2.část – Jak chápat druhé lidi? + zvěrokruh Jany Maškové

Ve druhé části stolní hry „V jedné malé zemi“ jde o pochopení druhých lidí, čímž se dostáváme na DUCHOVNÍ úroveň. Opět použiješ hrací deskuPřílohy 1.3.1.1.0. Hrací deska ke stolní hře V jedné malé zemi“ připravenou dle pokynů výše a aby bylo v rámci vztahů vše autentické, přidám zde, v 2.dílu 2.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“, svůj vlastní osobní zvěrokruh s postupem, jak se učit rozumět druhým lidem a jak toto poznání posunout na duchovní úroveň. Využiješ k tomu tyto přílohy:

  • 1.3.2.3.1. Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH
  • 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních

Z přílohy 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET si buď vystřihni další sadu se symboly planet s rozdílným typem písma oproti tvému, případně si pro lepší rozlišení soubor vytiskni na barevný papír.

Vezmi si k ruce přílohu 1.3.2.3.1. – Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH, se kterým budeš pracovat podobně jako s tvým vlastním zvěrokruhem 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA

Pokud ti to lépe vyhovuje, můžeš použít i tabulky postavení planet ve znameních v horoskopu narození Jany Maškové uvedené v příloze 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních.

Vezmi si tedy k ruce všechny přílohy a také nůžky a lepidlo na papír a pokračuj podle pokynů dále

  1. Nejprve si připrav přílohu1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hřes tebou nalepenými symboly planet, případně i domů tvého horoskopu narození, nyní si takto připravenou Hrací desku doplníš o karty se symboly planet podle přílohy1.3.2.3.1. – Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH, případně dle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních.
  2. Postup, který je uveden na dalších stránkách, pracuje jen s postavením planet v horoskopu narození Jany Maškové. Protože není uveden čas narození, připrav si pouze sadu 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET, budeš-li však pracovat s horoskopem narození, u kterého je znám i čas narození, připravíš si i sadu 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ, jen je třeba ohlídat, aby obě sady měly stejný typ písma odlišný od tvého, případně je možné druhou sadu vytisknout na barevném papíře – nyní bude toto rozlišení pro OSOBNÍ ZVĚROKRUH Jany Maškové (v budoucnu pro jiného zrozence). Pro práci s horoskopem Jany Maškové si vystřihni jednu sadu planet. Po vystřižení budeš mít deset kartiček se SYMBOLY PLANET s jiným typem písma oproti tvému, případně odlišené barevně, pokud si sadu vytiskneš na barevný papír.
  3. Na následujících stránkách je uveden postup, jak pracovat při pochopení druhých lidí se zvěrokruhem a postavením planet Jany Maškové, ale tento postup lze použít pro práci s horoskopem narození jakéhokoli jiného člověka. Použít můžeš samozřejmě zvěrokruh a postavení planet jakéhokoli jiného člověka, který ti vědomě předal své údaje o narození, postup je stejný pro kohokoli. Pokud je znám čas narození, používá se také příloha 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ.

Dále postupuj dle návodu na dalších stránkách

1.   SLUNCE – ŽITÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Začínáš Sluncem. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Slunce ve znamení LEV. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Slunce-ŽITÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Lev.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Lev, může Jana Mašková přispět energií vlastního ŽITÍ při TVOŘENÍ (i) pro tvou vlastní reprezentaci. Máš-li ve znamení Lev nějakou planetu, pak víš, že Jana Mašková tuto energii podpoří životadárnou energií v zájmu TVOŘENÍ, takže se můžete vzájemně podporovat při TVOŘENÍ. Pokud ve znamení Lev planetu nemáš, pak ti tuto chybějící energii Jana Mašková může doplnit a motivovat tě v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde je znamení Lev, k TVOŘENÍ.

2.   MĚSÍC – BEZPEČÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Dalším vesmírným tělesem v tabulce je Měsíc. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Měsíc ve znamení Střelec. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Měsíc-BEZPEČÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Střelec.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Střelec, může Jana Mašková přispět citlivou energií a pocitem BEZPEČÍ při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině.

Máš-li ve znamení Střelec nějakou planetu, pak víš, že Jana Mašková tuto energii podpoří citlivě a empaticky při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní úrovni, a to v té životní oblasti (domu horoskopu narození), kde máš ve svém horoskopu narození znamení Střelec. Pokud ve znamení Střelec planetu nemáš, pak ti v téže životní oblasti tuto energii Jana Mašková může doplnit a poukázat na nutnost HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že se přizpůsobí a následně přebírá vůdčí roli. Zkus také přebírat vůdčí roli při aktivním HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině!

3.   MERKUR – MYŠLENÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Merkur. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Merkur ve znamení Lev. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Merkur-MYŠLENÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Lev.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Lev, tě bude Jana Mašková PROMYŠLENĚ motivovat k TVOŘENÍ pro tvou vlastní reprezentaci. Máš-li ve znamení Lev nějakou planetu, pak víš, že Jana Mašková tuto energii podpoří také MYŠLENÍM, bude tě tedy v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Lev, motivovat k TVOŘENÍ pro tvou vlastní reprezentaci. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně přebírá vůdčí roli. Nejspíš právě toto je poselství planet ve znamení Lev v horoskopu narození Jany Maškové pro tebe. Zkus také přebírat vůdčí roli vytrvalým úsilím při aktivním TVOŘENÍ!

