ÚVODEM

Při své pouti vesmírem jsou planety v neustálém pohybu a čas od času jsou mezi sebou v různých vztazích, tedy aspektech. Tím naznačují, zda mezi sebou jednotlivá vesmírná tělesa spolupracují nebo jsou v rozporu. V okamžiku, kdy se narodí jedinec, přebírá do psychické výbavy energetický potenciál té doby, do které se narodil. zároveň jsou v tomto vesmírném otisku patrné i aspekty mezi planetami, jaké v tu chvíli působily, což se objeví i v grafickém znázornění horoskopu a také v psychice jedince. Všechny negativní aspekty v horoskopu narození poukazují na to, jaký problém byl v okamžiku narození jedince patrný. Jedinec je pak nositelem tohoto energetického potenciálu včetně pozitivních (v případě pozitivních aspektů) či negativních (v případně negativních aspektů) vibrací mezi planetami a jeho úkolem je uvést svým vlastním konáním energie do rovnováhy tak, aby mohlo dojít k celkové rovnováze.

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ASPEKTY V HOROSKOPU NAROZENÍ

Každý jedinec má ve svém horoskopu narození negativními aspekty naznačený nějaký problém k řešení, přičemž určité uvolnění při řešení těchto problémů naznačují aspekty pozitivní na tytéž planety (vesmírná tělesa). Negativní aspekty jsou tak spouštěčem pro práci jedince na rozvoji své osobnosti, měli bychom je tedy vítat, protože nám umožňují žít svůj život naplno a vidět v něm nějaký smysl. Je pravda, že horoskopy narození s minimálním počtem negativních aspektů naznačují spíše lenost, zahálku a pohodlnost, život takového jedince je tak poněkud nudný, nepřináší žádný vzruch. Proto je lepší, pokud je v horoskopu narození nějaký ten zátěžový aspekt.

Pojďme se podívat, jak je to u tebe. Vezmi si k ruce přílohu 1.1.2.0. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet s tabulkami postavení planet ve tvém horoskopu narození a také s tabulkou aspektů a také přílohu 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde máš vypsané energetické hodnoty jednotlivých znamení zvěrokruhu. Podle těchto příloh budeš vybírat příslušnou energetickou hodnotu a aspekty z rolovací nabídky po kliknutí na text „Zvolte položku“ a otevření nabídky šipkou vpravo.

Význam aspektů

  • K-KONJUNKCE – neutrální aspekt – doplňuje – Planety jsou blízko sebe a zdůrazňují energii znamení, ve kterém se planety nachází, eventuelně rozdílné energie znamení, která spolu sousedí a které se mohou vzájemně doplňovat nebo způsobovat problémy
  • S-SEXTIL – pozitivní aspekt – podporuje – Podpůrný aspekt, na kterém je nutné zapracovat, projeví se většinou až po vyřešení kvadratury
  • Q-KVADRATURA – negativní aspekt – odporuje vnitřně – Negativní aspekt, jsou v rozporu aktivní a pasivní energie, které způsobují vnitřní rozpor a tím i negativní projev obou energií
  • T-TRIGON – pozitivní aspekt – podporuje – Podpůrný aspekt, způsobuje souznění obou planet spřízněných živlových znamení bez ohledu na to, zda jsou projeveny pozitivně či negativně, je třeba se vyvarovat lenosti, pohodlnosti a negativního projevu obou energií, obě energie je třeba projevovat pozitivně.
  • O-OPOZICE – negativní aspekt – odporuje ve vztazích – Způsobuje konflikty ve vztazích, je třeba hledat „zlatou střední cestu“ pro spolupráci

Nejprve si připomeň energetickou hodnotu znamení, ve kterých se nachází jednotlivá vesmírná tělesa (planety sluneční soustavy + Slunce a Měsíc) ve tvém horoskopu narození. Při odpovědi na otázky ti pomůže označení energetické hodnoty znamení zvěrokruhu z 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ přepsané do přílohy 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA

SLUNCE VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Začni postavením Slunce ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Slunce?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Slunce projevuješ?

Zvolte položku.

MĚSÍC/LUNA VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní si dopiš, v jakém znamení zvěrokruhu se nachází Luna/Měsíc?

