Tak, jako se v závěru 19.století Češi pod heslem NÁROD SOBĚ ze svých skrovných prostředků skládali na výstavbu Národního divadla a po vzniku Československa se ve 20.století podobným způsobem skládali na zlatý poklad nově vzniklé Československé republiky, podobně je nyní čas začít vytvářet poklad nový – zcela unikátní. Poklad, který je neopakovatelný, originální a přitom na dosah každému, poklad trvalé hodnoty, který nám nemůže být zcizen – poklad uložený v duších i schopnostech každého Čecha, Moravana a také Slováka… 

Poklad pro 21.století

21.století je zcela odlišnou dobou od doby před sto lety a přesto je v mnohém podobná. Podobná je například v tom, že základní potřeby každého člověka jsou naprosto stejné, rozdílné je snad jen to, jak dalece si tuto skutečnost uvědomujeme. Ačkoliv je dnešní doba postavena na zábavě, bezstarostnosti a dostatku financí, přesto v určitém okamžiku života zjistíme, že to pro život nestačí. Že existují hodnoty, které za peníze nelze koupit. Tou skutečnou hodnotou našeho života jsou naše vlastní vnitřní pocity – to, jak se cítíme. Podstata toho, jak se cítíme, však vychází z toho, jak žijeme v souladu se svým vlastním původem. Právě toto uvědomění je samotnou podstatou naší doby. Souvisí s tím i všechno ostatní, co je součástí života…

Poklad pro 21.století a projekty NÁROD SOBĚ – Pojďme hrát hru života!

Život má mnoho vrstev. Máme-li žít život tak, abychom vnímali smysl života a ve svém životě se cítili dobře, pak stačí, pokud se seznámíme s univerzálním rozměrem života a s tímto poznáním začneme-li žít život v celé jeho šíři. To se naučíte prostřednictvím hry „V jedné malé zemi“

Poklad pro 21.století a projekty NÁROD SOBĚ – Nechte se inspirovat!

Seznámení s univerzálním rozměrem života nám otevře oči a probudí nás k životu. Ukáže nám zcela nové možnosti ve všech oblastech života a uvědomíme si i to, že ona univerzalita je zřejmá i v běžném životě. V projektu INSPIRO-AKADEMIE objevíte univerzální základ ve všem, s čím se v životě setkáváte – v tom, co děláte, jak si vyděláváte peníze, jak komunikujete i jak se připravujete na důchod. Uvědomíte si, že tím, že žijete na planetě Zemi, má náš život také kosmický rozměr a že máte ve svém psychice zakódován i vznik planety Země. Uvědomíte si, že i vaše děti mají ve své psychice tento kosmický rozměr, který se učí uplatňovat a že to všechno také souvisí se zdravím a vztahy. Uvědomíte si zkrátka celou řadu unikátních skutečností, které jste si dosud neuvědomovali. Pro váš nový život stačí nechat se inspirovat.

Poklad pro 21.století a projekty NÁROD SOBĚ – Předávejte informace!

Po rozpoznání univerzality života vás jistě napadne, že by se tyto informace mělo dovědět co nejvíce lidí. Vy to můžete dělat zcela originálně v duchu trendů dnešní doby a navíc v souladu s kosmickým řádem. Při té příležitosti si také projdete malou, zcela unikátní „terapií“. To všechno vás čeká v projektu „Podnikání trochu jinak“

Poklad pro 21.století – 12 základních univerzálních principů a jejich naplnění

Jsme-li dostatečně odvážní k tomu, abychom si přiznali problémy svého vlastního života i dnešní doby a abychom si uvědomili i své vlastní chyby, pak se dříve nebo později dostaneme k otázce příčiny toho, co se dnes děje. Samotnou příčinou všech problémů, co jich jen na světě je, je skutečnost, že člověk v minulosti opustil to, co je přirozené, a začal se upínat k nepřirozenému způsobu života.

Hra „V jedné malé zemi“, INSPIRO-AKADEMIE a Podnikání trochu jinak

Dnes existuje způsob, jak toho dosáhnout. Stačí se nechat inspirovat, zkusit něco nového a dělat to hravou formou a pak toho využít v životě a třeba i v podnikání v duchu níže uvedeného motta.

Cíl dnešní doby

Motto: Cílem dnešní doby není boj, cílem je symbióza a spolupráce

Jak by mohl vypadat nový systém?

