To, jak žijeme TADY a TEĎ je výsledkem minulého jednání – nejenom nás samotných, ale celého lidstva. TADY a TEĎ jsme si připravovali svým konáním v MINULOSTI – naše minulé pozitivní jednání nám přináší pozitivní situace a zážitky, negativní jednání v minulosti nám přináší negativní situace a zážitky. Podobně platí i to, že si v PŘÍTOMNOSTI připravujeme podmínky pro BUDOUCNOST.

Z uvedeného vyplývá, že problémy PŘÍTOMNOSTI mají svůj prapůvod v MINULOSTI, a to i v hodně hluboké MINULOSTI. V období 13.7.-20.12.2022 se završuje dění uplynulých 500 let. Ano, nyní prožíváme období, kdy je v naší moci vyřešit problémy uplynulých pěti set let a zároveň připravit podmínky pro lepší život sobě i budoucím generacím, a to na osobní rovině. Dát do pořádku svůj vlastní život a informovat o tom ostatním. Toto je neopakovatelná šance pro každého, kdo chce stabilizovat vlastní životní situaci a zároveň se nezalekne té svobody, která je s tím spojena. Stačí tomu věnovat čas právě TADY a TEĎ, využít správného načasování.

Život s univerzálními principy

My všichni žijeme svůj život v rámci dvanácti základních principů. Tyto principy se nám opakovaně připomínají a nám stačí se s nimi seznámit a začít je využívat v plné šíři. Po celá staletí bylo toto hluboké poznání lidstvu utajeno, ale nyní, ve 21.století na počátku Věku Vodnáře, má lidstvo příležitost, která se nebude opakovat – posbírat všechny ty střípky hlubokého poznání uplynulých staletí a využít je ve svůj prospěch.

Dříve bylo toto poznání (v podstatně menším měřítku) výsadou těch nejbohatších. Astrolog a potažmo astrologie sloužila pouze jednomu člověku, a to panovníkovi. Bylo to tak mimo jiné i z toho důvodu, že vytváření horoskopů byla nesmírně složitá záležitost – například zpracování horoskopu narození trvalo zkušenému astrologovi většinou více než 4 hodiny. Tak to bylo například v Praze v době rudolfínské – za vlády Rudolfa II. Astrologickými předpověďmi se řídil také Karel IV. a mnozí další panovníci. Dnes existuje kniha pojednávající o bohaté astrologické minulosti Prahy („Praha astrologická“ od Svatopluka Svobody), kde jsou uvedeny různé pražské astrologické zajímavosti.

Astrologie pomáhala i v 80.letech 20.století americkému prezidentovi Ronaldu Reaganovi. Existuje přímý důkaz o tom, že všechna jednání té doby byla vedena s nejlepším načasováním na základě doporučení astroložky. Jedině díky tomu byla v 80.letech 20.století jednání mezi Východem a Západem úspěšná. Přímým důkazem je kniha, kterou napsala astroložka, na jejíž astrologická doporučení Ronald Reagan v té době jednal.

V minulosti zkrátka astrologie a hluboké pochopení, které přináší, vždycky pomáhala pouze jednotlivcům. Dnes je ale situace jiná, a tak je na čase, aby astrologie začala pomáhat i obyčejným lidem, kteří touží a žízní po hlubokém poznání. Nyní, ve 21.století, je navíc také na čase, aby se toto hluboké poznání, které astrologie přináší, zachovalo i pro budoucí generace. Nejenom pro nás, kteří žijeme v této výjimečné době, ale i pro ty, kteří přijdou po nás. A právě vy můžete být těmi, kteří napomohou tomu, aby to tak mohlo být.

Univerzální poznatky TADY a TEĎ

V tuto chvíli jde o to seznámit se s univerzálními poznatky a začlenit je do běžného života na osobní rovině. Jak? Zdá se to být složité, ve skutečnosti je to však velice snadné. Nechte se vést MAPOU ŽIVOTA, kterou jsem pro vás zpracovala ve spolupráci s mým synem.

Věčný koloběh života – My a naše děti

Právě v tom spočívá koloběh života. Narodíme se s určitými schopnostmi, které jsme podědili po svých předcích a které ve svém životě dále rozvíjíme už v dětství.

Pak máme své vlastní děti, kterým předáme své zkušenosti do jejich psychické výbavy a naše děti tyto zkušenosti posunou na vyšší úroveň a doplní a obohatí to, co jsme vytvořili, o své vlastní poznatky a zkušenosti.

Děti jsou zkrátka naší radostí.

