Provozovatel

 Tímto pojmem se rozumí Provozovatel webu www.janamaskova.cz

Jana Mašková, Husova 213, 250 70 Odolena Voda
IČO: 70539600, nejsem plátce DPH
Telefon: 725 576 422

e-mail: astrojinak2022@seznam.cz

 Dodavatel

 Tímto pojmem se rozumí výhradní  Dodavatel a autorka projektů

Jana Mašková, Husova 213, 250 70 Odolena Voda
IČO: 70539600, nejsem plátce DPH
Telefon: 725 576 422

e-mail: astrojinak2022@seznam.cz

 Uživatel

 Pojmem Uživatel se rozumí každý, kdo přichází na web www.janamaskova.cz a projeví zájem o zde uvedené projekty

 Zájemce

 Zájemcem je Uživatel, který projeví zájem o to, co je uvedeno na www.janamaskova.cz a svůj zájem projeví nějakou akcí (zakoupení členství v některém z projektů, zapojení do PARTNERSKÉHO PROGRAMU, zaslání mailu, SMS .

 Objednavatel

 Objednavatel je Zájemce, který si objednal, ale ještě neuhradil Objednávku ČLENSTVÍ v některém z nabízených projektů či osobních produktů  zpracovávaných na základě údajů o narození. 

 Kupující

 Kupujícím je Objednavatel, který učiní a uhradí Objednávku produktu či ČLENSTVÍ v projektech na www.janamaskova.cz Nákupem objednaného produktu či ČLENSTVÍ bere Kupující na vědomí, že údaje o narození předává pouze pro zpracování objednaného produktu a pouze k tomuto účelu budou tyto údaje využity Toto ustanovení znamená, že pokud si týž Kupující bude objednávat na www.janamaskova.cz další produkt či ČLENSTVÍ v jiném čase, je nutné údaje o narození znovu uvést v Objednávce, což ovšem nevylučuje uchování údajů o narození v databázi Dodavatele dle zásad GDPR Dodavatele.

ČLEN

ČLEN je Kupující, který zkoupil členství některého z projektů a přihlásil se do Členské sekce přihlašovacími údaji, které mu přišly mailem.

 DODACÍ PODMÍNKY

Podrobný rozbor horoskopu narození

 Podrobný rozbor horoskopu narození“ je zasílán elektronicky na mailovou adresu uvedenou v objednávce maximálně do dvou pracovních dní od připsání platby na účet Dodavatele. 

Podrobný rozbor horoskopu narození – Další ujednání

 Podrobný rozbor horoskopu narození“ je zpracováván na základě údajů uvedených v Objednávce, není v silách Dodavatele zjišťovat, pro koho je „Podrobný rozbor horoskopu narození“ zpracován a zda jsou údaje uvedeny správně, proto Dodavatel nenese zodpovědnost za to, pokud dojde k omylům či nedorozuměním, např. vlivem chybných údajů apod.

„Podrobný rozbor horoskopu narození“ je zpracován konkrétnímu Objednavateli podle údajů uvedených v Objednávce , a tojméno, příjmení, datum, místo a čas narození – bez těchto údajů nelze objednávku dokončit. Podrobný rozbor horoskopu narození slouží především jako pomůcka pro práci s projekty NÁROD SOBĚ uvedenými na www.janamaskova.cz, ale poslouží i při určení „správného načasování“.

PLATBY PRODUKTŮ a PROJEKTŮ na www.janamaskova.cz

Platbu za ČLENSTVÍ a PRODUKTY objednané na www.janamaskova.cz je možné provádět BANKOVNÍM PŘEVODEM na č.ú. 2318774013/3030, případně přes QR kód zobrazený bezprostředně po zadání objednávky, kdy se zobrazí také údaje k úhradě.

Informace k platbě zároveň přijdou na uvedenou mailovou adresu. Platbu je nutné provést přesně s údaji, jak je uvedeno.

VSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE a OSOBNÍ MATERIÁLY k PROJEKTŮM

Objednané osobní materiály (horoskopy, osobní e-booky) budou zaslány max. do dvou pracovních dnů od připsání platby na účet.

