Dne 15.5.2022 jsem v reakci na situaci na Ukrajině zaslala poslancům ČR mail níže uvedeného znění. Součástí mailu byl e-book „Ukrajina a Rusko včera a dnes aneb Jak se sjednotit“, jehož rozšířenou verzi naleznete v záložce Ukrajina.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně
dovolte mi uvést svůj postoj k současné situaci na Ukrajině. K napsání tohoto mailu mě přimělo to, že kvůli tomuto problému už nemohu v noci ani pořádně spát, protože mě to vnitřně nesmírně zneklidňuje a rozrušuje a bývá mi z toho často nevolno. Můj mail je dlouhý, protože řešení současné situace nelze odbýt několika větami, přesto věřím, že mu budete věnovat pečlivou pozornost, protože ukazuje zcela nový pohled na současnou situaci (nejen) na Ukrajině a nastiňuje řešení pro kohokoli – tedy i pro Vás. 
Nejprve se představím – jmenuji se Jana Mašková a jsem astroložka. Jsem autorkou celé řady projektů s univerzální tématikou pro začínající Věk Vodnáře. Bližší informace o Věku Vodnáře naleznete v závěru tohoto mailu.

Dosažení rovnováhy

Jako astroložka vím, že mým úkolem v této společnosti je vyvažovat a udělat něco pro dosažení rovnováhy. A to je důvod, proč Vám píšu. Vždy jsem jakýmsi protipólem, který vyvažuje a nejinak je tomu i v současné situaci, protože to je jediný způsob, jak mohu přispět k tomu, aby se zabránilo nejhoršímu. Proto Vám v příloze zasílám něco málo (nejen) o historii Ukrajiny z dobových pramenů doplněné o úryvek z projevu Vladimíra Putina ze dne 21.2.2022. Z textu Vám bude jasné, že k válce na Ukrajině vůbec nemuselo dojít. Je to vždycky jen o komunikaci a informacích, které máme k dispozici.

Problémy se stále opakují a stupňují se

Nejspíš se shodneme na tom, že dnešní společnost (a nejenom ta naše) je plná problémů, které se však stále opakují. To, že dnes řešíme problémy stejné jako před sto lety, nás usvědčuje v tom, že se opakuje stále stejný problematický vzorec chování, který je nefunkční a je třeba jej nahradit přístupem, který pomůže problémy skutečně řešit. Dokud byl socialistický blok, stále se mohlo tvrdit, že je tady nějaká „osa zla“, kterou je třeba zničit, aby mohlo vše fungovat. Ona „osa zla“ byla zlikvidována a problémy stále přetrvávají. Ba co víc, narůstají geometrickou řadou. Takže – kde je problém?

Hledá se viník

Současná situace vypovídá o tom, že vlády světa už jsou v koncích se svou současnou politikou, nevědí, jak dál, a tak hledají nějakého viníka a tím viníkem má být Rusko a Vladimír Putin, který nyní na Ukrajině dělá totéž, co Spojené státy americké po celých 250 let své existence ve zbytku světa. O tom se ovšem nehovoří, protože je největší zájem poukázat na současné dění. Ale tím se problémy nevyřeší. V životě to funguje zcela jinak, pokud něco nefunguje, je třeba si přiznat i své vlastní chyby a změnit svůj postoj tak, aby mohlo dojít k celkové rovnováze. 

Rovnováha s Ruskem (?)

Asi mi dáte za pravdu, že v životě by vždycky měla být rovnováha. Jaká rovnováha je nyní v souvislosti s Ruskem, když Rusko je samo proti celému světu a celý svět je proti Rusku? K čemu to všechno vede? Vždyť je to všechno jenom o ničení, smrti a zmaru. Jak to řeší současné problémy? 