V tuto chvíli je však situace taková, že značná část lidí děti nechce a odmítá, protože si s jejich výchovou neví rady a bojí se té zodpovědnosti, která je s tím spojena. O tom svědčí to, že se dnes mnoho mladých párů bude raději starat například o psy a kočky namísto aby se staraly o děti. Dalším důkazem je geometrickou řadou vzrůstající počet dětí odložených do baby-boxů.

Všichni tito lidé si přitom neuvědomují, že takovýmto způsobem nejenomže si připravují nepříznivou budoucnost, ale zároveň sami sebe ochuzují o mnoho milého a potěšujícího, co život s dětmi přináší.

Co rozhoduje o životě člověka?

O životě člověka je rozhodováno už tím, jak je přijat bezprostředně po svém narození. Více informací o rozvoji osobnosti od samotného narození naleznete v e-booku „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“.

Je však možné se seznámit také s tím, co je nyní důležité na osobní rovině právě pro vás. Za tímto účelem je možné si nechat zpracovat osobní „Roční horoskop“.

Dospělí a děti

Někdy je to tak, že dospělí přenesou do psychické výbavy svých dětí své vlastní neřešené problémy z dětství, které se pak velice obtížně řeší. Proto je dobré vědět, jak je to s dominantními vlastnostmi – jak je u člověka rozpoznat a jak s nimi pracovat. To je uvedeno v e-booku „Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí?“.

I v tomto případě je možné nechat si zpracovat osobní „Astropsychologický rozbor horoskopu narození“.

Učíme se od druhých lidí

V životě máme dány určité schopnosti a jsou další schopnosti, které se učíme zvládat prostřednictvím druhých lidí. Vlastně to bývá tak, že ti lidé, s nimiž máme v životě největší problém, jsou našimi největšími učiteli. Leckdy to také bývá tak, že kontakt s druhými lidmi ovlivňuje i naše zdraví. Všechno je ale jen o projevu energií. Více se dozvíte z e-booku „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“.

Na osobní rovině vám mohu zpracovat „Partnerský horoskop“ pro jakékoli dva partnery, ať už životní či obchodní partnery nebo i pro přátele, příbuzné, sourozence či rodinné příslušníky. Máte-li tedy někoho, s kým si příliš nerozumíte, je „Partnerský horoskop“ nejlepší způsob, jak se vzájemně pochopit.

Každý z partnerů si může také nechat zpracovat osobní „Podrobný rozbor horoskopu narození“.

Narození dítěte jako malý zázrak aneb Trocha poezie

Děti jsou dar od Boha, aby nám měl kdo pomoci, až nebudeme mít už tolik sil a také proto, abychom ve stáří nebyli sami. Tak by to mělo v životě být. Právě proto je zde dar reprodukce v plození dětí, našich potomků. Narodí-li se dítě, je to malý zázrak. Já sama řadím narození dítěte k sedmi divům světa a natolik mě zaujalo, že jsem o tom dokonce složila básničku:

Sedm divů světa

Ve škole jsme se učili o sedmi divech světa.

Já zapomněla za chvíli, jak o nich zní každá věta,

a jak pak život běžel dál, po sedmi divech byla veta.

Mně v mysli žádný nezůstal – mám svých sedm divů světa.

Sedmý div to semínko je, z kterého květina vzejde.

A div šestý? Malý zázrak to je, co krásy se do květu vejde.

Pátý div je košatý strom, co korunami chrání nás

a čtvrtý div světa je v tom, že ze semínka vzešel zas.

Třetí div je div zrození, co život do rukou dává,

To malé „nic“ stvořené při zplození nakonec živým tvorem se stává.

Druhý div to přátelství je, co uklidňuje, pomáhá,

to přítel vždycky na blízku je, když jiný s pomocí váhá.

První div to příroda je, jíž člověk mnohdy ublíží.

Ona ale i tak svá je, vždy dostane se z potíží.

Toto je mých sedm světa divů, těch divů je však mnohem víc,

vždyť v přírodě každičkou chvíli je divů možná na tisíc.

Každý, kdo by je chtěl poznat, tak může, pokud bude chtít;

chce to je cítit, vnímat a žít.

Války? Nemají smysl

Řetězec předávání zkušeností mezi rodiči a dětmi byl v minulosti přerušován válkami. Pokud začleníme do života univerzální rozměr, zjistíme, že války jsou již přežitkem minulosti a že tu energii, která je ve válce projevována destruktivně, lze využít pozitivně k rekonstrukci. Více se o tom rozepisuji v e-booku „Jak předcházet válkám?“.

Univerzální poznání v praxi

Univerzálních informací je možné využít ve všech oblastech života. Více se dozvíte v e-boocích.