Národ bude společně budovat univerzální systém pro Věk Vodnáře. Jedná se o systém, k jehož počátku se zadá pouze jediný impulz a vše pak běží v mezích daného řádu samo – jako „dobře namazaný stroj“. Meze tohoto systému jsou dané tím, za co je člověk schopen a ochoten převzít zodpovědnost – to má každý jedinec dáno jinak, ale zároveň má každý člen tohoto systému právo žít život v celé jeho šíři, samozřejmě v rámci své schopnosti převzít zodpovědnost, ale i svého zdraví – toho, jak se cítí. Systém musí dávat prostor i tomu, co potěší a přináší radost do života – například radost ze společného sdílení a spolupráce, když se dílo daří.

Přispět může každý a pak se zapojit do systému, jak umí.

NÁROD SOBĚ

Každý z nás je členem národa – to platí nejenom o Češích, Slovácích a Moravanech, ale i o jakémkoli jiném člověku a národu. Tato skutečnost se nám stále připomíná a my se můžeme v životě cítit dobře pouze za předpokladu, že žijeme v souladu se svým vlastním původem. Jedině tak můžeme žít naplněný život. což platí pro všechny národy světa. Každý národ si tak může vytvořit svůj vlastní projekt NÁROD SOBĚ, Češi, Moravané a Slováci tak mohou být pouze tím prvním článkem globálního řetězu, který tak propojí celý svět. My Čechoslováci (včetně Moravanů) jen vyzkoušíme, jak to funguje…

Cílem dnešní doby i našeho života teď tedy je dospět ke své vlastní přirozenosti, ke svému vlastnímu „Já“ a odhalit v sobě ty nejzákladnější schopnosti pro život. Právě to je v tuto chvíli ten největší dar, který můžeme dát sami sobě, budoucím generacím i Matce nás všech – planetě Zemi. Pomoci v tom může charakteristika dvanácti základních principů.

 Všechno to, co je uvedeno níže, má každý člověk dáno z okamžiku narození. Stačí vědět, jak jednotlivé univerzální principy ve svém životě rozpoznat…

1.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – OSOBNOST – ČINNOST – ZÍSKÁVÁNÍ

 Při vlastním sebepoznání začínáme s prvním univerzálním principem, který představuje naši schopnost sebeprosazení.

SCHOPNOST SEBEPROSAZENÍ

 Patříte-li k těm, kteří rádi začínají nové věci, jsou iniciativní, rádi přicházejí s novými nápady, jste vůdčí typ, máte rádi fyzickou práci a rádi sportujete a pokud máte zájem např. o spolupráci s armádou, pak vás rádi uvítáme v této skupině

 Jak předcházet válkám?

 To, co je s tímto principem a se schopností SEBEPROSAZENÍ spojeno, nejlépe vystihuje e-book „Jak předcházet válkám?“ , který budete mít ke stažení v projektu INSPIRO-AKADEMIE.

 1.univerzální princip reprezentují např.

Česká obec sokolská (SOKOL)

2.univerzální princip – FINANCE – STABILIZOVÁNÍ – SEBELÁSKA

Chceme-li své vlastní „Já“ STABILIZOVAT, pak k tomu potřebujeme FINANCE, které jsou důležitou, ne však nejdůležitější součástí našeho života. To, co však potřebujeme především, je mít rád sebe sama a také si uvědomovat svou vlastní hodnotu, která souvisí i s tím, co můžeme nabídnout za peníze. Takto můžeme vymezit sami sebe a užívat si života.

 SCHOPNOST SEBEVYMEZENÍ a SMYSLOVÝCH POŽITKŮ

 Patříte-li k těm, kteří rádi věci dokončují, jsou vytrvalí a šikovní, jste manuálně zruční, dokážete hospodařit s penězi, dokážete hájit daný prostor a oceňujete trvalý charakter toho, co bylo započato, pak vás rádi uvítáme v této skupině

Cash flow kvadrant trochu jinak

 O tom, co souvisí s FINANCEMI, vypovídá e-book „Cash flow kvadrant trochu jinak“, který je ke stažení v členské sekci projektu INSPIRO-AKADEMIE.

 2.univerzální princip reprezentuje např.

E-koruna

3.univerzální princip – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ – KOMUNIKACE – MYŠLENÍ

O svých schopnostech bychom měli dávat vědět druhým lidem . Záleží také na tom, jak komunikujeme a s kým se setkáváme v blízkém okolí. Důležité je i vzdělání.

