Projekt „Podnikání trochu jinak“ prakticky zaštiťuje všechny projekty, které jsou součástí velkého projektu NÁROD SOBĚ. Tyto projekty vznikaly v letech 2010-2022 za využití správného načasování a mají tyto cíle

  • Napomáhat sebepoznání a pochopení života (hra „V jedné malé zemi“)
  • Motivovat k tvořivosti (projekt „Podnikání trochu jinak“)
  • Napomoci šíření univerzálních informací vedoucí ke schopnosti vědomě řešit životní problémy (INSPIRO-AKADEMIE)
  • A v neposlední řadě pomoci s vytvořením vlastního (univerzálního) webu za pomoci horoskopu narození pro všechny, kteří neznají své vlastní určení a chtějí poznat svou výjimečnost bez ohledu na to, zda jsou či nejsou podnikateli (TERAPIE TVORBOU WEBU)

Na samotném počátku bylo hluboké poznání univerzálních zákonitostí a pochopení, že tyto informace mohou pomáhat při řešení jakýchkoli problematických situací. Právě to bylo tou hlavní motivací ke sdílení těchto informací s druhými lidmi.

V roce 2007 jsem dospěla k přesvědčení, že má-li to tak být, musím předat informace z knih, které jsem měla k dispozici, a to vlastními slovy. S tím jsem začala v roce 2007, když jsem přišla o zaměstnání, ale bylo to nesmírně náročné – literatury bylo obrovské množství a zpracovávat to nejdůležitější z tohoto množství literatury vlastními slovy, jak jsem si předsevzala, bylo náročné především časově. Hrozilo, že tento svůj úkol nezvládnu, ale pak jsem si uvědomila, že mým úkolem je informace prostě přijmout a předat, tedy zprostředkovat, z čehož jsem pochopila, že z knih stačí to nejdůležitější jen přepsat. To mi nesmírně usnadnilo práci, takže se vše po čtyřech letech usilovné každodenní práce nakonec zdařilo a já teď mohu předat tyto informace i vám…

Výsledkem je, že nyní čtete tyto řádky a že má každý, kdo o to projeví zájem, možnost se v projektech dovědět informace, které pomáhají se vnitřně osvobodit a s projektem Podnikání trochu jinak tyto informace šířit dále k zajištění vlastní finanční stabilizace.

Myslím, že nebudu daleko od pravdy, pokud řeknu, že tyto informace mají cenu zlata. Pokud by se spočítaly všechny hodiny, které jsem na tvorbě projektů strávila, cena by šla do statisíců. Skutečná cena projektů je však podstatně nižší a do statisíců rozhodně nejde, pohybuje se řádově v tisících korunách za projekt, ale pokud by i přesto pro Vás byla cena příliš vysoká, napište si o slevový kupón. Tím nejdůležitějším cílem je, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, kteří jsou připraveni učinit ve svém životě zásadní změnu, tedy i k lidem s finančními problémy. Proto věřím, že této mé nabídky nebude zneužíváno a využijí ji skutečně jen ti, kterým je určena.

K jednotlivým projektům se dostanete po najetí na záložku PROJEKTY, pak stačí jen klikat na jednotlivé záložky.

A jak to všechno vypadá v praxi?