KROK 12 je mj. o pouhém pasivním PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a co nás může za pomoci vzájemné inspirace  SJEDNOCOVAT. V tomto procesu dochází i k tomu, že v souvislosti s KROKEM 12 je něco, co bylo vytěsněno, ať už námi samotnými nebo našimi předky. A právě to se dostává do oblasti NEVĚDOMÍ, k níž se leckdy můžeme propracovat i prostřednictvím UZAVŘENÝCH PROSTOR (ústavy, léčebny, sanatoria, vězení, kláštery, kasárna) (mohou být i dvě energie). Toto je také oblast našich NEPŘÁTEL.

I ty v určité životní oblasti pouze pasivně přijímáš, aniž v téže životní oblasti cokoliv děláš. Zde je nutné pouze přijímat a nechat se tím inspirovat pro nový začátek tam, kde je u tebe patrná aktivní fyzická ČINNOST. K přijímání využij energie sjednocování, kterápoukazuje na tvé „Božské Já“ neboli „všeobjímající lásku„, tedy „lásku k Veškerenstvu„. Energie, která byla v minulosti vytěsněna tebou nebo tvými předky, nezmizela, ale usídlila se ve tvém nevědomí. Nebudeš-li si tuto energii řešit, můžeš se dostat i do uzavřených prostor. To všechno podle znamení ve 12.domu.

Pasivní PŘIJÍMÁNÍ by mělo představovat inspiraci, která se k nám vrací po tom, co jsme s něčím začali, přičemž by mělo jít o inspiraci pro nový začátek.

Toto pasivní PŘIJÍMÁNÍ by mělo představovat inspiraci, která se k nám vrací po tom, co jsme s něčím začali, přičemž by mělo jít o inspiraci pro nový začátek. V té životní oblasti, kde je tato energie, pouze PŘIJÍMÁME (inspiraci!Právě v této životní oblasti (domu) jen pasivně přijímáme to, co přichází a inspiruje k novému začátku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o energii, která se připomíná jen neznatelně, bývá její odhalení dlouhou dobu zastřeno a člověk se tak leckdy dostává i do „uzavřených prostor„. O jakou energii 

Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je to, čím by mělo končit všechno to, s čím jsme začali při aktivní fyzické ČINNOSTI. Pasivně přijímáme v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození postaveno znamení Ryby.

Energie SJEDNOCOVÁNÍ je v kabale nazývána „Božské Já“ a představuje energii, s níž se každý z nás může naladit na energii Vesmíru a z něho čerpat inspiraci. Právě tuto energii představuje v horoskopu narození planeta Neptun.

Energie SJEDNOCOVÁNÍ je v kabale nazývána „Božské Já“ a představuje energii, s níž se každý z nás může naladit na energii Vesmíru a z něho čerpat inspiraci. Právě toto je energie, která vypovídá o tom, že každý z nás má svůj díl „božství“, se kterým je součástí „božího záměru“ – celkového SJEDNOCENÍ. Vzhledem k tomu, že toto je energie, na kterou je nutné se naladit, protože jinak bude pouze klamat, řeší v dnešní době mnoho lidí to, co tato energie představuje, za pomoci alkoholu, drog či léků anebo různými náruživostmi (kouření, sledování TV či internetu, hraní počítačových her atd.), čímž se ovšem tito lidé oddělují od své „božské“ přirozenosti.

Ti, kteří propadli alkoholu či drogám nebo řeší například psychické problémy za pomoci léků či jakoukoli náruživost, by se měli naučit meditovat – meditace, případně upřímná modlitba (je celkem jedno, jak tomuto vědomému naladění na Vesmír budeme říkat) je jediný relevantní způsob, jak se naladit na energie Vesmíru a přispět za pomoci inspirace k celkovému SJEDNOCENÍ.

Indicii o tom, jakou energii uplatňujete společně s dalšími představiteli vaší generace při  SJEDNOCOVÁNÍ, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 12 pod nadpisem SJEDNOCOVÁNÍ.

Pod nadpisem SJEDNOCOVÁNÍ V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti je u vás toto SJEDNOCOVÁNÍ patrné.