VYJADŘOVACÍ a KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI

Patříte-li k těm, kteří rádi komunikují, rádi se vzděláváte či vzděláváte druhé, zajímáte se o školství, máte různé zájmy i vědomosti, jste „bohatou studnicí informací“ a neúnavně žízníte po tom, dovědět se něco nového a to nové a zajímavé šířit dále, pak vás rádi uvítáme v této skupině

BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ pravidlo pro komunikaci

 O tom, co souvisí s KOMUNIKACÍ, vypovídá e-book „Jak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ pravidlo pro komunikaci“, který je připraven ke stažení pro členy projektu INSPIRO-AKADEMIE.

Pro předávání informací lze využít i projekt Podnikání trochu jinak.

4.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – DOMOV, RODINA, PŮVOD – PÉČE – BEZPEČÍ

Čtvrtý univerzální princip souvisí s tím, jak se cítíme. Vypovídá o naší schopnosti citového vnímání.

SCHOPNOST CITOVÉHO VNÍMÁNÍ

Patříte-li k těm, kteří ctí národní tradice, uznávají původ člověka i dědictví předků, váží si přírody a planety Země jako domova pro nás pro všechny, vnímáte rodinu jako mikrokosmos velké rodiny zvané „národ“, pokud ctíte to, co je přirozené a z čeho člověk vzešel a jste přesvědčeni, že to přirozené musí zůstat zachováno, pokud chcete přispět k tomu, aby byl zajištěn BEZPEČNÝ život pro každou rodinu tak, abychom se ve své vlasti my všichni mohli cítit dobře, pak vás rádi uvítáme v této skupině. 

První prototyp všech začátků – vznik planety Země

Pokud s něčím začínáme, musíme respektovat i to, co souvisí se 4. univerzálním principem. Každý z nás má totiž ve své psychice zakódován první prototyp všech začátků. O co jde, to je uvedeno v e-booku „První prototyp všech začátků“, který si stáhnout zdarma členové projektu INSPIRO-AKADEMIE.

4.univerzální princip reprezentují např.

Sdružené obce baráčnické

Obec baráčnická Vítězslava Hálka Odolena Voda 

5.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI – TVOŘENÍ – ŽITÍ

Každý člověk má něco, co ho baví a co nazýváme ZÁJMY a ZÁLIBAMI. Jedná se o něco, co nás těší a co učíme i své DĚTI. Právě to nám rozjasňuje život a způsobuje radost i všechny ty pozitivní city a pocity, které se objevují při společném tvoření. Právě to totiž napomáhá vytváření duševních vztahů.

SCHOPNOST JEDNAT a NAVAZOVAT DUŠEVNÍ VZTAHY

Patříte-li k těm, kteří rádi pracují s dětmi, jste-li tvůrčí, reprezentativní a rádi ukazujete, co umíte, jste-li vůdčí typ, který s radostí a láskou rád dělá věci, které mají smysl, pak vás rádi uvítáme v této skupině.

Dominantní vlastnosti u dětí

Svou tvořivost jsme dávali najevo už jako děti – při hrách. A nejinak je tomu i dnes. Děti se tím, jak si hrají, připravují na své budoucí povolání. Říká se „hra je prací dítěte“. Jak se připravují na své budoucí povolání vaše děti? Znáte schopnosti svých dětí? Rozvíjíte je? Nebo je něco, co vnímáte jako problém, který začal už ve vašem dětství? Vyřešit to pomůže e-book „Jak zvládnout dominantní vlastnosti (nejen) u dětí?“, který si stáhnete v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

Existuje velice jednoduchý způsob, jak rozpoznat, do kterého univerzálního principu svou prezentaci zařadit. Mé projekty motivují k TVOŘIVOSTI, a tak je možné můj web zařadit právě do tohoto univerzálního principu. Proto zde uvádím odkaz na mé osobní webové stránky. Podobně si můžete i Vy vytvořit vlastní webové stránky s Vaší činností a pak je prezentovat na této stránce projektu NÁROD SOBĚ.

www.janamaskova.cz

 6.univerzální princip – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ – ANALYZOVÁNÍ – MYŠLENÍ

Každý člověk vykonává KAŽDODENNÍ POVINNOSTI ve smyslu SLUŽBY DRUHÝM LIDEM, aby si zajistil to, co potřebuje k životu. Právě při této „službě druhým lidem“ uplatňujeme svůj potenciál a také se staráme o to, aby byla v rovnováze tělesná a duševní stránka naší osobnosti, protože to souvisí i s naším ZDRAVÍM, což souvisí s naší schopností projevovat city.

