Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ1-ÚROVEŇ4

Máme-li řešit problémy dnešní doby, musíme to dělat zcela jinak, než jak to bývalo zvykem. Problémy dnešní doby jsou pozůstatkem negativně vynaložené energie v minulosti a my teď máme jedinečnou příležitost udělat něco pro to, aby byla tato negativně vynaložená energie vyrovnána.

V tomto ohledu se jeví být tím nejtěžším rozpoznat, jaká energie byla vynaložena pozitivně a jaká negativně, což ovšem můžeme pochopit až tehdy, když budeme znát celek a celou pravdivou minulost, o kterou bychom se měli zajímat. Čerpat bychom měli nejen z oficiálních zdrojů, je třeba si všímat i toho, co je nám skryto a utajováno.

Kromě toho bude dobré se, pro náš vlastní prospěch, naučit svou energii uplatňovat maximálně efektivně a účelně, což je celkem snadné, pokud budeme znát svůj energetický potenciál a budeme vědět, jak tento potenciál využít. S tímto poznáním si můžeme zcela ovládat svůj život.

Hra „V jedné malé zemi“ je hrou, která tě provede složitým labyrintem života.

V jednotlivých ÚROVNÍCH hry získá tvůj život určitý řád a ty si nejspíš začneš uvědomovat, že právě toto by mohla být nová cesta pro lidstvo – cesta univerzálního poznání platná pro kohokoli bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti, národnosti, původu …

V životě je to tak, že pokud má člověk zodpovědně a objektivně řešit své životní problémy, k tomu potřebuje znát onen CELEK, aby věděl, s čím počítat. Bude-li znát pouze část, bude ho to jen mást a výsledek nebude uspokojivý, protože se budou stále vracet nevyřešené problémy minulosti.

A právě onen CELEK představuje hra „V jedné malé zemi“, která vychází z reálného života 21.století, což je promítnuto i do počáteční legendy ke hře, z níž se vychází.

zemi“ již za pár dnů můžeš mít s univerzálním vzděláním ve věci života jako celku i současného dění mnohem jasněji. Mimoto budeš mít jednotlivé lekce zpřístupněny také na webu www.janamaskova.cz v záložce „PROJEKTY