Destrukce, strach a zodpovědnost

Když už se před člověkem neukazuje nic jiného než destrukce a objevuje se strach, tak je třeba se zastavit a převzít zodpovědnost za to, že půjdu zcela novou cestou. A tady je na čase přidržet se toho, co souvisí s původem člověka. V příloze „Ukrajina a Rusko včera a dnes aneb Jak se sjednotit?“ jsou uvedeny mj. úryvky z projevu Vladimíra Putina ze dne 21.2.2022, kde se Vladimír Putin pozastavuje nad tím, že předci dnešního ruského a ukrajinského národa, kteří společně bojovali ve 2.světové válce proti hitlerovskému Německu, by tomu, co se nyní děje, nejspíš nevěřili a i pro něho samotného je to těžko pochopitelné, a tak je v tuto chvíli na místě se ptát – jak účelněji a smysluplněji využít energii těch, kteří teď drží v rukou zbraně, tak, aby to pomáhalo? Vždyť každý z těch mužů může udělat kus práce, ať už na Ukrajině nebo v Rusku anebo někde jinde, všichni přece žijeme na planetě Zemi, tak jsme si všichni rovni. Jaká je logika v tom, že se jeden národ vyčleňuje z lidstva a všichni ostatní na něj útočí? Vždyť to nedává smysl. Je to nejspíš v tom, jak už jsem řekla výše – všichni jsou rádi, že je tady někdo, koho je možné označit za viníka. 

Ukrajina a Rusko včera a dnes

V příloze Ukrajina a Rusko včera a dnes“ aneb Jak se sjednotit,“ naleznete odpověď na otázku, proč Vladimír Putin nesleví ze svých nároků na Ukrajinu – je to mnohem hlubší, než si myslíte, vrátíme se přitom až do 19.století. Pokud si vše dáte dohromady s projevem Vladimíra Putina dne 21.2.2022 (úryvky jsou rovněž uvedeny), pak Vám vše začne zapadat dohromady a uvědomíte si současnou situaci v celém hrozivém rozsahu. 

ČR jako „smírčí soudce“

Pokud je současná situace taková, jaká je, hraje v tom náš národ důležitou roli a je na nás všech, jak se s tím vypořádáme. Čechům ostatně již mnohokrát v minulosti připadla role „smírčích soudců“ tam, kde „hovořily zbraně“. 

Karmický úkol českého národa

My všichni jsme tím, že jsme přijali ukrajinské uprchlíky, de facto převzali zodpovědnost za jejich životy. Ale my sami máme jako národ spoustu neřešených problémů vzniklých v uplynulých třiceti letech, jak tedy můžeme řešit problém ještě jiného národa? Toto je karmický úkol českého národa pro budoucí generace. 

Zodpovědnost za vlastní konání i nekonání

Všechno je to o zodpovědnosti za vlastní konání, ale i nekonání. Univerzalita života funguje tak, že každý z nás má svůj úkol, který si musí splnit  tak, aby to pomáhalo. Pokud svou energii projevujeme v zájmu dobra, aniž bychom lhali či zamlžovali skutečnosti, splníme si tím svůj úkol a dostane se mám úcty druhých lidí – zde je nutné přijmout fakt, že v zájmu dobra se může jednat i o projev negativní energie, protože jedině to lidi donutí, aby změnili přístup a věnovali pozornost i hluboké pravdě, která leckdy zůstává skryta nebo si ji neuvědomujeme; pokud budeme projevovat svou energii negativně, lhát, podvádět či zamlžovat informace, přijde trest. Ten přijde ostatně i tehdy, pokud nekonáme vůbec v obavě, abychom neučinili chybný krok. Tak funguje karma. 

Jak se cítíme?

Všechno je také o tom, jak se cítíme. Každý z nás má ve své psychice zakódováno něco, co v nás vzbuzuje pozitivní pocity a co nám způsobuje radost – právě to je samotná podstata toho, abychom se cítili dobře. 

Univerzální pohled

Tím, co děláme teď, si připravujeme podmínky pro budoucnost. Uvědomujete si vůbec, kolik jste tím, že jste na Ukrajinu poslali zbraně, uvolnili negativní energie, která se dříve nebo později vrátí s dvojnásobnou silou? Člověk, který nežije v souladu se svým původem, dříve nebo později začne svou energii projevovat destruktivně, tím spíše, je-li hnán nenávistí. Toto může být skutečně takříkajíc „časovaná bomba“ Proto Vám nyní ukážu současnou situaci ze zcela jiného úhlu pohledu – z toho univerzálního. To, co Vám budu psát, bude nejspíš „mimo Vaši komfortní zónu“, ale je nutné o těchto věcech psát právě teď a naprosto otevřeně, protože jinak bychom těmito nevyřešenými problémy zatížili budoucí generace.

Demilitarizace

Teď už se můžeme jen dohadovat, co by se stalo, kdyby se Ukrajina po Putinově požadavku demilitarizovala. Na to jsou asi různé názory, já jsem například přesvědčena o tom, že v takovém případě teď mohli být všichni Ukrajinci doma a společně se těšit z krásných jarních dní. Mužové by namísto toho, aby zabíjeli ruské vojáky – táty od rodin, mohli pracovat a vytvářet hodnoty a starat se o to, aby jejich rodiny mohly normálně žít… K válce na Ukrajině vůbec nemuselo dojít..

