Co je cílem ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“?

Co je cílem ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“?

Na prvních dvou ÚROVNÍCH hry „V jedné malé zemi“ jsme se seznamovali s tím, co je součástí života i s tím, jak je každý z nás součástí Vesmíru. Nyní, na ÚROVNI3, se učíme tyto informace propojovat ve vztazích a s tím, co se děje TADY a TEĎ. Vzhledem k tomu, že hra „V jedné malé zemi“ představuje jakýsi systém, z něhož je možné vycházet a který by měl být schopen se šířit naprosto přirozeným a jednoduchým způsobem, budeme na ÚROVNI3 a ÚROVNI4 hry „V jedné malé zemi“ pracovat i s PŘÍLOHAMI z předcházejících ÚROVNÍ. Je to mj. i z toho důvodu, abychom si uvědomili, že má-li mít náš život smysl a má-li dobře fungovat, musíme se leckdy vrátit do minulosti a hledat to, co pomáhalo a dávalo smysl, abychom z toho mohli čerpat v přítomnosti pro budoucnost. Proto je dobré mít všechny podklady ke hře „V jedné malé zemi“ pohromadě.

Tuto 2. část ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ budeš hrát jako „stolní hru“, protože je zde hrací plochahrací prvky v podobě tzv. ZÁKLADNÍCH KARET.

Jak postupovat?

Stolní hru mohou hrát i ti, kteří neznají svůj čas narození, proto zde připomínám také informaci o čase narození. Nejprve si připrav přílohy, se kterými budeš pracovat:

Příloha z ÚROVNĚ1

 • 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA

Příloha z ÚROVNĚ2

 • 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY
 • 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ
 • 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-DOMY

Jak už víš, jednotlivé planety, znamení a domy (životní oblasti) spolu souvisí, což je v tabulkách v přílohách výše naznačeno ve sloupečku „12 KROKŮ“ číslem příslušného KROKU.

Přílohy z ÚROVNĚ3

 • 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“– ÚROVEŇ3–VZTAHY a DUCHOVNO–2.část–Stolní hra-Hrací deska ke hře
 • 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET
 • 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ
 • 1.3.2.2. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – 2.část‑Jak pracovat s přílohou? – Krok za krokem
 • 1.3.2.3.1. Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních
 • 1.3.2.4.1. 12.4.2021-Beran-Váhy – ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.4.2. 12.4.2021-V jedné malé zemi–Postavení planet
 • 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře-Jak pracovat s přílohou? Aspekty

Na následujících stránkách jsou uvedené pokyny pro práci s HRACÍ DESKOU – přílohou 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře.

Příloha 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část Stolní hra – Hrací deska ke hře

Při hraní stolní verze hry „V jedné malé zemi“ budeš vycházet z toho,co bylo uvedeno v 1.části ÚROVNĚ2 hry „V jedné malé zemi“, takže půjde o jakési opakování a doplnění těchto informací.

KROK1 – KROK6 – Vlastní „Já“ – TĚLO a DUŠE

Nyní si začneš uvědomovat, že to, co je spojeno s prvními šesti KROKY (KROK1-KROK6), souvisí s tvým vlastním bez ohledu na to, jak máš tyto KROKY začleněny ve svém horoskopu narození.

Všechno to, co souvisí s KROKEM1-KROKEM6 má co do činění s TĚLESNOU (KROK1-KROK3-TĚLO) a DUŠEVNÍ (KROK4-KROK6-DUŠE) stránkou tvé osobnosti.

Na hrací desce v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře jsou tyto KROKY označeny nadpisy TĚLO a DUŠE.

KROK7 – KROK9 – VZTAHY – DUCH

To, co je spojeno s KROKEM7-KROKEM9 souvisí s tvými vztahy.

Na hrací desce jsou tyto KROKY označeny nadpisem DUCH.

KROK10-KROK12 – SPOLEČNOST – POCHOPENÍ, NAD-Já

To, co je spojeno s KROKEM10-KROKEM12 souvisí s tvým zapojením do SPOLEČNOSTI.