SCHOPNOST VNÍMÁNÍ a POZOROVÁNÍ, SCHOPNOST PROJEVOVAT CITY

Patříte-li k těm, kteří se zajímají o zdraví, jste-li z těch, kteří řeší pracovní podmínky zaměstnanců, je-li vaším oborem zdravotnictví a máte-li co říci k otázce zaměstnanosti, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině. 

Maslow a hierarchie potřeb

Ať si to chceme nebo nechceme připustit, tím vším, o čem je řeč, jsme součástí Maslowovy hierarchie potřeb. Tu možná už znáte jako „Maslowovu pyramidu lidských potřeb“. Ovšem i Maslowova pyramida v sobě zahrnuje univerzální principy. O tom, jak to je, se dočtete v e-booku „Maslowova hierarchie potřeb jak ji neznáme“, který si stáhnete v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

7.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – PARTNEŘI– VZTAHY – LÁSKA

Díky svým PARTNERŮM se učíme zvládat energii, kterou my sami nedisponujeme, ale přesto je tato energie součástí našeho života. Jedná se o energii, se kterou se učíme spolupracovat a také navazovat milostné vztahy.

SCHOPNOST NAVAZOVAT MILOSTNÉ VZTAHY

Patříte-li k těm, kteří rádi pracují s lidmi, máte rádi harmonické vztahy, je vám vlastní diplomacie, případně milujete umění a vše krásné a harmonické a chcete-li podpořit vědomé utváření harmonie v dnešní době, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

Pevné zdraví a harmonické vztahy

Dost možná si ani neuvědomujeme, že naše zdraví je úzce provázáno také se vztahy. Více se dočtete v e-booku „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy“, který si stáhnete v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

8.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – HLUBOKÉ POCHOPENÍ, MINULOST – TOUHA – POSILOVÁNÍ

Pro HLUBOKÉ POCHOPENÍ našich vztahů je třeba dostat se k samotné podstatě toho, co souvisí s problémy, k nimž dochází. Toto hluboké poznání má určitou souvislost i s našimi hlubokými TOUHAMI, které jsou s to nás proměnit.

SCHOPNOST NAVAZOVAT PEVNÉ PARTNERSKÉ VZTAHY

Patříte-li k těm, kteří se zajímají o finanční záležitosti spojené s daněmi či úvěry, zajímá vás problematika exekucí, úplatků či korupce a dalších případů finančního ovládání, orientujete se v problematice daní a/nebo je pro vás zajímavé zjišťovat a odhalovat samotnou podstatu problémů v životech lidí a řešení těchto problémů hlubokým pochopením a jejich následným odstraněním, případně pokud se zajímáte o psychologii či astrologii nebo o astrolopsychologii, ve všem těchto případech vás rádi uvítáme právě v této skupině.

Univerzální principy

Univerzální principy jsou přirozenou součástí života každého z nás, a tak se v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE můžete podívat na videa a stáhnout si e-booky k tomuto tématu

9.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – FILOZOFIE, VÍRA, PRÁVO, CIZINA – HLEDÁNÍ – DUCHOVNÍ RŮST

Obohaceni tím, co jsme se naučili prostřednictvím druhých lidí – našich PARTNERŮ, si utváříme svou vlastí životní FILOZOFIÍ či VÍRU, tedy to, čemu věříme, což může souviset také s CIZINOU.

SCHOPNOST VZDĚLÁVAT SE

Patříte-li k těm, kteří rádi cestují, ovládáte minimálně jeden světový jazyk, rádi se setkáváte a spolupracujete s cizinci případně se zajímáte o filozofii či různé podoby víry, přičemž ctíte pravdu, kterou jste odhodláni bránit, a máte zájem o šíření toho dobrého a pravdivého i za hranicí naší vlasti, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

Rozvoj osobnosti

Každým okamžikem se v životě připravujeme na budoucnost. To si leckdy lidé ani neuvědomují, že tím, co teď udělají (či neudělají), si připravují podmínky pro budoucnost. Všechno to souvisí s rozvojem osobnosti, který je pevně dán. O tom, jak to je, se dočtete v e-booku „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“, který si stáhnete v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

9.univerzální princip reprezentují např.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

10.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – SPOLEČNOST – BUDOVÁNÍ – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Každý z nás je součástí SPOLEČNOSTI, která na nás klade určité požadavky a omezuje nás, čímž nás nutí přebírat zodpovědnost za svůj vlastní život tím, že BUDUJEME ve svém životě nějaký pevně daný řád. Tím získáváme schopnost uvědomování

SCHOPNOST VYTVÁŘET PRÁVNÍ VZTAHY A BRÁT NA SEBE ZODPOVĚDNOSTSCHOPNOST UVĚDOMOVÁNÍ

 Patříte-li k těm, kteří jsou zodpovědní, máte rádi pevně daný systém a jste ochotni udělat něco pro to, aby byl takový systém uveden do praxe, přičemž jste zároveň citliví a svědomití, s vůdčími schopnostmi, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

 Společnost – MINULOST-PŘÍTOMNOST-BUDOUCNOST

V členské sekci INSPIRO-AKADEMIE se seznámíte se zajímavým materiálem o současném systému a pochopíte, že to, co se děje dnes, se připravovalo v minulosti, stejně jako dnes připravujeme podmínky pro budoucnost.