.O čem vypovídá horoskop narození Vladimíra Putina

Jako astroložka samozřejmě znám horoskop narození Vladimíra Putina, a tak vím i to, že u Vladimíra Putina jsou pouze dvě možnosti. Buď využijete schopností Vladimíra Putina pro naprostou transformaci a proměnu a budete společně s ním hledat „zlatou střední cestu“ mezi proměnou v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍME my všichni, což je MÍR, a STABILIZOVÁNÍM situace, ať už na osobní rovině nebo na rovině států či národů, nebo si z Vladimíra Putina uděláte nesmiřitelného nepřítele a budete zodpovědní za naprostou destrukci, s níž k oné proměně stejně dojde, jen to bude potom všechno mnohem, mnohem, mnohem hrozivější a děsivější, protože bude naprostou destrukcí zničeno to, co by mohlo pomáhat a hlavně – negativní energii, která bude takto uvolněna, budou řešit celé další generace lidstva, možná další 2000 let. A to už je pořádný důvod k tomu, abychom se všichni společně domluvili. 

Děti a skutečně poslední válka

Jak myslíte, že budou tuto situaci jednou posuzovat dnešní děti? Myslíte, že Vám budou vděčné za to, že jste jim nechali rozbít domovy? Ten vděk se může dostavit jen a pouze v případě, že se my všichni postaráme o to, aby válka na Ukrajině skončila co nejdříve a byla skutečně válkou poslední.

Odvaha odkrýt pravdu

Je to dost složité, ale dnes existuje  způsob, jak se se vším vypořádat a jak to všechno propojit. Vyžaduje však obrovskou odvahu tento způsob přijmout, protože na samotném začátku tohoto procesu je hluboké uvědomění si toho, v čem jsme chybovali my sami. A také je zde nutné odkrýt hlubokou pravdu, která je před námi ukrývána. 

Karmický úkol a zachování pravdy

Tak trochu to připomíná karmický úkol Mistra Jana Husa, který se raději nechal upálit, než aby pokřivil pravdu. My, Husovi potomci, nyní musíme přispět k proměně, aby pravda měla opět své pevné místo v našich životech. Musíme se o to alespoň pokusit na osobní rovině, a to tím, že dospějeme k hlubokému poznání pravdy. Za tímto účelem je dobré se seznámit s pravdivou minulostí, protože v té – budeme-li chtít rozumět ukrytým poselstvím minulosti – může být ukryta odpověď na dnešní otázky a řešení problémů. 

Karma a čas

Pokud hovoříme o karmě, pak hovoříme i o času a „správném načasování“, to, co uděláme teď, se projeví v daleké budoucnosti, pamatujte si to! Právě to je důvod, proč Vám zasílám svůj mail právě v tomto období – abyste byli připraveni na budoucnost.
V tuto chvíli je ještě čas zabránit nejhoršímu. Stačí změnit neplatné vzorce chování na takové, které pomáhají. S Vladimírem Putinem jsou, jak bylo řečeno výše, jen dvě možnosti – buď spolupráce a naprostá proměna-transformace při hledání společné cesty pro budoucnost nebo nepřátelství a naprostá destrukce, které těžce dolehnou i na budoucnost. Vy zatím pracujete pro tu druhou možnost, ale můžete začít pracovat pro transformaci hlubokým pochopení jak minulosti, tak současnosti – alespoň na osobní rovině. 

Spolupráce nebo nenávist?

Pokud odmítnete spolupráci s Vladimírem Putinem, pak tatáž energie, se kterou by s Vámi Vladimír Putin s radostí spolupracoval, způsobí, že se Vladimír Putin stane nemilosrdným protivníkem a nepřítelem. U Vladimíra Putina prostě jiná možnost neexistuje, protože spolupráce je jeho karmickým úkolem a pokud se spolupráce nedaří, automaticky se projevuje druhá stránka, ta negativní – nenávist, když to po dobrém nejde. Vladimír Putin také patří ke generaci, jejímž úkolem je SJEDNOCOVÁNÍ za pomoci spolupráce a právě v tomto případě hraje tu nejdůležitější roli PRAVDA, takže jakékoli zamlžování faktů, lživé či pozměněné informace či přímo výmysly, se kterými se teď „roztrhl pytel“, jen přilévají oleje do ohně. SJEDNOTIT se pro spolupráci je možné pouze tehdy, je-li zde DŮVĚRA a také jedině tehdy, budou-li šířeny jen a pouze PRAVDIVÉ informace, které napomáhají celkovému SJEDNOCENÍ. Právě toto je energie všeobjímající lásky ve vztazích.