Na hrací desce jsou tyto KROKY označeny nadpisem POCHOPENÍ, Nad-Já.

Toto je základní pravidlo, které je nutné respektovat a z něhož je nutné vycházet.

 1. Tuto HRACÍ DESKU nejprve využiješ pro pochopení tvého vlastního Já, vysvětlím ti, jak porozumět tomu, co je znázorněno na HRACÍ DESCE
 2. Následně využiješ tutéž HRACÍ DESKU pro pochopení druhých lidí prostřednictvím ZVĚROKRUHU a postavení planet z okamžiku narození autorky hry Jany Maškové
 3. Ve třetí části využiješ těchto poznatků pro pochopení toho, jak pojmout TADY a TEĎ

Neznáš-li svůj čas narození, vyber si jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET; znáš-li svůj čas narození, vyber si jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET a jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ se stejným typem písma. Tyto sady si rozstříhej – tento typ písma bude platit pro tebe. Po vystřižení budeš mít 10 kartiček se SYMBOLY PLANET a, znáš-li svůj čas narození, také 12 kartiček s DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ.

Nejprve si vezmi k ruce přílohu 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde je znázorněný tvůj horoskop narození s prvním znamením zvěrokruhu – znamením Beran v levé částí. Odtud postupuješ dalšími znameními směrem dolů a hledáš znamení, ve kterých jsou ve tvém horoskopu narození nějaká vesmírná tělesa, tedy Slunce, Měsíc nebo planety sluneční soustavy. To rozpoznáš podle symbolů planet, které nalezneš na HRACÍCH KARTÁCH, případně můžeš použít rozpis planet v levé horní tabulce přílohy 1.1.2.0. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet. Ve ZVĚROKRUHU, tedy v MAPĚ ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA však vidíš na první pohled, v jakém ZNAMENÍ zvěrokruhu je umístěna planeta. Postupovat můžeš např. podle návodu na následujících stránkách.

 1. Začínáš znamením Beran (vlevo), máš-li ve znamení Beran nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Beran a znáš-li svůj čas narození, přilep si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Beran ve tvém horoskopu narození nachází.
 2. Pokračuješ znamením Býk, máš-li ve znamení Býk nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Býk a znáš-li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Býk ve tvém horoskopu narození nachází
 3. Další je znamení Blíženci, máš-li ve znamení Blíženci nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Blíženci a znáš-li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Blíženci ve tvém horoskopu narození nachází
 4. Máš-li nějakou planetu ve znamení Rak, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Rak a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Rak ve tvém horoskopu narození nachází
 5. Máš-li nějakou planetu ve znamení Lev, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hřeke znamení Lev a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Lev ve tvém horoskopu narození nachází
 6. Máš-li nějakou planetu ve znamení Panna, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Panna ve tvém horoskopu narození nachází
 7. Máš-li nějakou planetu ve znamení Váhy, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Váhy a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Váhy ve tvém horoskopu narození nachází
 8. Máš-li nějakou planetu ve znamení Štír, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Štír a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Štír ve tvém horoskopu narození nachází
 9. Máš-li nějakou planetu ve znamení Střelec, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Střelec a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Střelec ve tvém horoskopu narození nachází
 10. Máš-li nějakou planetu ve znamení Kozoroh, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Kozoroh a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Kozoroh ve tvém horoskopu narození nachází
 1. Máš-li nějakou planetu ve znamení Vodnář, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Vodnář a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Vodnář ve tvém horoskopu narození nachází
 2. Máš-li nějakou planetu ve znamení Ryby, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Ryby a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Ryby ve tvém horoskopu narození nachází

Nyní máš na jednom místě pohromadě všechny své životní úkoly se stručnou charakteristickou toho, čeho se daný úkol týká (ZÁKLADNÍ KARTA se symbolem planety a textem s charakteristickou), jaká energie je s daným úkolem spojena (energie znamení zvěrokruhu uvedená uvnitř zvěrokruhu v Příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře) a v jaké životní oblasti je tento úkol u tebe patrný (ZÁKLADNÍ KARTA s DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ).

