Na této MAPĚ ŽIVOTA, která je jakousi vaší GPS pro váš nový život, naleznete základní informace o dvanácti základních univerzálních principech. Postup, jak s MAPOU ŽIVOTA pracovat, naleznete níže.

Mapa života

Mapa života
I. OSOBNOST I. ZÍSKÁVÁNÍ I. ČINNOST II. STABILIZOVÁNÍ II. SEBELÁSKA II. FINANCE III. KOMUNIKACE III. MYŠLENÍ III. BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ IV. PÉČE IV. BEZPEČÍ IV. RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST V. TVOŘENÍ V. ŽITÍ V. ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY, DĚTI VI. ANALYZOVÁNÍ VI. MYŠLENÍ VI. KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ VII. VZTAHOVÁNÍ SE VII. LÁSKA VII. PARTNERSKÉ VZTAHY VIII. TOUHA VIII. POSILOVÁNÍ VIII. BLÍZKÉ VZTAHY IX. HLEDÁNÍ IX. DUCHOVNÍ RŮST IX. VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA X. BUDOVÁNÍ X. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA X. SPOLEČNOST XI. OSVOBOZOVÁNÍ XI. PROBUZENÍ XI. PŘÁTELÉ XII. PŘIJÍMÁNÍ XII. SJEDNOCOVÁNÍ XII. NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, NEPŘÁTELÉ TADY a TEĎ

I. OSOBNOST

Pokud s něčím začínáme, záleží na tom, jak reagujeme na každou novou situaci jako OSOBNOST. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

I. ZÍSKÁVÁNÍ

To, co potřebujeme k přežití, ZÍSKÁVÁME tak, jak je to pro nás přirozené. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

I. ČINNOST

Máme-li přežít, musíme pro to fyzicky něco udělat. Bez aktivní fyzické činnosti nepřežijeme. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

II. STABILIZOVÁNÍ

Máme-li si život užívat, je třeba STABILIZOVAT svou vlastní životní situaci. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

II. SEBELÁSKA

Máme-li si život opravdu užívat, pak je nutné znát svou vlastní hodnotu a se SEBELÁSKOU si přiznat, že  i my si můžeme život užívat. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

II. FINANCE

Pro stabilizování vlastní životní situace je třeba také vědět, jakou energii uplatnit v souvislosti s financemi. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

III. KOMUNIKACE

Komunikace je pro náš život důležitá, záleží však na tom, jaké informace při komunikaci přijímáme a předáváme. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

III. MYŠLENÍ

Ve vašem životě také existuje energie, kterou uplatňujete při MYŠLENÍ. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

III. BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

Svou "tělesnost" dále rozšiřujeme prostřednictvím svého blízkého okolí a při vzdělání. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

IV. PÉČE

O tom, jak dalece se budeme či nebudeme cítit dobře, rozhoduje to, jak dalece pečujeme o to, co souvisí s planetou Zemí a naším původem. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

IV. BEZPEČÍ

Každý z nás má také potřebu vnitřního pocitu BEZPEČÍ. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

IV. RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST

Je důležité také to, jakou energií nás vybavila naše RODINA, tedy náš PŮVOD. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

V. TVOŘENÍ

Tvoření nás naplňuje vnitřním pocitem hrdosti a přispívá k našemu sebevědomí. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

V. ŽITÍ

Existuje také energie, která dává smysl našemu žití. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

V. ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY, DĚTI

Své pozitivní city vymezujete při HRÁCH, ZÁLIBÁCH, ROMANTICKÝCH LÁSKÁCH a také při kontaktu s DĚTMI. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VI. ANALYZOVÁNÍ

ANALYZOVÁNÍ nám pomáhá rozlišovat, co pro svůj život skutečně potřebujeme a co nikoliv. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VI. MYŠLENÍ

Myšlení je důležité i z hlediska toho, jak analyzujeme informace získané při komunikaci. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VI. KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ

Analyzování je důležité i při plnění KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VII. VZTAHOVÁNÍ SE

V našem životě je také jedna nebo dvě životní oblasti, kde navazujeme ty správné vztahy a nalézáme ty správné lidi pro spolupráci. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VII. LÁSKA

I energii lásky máme ve svém životě naznačenu. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VII. PARTNERSKÉ VZTAHY

Každý z nás má také dánu energii, kterou se učí zvládat prostřednictvím druhých lidí. Právě lidi s tímto energetickým potenciálem k sobě přitahujeme a navazujeme s nimi partnerské vztahy. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VIII. TOUHA

Každý člověk touží po harmonii, po rovnováze, každý člověk touží po tom, cítit se dobře. Právě k tomuto ideálu  jsme vedeni naší hlubokou touhou. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VIII. POSILOVÁNÍ