Karma a budoucnost

Pokud se tu bavíme o karmě, pak se jedná o to, jakou energii tu zanecháme pro budoucnost – bude to energie lásky nebo energie nenávisti? V současné době zatím vítězí ta nenávist. Jenže si neuvědomujete skutečný dopad Vašeho jednání. 

Putinův pud sebezáchovy

V tuto chvíli je třeba si uvědomit, že to, co dělá Vladimír Putin, je pud sebezáchovy. Člověk dostal od Boha dar rozumu, aby jej využíval a aby lidé měli možnost se domluvit, dohodnout se na společném postupu. Vladimír Putin se o to pokoušel dvacet let (viz příloha „Ukrajina a Rusko včera a dnes aneb Jak se sjednotit?“). Tam, kde končí rozum, přichází na řadu přirozený, takřka zvířecí pud, vnitřní potřeba přežít. Pokud zvíře cítí, že je ohroženo, zaútočí, protože jinak by zahynulo. Totéž udělal Vladimír Putin. Zaútočil, protože měl obavy o bezpečnost své vlastní země a svého národa. 

Pocity každého z nás

Pokud člověk něco dělá, musí z toho mít dobrý pocit a Vladimír Putin z toho, co dělá, dobrý pocit nemá, to Vám garantuju. On raději s lidmi vychází dobře, rád vede citlivé rozhovory, ale o to, jak se zdá, nikdo nestojí. Jenže v tom je právě ten problém – že lidé v současné době naprosto opomíjí city a to je to, co nám Vladimír Putin připomíná. A jaký pocit máte Vy z toho, co děláte?

Náš národ

Co se týče našeho národa, my bychom se teď měli postarat o to, abychom se cítili dobře, protože pak se mohou cítit dobře i ostatní. V životě se nám děje to, na co myslíme. Je tedy dobré dávat si pozor na to, na co myslíme, o čem hovoříme, čemu věnujeme svou pozornost, protože právě to posilujeme. Jenže ono je v dnešní době těžké myslet pozitivně a na to pozitivní, když je kolem nás (cíleně) tolik negativního.

Jak to dělají v cizině? aneb Správné načasování po americku

Pojďme se tedy podívat, jak to dělají v cizině – třeba ve Spojených státech amerických. Podíváme-li se do minulosti, pak zjistíme, že světové dění v 80.letech 20.století pomáhala utvářet i astrologie (viz e-book „Ukrajina a Rusko včera a dnes aneb Jak se sjednotit?“)  – všechna mírová jednání, která se v té době odehrávala, byla přesně stanovena astrologickou předpovědí, například i mírové jednání SSSR-USA. Bylo to proto, aby vše bylo „správně načasováno“ a byl zaručen výsledek podle potřeby a když sleduji dění uplynulých tří desetiletí, mám dojem, že je vesmírného „správného načasování“ využíváno dosud. Jenže „správné načasování“ nestačí, pokud není věnována pozornost také univerzálnímu rozměru života…  

Americký prezident a český národ

A tak si můžeme dnes říci, že pokud v 80.letech 20.století pomáhala astrologie jednomu prezidentovi (prezidentovi USA), který s její pomocí ovládal dění v celém světě, mohla by nyní, v 21.století, začít astrologie pomáhat jednomu malému národu uprostřed Evropy a pak třeba i ostatním národům. Jak by se Vám líbilo být součástí takového transformačního procesu, do kterého se mohou postupně zapojit i všichni ostatní včetně Ukrajinců a Rusů, aby mohlo v konečném efektu dojít ke skutečnému SJEDNOCOVÁNÍ při spolupráci k naplnění naší hluboké TOUHY po míru?

Co dělat?

Jaký z toho máte pocit? A jak se cítíte v současné situaci? Nynější situace se určitě nevyřeší tím, že budete dělat něco, z čeho nemáte dobrý pocit, a to jen proto, že Vám to někdo poradil nebo řekl. Věnujte, prosím, při rozhodování vždy pozornost Vašim pocitům. Ve dnech 18.5.-20.5.2022, 14.6.-16.6.2022, 12.7.-14.7.2022, 8.8.-10.8.2022, 5.9.-7.9.2022, 2.10.-4.10.2022, 29.10.-31.10.2022, 25.11.-27.11.2022, 23.12.-25.12.2022, v žádném případě nedělejte nic, z čeho nemáte dobrý pocit, zatížili byste tím karmicky budoucí generaceNejkritičtějším dnem je v tomto ohledu 13.7.2022, protože ten den bude to, co souvisí se systémem, v přímém rozporu s tím, co je přirozené!

