Máš-li stabilizovat svou životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové podle toho, jak je ve tvém horoskopu narození postaveno znamení Býk, pak nejprve odhal svou vlastní hodnotu prostřednictvím sebelásky podle postavení planety Venuše, a v souvislosti s financemi uplatňuj tu energii, která je pro tebe přirozená podle energie znamení ve 2.domu.

Podaří-li se nám odhalit svou vlastní hodnotu prostřednictvím SEBELÁSKY, pak můžeme také STABILIZOVAT vlastní životní situaci a v souvislosti s FINANCEMI uplatňovat tu energii, která je pro nás přirozená. Máme-li si život opravdu užívat, pak to lze pouze tehdy, pokud si v té životní oblasti, kde je znamení Býk, děláme vše podle svého s vědomím vlastní hodnoty, aniž bychom si nechali diktovat, co máme dělat. V té životní oblasti, kde je znamení Býk, si jdeme vytrvale za svými cíli a děláme vše podle svého.

STABILIZOVÁNÍ

To, jak projevuješ SEBELÁSKU, souvisí také s tím, jak STABILIZUJEŠ tvou životní situaci. Tuto indicii nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 2 pod nadpisem STABILIZOVÁNÍ (může jít i o dvě životní oblasti).

SEBELÁSKA

Nauč se projevovat vůči sobě SEBELÁSKU a odhal svou vlastní hodnotu. Tuto indicii nalezneš v KROKU 2 ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 2 pod nadpisem SEBELÁSKA

Pro STABILIZOVÁNÍ životní situace na všech třech úrovních je třeba odhalit svou vlastní hodnotu a projevovat vůči sobě SEBELÁSKU s vědomím, že máme svou cenu. Takto posléze můžeme své schopnosti směňovat za peníze.

Indicii o tom, jakou energii uplatňujete při projevu SEBELÁSKY, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 2 pod nadpisem SEBELÁSKA.

Pod nadpisem SEBELÁSKA V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti SEBELÁSKU projevujete.

SEBELÁSKA V ŽIVOTNÍ OBLASTI

Je dobré vědět i to, v jaké životní životní oblasti svou vlastní sebehodnotu a SEBELÁSKU odhaluješ. Odpověď nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 2 pod nadpisem SEBELÁSKA V ŽIVOTNÍ OBLASTI.

Pokud jsme se naučili mít se rádi a užívat si života při projevu SEBELÁSKY, s níž jsme také odhalili svou vlastní cenu a hodnotu, pak k sobě přitáhneme LÁSKU zvenčí.

Indicii o tom, jakou energii uplatňujete při projevu LÁSKY, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 7 pod nadpisem LÁSKA.

Pod nadpisem LÁSKA V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti LÁSKU projevujete.

FINANCE

Další důležitou oblastí jsou FINANCE. Indicii o tom, jakou energii uplatňuješ v oblasti FINANCÍ právě ty, nalezneš ve tvém osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 2 pod nadpisem FINANCE (může jít i o dvě energie).

Je-li naše životní situace stabilní na všech třech úrovních, dovolíme si potěšit všech pět svých smyslů a život si dokážeme skutečně užívat.

Úvod

Pokud s něčím začínáme aktivní fyzickou činností, měli bychom to dělat tak, abychom tím pevně vymezili svůj vlastní prostor a zajistili si stabilní životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové. Je-li naše životní situace stabilní na všech třech úrovních, dovolíme si potěšit všech pět svých smyslů a život si dokážeme skutečně užívat.

Popis

Při stabilizování naší životní situace jde o vymezení našeho vlastního prostoru, což je v horoskopu narození naznačeno znamením Býk. Právě v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Býk, musíme jít vytrvale za svými cíli a prakticky a zároveň citlivě uskutečňovat své záměry tak, aby v konečném efektu mohla být naše situace pevná a stabilní na úrovni finanční ve smyslu finanční soběstačnosti, prostorové ve smyslu vymezení vlastního prostoru a citové ve smyslu vědomí vlastní hodnoty.

Jak se stabilizovat?

O tom, v jaké životní oblasti citlivě a prakticky stabilizovat vlastní životní situaci na všech třech úrovních, vypovídá v horoskopu narození znamení Býk.

Co dále souvisí se znamením Býk?