E-book „Jak předcházet válkám?“

Z tohoto e-booku se dozvíte, jak lze také jinak využít energii, která je uplatňována ve válkách

E-book „CashFlow Kvadrant trochu jinak“

Víte, co je CashFlow Kvadrant? A víte, jak jej využít ve 21.století? Právě to se dozvíte v tomto e-booku.

E-book „Jak komunikovat?“ aneb Jak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ pravidlo pro komunikaci?

Komunikace a informace, které při komunikaci přijímáme a předáváme, jsou důležitou součástí našeho života. Náš život žijeme podle toho, s jakými pracujeme informacemi. Chcete vědět, čeho si při komunikaci všímat? Dozvíte se to z tohoto e-booku.

E-book „První prototyp všech začátků“

Pokud s něčím začínáme, pak to vždy děláme podle prvního prototypu všech začátků. O co se jedná, to je uvedeno v tomto e-booku.

E-book „Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí?“

Každý človíček se rodí s určitými schopnostmi, které je nutné v dětství podchytit a rozvíjet. Jak? To se dozvíte z tohoto e-booku.

E-book „Maslowova hierarchie potřeb jak ji neznáme

Maslowova hierarchie potřeb představuje, jaké lidské potřeby jsou pro člověka zcela zásadní. Ovšem i Maslowova hierarchie potřeba doznala od svého vzniku určitých změn. Více se dozvíte z tohoto e-booku.

E-book „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“

Věřili byste tomu, že naše zdraví souvisí s našimi vztahy? Informaci o tom, jak se všechno doplňuje a jak rozpoznat skutečnou příčinu nemocí, naleznete v tomto e-booku.

E-book „Penzijní reforma trochu jinak“

Penzijní reforma je něco, co získává stále větší pozornost. Jak nastavit penzijní reformu na základě univerzálních informací, to se dozvíte z tohoto e-booku.

E-book „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“

Každý z nás prochází v průběhu svého života totožným rozvojem osobnosti, a přesto je u každého z nás rozvoj osobnosti zcela specifický. Z čeho pramení životní krize i příznivá období v životě? To se dozvíte z tohoto e-booku.

Projekt „Podnikání trochu jinak“ a e-book „Terapie tvorbou webu

Univerzální vzdělávání nám dává šanci začít žít zcela nový život. Pokud patříte k těm, kteří by chtěli přispět k šíření těchto informací, pak tím nejlepším způsobem jak to udělat jsou webové stránky. Dnes existuje celá řada různých možností, jak si webové stránky založit velice jednoduchým a přitom maximálně efektivním způsobem, ovšem problémem pak bývá, jaké texty na svůj web dát, abyste k sobě přitáhli ty správné lidi. Před stejným problémem jsem před časem stála i já a dost dlouho jsem si lámala hlavu nad tím, jak texty zpracovat jednoduše a maximálně efektivně, až mě pak jednoho dne napadlo, že k tomu mohu využít svůj vlastní horoskop narození. Texty na svůj web jsem pak podle svého horoskopu narození zpracovala v rekordně krátkém čase a napadlo mě, že tutéž možnost by měli dostat i všichni ti, kteří si chtějí vytvořit vlastní webové stránky a nevědí si rady s texty. A nejen oni. Vlastně všichni lidé by měli dostat šanci se dovědět, jaké je právě jejich určení.

A tak vznikl projekt „Podnikání trochu jinak“, jehož součástí je e-book „Terapie tvorbou webu“. V tomto e-booku naleznete jednoduché postupy pro zpracování textů na vaše webové stránky podle vašeho horoskopu narození. Jde vlastně o jakousi „terapii tvorbou webu“, abyste si uvědomili, jaké je vaše skutečné určení, takže si tento e-book můžete objednat i tehdy, pokud si nechcete vytvářet své vlastní webové stránky, ale zajímá vás vaše vlastní určení v onom velkém procesu transformace na počátku Věku Vodnáře.

Jak pokračovat?

E-booky si můžete objednat na odkazech výše nebo si můžete nechat zasílat odkazy na jednotlivé e-booky se správným načasováním. Obdržíte 19 mailů v rozmezí jednoho až dvou dnů, v každém mailu najdete zajímavý postřeh a odkaz na e-book, který napomůže hlubšímu pochopení dané tématiky – některé e-booky si budete platit, jiné obdržíte zdarma. Stačí vyplnit formulář a potvrdit „Souhlas se zasíláním“ a v příštích čtyřech týdnech se může naprosto proměnit váš pohled na svět i na váš život.

E-booky se správným načasováním

MAPA ŽIVOTA, univerzální poznání v praxi a správné načasování

Pro zaslání dalších informací stačí vložit mailovou adresu a potvrdit „Souhlas se zasíláním“