Co je cílem ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“?

Na prvních dvou ÚROVNÍCH hry „V jedné malé zemi“ jsme se seznamovali s tím, co je součástí života i s tím, jak je každý z nás součástí Vesmíru. Nyní, na ÚROVNI3, se učíme tyto informace propojovat ve vztazích a s tím, co se děje TADY a TEĎ. Vzhledem k tomu, že hra „V jedné malé zemi“ představuje jakýsi systém, z něhož je možné vycházet a který by měl být schopen se šířit naprosto přirozeným a jednoduchým způsobem, budeme na ÚROVNI3 a ÚROVNI4 hry „V jedné malé zemi“ pracovat i s PŘÍLOHAMI z předcházejících ÚROVNÍ. Je to mj. i z toho důvodu, abychom si uvědomili, že má-li mít náš život smysl a má-li dobře fungovat, musíme se leckdy vrátit do minulosti a hledat to, co pomáhalo a dávalo smysl, abychom z toho mohli čerpat v přítomnosti pro budoucnost. Proto je dobré mít všechny podklady ke hře „V jedné malé zemi“ pohromadě.

Tuto 2. část ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ budeš hrát jako „stolní hru“, protože je zde hrací plochahrací prvky v podobě tzv. ZÁKLADNÍCH KARET.

Jak postupovat?

Stolní hru mohou hrát i ti, kteří neznají svůj čas narození, proto zde připomínám také informaci o čase narození.

Nejprve si připrav přílohy, se kterými budeš pracovat:

Příloha z ÚROVNĚ1

 • 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA

Příloha z ÚROVNĚ2

 • 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY
 • 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ
 • 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-DOMY

Jak už víš, jednotlivé planety, znamení a domy (životní oblasti) spolu souvisí, což je v tabulkách v přílohách výše naznačeno ve sloupečku „12 KROKŮ“ číslem příslušného KROKU.

Přílohy z ÚROVNĚ3

 • 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“– ÚROVEŇ3–VZTAHY a DUCHOVNO–2.část–Stolní hra-Hrací deska ke hře
 • 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET
 • 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ
 • 1.3.2.2. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – 2.část‑Jak pracovat s přílohou? – Krok za krokem
 • 1.3.2.3.1. Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních
 • 1.3.2.4.1. 12.4.2021-Beran-Váhy – ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.4.2. 12.4.2021-V jedné malé zemi–Postavení planet
 • 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře-Jak pracovat s přílohou? Aspekty

Na následujících stránkách jsou uvedené pokyny pro práci s HRACÍ DESKOU – přílohou 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře.

Příloha 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část Stolní hra – Hrací deska ke hře

Při hraní stolní verze hry „V jedné malé zemi“ budeš vycházet z toho,co bylo uvedeno v 1.části ÚROVNĚ2 hry „V jedné malé zemi“, takže půjde o jakési opakování a doplnění těchto informací.

KROK1 – KROK6 – Vlastní „Já“ – TĚLO a DUŠE

Nyní si začneš uvědomovat, že to, co je spojeno s prvními šesti KROKY (KROK1-KROK6), souvisí s tvým vlastním bez ohledu na to, jak máš tyto KROKY začleněny ve svém horoskopu narození.

Všechno to, co souvisí s KROKEM1-KROKEM6 má co do činění s TĚLESNOU (KROK1-KROK3-TĚLO) a DUŠEVNÍ (KROK4-KROK6-DUŠE) stránkou tvé osobnosti.

Na hrací desce v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře jsou tyto KROKY označeny nadpisy TĚLO a DUŠE.

KROK7 – KROK9 – VZTAHY – DUCH

To, co je spojeno s KROKEM7-KROKEM9 souvisí s tvými vztahy.

Na hrací desce jsou tyto KROKY označeny nadpisem DUCH.

KROK10-KROK12 – SPOLEČNOST – POCHOPENÍ, NAD-Já

To, co je spojeno s KROKEM10-KROKEM12 souvisí s tvým zapojením do SPOLEČNOSTI.

Na hrací desce jsou tyto KROKY označeny nadpisem POCHOPENÍ, Nad-Já.

Toto je základní pravidlo, které je nutné respektovat a z něhož je nutné vycházet.