O čem vypovídá rozestavění ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET?

Rozestavení ZÁKLADNÍCH KARET se symboly planet v Příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře poukazuje na to, jaké úkoly se učíš plnit ve svém životě. V každém znamení, ve kterém se nachází planeta, máš úkol naučit se tuto energii využívat pozitivně tak, aby se k tobě to pozitivní zase vracelo. To, co je zde vyznačeno ZÁKLADNÍMI KARTAMI s PLANETAMI, je v podstatě vyznačeno postavením planet v příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA.

U každé planety si nyní podle PŘÍLOHY 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY prověř, jaký je pozitivní a jaký negativní projev dané planety a u každého znamení zvěrokruhu, ve kterém je planeta, se podle PŘÍLOHY 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ seznam také s tím, jaký je pozitivní a jaký negativní projev znamení zvěrokruhu, ve kterém se planeta nachází. Znáš-li tvůj čas narození a tím i postavení znamení v domech tvého horoskopu narození, připomeň si význam jednotlivých znamení v domech za pomoci PŘÍLOHY 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-DOMY. Díky 1. části ÚROVNĚ3 nyní také víš i to, jaké DOMY horoskopu se projevují silně, jaké slaběji a jaké jsou nejslabší a stejně tak znáš i energetický potenciál jednotlivých ZNAMENÍ zvěrokruhu.

Vzhledem k tomu, že jsou planety i znamení zvěrokruhu mezi sebou v různých vztazích, nebude se ti asi dařit dospět k tomu naprostému ideálu, ale jde o to využít energii planet tak, ať můžeš žít v samotném středu své osobnosti i všeho dění a rozumět tomu, co se kolem tebe děje, tedy žít TADY a TEĎ. To je možné tehdy, pokud pochopíš, jak fungují vesmírné energie. A právě to se budeš učit chápat na základě spojnic, které jsou uvedené na hrací desce přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře.

Nyní se tedy zaměříš na planety vyznačené na hrací desce přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře

 

Jak budou planety spolupracovat?

Které planety budou navzájem spolupracovat a které budou v rozporu? Rozpoznáš to nejjednodušeji takto:

 1. Jsou-li spojena znamení, ve kterých se nacházejí planety, po obvodu přerušovanou modrou čarou, pak víš, že se jedná o pozitivní aspekt SEXTIL, kde se energie navzájem podporují, ale na pozitivním projevu se musí zapracovat
 2. Jsou-li spojena znamení plnou čarou, pak víš, že se jedná o negativní aspekt KVADRATURA, která bude příčinou vnitřní nervozity a s tím spojených problémů vlivem energií, které jsou z hlediska energetického potenciálu vzájemně v rozporu a způsobují negativní projev obou energií. Při řešení těchto problémů je možné se učit, tento aspekt tedy poskytuje patřičné napětí a nutí člověka k tomu, aby si problémy řešil. Tento problém je dobré řešit na osobní rovině, nikoli navenek…
 3. Jsou-li spojena znamení tečkovanou čarou, pak víš, že se jedná o pozitivní aspekt TRIGON, kde se energie navzájem podporují, ale je nutné se postarat o to, aby to bylo v pozitivním smyslu
 4. Jsou-li spojena znamení přerušovanou čarou napříč celý zvěrokruhem, pak víš, že se jedná o negativní aspekt OPOZICE způsobující konflikty ve vztazích a s tím spojené problémy vlivem negativního projevu obou energií ve vztazích – zde je nutné hledat „zlatou střední cestu“ mezi oběma póly.

Stručný výklad aspektů nalezneš v příloze 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře Jak pracovat s přílohou? Aspekty. Podrobný výklad k jednotlivým aspektům s vysvětlením, jak si řešit problémy naznačené aspekty, je uveden na ÚROVNI4.

