2.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ se staneš velitelem-vojevůdcem, který se připravuje na válečné tažení. Vytvoříš si vlastní strategii a promyslíš útok podle vojenské taktiky, kterou se řídily všechny předcházející generace vojevůdců vítězných bitev.  

Jak postupovat?

Postupovat budeš podle knihy „O mění válečném“ Mistra Suna. Na samotném počátku si na základě „umění válečného“ vytvoříš bojovou strategii. Postupovat přitom budeš podle toho, co je důležité pro tebe, což rozpoznáš z tvého osobního horoskopu narození a budeš se postupně seznamovat i s tím, jak je to s energetickým potenciálem tvých protihráčů.

Bojovou strategii posléze využiješ proti tvým protihráčům. Tvými protihráči jsou tři „hráči“ současného světového dění – Volodymyr Zelenskyj, Joe Biden, Vladimír Putin. Z těchto tří protihráčů si vybereš jednoho, s nímž budeš hrát v 3.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“. Cílem je zvolit takovou strategii, s níž můžeš bez boje přetáhnout na svou stranu zbývající protihráče, aby mohlo dojít k rovnováze vůči současnému dění a aby namísto boje mohla zavládnout spolupráce.

K tomu stačí změna negativního projevu na projev pozitivní, jak je naznačeno v přílohách

  • 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY
  • 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ

V této 2.části 2.dílu ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ využiješ dále tyto přílohy z předcházejících ÚROVNÍ hry

Přílohy z ÚROVNĚ1

  • 1.1.2.0. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet

nebo

  • 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA

nebo

  • 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA

Přílohy z ÚROVNĚ3

  • 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET
  • 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ

Tyto KARTY použiješ podle toho, co je uvedeno v postupu

Přílohy z ÚROVNĚ4

Hra „V jedné malé zemi“1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4

2.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ budeš opět pracovat s HRACÍ DESKOU 1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4, do které si mj. začleníš i tvůj vlastní energetický potenciál – na první pohled tak na základě předchozích zkušeností uvidíš, jak jsi na tom v porovnání s tvými „protihráči“ – Volodymyrem Zelenským, Joe Bidenem a Vladimírem Putinem. S tímto poznáním můžeš rozpoznat, jak na základě předchozích informací napomoci řešení současné situace. Tato PŘÍLOHA je tedy zároveň tvým strategickým prostorem, do kterého si budeš postupně doplňovat i tvůj vlastní potenciál a možnosti. Použiješ k tomu tyto přílohy:

1.4.2.2. Hra V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-2.část-2.díl-Místr Sun-Strategie a umění válečné-k vyplnění

Má-li být tvůj boj vítězný, musíš mít k dispozici plán a strategii. Ty si vytvoříš podle postupu v této příloze. Vycházet budeš z toho, co o strategii píše mistr Sun ve svém díle „O umění válečném“. V průběhu hry se budeš od svých „zvědů“ dovídat informace o energetickém potenciálu všech tří protihráčů, který je vyznačen také na příloze 1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4.

Poznámka: Tví „zvědové“ jsou ve skutečnosti horoskopy narození jednotlivých protihráčů, s nimiž budeš pracovat. Pokud není k dispozici horoskop narození, bývá, jak je patrné z díla „O umění válečném“, práce skutečných zvědů bezpodmínečně nutná, ovšem nejspíš nebude tak jednoduchá jako horoskop narození

Níže uvedený soubor si stáhni, mezi jednotlivými stránkami se opět pohybuješ posunováním kurzoru vpravo, k vyplňování jednotlivých formulářů stačí kliknout do souboru.

Až bude HRACÍ DESKA podle tohoto postupu úplná, vybereš si jednoho z protihráčů podle postupu v dalším díle 2.části ÚROVNĚ4 hry V jedné malé zemi“