 1. Tuto HRACÍ DESKU nejprve využiješ pro pochopení tvého vlastního Já, vysvětlím ti, jak porozumět tomu, co je znázorněno na HRACÍ DESCE
 2. Následně využiješ tutéž HRACÍ DESKU pro pochopení druhých lidí prostřednictvím ZVĚROKRUHU a postavení planet z okamžiku narození autorky hry Jany Maškové
 3. Ve třetí části využiješ těchto poznatků pro pochopení toho, jak pojmout TADY a TEĎ

Neznáš-li svůj čas narození, vyber si jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET; znáš-li svůj čas narození, vyber si jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET a jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ se stejným typem písma. Tyto sady si rozstříhej – tento typ písma bude platit pro tebe. Po vystřižení budeš mít 10 kartiček se SYMBOLY PLANET a, znáš-li svůj čas narození, také 12 kartiček s DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ.

Nejprve si vezmi k ruce přílohu 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde je znázorněný tvůj horoskop narození s prvním znamením zvěrokruhu – znamením Beran v levé částí. Odtud postupuješ dalšími znameními směrem dolů a hledáš znamení, ve kterých jsou ve tvém horoskopu narození nějaká vesmírná tělesa, tedy Slunce, Měsíc nebo planety sluneční soustavy. To rozpoznáš podle symbolů planet, které nalezneš na HRACÍCH KARTÁCH, případně můžeš použít rozpis planet v levé horní tabulce přílohy 1.1.2.0. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet. Ve ZVĚROKRUHU, tedy v MAPĚ ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA však vidíš na první pohled, v jakém ZNAMENÍ zvěrokruhu je umístěna planeta. Postupovat můžeš např. podle návodu na následujících stránkách.

 1. Začínáš znamením Beran (vlevo), máš-li ve znamení Beran nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Beran a znáš-li svůj čas narození, přilep si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Beran ve tvém horoskopu narození nachází.
 2. Pokračuješ znamením Býk, máš-li ve znamení Býk nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Býk a znáš-li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Býk ve tvém horoskopu narození nachází
 3. Další je znamení Blíženci, máš-li ve znamení Blíženci nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Blíženci a znáš-li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Blíženci ve tvém horoskopu narození nachází
 4. Máš-li nějakou planetu ve znamení Rak, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Rak a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Rak ve tvém horoskopu narození nachází
 5. Máš-li nějakou planetu ve znamení Lev, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hřeke znamení Lev a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Lev ve tvém horoskopu narození nachází
 6. Máš-li nějakou planetu ve znamení Panna, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Panna ve tvém horoskopu narození nachází
 7. Máš-li nějakou planetu ve znamení Váhy, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Váhy a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Váhy ve tvém horoskopu narození nachází
 8. Máš-li nějakou planetu ve znamení Štír, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Štír a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Štír ve tvém horoskopu narození nachází
 9. Máš-li nějakou planetu ve znamení Střelec, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Střelec a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Střelec ve tvém horoskopu narození nachází
 10. Máš-li nějakou planetu ve znamení Kozoroh, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Kozoroh a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Kozoroh ve tvém horoskopu narození nachází
 1. Máš-li nějakou planetu ve znamení Vodnář, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Vodnář a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Vodnář ve tvém horoskopu narození nachází
 2. Máš-li nějakou planetu ve znamení Ryby, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Ryby a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Ryby ve tvém horoskopu narození nachází

Nyní máš na jednom místě pohromadě všechny své životní úkoly se stručnou charakteristickou toho, čeho se daný úkol týká (ZÁKLADNÍ KARTA se symbolem planety a textem s charakteristickou), jaká energie je s daným úkolem spojena (energie znamení zvěrokruhu uvedená uvnitř zvěrokruhu v Příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře) a v jaké životní oblasti je tento úkol u tebe patrný (ZÁKLADNÍ KARTA s DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ).

O čem vypovídá rozestavění ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET?

Rozestavení ZÁKLADNÍCH KARET se symboly planet v Příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře poukazuje na to, jaké úkoly se učíš plnit ve svém životě. V každém znamení, ve kterém se nachází planeta, máš úkol naučit se tuto energii využívat pozitivně tak, aby se k tobě to pozitivní zase vracelo. To, co je zde vyznačeno ZÁKLADNÍMI KARTAMI s PLANETAMI, je v podstatě vyznačeno postavením planet v příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA.