 

4.   VENUŠE – LÁSKA, SEBELÁSKA v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Venuše. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameníchje Venuše ve znamení Váhy. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Venuše-SEBELÁSKA,LÁSKA a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Váhy.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Váhy, může Jana Mašková motivovat ke spolupráci ve VZTAZÍCH i v souvislosti s financemi. Máš-li ve znamení Váhy nějakou planetu, pak můžeš společně s Janou Maškovou tuto energii využít při spolupráci v té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Váhy. Pokud ve znamení Váhy planetu nemáš, pak můžeš v téže životní oblasti (domu horoskopu narození) díky Janě Mašková začít spolupracovat tak, aby mohlo dojít k rovnováze jak na rovině vztahů, tak v souvislosti s financemi. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že jedná a následně zapojuje intelekt a nejinak by to mělo být i u tebe. Při spolupráci se tedy můžeš po intelektuální stránce dovědět mnoho nového.

5.   MARS – ZÍSKÁVÁNÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Mars. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Mars ve znamení Blíženci. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Mars-ZÍSKÁVÁNÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Blíženci.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš znamení Blíženci, je pro tebe Jana Mašková nositelem těch správných informací od druhých lidí, s nimiž KOMUNIKUJE. Máš-li ve znamení Blíženci nějakou planetu, pak si můžete vzájemně vyměňovat informace a KOMUNIKOVAT v této životní oblasti. Pokud ve znamení Blíženci planetu nemáš, pak v téže životní oblasti (domu horoskopu narození) je pro tebe Jana Mašková nositelem těch správných informací od druhých lidí, s nimiž KOMUNIKUJE. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje intelekt. Při KOMUNIKACI záleží na tom, s jakými pracujeme informacemi, a právě to si uvědomuje i Jana Mašková.

6.   JUPITER – DUCHOVNÍ RŮST v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Jupiter. Toto je planeta tzv. duchovního rozvoje, s nímž posunujeme svůj život na duchovní úroveň. U této planety je nutné si dát pozor na přehánění. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Jupiter ve znamení Ryby. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Jupiter-RŮST a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Ryby.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš ve tvém horoskopu narození znamení Ryby, má pro tebe Jana Mašková bohatou inspiraci s duchovním sebepřesahem. Máš-li ve znamení Ryby nějakou planetu, pak se můžete vzájemně inspirovat pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM. Pokud ve znamení Ryby planetu nemáš, pak v téže životní oblasti (domu horoskopu narození) je pro tebe Jana Mašková studnicí bohaté inspirace, kterou stačí jen PŘIJÍMAT. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je pasivní znamení, které reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje citlivost. Při tomto PŘIJÍMÁNÍ je důležité si dát pozor na to, aby šlo o PŘIJÍMÁNÍ toho, co skutečně je PRAVDIVÉ. Proto je lepší jen PŘIJÍMAT inspiraci pro nový začátek tak, aby z toho měli i ostatní dobrý pocit.

 

7.   SATURN – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Saturn. Toto je druhá planeta duchovního rozvoje, která nám staví do cesty překážky a učí nás přebírat zodpovědnost za své konání. O Saturnu se říká, že je planetou karmy – nesplníme-li si svůj karmický úkol, přeneseme jej na budoucí generace. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Saturn ve znamení Vodnář. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Saturn-ZKOUŠKA a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Vodnář.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Vodnář, můžeš využít ve svůj prospěch to, čemu Jana Mašková věnovala svůj čas, k tvému vlastnímu OSVOBOZENÍ. Máš-li ve znamení Vodnář nějakou planetu, pak ti to napomůže ke skutečnému vnitřnímu OSVOBOZENÍ, jak to po tobě žádá Vesmír. Pokud ve znamení Vodnář planetu nemáš, pak ti v té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Vodnář, tuto energii Jana Mašková doplní, takže můžeš využít toho, čemu věnovala svůj čas, k tvému OSVOBOZENÍ. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní energie, která reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje intelekt. Při OSVOBOZOVÁNÍ je důležité to, v jakém smyslu je projevováno vytrvalé úsilí a v jakém smyslu je zapojován intelekt – je to skutečně v zájmu vnitřního OSVOBOZOVÁNÍ nebo jen ve vzpourách a protestech? Se znamením Vodnář jde vždy o něco nového, originálního a rovněž zde může hrát roli technika. Lze tedy čerpat např. z poznatků předávaných v projektu NÁROD SOBĚ prostřednictvím hry „V jedné malé zemi“..

