve svém životě prochází obdobími úspěchů i pádů. Aby se pro Vás stal život srozumitelnějším, je zde něco, co lze nazvat „univerzální vzdělání“…

Právě proto vznikla MAPA ŽIVOTA (pro univerzální vzdělání) a projekt Podnikání trochu jinak pro šíření těchto informací. Vyprávějte o svém životě a prostřednictvím Vašeho webu dejte vědět, jak se Vám podařilo s univerzálním vzděláním vyřešit Vaše problémy.

S MAPOU ŽIVOTA Vás provedu postupně celým složitým procesem univerzálního poznání a v projektu Podnikání trochu jinak se společně postaráme o šíření těchto informací i vaši finanční soběstačnost a svobodu.

Chceme-li ve svém životě něco změnit, musíme mít nejprve ujasněn systém, kterým se budeme řídit. MAPA ŽIVOTA Vám napoví, jak si tento systém BUDOVAT ve svém vlastním životě. Nejprve tím, abychom mohli převzít zodpovědnost za své činy; poté tím, že se spojíme a budeme navzájem „sdílet své ideály“, tedy své postoje a budeme se navzájem doplňovat a spolupracovat;  a v konečném efektu tím, že se budeme vzájemně inspirovat.

Projekt PODNIKÁNÍ TROCHU JINAK pak posune to všechno na úroveň vzájemného sdílení.

Oba projekty budou odstartovány se správným načasováním.