To, co je uvedeno výše, nemusí platit vždy a za všech okolností, někdy se objeví i výjimky. Ty si však můžeš propojení jednotlivých planet aspekty prověřit ve tvé osobní MAPĚ ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA. Nyní se tedy podívej, v jakém vztahu jsou jednotlivá znamení zvěrokruhu, v nichž máš planety. Nejlépe rozpoznáš aspekty mezi planetami tak, jak jsou naznačené v Příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde jsou aspekty mezi planetami vyznačeny a opatřeny symboly, které jsou uvedené v příloze 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře Jak pracovat s přílohou? Aspekty.

A nyní těchto poznatků využijeme při hlubším pochopení druhých lidí. Ponech si přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře s tebou nalepenými HRACÍMI KARTAMI.

2.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ se naučíme informace z hry „V jedné malé zemi“ využít pro pochopení druhých lidí a také pro pochopení toho, co se děje TADY a TEĎ. Vzhledem k tomu, že hra „V jedné malé zemi“ představuje jakýsi systém, z něhož je možné vycházet a který by měl být schopen se šířit naprosto přirozeným a jednoduchým způsobem, budeme na ÚROVNI3 a ÚROVNI4 hry „V jedné malé zemi“ pracovat i s PŘÍLOHAMI z předcházejících ÚROVNÍ. Je to mj. i z toho důvodu, abychom si uvědomili, že má-li mít náš život smysl a má-li dobře fungovat, musíme se leckdy vrátit do minulosti a hledat to, co pomáhalo a dávalo smysl, abychom z toho mohli čerpat v přítomnosti pro budoucnost. Proto je dobré mít všechny podklady ke hře „V jedné malé zemi“ pohromadě.

12 KROKŮ K POCHOPENÍ ŽIVOTA A VZTAHŮ

2. část ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ budeš hrát jako „stolní hru“, protože je zde hrací plochahrací prvky v podobě tzv. ZÁKLADNÍCH KARET, s nimiž budeš pracovat.

Jak postupovat?

V 2.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ pracuješ s těmito přílohami:

Příloha z ÚROVNĚ1

 • 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-Tvá osobní MAPA ŽIVOTA

Přílohy z ÚROVNĚ2

 • 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-BOŽSTVA
 • 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ŽIVOTNÍ ENERGIE
 • 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-ŽIVOTNÍ OBLASTI

Přílohy z ÚROVNĚ3

V 2.části ÚROVNĚ3 se učíš lépe chápat druhé lidi i TADY a TEĎ, proto budeš pracovat s OSOBNÍ MAPOU ŽIVOTA autorky hry a také se dozvíš, jak funguje „správné načasování“ prostřednictvím MAPY ŽIVOTA jediného dne roku 2021, kdy začalo něco nového

 • 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“– ÚROVEŇ3–VZTAHY a DUCHOVNO–2.část–Stolní hra-Hrací deska ke hře
 • 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY BOŽSTEV
 • 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-ŽIVOTNÍ OBLASTI
 • 1.3.2.2. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – 2.část‑Jak pracovat s přílohou? – Krok za krokem
 • 1.3.2.3.1. Jana Mašková-OSOBNÍ MAPA ŽIVOTA
 • 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Božstva a vesmírné energie
 • 1.3.2.4.1. Správné načasování-MAPA ŽIVOTA
 • 1.3.2.4.2. Správné načasování-V jedné malé zemi–BOŽSTVA
 • 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře-Jak pracovat s přílohou? Aspekty

Po uhrazení objednávky ti přijde mail se všemi přílohami z 2.části ÚROVNĚ3 ke stažení, ve kterých nalezneš další postup.

OHNIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, LEV, STŘELEC

Ohnivá znamení zvěrokruhu jsou AKTIVNÍ. Cílem ohnivých znamení je věci rozpohybovat při začátku něčeho nového, proto po AKTIVNÍM jednání a následné reakci ohnivá znamení PŘEBÍRAJÍ VŮDČÍ ROLI. Liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. OHNIVÝ živel si označíš ČERVENOU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna OHNIVÁ znamení zvěrokruhu ČERVENOU barvou.