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Měsíc?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Měsíce projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT MĚSÍCE a SLUNCE

Tyto aspekty mají co do činění s tvou citlivostí a schopností empatie vyvěrající z tvého vnitřního pocitu BEZPEČÍ ve tvém ŽITÍ.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Sluncem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

MERKUR VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením Merkura ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Merkur?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Merkur projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT MERKUR a SLUNCE

Merkur se nevzdálí příliš od Slunce, proto může být mezi oběma tělesy pouze aspekt KONJUNKCE, ve výjimečných případech aspekt SEXTIL. Tyto aspekty poukazují na to, jak je tvé ŽITÍ ovlivňováno tvým MYŠLENÍM.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Sluncem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT MERKURA a MĚSÍCE

Tyto aspekty poukazují na citlivost při MYŠLENÍ pro vnitřní pocit BEZPEČÍ.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

VENUŠE VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením Venuše ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Venuše?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Venuše projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT VENUŠE a SLUNCE

Venuše se, stejně jako Merkur, nevzdálí příliš od Slunce, proto může být mezi oběma tělesy pouze aspekt KONJUNKCE, ve výjimečných případech aspekt SEXTIL. Tyto aspekty souvisí s vlastním sebevymezením pro ŽITÍ ve vztazích i po finanční stránce.

Máš ve svém horoskopu narození aspekt mezi Venuší a Sluncem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT VENUŠE a MĚSÍCE

Tyto aspekty poukazují na to, jak tvůj vnitřní pocit BEZPEČÍ ovlivňují vztahy a finance.

Máš ve svém horoskopu narození aspekt mezi Venuší a Měsícem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT VENUŠE a MERKURA

Merkur a Venuše se rovněž od sebe příliš nevzdálí, mohou tedy svírat maximálně aspekt KONJUNKCE či SEXTIL – ten spíše výjimečně. Pokud najdeš ve tvém horoskopu narození jiný aspekt mezi Venuší a Merkurem, dej mi vědět…

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Venuší a Merkurem? Takový aspekt poukazuje na to, jak MYŠLENÍ ovlivňuje tvé vztahy i tvé sebevymezení po finanční stránce. Pokud máš aspekt mezi Venuší a Merkurem, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

POSTAVENÍ MARSE VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením Marse ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Mars?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Mars projevuješ?

  Zvolte položku.

ASPEKT MARSE a SLUNCE

Aspekty Marse a Slunce souvisí se sebeprosazením pro ŽITÍ.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Sluncem a Marsem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT MARSE a MĚSÍCE

Aspekty Marse a Měsíce souvisí s tvým citlivým sebeprosazením.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Marsem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT MARSE a MERKURA

Aspekty mezi Marsem a Merkurem poukazují na to, jak MYŠLENÍ ovlivňuje tvé sebeprosazení.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Marsem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT MARSE a VENUŠE

Aspekty mezi Marsem a Venuší poukazují na to, jak vztahy a finance ovlivňují tvé sebeprosazení.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Marsem a Venuší? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

JUPITER VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením planety Jupiter ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Jupiter?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Jupiter projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT JUPITERA a SLUNCE

Aspekty Jupitera a Slunce souvisí s tvým DUCHOVNÍM RŮSTEM ve tvém ŽITÍ.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Sluncem a Jupiterem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT JUPITERA a MĚSÍCE

Aspekty Jupitera a Měsíce souvisí s tvým vnitřním pocitem BEZPEČÍ při tvém DUCHOVNÍM RŮSTU.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Jupiterem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT JUPITERA a MERKURA

Aspekty mezi Jupiterem a Merkurem poukazují na to, jak MYŠLENÍ ovlivňuje tvůj DUCHOVNÍ RŮST.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Jupiterem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT JUPITERA a VENUŠE

Aspekty mezi Jupiterem a Venuší poukazují na to, jak vztahy a finance ovlivňují tvůj DUCHOVNÍ RŮST nebo naopak jak tvůj DUCHOVNÍ RŮST ovlivňuje tvé vztahy a finance, tedy tvé sebevymezení.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Jupiterem a Venuší? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT JUPITERA a MARSE

Aspekty mezi Jupiterem a Marsem poukazují na to, jak DUCHOVNÍ RŮST ovlivňuje ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebuješ pro přežití a tvé sebeprosazení. POZOR! Tyto aspekty mohou přinášet přehnanou agresivitu! V tom lepším případě mohou být příčinou schopnosti sebeprosazení při ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebuješ k přežití na duchovní rovině.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Jupiterem a Marsem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

SATURN VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením planety Saturn ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Saturn?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Saturn projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT SATURNA a SLUNCE

Aspekt Saturna a Slunce poukazuje na to, jak je tvé ŽITÍ ovlivňováno plněním VESMÍRNÉ ZKOUŠKY.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Sluncem a Saturnem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT SATURNA a MĚSÍCE

Aspekt Saturna a Měsíce souvisí s tvým vnitřním pocitem BEZPEČÍ při plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY a přebírání zodpovědnosti.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Saturnem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT SATURNA a MERKURA

Aspekt mezi Saturnem a Merkurem poukazuje na to, jak MYŠLENÍ ovlivňuje plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Saturnem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT SATURNA a VENUŠE

