V této části tohoto projektu obrátíme marketing vzhůru nohama. Začínat totiž nebudeme s podnikateli, ale s dětmi. Důvod je jasný. Každý podnikatel byl dítětem a většina podnikatelů má také děti, takže jde o dvě spojité nádoby. A tak je dobré pohlédnout na podnikání i z tohoto hlediska, tedy z hlediska toho, jaké poselství každý z nás předává svým dětem, a to bez ohledu na to, zda jsme či nejsme podnikatelé. Je to mj. i z toho důvodu, že každý z nás nese zodpovědnost za to, jak vychová své děti, což může být v podnikání trochu problém.