S „uměním univerzálním“ však lze SJEDNOCOVAT i projevem „Božského Já“ neboli „všeobjímající lásky“. A právě toto je ten hlavní důvod pro změnu a tím i POSÍLENÍ vlastní moci k ovládnutí našeho vlastního života za pomoci „umění univerzálního“. Jak na to, to se dozvíš v tomto e-booku

„Umění válečné“ zde posuneme na duchovní rovinu a budeme věnovat pozornost deseti duchovním zákonům. V tomto 4.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ si „umění válečné“ přetransformujeme na „umění univerzální“, což uděláme prostřednictvím e-booku „Jak předcházet válkám?“

E-book „Jak předcházet válkám?“

V tomto e-booku se seznámíme s tím, jak je to s Věkem Ryb a Věkem Vodnáře a jak proměnit „umění válečné“ na „umění univerzální“.

Lidstvo je v době, kdy vznikal tento 4.díl 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“, tedy v červnu roku 2022, vystaveno zkoušce, jak si dokáže vytvořit skutečně rovné podmínky pro všechny při skutečném osvobození na počátku Věku Vodnáře. Proto k naplnění „umění univerzálního“ využijeme 10 DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ. Takovýmto způsobem v sobě objevíme odvahu udělat něco jinak, než to bývá běžné. Odvahu vystoupit z davu a udělat něco pro to, aby mohla zvítězit láska, spolupráce, radost a štěstí a aby lidé začali projevovat také pokoru k silám přírody a hlavně – POKORU A ÚCTU K ŽIVOTU, protože jedině tak bude mít náš život smysl.

A život má smysl jedině tehdy, pokud jej můžeme ŽÍT. To je však možné jen a pouze V MÍRU. Pojďme tedy společně udělat něco pro to, aby právě nyní, na počátku Věku Vodnáře, mohl zavládnout MÍR jako samotný základ rovných šancí pro všechny, který jednou pro vždy pošle všechny války tohoto světa do propadliště dějin.