Při zakoupení ČLENSKÉ SEKCE přijdou na uvedenou mailovou adresu PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE, kterými se bude Kupující přihlašovat ve formuláři k jednotlivým ČLENSKÝM SEKCÍM. Formulář s PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI je možné si uložit, případně si změnit heslo po kliknutí na odkaz, který je uveden v mailu.

K jednotlivým ČLENSKÝM SEKCÍM je možné se přihlásit buď prostřednictvím odkazu, který přijde mailem, případně na www.janamaskova.cz v záložce „PRO ČLENY“. Najetím na nadpis myší a kliknutím na příslušnou záložku s projektem se objeví stránka se seznamem všech částí objednané ČLENSKÉ SEKCE a pro přihlášení stačí kliknout na nadpis a vyplnit formulář přihlašovacími údaji, které přišly mailem. Pokud si ČLEN mezitím změní HESLO, je třeba uvést heslo nové.

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ

Zákonem daná 14ti denní lhůta na odstoupení od smlouvy se na obecně platné informace nevztahuje. Všechny materiály jsou zpracovány srozumitelnou formou tak, aby byly pochopitelné a srozumitelné pro každého, v případě nejasností je k dispozici on-line konzultace, nejlépe v písemné formě (e-maily).

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 

Platbou Objednávky dává Kupující najevo, že souhlasí s těmito „Obchodními podmínkami“. Vzhledem k tomu, že si Kupující objednal důležité informace se všeobecnou platností, jejichž poznání a pochopení má dlouhodobější charakter, nebude Kupující uplatňovat nárok na reklamaci do 14ti dnů (do 30ti dnů) danou zákonem. Informace jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro kohokoli, pokud přesto nebude něco srozumitelné, je v rámci nákupu produktů k dispozici on-line konzultace formou e-mailů.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ k projektům www.janamasakova.cz

Kupující dále bere na vědomí, že veškeré informace týkající se jakýchkoli projektů či produktů na www.janamaskova.cz jsou součástí těchto projektů a duševním vlastnictvím autorky, která je zároveň Provozovatelem a Dodavatelem, volné šíření těchto informací bez písemného souhlasu Provozovatele (Dodavatele) je ZAKÁZÁNO. Pro další šíření lze použít výhradně PARTNERSKÝ PROGRAM www.janamaskova.cz

Informace ze zákona – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které Kupující v rámci projektů na www.janamaskova.cz uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Dodavatel je zároveň Provozovatelem všech projektů na www.janamaskova.cz a jako Provozovatel těchto projektů je také správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Dodavatel se zavazuje, že údaje, které zákazník uvede, budou využity VÝHRADNĚ pro potřeby Dodavatelem v zájmu zpracování produktů k projektům NÁROD SOBĚ objednaných na www.janamaskova.cz  . Kupující také bere na vědomí, že ve výjimečných případech mohou některé produkty zpracovávat i pověření pracovníci, kteří však jsou rovněž povinní dodržovat mlčenlivost ohledně sdělených osobních údajů. Pokud Kupující nesouhlasí s tím, aby jeho údaje zpracovávali pověření pracovníci za výše uvedených podmínek, může si Kupující písemně vyžádat, aby jeho informace zpracovával výhradně Dodavatel.

Provozovatel a Dodavatel v jedné osobě se zavazuje s těmito údaji nakládat jedině etickým způsobem v rámci zpracování astrologických produktů k projektům NÁROD SOBĚ a dalším. Kupující vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za tímto účelem a také za účelem řádné fakturace.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Kupující bere na vědomí, že objednávku horoskopů a dalších osobních materiálů, při kterých předává citlivé informace týkající se údajů o narození, činí na svou vlastní zodpovědnost a nebude na Dodavateli uplatňovat žádné sankce či jiné právní kroky v souvislosti se zpracováním informací. 

Zároveň se Dodavatel zříká veškeré zodpovědnosti v souvislosti s problémy, k nimž dojde nepochopením, zneužitím či nezačleněním poznatků do života osoby, pro kterou byl jakýkoli produkt či projekt NÁROD SOBĚ zpracován.

V případě jakýchkoli problémů či nejasností má Kupující či pouhý Zájemce možnost obrátit se s dotazem na mail astrojinak2022@seznam.cz

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 20.7.2022 a nahrazují předcházející obchodní podmínky z 1.5.2020

Tyto Obchodní podmínky si můžete stáhnout také na odkazu níže.