Zde nalezneš přehled všech ÚROVNÍ k ČLENSKÉ SEKCI hry „V jedné malé zemi“. Pro vstup do sekce stačí kliknout na nadpis. Do jednotlivých členských sekcí se dostaneš také v záložce PROJEKTY/V jedné malé zemi – po najetí myší se ti ukážou jednotlivé ÚROVNĚ, do kterých se dostaneš po přihlášení

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ1 – 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ – Pro členy

Na ÚROVNI1 si rozšíříte povědomí o univerzálních principech a propojíte to všechno s vaším osobním životem. Na ÚROVNI1 začnete od samotného začátku – seznámíte se s tím, co všechno je součástí života. Na této úrovni pracujete s vaším osobním e-bookem 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ, kde si podle pokynů vyhledáváte jednotlivé indicie.

Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ 2 – TVŮJ ROZHOVOR S VESMÍREM-Pro členy

Na ÚROVNI2 budete to, co je uvedeno ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ propojovat s vesmírem, tedy s planetami sluneční soustavy a znameními zvěrokruhu, a také s jednotlivými životními oblastmi. Seznámíte se tak s tím, jak žít život v celé jeho šíři na univerzální úrovni. Toto je váš „ROZHOVOR S VESMÍREM“.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 3 – STOLNÍ HRA – 1.část – TEORIE – Pro členy

ÚROVEŇ3 hry „V jedné malé zemi“ se hraje jako stolní hra a slouží především k pochopení toho, jak se svým energetickým potenciálem navzájem ovlivňují jednotliví lidé; aby bylo vše autentické, přidávám svůj vlastní zvěrokruh. Mimoto se seznámíte s tím, jak vnímat TADY a TEĎ. Součástí ÚROVNĚ3 jsou hrací prvdy – HRACÍ KARTY a HRACÍ PLOCHA. ÚROVEŇ3 má 3 části

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 3 – 1.část – TEORIE

Na ÚROVNI3 hry „V jedné malé zemi“ se budete učit rozumět sobě i druhým lidem tím, že pochopíte, jak působí energie v našich životech a jak žít život v celé jeho šíři. K tomu je nejprve potřeba seznámit se se systémem, který souvisí s  MAPOU ŽIVOTA. S tím se seznámíte v 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ a těchto zkušeností pak využijete při lepším chápání sebe sama i druhých lidí v dalších částech ÚROVNĚ3.

ÚROVEŇ3 hry „V jedné malé zemi“ – 1.část – 1.díl – VELKÝ KŘÍŽ

Začneme tím, že si vysvětlíme, jak je to v MAPĚ ŽIVOTA s jednotlivými životními oblastmi a s energiemi, které je ovládají, a řekneme si, jak to udělat, abychom si mohli to, co souvisí s MAPOU ŽIVOTA, ovládat my sami. Pro lepší pochopení toho všeho si v 1.díle 1.části ÚROVNĚ3 na své MAPĚ ŽIVOTA vyznačíte tzv. VELKÝ KŘÍŽ, který naznačuje čtyři astropsychologické kvadranty. Tyto kvadranty nastíní čtyři základní úrovně života. Tyto informace si v 2.díle 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ promítnete do vaší vlastní MAPY ŽIVOTA, kde se budete učit chápat vesmírný systém.

ÚROVEŇ3 hry „V jedné malé zemi“ – 1.část – 2.díl – 12 KROKŮ K POCHOPENÍ ŽIVOTA I VZTAHŮ

Po tom, co si ujasníme, jak je to s životními oblastmi a životními energiemi, se v 2.díle 1.části ÚROVNĚ3 soustředíme na to, co představuje vesmírný systém, který řídí život každého z nás. Tím systémem je systém průchodu vesmírných těles zvěrokruhem. Každou energii si také přiřadíme k vesmírnému tělesu a povíme si, jak funguje 12 KROKŮ K POCHOPENÍ ŽIVOTA I VZTAHŮ. V 2.díle 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ si rozšíříme poznání z 1.dílu 1.části ÚRONĚ3 hry „V jedné malé zemi“ o pochopení vesmírného systému a to vše si promítnete do vaší vlastní MAPY ŽIVOTA, kde se budete učit chápat vesmírný systém.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 3 – STOLNÍ HRA – 2.část – PRAXE – Pro členy

2.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ se naučíme informace z hry „V jedné malé zemi“ využít při pochopení druhých lidí a také při pochopení toho, co se děje TADY a TEĎ.

Vzhledem k tomu, že hra „V jedné malé zemi“ představuje jakýsi systém, z něhož je možné vycházet a který by měl být schopen se šířit naprosto přirozeným a jednoduchým způsobem, budeme na ÚROVNI3 a ÚROVNI4 hry „V jedné malé zemi“ pracovat i s PŘÍLOHAMI z předcházejících ÚROVNÍ. Je to mj. i z toho důvodu, abychom si uvědomili, že má-li mít náš život smysl a má-li dobře fungovat, musíme se leckdy vrátit do minulosti a hledat to, co pomáhalo a dávalo smysl, abychom z toho mohli čerpat v přítomnosti pro budoucnost. Proto je dobré mít všechny podklady ke hře „V jedné malé zemi“ pohromadě.

2. část ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ budete hrát jako „stolní hru“, protože je zde hrací plocha i hrací prvky v podobě tzv. ZÁKLADNÍCH KARET, s nimiž budete pracovat.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 4 – 1.část – Jak řešit problémy? – Pro členy

ÚROVEŇ4 hry „V jedné malé zemi“ je věnována pochopení toho, jak se projevuje vzájemné propojení jednotlivých energií. To, zda si jednotlivé energie rozumí či nerozumí, záleží především na tom, jaká je živlová hodnota těchto energií. Proto si v 1.dílu 1.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ na samotném začátku připomeneme energetickou hodnotu jednotlivých energií z hlediska živlové kvality. 