Aspekt mezi Saturnem a Venuší poukazuje na to, jak vztahy a finance ovlivňují plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY nebo naopak jak plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY ovlivňuje tvé vztahy a finance, tedy tvé sebevymezení.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Saturnem a Venuší? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT SATURNA a MARSE

Aspekt mezi Saturnem a Marsem poukazuje na to, jak plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY ovlivňuje ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebuješ k přežití a tvé sebeprosazení. Tento aspekt ti může pomoci při překonávání překážek v souvislosti s plněním VESMÍRNÉ ZKOUŠKY. Může napomoci rozpohybování toho, co souvisí s VESMÍRNOU ZKOUŠKOU, na druhou stranu ale může způsobovat i omezování a s tím spojenou následnou agresivitu.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Saturnem a Marsem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT SATURNA a JUPITERA

Aspekt mezi Saturnem a Jupiterem poukazuje na to, jak DUCHOVNÍ RŮST ovlivňuje plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY. Toto je po všech stránkách duchovní aspekt vyžadující důslednou a vytrvalou práci při plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY na duchovní rovině.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Jupiterem a Saturnem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

URAN VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením planety Uran ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Uran?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Uran projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a SLUNCE

Aspekt Urana a Slunce poukazuje na to, jak je tvé ŽITÍ ovlivňováno PROBUZENÍM tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Sluncem a Uranem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a MĚSÍCE

Aspekt Urana a Měsíce souvisí s tvým vnitřním pocitem BEZPEČÍ při PROBUZENÍ tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Uranem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a MERKURA

Aspekt mezi Uranem a Merkurem poukazuje na to, jak je tvé MYŠLENÍ ovlivňováno PROBUZENÍM tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Uranem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a VENUŠE

Aspekt mezi Uranem a Venuší poukazuje na to, jak jsou ve tvém životě vztahy a finance ovlivňovány PROBUZENÍM tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Uranem a Venuší? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a MARSE

Aspekt mezi Uranem a Marsem poukazuje na to, jak ovlivňuje PROBUZENÍ tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebuješ k přežití a pro tvé sebeprosazení.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Uranem a Marsem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a JUPITERA

Aspekt mezi Uranem a Jupiterem poukazuje na to, jak je DUCHOVNÍ RŮST ovlivňován PROBUZENÍM tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí. Toto je duchovně-generační aspekt, s nímž ty a tví vrstevníci připravujete podmínky pro duchovní rozvoj sobě a především dalším generacím.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Jupiterem a Uranem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT URANA a SATURNA

Aspekt mezi Saturnem a Uranem poukazuje na to, jak je ovlivňováno PROBUZENÍM tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY. Toto je duchovně-generační aspekt, s nímž ty a tví vrstevníci plníte karmickou VESMÍRNOU ZKOUŠKU při PROBUZENÍ své vlastní originality – to, jak si tento úkol splníte, se projeví v budoucnosti a je vaší povinností si tento úkol splnit.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Saturnem a Uranem? Využij jej v pozitivním smyslu! O jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

NEPTUN VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením planety Neptun ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Neptun?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Neptun projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a SLUNCE

Aspekt Neptuna a Slunce poukazuje na to, jak je tvé ŽITÍ ovlivňováno SJEDNOCOVÁNÍM projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Sluncem a Neptunem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a MĚSÍCE

Aspekt Neptuna a Měsíce souvisí s tvým vnitřním pocitem BEZPEČÍ při SJEDNOCOVÁNÍ projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Neptunem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a MERKURA

Aspekt mezi Neptunem a Merkurem poukazuje na to, jak je tvé MYŠLENÍ ovlivňováno SJEDNOCOVÁNÍM projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Neptunem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a VENUŠE

Aspekt mezi Neptunem a Venuší poukazují na to, jak jsou ve tvém životě vztahy a finance ovlivňovány SJEDNOCOVÁNÍM projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Neptunem a Venuší? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a MARSE

Aspekt mezi Neptunem a Marsem poukazuje na to, jak ovlivňuje SJEDNOCOVÁNÍ projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“, ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebuješ k přežití i pro tvé sebeprosazení.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Neptunem a Marsem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a JUPITERA

Aspekty mezi Neptunem a Jupiterem poukazují na to, jak je DUCHOVNÍ RŮST ovlivňován SJEDNOCOVÁNÍM projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“. Jedná se o duchovně-generační aspekt.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Neptunem a Jupiterem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a SATURNA

Aspekt mezi Neptunem a Saturnem poukazuje na to, jak je SJEDNOCOVÁNÍM projevem tvého „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“, ovlivňováno plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY. Jedná se o duchovně-generační aspekt s karmickým zabarvením, jehož účinek se projeví v budoucnosti.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Neptunem a Saturnem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT NEPTUNA a URANA

Aspekt mezi Uranem a Neptunem je aspekt generační, který ovlivňuje celé generace lidstva. Pokud patříš ke generaci lidí, kteří mají ve svých horoskopech narození aspekt mezi Uranem a Neptunem, pak věz, že patříš k důležité generaci, jejímž úkolem je PROBUDIT vlastní originalitu prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí v zájmu SJEDNOCOVÁNÍ projevem vlastního „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Neptunem a Uranem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

PLUTO VE TVÉM HOROSKOPU NAROZENÍ

Nyní pokračuj postavením planety Pluto ve tvém horoskopu narození.