8.   URAN – PROBUZENÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Uran. Toto je první z tzv. generačních planet, které svým působením ovlivňují celé generace lidstva, takže toto postavení mají všichni příslušníci generace Jany Maškové. U této planety je nutné si dát pozor na vzpoury a protesty. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameníchje Uran ve znamení Panna. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Uran-PROBUZENÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš znamení Panna, můžeš využít originálního ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití. Máš-li ve znamení Panna nějakou planetu, pak ti může toto originální ANALYZOVÁNÍ pomoci ve splnění tvého úkolu a obohatit jej o unikátní vhled. Tento vhled je o to unikátnější, že planeta Uran vstoupila do znamení Panna den před narozením Jany Maškové, proto je podstatně intenzivnější. Pokud ve znamení Panna planetu nemáš, pak ti tuto energii Jana Mašková může doplňovat citlivou a zároveň praktickou ANALÝZOU na zcela nové bázi. Právě v té životní oblasti (domu horoskopu narození), kde máš znamení Panna, může Jana Mašková a její generace narozená v obdobích 1.11.1961-10.1.1962, 9.8.1962-28.9.1968, 20.5.-25.6.1969 přispět originální ANALÝZOU tak, abychom se všichni mohli cítit dobře.

9.   NEPTUN – SJEDNOCOVÁNÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Neptun. Toto je druhá generační planeta, která svým působením ovlivňuje celé generace lidstva projevem „Božského Já“ neboli všeobjímající lásky. Toto postavení mají všichni příslušníci generace Jany Maškové. U této planety je nutné si dát pozor na klam i sebeklam, lež, podvody, chaos, zmatek, požívání drog, alkoholu a léků, a to u všech generací. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Neptun ve znamení Štír11.domu. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem planety Neptun-SJEDNOCOVÁNÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Štír.

 

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Štír, můžeš využít „Božského Já“ neboli „všeobjímající lásky“ Jany Maškové (a celé její generace) ke SJEDNOCOVÁNÍ v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍŠ. Máš-li ve znamení Štír nějakou planetu, pak víš, že obě tyto planety připomínají transformaci související s naplněním hluboké TOUHY a Jana Mašková (a celá její generace) ti může pomoci při zvládnutí tvého úkolu energií citlivého SJEDNOCOVÁNÍ. Pokud ve znamení Štír planetu nemáš, pak ti tuto energii Jana Mašková (a celá její generace) může doplňovat a napomoci tak hluboké proměně při SJEDNOCOVÁNÍ v souvislosti s tvými TOUHAMI i ve tvém životě. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je pasivní energie, která reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje citlivost, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu, zda v zájmu destrukce nebo rekonstrukce, tedy proměny. Generace Jany Maškové dává šanci se SJEDNOCOVAT projevem „Božského Já“ při hluboké proměně v souvislosti s naplněním hluboké TOUHY.

10.PLUTO – POSILOVÁNÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Pluto. Pluto je třetí generační planeta, která svým působením ovlivňuje celé generace lidstva hlubokým pochopením pro transformaci. U této planety je nutné si dát pozor na ovládání a destrukci. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Pluto ve znamení Panna9.domu. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem planety Pluto-POSILOVÁNÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš znamení Panna, využij díky Janě Maškové také proměňující a transformační energii POSILOVÁNÍ moci k ovládnutí života při ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití. Máš-li ve znamení Panna nějakou planetu, pak ti může tento hluboký ANALYZUJÍCÍ vhled Jany Maškové (a celé její generace) napomoci ke splnění tvého úkolu při citlivém a praktickém ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití. Pokud ve znamení Panna planetu nemáš, pak ti tuto energii Jana Mašková (a celá její generace) může doplňovat citlivou a zároveň praktickou ANALÝZOU, která může napomoci naprosté proměně, tedy transformaci, při níž je možné obnovit to funkční z minulosti, co zastaralo tak, abychom se všichni mohli cítit dobře. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je pasivní energie, která reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje praktičnost, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu se přizpůsobí a v jakém smyslu zapojuje praktičnost. Mělo by jít o proměnu, která prakticky napomůže tomu, abychom se všichni mohli cítit dobře.

Pokud se nyní podíváš na tebou dosud zpracovanou Přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře, pak vidíš nejenom to, jaké energie znamení zvěrokruhu má Jana Mašková zdůrazněné postavením PLANET, vidíš také to, jaké energie máte společné (v případě, že máte nějaké planety ve stejných znameních zvěrokruhu) a podle spojnic mezi znameními vidíš i to, jaká ZNAMENÍ spolupracují a jaká si naopak odporují, a to jak v horoskopu narození Jany Maškové, tak mezi planetami tvými a planetami v horoskopu narození Jany Maškové. Stručný výklad nalezneš v příloze 1.3.2.5. Hrací deska ke stolní hře-Jak pracovat-Aspekty. Podrobný výklad k jednotlivým aspektům s vysvětlením, jak si řešit problémy naznačené aspekty, je uveden na ÚROVNI4.

Poznámka: Podobně si můžeš porovnat zvěrokruh s kýmkoliv jiným, u koho znáš datum narození. Stačí ti k tomu astrologický program či tabulky postavení planet – tzv. efemeridy. Nyní si řekneme, jak žít TADY a TEĎ se systémem „správného načasování“.