Pokud se odhodláme ke své vlastní hluboké proměně související s našimi hlubokými TOUHAMI, pak můžeme také POSÍLIT svou moc k ovládnutí svého života. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

VIII. BLÍZKÉ VZTAHY

K naší proměně přispívá také HLUBOKÉ POCHOPENÍ toho, o co jde v našich BLÍZKÝCH VZTAZÍCH. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

IX. HLEDÁNÍ

Jestliže dospějeme hlubokým poznáním k naplnění svých tužeb, pak začneme hledat společnou cestu pro budoucnost. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

IX. DUCHOVNÍ RŮST

Pokud se nám podaří dát svým vztahům duchovní rozměr, pak můžeme duchovně růst. Toto je jeden z ŽOVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

IX. VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

DUCHOVNÍ RŮSTEM si ve vztazích stanovujeme vlastní životní FILOZOFII či VÍRU, a to i na DALEKÝCH CESTÁCH a v CIZINĚ. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

X. BUDOVÁNÍ

Máme-li být úspěšní, je třeba si budovat pevně daný řád. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

X. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Abychom nepřeháněli, je zde "vesmírný učitel", který představuje naši vesmírnou zkoušku. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

X. SPOLEČNOST

Každý z nás má také svůj úkol při uplatnění ve SPOLEČNOSTI. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

XI. OSVOBOZOVÁNÍ

Každý z nás má také možnost se osvobodit od toho, co nás omezuje. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

XI. PROBUZENÍ

Každý z nás může také probudit svou vlastní originalitu. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

XI. PŘÁTELÉ

Každý z nás má také dánu energii, kterou projevuje ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály - mezi PŘÁTELI. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

XII. PŘIJÍMÁNÍ

Každý z nás má ve svém životě také životní oblast, kde pouze pasivně přijímá. Toto je jedna z  VESMÍRNÝCH ENERGIÍ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

XII. SJEDNOCOVÁNÍ

Energie SJEDNOCOVÁNÍ je naším "Božským Já", naší božskou podstatou. Toto je jeden z ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ.

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

XII. NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, NEPŘÁTELÉ

Každý z nás má také životní oblast, kam bylo námi nebo našimi předky vytěsněno to, co jsme ve svém životě neřešili. Je to oblast nevědomí, kterou si musí každý z nás vyřešit. Toto je jedna z ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

Bližší informaci o VESMÍRNÝCH ENERGIÍCH, ŽIVOTNÍCH ÚKOLECH a ŽIVOTNÍCH OBLASTECH naleznete ZDE.

Jak se orientovat v MAPĚ ŽIVOTA?

V této MAPĚ ŽIVOTA je znázorněno 12 základních životních principů. Číselné označení těchto principů je naznačeno římskými číslicemi uprostřed kruhu.

Po kliknutí na jakoukoli ikonku v této MAPĚ ŽIVOTA se vám zobrazí, co vám o tomto pojmu říká Vesmír. Bližší charakteristika se objeví v levém tmavém sloupečku místo nadpisu Mapa života.

Pro seznámení se základními univerzálními principy je nejlepší postupovat systematicky – od čísla I.

Ideální je začít vlevo u políčka I a zde postupně kliknout na všechny tři ikonky – ČINNOST – ZÍSKÁVÁNÍ – OSOBNOST. Tím se seznámíte s tím, co všechno je součástí I. principu. Stejným způsobem pokračujte v políčku II a v dalších polích. Postupuje se proti směru hodinových ručiček (tzn. vpravo dolů).

Pod každou charakteristikou příslušné ikonky je odkaz na stránku s ucelenými informacemi, které si na této stránce můžete stáhnout jako e-book a mimoto je zde formulář na přihlášení k odběru informací se správným načasováním. Jako odměnu za váš zájem ode mě obdržíte e-book „Penzijní reforma trochu jinak“, kde je uvedeno, jak využít univerzálních poznatků v praxi.

Po kliknutí na políčko TADY a TEĎ se seznámíte s tím, jak těchto poznatků využít ve svůj vlastní prospěch a i zde naleznete formulář na přihlášení k odběru informací se správným načasováním a s e-bookem „Penzijní reforma trochu jinak“ zdarma jako poděkování za váš zájem.

MAPA ŽIVOTA je zcela specifická pro každého jedince a přesto se řídí jednotnými pravidly, která jsou platná pro kohokoli bez rozdílu. Tato pravidla se týkají významů jednotlivých pojmů, tedy toho, co všechno je součástí života každého z nás. Právě to naleznete v této jednoduché MAPĚ ŽIVOTA.

To, co je v této MAPĚ ŽIVOTA uvedeno, čerpá a uvádí do praxe poznatky z knih „Praktická příručka astrologie“ (Lyn Birkbeck) a „Astrologie a psychologie“ (Herman Meyer).