V jakém znamení zvěrokruhu se v tvém horoskopu narození nachází Pluto?

Zvolte položku.

Je to AKTIVNÍ nebo PASIVNÍ znamení zvěrokruhu?

Zvolte položku.

Je to znamení KARDINÁLNÍ, FIXNÍ nebo PROMĚNLIVÉ?

Zvolte položku.

Má toto znamení živlovou kvalitu OHNĚ, ZEMĚ, VZDUCHU nebo VODY?

Zvolte položku.

V jaké životní oblasti energii Pluto projevuješ?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a SLUNCE

Aspekt Pluta a Slunce poukazuje na to, jak je tvé ŽITÍ ovlivňováno POSILOVÁNÍM tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Plutem a Sluncem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a MĚSÍCE

Aspekt Pluta a Měsíce souvisí s tvým vnitřním pocitem BEZPEČÍ při POSILOVÁNÍ tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života.

Máš ve svém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Měsícem a Plutem? Pokud máš, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a MERKURA

Aspekt mezi Plutem a Merkurem poukazuje na to, jak je tvé MYŠLENÍ ovlivňováno POSILOVÁNÍM tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Plutem a Merkurem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a VENUŠE

Aspekt mezi Plutem a Venuší poukazuje na to, jak jsou ve tvém životě vztahy a finance ovlivňovány POSILOVÁNÍM tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Plutem a Venuší? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a MARSE

Aspekt mezi Plutem a Marsem poukazuje na to, jak ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné pro tvé přežití a sebeprosazení, ovlivňuje POSILOVÁNÍ tvé vlastní moci k ovládnutí tvého života.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Plutem a Marsem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a JUPITERA

Aspekt mezi Plutem a Jupiterem poukazuje na to, jak je DUCHOVNÍ RŮST ovlivňován POSILOVÁNÍM tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života a naopak – jak POSILOVÁNÍ tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života ovlivňuje tvůj DUCHOVNÍ RŮST.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Jupiterem a Plutem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a SATURNA

Aspekt mezi Saturnem a Plutem poukazuje na to, jak je POSILOVÁNÍ tvé moci a vlivu k ovládnutí tvého života ovlivňováno plněním tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY a naopak – jak je plnění tvé VESMÍRNÉ ZKOUŠKY ovlivňováno POSILOVÁNÍM tvé vlastní moci a vlivu k ovládnutí tvého života. Jedná se o duchovně-generační aspekt s karmickým zabarvením, který má vliv na budoucnost a v budoucnu se také projeví.

Máš ve tvém horoskopu narození aspekt mezi Plutem a Saturnem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a URANA

 Aspekt mezi Uranem a Plutem je aspekt generační ovlivňující celé generace lidstva. Pokud patříš ke generaci lidí, kteří mají ve svých horoskopech narození aspekt mezi Uranem a Plutem, pak patříš k důležité generaci, která rozhoduje o budoucnosti lidstva v souvislosti s originální (Uran) proměnou transformací (Pluto). Aspekt mezi generačními planetami Uran a Pluto poukazuje na to, jak PROBUZENÍ tvé originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí ovlivňuje POSILOVÁNÍ tvé vlastní moci k ovládnutí tvého života – budeš-li originální, můžeš tím POSÍLIT tvou moc…

Máš ve tvém horoskopu narození aspekt mezi Plutem a Uranem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

ASPEKT PLUTA a NEPTUNA

Aspekt mezi Plutem a Neptunem je aspekt generační, tedy aspekt, který ovlivňuje celou generaci lidstva. Pokud patříš ke generaci lidí, kteří mají ve svých horoskopech narození aspekt mezi Plutem a Neptunem, pak věz, že patříš k důležité generaci, jedná se o aspekt SJEDNOCENÍ a transformace POSÍLENÍM vlastní moci a vlivu k ovládnutí vlastního života – bude-li si tvá generace ovládat svůj vlastní život, pak bude schopna tuto zkušenost předat dále a napomoci celkovému SJEDNOCENÍ.

Máš ve tvém horoskopu narození nějaký aspekt mezi Plutem a Neptunem? Pokud ano, o jaký aspekt se jedná?

Zvolte položku.

Nyní pokračuj přílohou 1.4.1.3. V jedné zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit problémy