10.univerzální princip reprezentuje např.

PRAMENY

PRAVDA O VODĚ

O ČEM SE MLČÍ

11.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP – PŘÁTELÉ – OSVOBOZOVÁNÍ – PROBUZENÍ

Jestliže jsme přijali zodpovědnost a to, co souvisí s BUDOVANÝM řádem, dále vymezujeme mezi lidmi, s nimiž sdílíme stejné ideály a kteří jsou našimi PŘÁTELI, pak si začínáme uvědomovat svou schopnost být svobodný.

SCHOPNOST BÝT SVOBODNÝ

Patříte-li k těm, kteří jsou rádi součástí skupiny, chcete udělat něco pro to, abyste mohli být skutečně vnitřně svobodnými jedinci, rádi zkoušíte něco nového, máte rádi vzruch a nové věci, chcete vyzkoušet něco neotřelého a originálního, co Vám pomůže se skutečně osvobodit, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině. 

PŘÁTELÉ

Z globálního hlediska by se měli všichni lidé stát PŘÁTELI. V členské sekci INSPIRO-AKADEMIE se seznámíte s tím, že potřeba sdružování ve skupinách byla vlastní i našim předkům a máte možnost porovnat, jak to bylo se sdružováním dříve a jak je to dnes.

11.univerzální princip reprezentují např.

OMFÓRUM

ČESKÁ KONFERENCE

a také jednotlivé „pramínky“ hnutí PRAMENY 

11.univerzální princip představuje také společné podnikání a zde „Podnikání trochu jinak“

12.UNIVERZÁLNÍ PRINCIP–NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, PŘIJÍMÁNÍ, SJEDNOCOVÁNÍ

S tímto principem je třeba v rámci univerzálních zákonů respektovat i fakt, že stejně, jako usiluje o svobodu samotné lidstvo, podobně je třeba nechat svobodný projev i všemu tomu, co nás obklopuje a čeho jsme součástí, tedy i přírodě a celému VESMÍRU. Stejně jako nechceme být omezováni my, lidé, neměli bychom zbytečně nadužívat a tím nadměrně zatěžovat ani přírodu ani Vesmír.

12.univerzální princip nám připomíná, že každou inspiraci bychom měli zhmotnit tím, co uděláme, tedy že svou inspiraci bychom měli také umět prakticky uskutečnit. Pokud se nám to podaří, pak bude možné takovou inspiraci i vědecky prozkoumat a zdůvodnit a tím jí dát praktický rámec. 

V tomto smyslu je 12.univerzální princip reprezentován Výzvou pro otevřené vědce. Tato VÝZVA se stala základem pro komunitu Otevření vědci, kteří pořádali různá společná setkání a dodnes se celá řada z nich setkává i na platformě OMFÓRUM

S 12.univerzálním principem v sobě odhalujeme kosmické schopnosti

KOSMICKÉ SCHOPNOSTI

Patříte-li k těm, kteří hledají sami sebe, nejste vyhraněnými osobnostmi, neznáte své schopnosti, ztrácíte se v tomto světě a nevíte si sami se sebou rady anebo patříte k těm, kteří se právě vrátili či se brzy vrátí z výkonu trestu nebo z dětského domova a nevíte, jak se uplatníte, případně patříte-li k těm, kteří pomáhají podobně „ztraceným“ lidem v různých ústavech, léčebnách, věznicích, dětských domovech apod .anebo chcete prostě jen pomoci se „zhmotněním inspirace“, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

NEVĚDOMÍ

V členské sekci INSPIRO-AKADEMIE se seznámíte s tím, co je výsledkem třicetiletého „snažení lidstva“. Opravdu to není nic hezkého, je však nutné to přijmout, abychom si uvědomili skutečně naléhavou nutnost s tím něco udělat.

V závěru INSPIRO-AKADEMIE se seznámíte také s tím, jak můžete pomoci právě vy.