OHEŇ – KROK 1 – ZNAMENÍ BERAN – ČINNOST

Znamení Beran je AKTIVNÍ znamení, které jako první znamení tělesného kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně přebírá vůdčí roli. Jedná se o nejaktivnější znamení zvěrokruhu, v němž jsme s to aktivní fyzickou ČINNOSTÍ začínat něco nového pro vlastní přežití.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Beran na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Beran ve tvém horoskopu narození vtaženo celé a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Aktivní fyzická ČINNOST pro vlastní přežití

Negativní projev:

Agresivita

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Beran?

OHEŇ – KROK 5 – ZNAMENÍ LEV – TVOŘENÍ

Znamení Lev je znamení AKTIVNÍ, které jako druhé znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně PŘEBÍRÁ VŮDČÍ ROLI.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Lev na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Lev ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ČERVENOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Beran se symbolem znamení Lev. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Lev patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci

Negativní projev:

Pýcha a pocity nadřazenosti

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Lev?

OHEŇ – KROK 9 – ZNAMENÍ STŘELEC – HLEDÁNÍ

Znamení Střelec je AKTIVNÍ znamení, které jako třetí znamení duchovního kvadrantu, reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně PŘEBÍRÁ VŮDČÍ ROLI.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Střelec na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Střelec ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ČERVENOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Střelec se symbolem znamení Beran a se symbolem znamení Lev. Takto máš vyznačený tzv. VELKÝ OHNIVÝ TRIGON, který vyznačuje ČERVENOU barvou ve tvém horoskopu narození ty oblasti života, v nichž jsi AKTIVNÍ a PŘEBÍRÁŠ VŮDČÍ ROLI. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Střelec patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Aktivní přebírání vůdčí role při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině

Negativní projev:

Bez duchovního rozměru pouhé přehánění

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Střelec?

ZEMSKÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, PANNA, KOZOROH

Cílem ZEMSKÝCH znamení je upevnit po praktické stránce to co začalo, proto citlivě reagují na lidi a situace tím, že ZAPOJUJÍ PRAKTIČNOST. ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu jsou PASIVNÍ znamení, která v konečném efektu reagují tím, že ZAPOJUJÍ PRAKTIČNOST, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. ZEMSKÝ živel si označíme HNĚDOU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu HNĚDOU barvou.

ZEMĚ – KROK 2 – ZNAMENÍ BÝK – STABILIZOVÁNÍ

Znamení Býk je PASIVNÍ znamení, které jako druhé znamení tělesného kvadrantu reaguje VYTRVALÝM ÚSILÍM k vymezení vlastního prostoru k vlastní STABILIZACI na všech třech úrovních a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Býk na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Býk ve tvém horoskopu narození vtaženo celé a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při citlivém a praktickém STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční ve smyslu finanční soběstačnosti, prostorové ve smyslu vymezení vlastního prostoru (příbytku) a citové ve smyslu vědomí vlastní hodnoty

Negativní projev:

Bez vědomí vlastní hodnoty hromadění majetku nebo naopak finanční problémy

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Býk?

ZEMĚ – KROK 6 – ZNAMENÍ PANNA – ANALYZOVÁNÍ

Znamení Panna je PASIVNÍ znamení, které jako třetí znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Panna na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Panna ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si HNĚDOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Panna se symbolem znamení Býk. Nyní vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Panna patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě svých vlastních vnitřních pocitů

Negativní projev:

Rozpitvávání detailů, „puntičkářství“

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Panna?