Základním předpokladem pro stabilní životní situaci jsou finance. Finance, česky řečeno peníze, jsou komoditou, kterou se zabývá lidstvo už po staletí – někteří mají peněz nedostatek, jiní zase příliš mnoho na to, aby je využili jen sami pro sebe.

Negativní projev znamení Býk

okud v životě něco chceme, musíme pro to něco fyzicky udělat. Bez aktivní fyzické činnosti nepřežijeme. Každý z nás má jednu nebo dvě životní oblasti, kde projevujeme (nebo bychom projevovat měli) aktivní fyzickou činnost pro naše vlastní přežití.

Projevy

PozitivníNegativní
Citlivé a praktické stabilizování vlastní životní situace
na úrovni finanční, prostorové a citové
Vědomí vlastní hodnoty
Zuřivost při narušení prostoru, nadužívání toho hmotného,
ať už ve formě přejídání se nebo přehnaného hromadění majetku,
hromadění věcí, nadměrné hromadění financí,
v opačném případě nedostatek financí, finanční problémy,
neschopnost vymezit si svůj vlastní prostor, neschopnost užívat si života,
neschopnost rozpoznat svou vlastní hodnotu

Úvod

Pokud s něčím začínáme aktivní fyzickou činností, měli bychom to dělat tak, abychom tím pevně vymezili svůj vlastní prostor a zajistili si stabilní životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové. Je-li naše životní situace stabilní na všech třech úrovních, dovolíme si potěšit všech pět svých smyslů a život si dokážeme skutečně užívat.

Popis

Při stabilizování naší životní situace jde o vymezení našeho vlastního prostoru, což je v horoskopu narození naznačeno znamením Býk. Právě v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Býk, musíme jít vytrvale za svými cíli a prakticky a zároveň citlivě uskutečňovat své záměry tak, aby v konečném efektu mohla být naše situace pevná a stabilní na úrovni finanční ve smyslu finanční soběstačnosti, prostorové ve smyslu vymezení vlastního prostoru a citové ve smyslu vědomí vlastní hodnoty.

Jak se stabilizovat?

O tom, v jaké životní oblasti citlivě a prakticky stabilizovat vlastní životní situaci na všech třech úrovních, vypovídá v horoskopu narození znamení Býk.

Co dále souvisí se znamením Býk?

Základním předpokladem pro stabilní životní situaci jsou finance. Finance, česky řečeno peníze, jsou komoditou, kterou se zabývá lidstvo už po staletí – někteří mají peněz nedostatek, jiní zase příliš mnoho na to, aby je využili jen sami pro sebe.

Negativní projev znamení Býk

okud v životě něco chceme, musíme pro to něco fyzicky udělat. Bez aktivní fyzické činnosti nepřežijeme. Každý z nás má jednu nebo dvě životní oblasti, kde

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ PROJEV

V pozitivním smyslu jde o trvalé stabilizování vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové i citové, negativně se tatáž energie projevuje jako hromadění majetku a financí nebo naopak nedostatek financí, hromadění předmětů, neschopnost vědomí vlastní hodnoty, neschopnost vymezit si svůj vlastní prostor, závist.

Jak se stabilizovat?

Z uvedeného je patrné, že základním předpokladem pro stabilní životní situaci jsou finance. Finance, česky řečeno peníze, jsou komoditou, kterou se zabývá lidstvo už po staletí – někteří mají peněz nedostatek, jiní zase příliš mnoho na to, aby je využili jen sami pro sebe.

Penězi lze lidi velice snadno ovládat. Hovoří se o tom, že 5% lidí z celého lidstva ovládá 95% finančních prostředků celého světa a existuje fenomén, který naznačuje, jak se zařadit mezi těch 5%. Tím fenoménem, o kterém hovořím, je Cashflow kvadrant. Ten ve 20.století specifikoval Robert Kiyosaki.

Ve 21.století však tato podoba Cashflow kvadrantu nestačí. Pokud má být Cashflow kvadrant použitelný i ve 21.století, je třeba jej trochu poopravit. Jak na to, to vysvětluji v e-booku „Cashflow kvadrant trochu jinak“.

Pokud ještě nemáš tvůj osobní e-book „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“, můžeš si jej objednat na odkazu níže.