Sebeprosazení a fyzická energie

Právě nyní začíná období, kdy bude důležité sebeprosazení. Ve výše uvedených dnech bude tato potřeba sebeprosazení v rozporu s právě budovaným systémem a také s tím, co je přirozené, může to tedy přinášet přehnanou agresivitu na jedné straně a na druhé straně přehnané omezování. Pokud se objeví agresivita, svědčí to o negativním využití energetického potenciálu lidí, kteří mají značnou fyzickou energii a lze je využít např. pro těžkou fyzickou práci. Například taková práce na poli je určitě lepší než válka a zabíjení. Přece všechnu tu těžkou mužskou práci nebudou zase dělat ženy, když mužové padnou ve válce. To už tady bylo. Vy tím, co děláte, vlastně podporujete to, aby se navzájem vybíjel jeden národ. Vždyť to je strašný! Uvědomte si to, prosím. Kdo bude tu práci dělat, když se muži na obou stranách postřílí? Za to chcete převzít zodpovědnost zasíláním zbraní na Ukrajinu? Ukrajinští a ruští předci pomáhali při budování domovů a vy nyní zasíláním zbraní na Ukrajinu pomáháte ty domovy rozbíjet. Čerpejte z toho dobrého, co pomáhalo našim předkům a na to navazujte, války skutečně nikdy nic nevyřešily. Těch mužů, kteří dnes válčí, je třeba při zajištění obživy na příští rok – i za socialismu jezdili vojáci základní služby pomáhat při sklizni, doufejme, že to dojde i těm, kteří rozhodují o tom, co se bude dít dále. Zkuste jim to připomenout.

Sebeprosazení

Výše jsem se zmínila o sebeprosazení. Ani u nás nemají lidé moc možností prosadit sebe sama. A co vytvořit podmínky ve státě takové, aby lidé nebyli tak závislí na státě a místo toho mohli přirozeným způsobem uplatnit své schopnosti a vlastními silami si zajistit to, co potřebují k přežití pro stabilizování vlastní životní situace? Bude to určitě lepší, než je podporovat v nečinnosti a pasivitě, která v konečném důsledku vede jen k agresivitě, drogové závislosti a alkoholismu, protože lidé neví, jak se uplatnit. Lidé potřebují cítit, že má jejich život smysl a vy jste tu od toho, abyste ve státě vytvořili podmínky takové, aby se občané naší země mohli uplatnit přirozeným způsobem a měli z toho, co dělají, dobrý pocit, protože právě to je také to nejdůležitější pro zdraví. 

Ať je mír!

Tím, co děláte teď, ohrožujete bezpečnost našeho národa. Zde uvádím část textu „Deklarace nezávislosti Spojených států amerických“ ze 4.července 1776

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch

Zde se mj. píše:

Když v průběhu lidských událostí nastane některému národu nutnost zrušit politické závazky, které jej poutají s národem jiným, a zaujmout mezi mocnostmi světa své vlastní a rovné místo, k němuž jej opravňují zákony přírody a jejího Boha, vyžaduje si náležitá úcta k mínění světa, aby takový národ vyhlásil důvody, jež jej k odtržení vedou.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

Pokud jste nyní mezi těmi, kteří rozhodují o budoucnosti naší země, je to z toho důvodu, že je to Váš osobní úkol, se kterým máte příležitost udělat něco pro to, aby mohlo dojít k zásadní transformační změně pro Věk Vodnáře. Udělejte, prosím, něco pro to, aby mohl zavládnout mír, přinejmenším tím, že už nebudete nakupovat zbraně. 

Vrátit se k duchovnu a mít něco, čemu můžeme věřit
Je třeba hledat novou cestu pro budoucnost a na té nepřehánět negativní projev energií, ale přijmout duchovní rozměr života. O tom se dočtete i v pojednání o Věku Vodnáře ZDE. Nalézejte společnou cestu pro nás pro všechny. Inspiraci naleznete na www.janamaskova.cz

S pozdravem a přáním krásných dní
Jana Mašková, astroložka, www.janamaskova.cz