ZEMĚ – KROK 10 – ZNAMENÍ KOZOROH – BUDOVÁNÍ

Znamení Kozoroh je PASIVNÍ znamení zvěrokruhu, které jako první znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že JEDNÁ a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST. Podívej se, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Kozoroh na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Kozoroh ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si HNĚDOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Kozoroh se symbolem znamení Panna a se symbolem znamení Býk. Takto máš vyznačen VELKÝ ZEMSKÝ TRIGON, který označuje HNĚDOU barvou ve tvém horoskopu narození ty životní oblasti, ve kterých jsi PASIVNÍ a ZAPOJUJEŠ PRAKTIČNOST. Nyní vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Kozoroh patrná.

Pozitivní projev:

Citlivé a zároveň praktické BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který jsi s to převzít zodpovědnost

Negativní projev:

Omezování, strach, pocity viny, trest

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Kozoroh?

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ

Cílem VZDUŠNÝCH znamení je dále ROZŠÍŘIT to, co bylo rozpohybováno ohnivými znameními a upevněno zemskými znameními. Vzdušná znamení to všechno dále rozšiřují za pomoci INTELEKTU. VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu jsou AKTIVNÍ znamení, která následně reagují tím, že ZAPOJUJÍ INTELEKT, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. VZDUŠNÝ živel si označíme MODROU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu MODROU barvou.

VZDUCH – KROK 3 – ZNAMENÍ BLÍŽENCI – KOMUNIKACE

Znamení Blíženci je AKTIVNÍ znamení, které jako třetí znamení TĚLESNÉHO kvadrantu reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně jako vzdušné znamení ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Blíženci na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Blíženci ve tvém horoskopu narození vtaženo celé.

Pozitivní projev:

Přijímání a předávání těch správných informací při KOMUNIKACI

Negativní projev:

Příliš mnoho povrchních informací, upovídanost

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Blíženci?

VZDUCH – KROK 7 – ZNAMENÍ VÁHY – VZTAHOVÁNÍ SE

Znamení Váhy je znamení AKTIVNÍ, které jako první znamení DUCHOVNÍHO kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně jako vzdušné znamení ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Váhy na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Váhy ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si MODROU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Váhy se symbolem znamení Blíženci. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Váhy patrná.

Pozitivní projev:

Navazování VZTAHŮ pro spolupráci v zájmu dosažení rovnováhy, schopnost diplomacie za tímto účelem

Negativní projev:

Povrchní vztahy, závist, nenávist

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Váhy?

VZDUCH – KROK 11 – ZNAMENÍ VODNÁŘ – OSVOBOZOVÁNÍ

Znamení Vodnář je AKTIVNÍ znamení zvěrokruhu, které jako druhé znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Vodnář na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Vodnář ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si MODROU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Vodnář se symbolem znamení Váhy a se symbolem znamení Blíženci. Takto máš MODŘE vyznačený VELKÝ VZDUŠNÝ TRIGON, který označuje domy tvého horoskopu narození, kde jsi aktivní a zapojuješ intelekt. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Vodnář patrná.

Pozitivní projev:

Vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co omezuje tím, že začneme dělat něco jinak, přičemž je možné využít i techniky

Negativní projev:

Vzpoury a protesty

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Vodnář?

VODNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ RAK, ŠTÍR, RYBY

Cílem VODNÍCH znamení zvěrokruhu je to, co začalo při působení OHNĚ, bylo prakticky upevněno živlem ZEMĚ a dále rozšířeno za pomoci intelektu živlem VZDUCHU, v konečném efektu přehodnotit i z hlediska citlivosti – jednak v souvislosti s tím, co je přirozené a o co je nutné PEČOVAT (Rak), dále s hlubokými TOUHAMI (Štír) a v konečném efektu z hlediska pouhého PŘIJÍMÁNÍ toho, co se vrací (Ryby). VODNÍ znamení zvěrokruhu jsou PASIVNÍ znamení, která ZAPOJUJÍ CITLIVOST, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. VODNÍ živel si označíme ZELENOU (TYRKYSOVOU) barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna VODNÍ znamení zvěrokruhu ZELENOU (TYRKYSOVOU) barvou.