U každé planety si nyní podle PŘÍLOHY 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY prověř, jaký je pozitivní a jaký negativní projev dané planety a u každého znamení zvěrokruhu, ve kterém je planeta, se podle PŘÍLOHY 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ seznam také s tím, jaký je pozitivní a jaký negativní projev znamení zvěrokruhu, ve kterém se planeta nachází. Znáš-li tvůj čas narození a tím i postavení znamení v domech tvého horoskopu narození, připomeň si význam jednotlivých znamení v domech za pomoci PŘÍLOHY 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-DOMY. Díky 1. části ÚROVNĚ3 nyní také víš i to, jaké DOMY horoskopu se projevují silně, jaké slaběji a jaké jsou nejslabší a stejně tak znáš i energetický potenciál jednotlivých ZNAMENÍ zvěrokruhu.

Vzhledem k tomu, že jsou planety i znamení zvěrokruhu mezi sebou v různých vztazích, nebude se ti asi dařit dospět k tomu naprostému ideálu, ale jde o to využít energii planet tak, ať můžeš žít v samotném středu své osobnosti i všeho dění a rozumět tomu, co se kolem tebe děje, tedy žít TADY a TEĎ. To je možné tehdy, pokud pochopíš, jak fungují vesmírné energie. A právě to se budeš učit chápat na základě spojnic, které jsou uvedené na hrací desce přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře.

Nyní se tedy zaměříš na planety vyznačené na hrací desce přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře

 

Jak budou planety spolupracovat?

Které planety budou navzájem spolupracovat a které budou v rozporu? Rozpoznáš to nejjednodušeji takto:

 1. Jsou-li spojena znamení, ve kterých se nacházejí planety, po obvodu přerušovanou modrou čarou, pak víš, že se jedná o pozitivní aspekt SEXTIL, kde se energie navzájem podporují, ale na pozitivním projevu se musí zapracovat
 2. Jsou-li spojena znamení plnou čarou, pak víš, že se jedná o negativní aspekt KVADRATURA, která bude příčinou vnitřní nervozity a s tím spojených problémů vlivem energií, které jsou z hlediska energetického potenciálu vzájemně v rozporu a způsobují negativní projev obou energií. Při řešení těchto problémů je možné se učit, tento aspekt tedy poskytuje patřičné napětí a nutí člověka k tomu, aby si problémy řešil. Tento problém je dobré řešit na osobní rovině, nikoli navenek…
 3. Jsou-li spojena znamení tečkovanou čarou, pak víš, že se jedná o pozitivní aspekt TRIGON, kde se energie navzájem podporují, ale je nutné se postarat o to, aby to bylo v pozitivním smyslu
 4. Jsou-li spojena znamení přerušovanou čarou napříč celý zvěrokruhem, pak víš, že se jedná o negativní aspekt OPOZICE způsobující konflikty ve vztazích a s tím spojené problémy vlivem negativního projevu obou energií ve vztazích – zde je nutné hledat „zlatou střední cestu“ mezi oběma póly.

Stručný výklad aspektů nalezneš v příloze 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře Jak pracovat s přílohou? Aspekty. Podrobný výklad k jednotlivým aspektům s vysvětlením, jak si řešit problémy naznačené aspekty, je uveden na ÚROVNI4.

To, co je uvedeno výše, nemusí platit vždy a za všech okolností, někdy se objeví i výjimky. Ty si však můžeš propojení jednotlivých planet aspekty prověřit ve tvé osobní MAPĚ ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA. Nyní se tedy podívej, v jakém vztahu jsou jednotlivá znamení zvěrokruhu, v nichž máš planety. Nejlépe rozpoznáš aspekty mezi planetami tak, jak jsou naznačené v Příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde jsou aspekty mezi planetami vyznačeny a opatřeny symboly, které jsou uvedené v příloze 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře Jak pracovat s přílohou? Aspekty.

A nyní těchto poznatků využijeme při hlubším pochopení druhých lidí. Ponech si přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře s tebou nalepenými HRACÍMI KARTAMI.