Tvá touha tě dovede k hluboké proměně. Rozhodneš-li se v té životní oblasti, kde máš znamení Štír, proměnit (transformovat), pak tím posílíš svou moc a vliv k ovládnutí vlastního života podle toho, jak to naznačuje planeta Pluto, k čemuž přispěje také hluboké pochopení toho, o co jde ve tvých blízkých vztazích, například za pomoci astrologie či psychologie podle energie znamení v 8.domu. Blízké vztahy mají souvislost i s penězi druhých lidí, tedy složenkami, fakturami, úvěry, daněmi atd., které se musí platit.

Naše TOUHA nás vede k hluboké proměně. Rozhodneme-li se proměnit (transformovat), pak tím POSÍLÍME svou moc a vliv k ovládnutí vlastního života, k čemuž přispěje také HLUBOKÉ POCHOPENÍ toho, o co jde v našich BLÍZKÝCH VZTAZÍCH, například za pomoci astrologie či psychologie. BLÍZKÉ VZTAHY mají souvislost i s PENĚZI DRUHÝCH LIDÍ, tedy se složenkami, fakturami, úvěry, daněmi atd., které se musí platit …

Jestliže našim hlubokým TOUHÁM nevěnujeme pozornost, býváme ovládáni, míváme pocity bezmoci a může se objevit i destrukce. Pokud tuto svou mocnou TOUHU odhalíme, jsme ochotni změnit své neplatné vzorce chování a vytrvale pracovat na jejím naplnění.

Pokud se odhodláme ke své vlastní hluboké proměně související s našimi hlubokými TOUHAMI, pak si můžeme začít plnit svůj generační úkol při POSILOVÁNÍ vlastní moci k ovládnutí svého života.

Indicii o tom, jakou energii při POSILOVÁNÍ vlastní moci uplatňujete jako představitel své generace, naleznete ve vašem osobním e-booku „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ u KROKU 8 pod nadpisem POSILOVÁNÍ.

Pod nadpisem POSILOVÁNÍ V ŽIVOTNÍ OBLASTI naleznete indicii o tom, v jaké životní oblasti bude toto POSILOVÁNÍ patrné.