VODA – KROK 4 – ZNAMENÍ RAK – PÉČE

Znamení Rak je PASÍVNÍ znamení, které jako první znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně ZAPOJUJE CITLIVOST pro zachování toho, co je přirozené, což se připomíná našimi vnitřními pocity. Tato citlivost je charakterizována schopností empatie, tedy vcítění se do druhého.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Rak na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Rak ve tvém horoskopu narození vtaženo celé.

Pozitivní projev:

PÉČE o to, co je přirozené a souvisí s původem, rodinou, národem, vlastí a potažmo s planetou Zemi. Vztah, jaký máme ke svému původu, národu, vlasti máme i k planetě Zemi, která je domovem nás všech.

Negativní projev:

Přecitlivělost, péče o to, co není přirozené

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Rak?

VODA – KROK 8 – ZNAMENÍ ŠTÍR – TOUHA

Znamení Štír je znamení PASIVNÍ, které jako druhé znamení duchovního kvadrantu reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně jako vodní znamení ZAPOJUJE CITLIVOST, zde tedy záleží na tom, zda se jedná o city pozitivní-konstruktivní a transformační nebo negativní-destruktivní, v obou případech Štír projevuje vytrvalé úsilí s maximální intenzitou. Jsou-li hluboké TOUHY mimo kontrolu, mohou způsobit mnoho zla, škodit a destruovat, ale při hlubokém pochopení mohou přispět k naprosté proměně, vyvěrající z naší hluboké TOUHY, která je s to nás proměnit-transformovat,

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Štír na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Štír ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ZELENOU (TYRKYSOVOU) pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Štír se symbolem znamení Rak. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Štír patrná.

Pozitivní projev:

Proměna-transformace svých neplatných postojů a vzorců chování při naplňování hluboké TOUHY, ovládání vlastního života, sebeovládání

Negativní projev:

Destrukce a ovládání

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Štír?

VODA – KROK 12 – ZNAMENÍ RYBY – PŘIJÍMÁNÍ

Znamení Ryby je pasivní znamení zvěrokruhu, které jako třetí znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje citlivost. Vzhledem k této energetické hodnotě se jedná o nejpasivnější znamení zvěrokruhu, které skutečně jen PŘIJÍMÁ, protože CHÁPE VESMÍR. Právě takto se znamení Ryby projevuje i v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde se ve tvém horoskopu narození nachází – v této životní oblasti tedy jen pasivně PŘIJÍMEJ a nech se inspirovat.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Ryby na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Ryby ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ZELENOU (TYRKYSOVOU) pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Ryby se symbolem znamení Štír a se symbolem znamení Rak. Takto máš ZELENĚ (TYRKYSOVĚ) vyznačený VELKÝ VODNÍ TRIGON označující domy tvého horoskopu narození, kde jsi PASIVNÍ a zapojuješ CITLIVOST. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Ryby u tebe patrná.

Pozitivní projev:

Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází

Negativní projev:

Klam (i sebeklam), lež, podvody, zamlžování, chaos, zmatek, sklon k požívání alkoholu, drog, léků

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Ryby?

RYBY – RAK – ŠTÍR – RYBY a CITLIVOST

Citlivost vodního znamení RYBY je dána tím, jak dalece je přirozené to, co souvisí s kardinálním vodním znamením Rak a také s tím, v jakém smyslu projevujeme vytrvalé úsilí ve fixním znamení Štír. Věnuje-li se u znamení Rak pozornost tomu, co je přirozené a souvisí s původem člověka a je‑li v tomto místě horoskopu narození projevována empatie, tedy schopnost vcítění se do pocitů druhého člověka, může v té životní oblasti, kde je Štír, dojít k přirozené transformaci a následně je možné tam, kde jsou Ryby, pouze PŘIJÍMAT inspiraci.

Tímto máš v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyznačeny tzv. ŽIVLOVÉ TRIGONY.

(U jednoslovné charakteristicky ZNAMENÍ a PLANET čerpáno z knihy Praktická příručka astrologie, Lyn Birkbeck, překlad Simoneta Dembická, nakl. JOTA)