1.díle 1.části ÚROVNĚ 4 hry „V jedné malé zemi“ si připomeneme, jak je to s živlovými kvalitami jednotlivých energií.

V 2.díle 1.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se učíte lépe rozumět vztahům mezi vesmírnými tělesy, která jsou základním kamenem pro vztah k sobě sama i pro vztahy mezi lidmi.

Ve 3.díle 1.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se učíme řešit problémy

Ve 4.díle 1.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ si ověříte, co už umíte, při vytváření vašeho osobního e-booku 12 UNIVERZÁLNÍCH KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 4 – 2.část, 1.díl – Jak vznikla HRACÍ DESKA pro 2.část ÚROVNĚ4? – Pro členy

2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ si v praxi ověříme vše, co jsme se dosud dověděli. Podíváme se na události prvních měsíců roku 2022 z univerzálního hlediska, tedy všechny aktéry postavíme na jeden univerzální základ.

1.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ si začneme uvědomovat univerzální dění na reálné rovině prostřednictvím horoskopů narození tří aktérů dění na Ukrajině v roce 2022 – prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, prezidenta USA Joe Bidena a prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina.

2.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se budeme věnovat tomu, jak se prostřednictvím svých horoskopů narození vzájemně ovlivňují energetické potenciály prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, prezidenta USA Joe Bidena a prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina.

3.dílu 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se dozvíte, jak prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, prezident USA Joe Biden a prezident Ruské federace Vladimír Putin ovlivňují váš osobní horoskop narození a tím i váš vlastní život.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 4 – 2.část, 2.díl – Mistr Sun-Strategie a umění válečné – Pro členy

2.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se sami stanete velitelem-vojevůdcem, který se připravuje na válečné tažení. Vytvoříte si vlastní strategii a promyslíte útok podle vojenské taktiky, kterou se řídily všechny předcházející generace vojevůdců vítězných bitev.  

Postupovat budeme podle knihy „O mění válečném“ Mistra Suna. Na samotném počátku si na základě „umění válečného“ vytvoříte bojovou strategii. Postupovat přitom budete podle toho, co je důležité právě pro vás, což rozpoznáte z vašeho osobního horoskopu narození a budete se postupně seznamovat i s tím, jak je to s energetickým potenciálem vašich protihráčů.

Bojovou strategii posléze využijete proti svým protihráčům. Vašimi protihráči jsou tři „hráči“ současného světového dění – Volodymyr Zelenskyj, Joe Biden, Vladimír Putin. Z těchto tří protihráčů si pak vyberete jednoho, s nímž budete hrát v 3.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“. Cílem je zvolit takovou strategii, s níž můžete bez boje přetáhnout na svou stranu zbývající protihráče, aby mohlo dojít k rovnováze vůči současnému dění a aby namísto boje mohla zavládnout spolupráce.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 4 – 2.část, 3.díl – Jak vybrat spoluhráče? – Pro členy

3.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ si vyberete jednoho z vašich tří protihráčů jako spoluhráče.

Po absolvování 2.dílu 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ budete v pozici vojevůdce, který připravuje válku proti třem protihráčům – válka se ovšem nevede jen mezi muži, ale mezi celými národy. Takže připravujete válku nejenom proti těmto třem mužům, ale také proti jejich národům. Pokud teď budete pokračovat v přípravách na válku, pak někteří občané těchto národů v této válce jako vojáci dobrovolně zkrátí svůj život. Měli bychom tedy myslet nejenom na taktiku a na pohyby v poli, ale i na budoucnost – chcete mít zodpovědnost za smrt těchto lidí?

Je tedy třeba myslet dopředu i na to, jaký dopad bude mít boj a válka na budoucnost. Pak teprve můžete pokračovat ve hře. Váš další krok by měl POSÍLIT vaši schopnost ovládat si svůj život a v tomto ohledu je důležitá spolupráce. V 3.dílu 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se tedy soustředíte na výběr spoluhráče.

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 4 – 2.část, 4.díl – 10 DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ – Pro členy

S „uměním univerzálním“ však lze SJEDNOCOVAT i projevem „Božského Já“ neboli „všeobjímající lásky“. A právě toto je ten hlavní důvod pro změnu a tím i POSÍLENÍ vlastní moci k ovládnutí našeho vlastního života za pomoci „umění univerzálního“. Jak na to, to se dozvíte v 4.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ , „Umění válečné“ zde posuneme na duchovní rovinu a budeme věnovat pozornost deseti duchovním zákonům. V tomto 4.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ si „umění válečné“ přetransformujeme na „umění univerzální“, což uděláme prostřednictvím e-booku „Jak předcházet válkám?“

Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ 4 – 3.část

Systém 2.části ÚROVNĚ 4 hry „V jedné malé zemi“ v 3.části ÚROVNĚ 4 hry „V jedné malé zemi“ využijeme pro pochopení toho, co se dělo při vzniku Československa. Tento potenciál si nejlépe uvědomíme propojením energetického potenciálu lidí, kteří se o vznik Československa a dění v naší zemi zasloužili především. Podobným způsobem jako dění v prvních měsících roku 2022 si uvědomíme dění před sto lety prostřednictvím horoskopu narození a tím i energetického potenciálu tří hlavních aktérů dění v naší zemi ve 20.století – T.G. Masaryka, Edvarda Beneše a Ludvíka Svobody.

Na tomto materiálu právě pracuji. O jeho zpřístupnění vás budu jako ČLENA hry „V jedné malé zemi“ ihned informovat.

Přihlašovací údaje ke hře obdržíš po zakoupení členství