OHNIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, LEV, STŘELEC

Ohnivá znamení zvěrokruhu jsou AKTIVNÍ. Cílem ohnivých znamení je věci rozpohybovat při začátku něčeho nového, proto po AKTIVNÍM jednání a následné reakci ohnivá znamení PŘEBÍRAJÍ VŮDČÍ ROLI. Liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. OHNIVÝ živel si označíš ČERVENOU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna OHNIVÁ znamení zvěrokruhu ČERVENOU barvou.

OHEŇ – KROK 1 – ZNAMENÍ BERAN – ČINNOST

Znamení Beran je AKTIVNÍ znamení, které jako první znamení tělesného kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně přebírá vůdčí roli. Jedná se o nejaktivnější znamení zvěrokruhu, v němž jsme s to aktivní fyzickou ČINNOSTÍ začínat něco nového pro vlastní přežití.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Beran na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Beran ve tvém horoskopu narození vtaženo celé a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Aktivní fyzická ČINNOST pro vlastní přežití

Negativní projev:

Agresivita

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Beran?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

OHEŇ – KROK 5 – ZNAMENÍ LEV – TVOŘENÍ

Znamení Lev je znamení AKTIVNÍ, které jako druhé znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně PŘEBÍRÁ VŮDČÍ ROLI.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Lev na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Lev ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ČERVENOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Beran se symbolem znamení Lev. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Lev patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci

Negativní projev:

Pýcha a pocity nadřazenosti

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Lev?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

OHEŇ – KROK 9 – ZNAMENÍ STŘELEC – HLEDÁNÍ

Znamení Střelec je AKTIVNÍ znamení, které jako třetí znamení duchovního kvadrantu, reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně PŘEBÍRÁ VŮDČÍ ROLI.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Střelec na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Střelec ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ČERVENOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Střelec se symbolem znamení Beran a se symbolem znamení Lev. Takto máš vyznačený tzv. VELKÝ OHNIVÝ TRIGON, který vyznačuje ČERVENOU barvou ve tvém horoskopu narození ty oblasti života, v nichž jsi AKTIVNÍ a PŘEBÍRÁŠ VŮDČÍ ROLI. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Střelec patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Aktivní přebírání vůdčí role při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině

Negativní projev:

Bez duchovního rozměru pouhé přehánění

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Střelec?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

ZEMSKÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, PANNA, KOZOROH

Cílem ZEMSKÝCH znamení je upevnit po praktické stránce to co začalo, proto citlivě reagují na lidi a situace tím, že ZAPOJUJÍ PRAKTIČNOST. ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu jsou PASIVNÍ znamení, která v konečném efektu reagují tím, že ZAPOJUJÍ PRAKTIČNOST, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. ZEMSKÝ živel si označíme HNĚDOU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu HNĚDOU barvou.

ZEMĚ – KROK 2 – ZNAMENÍ BÝK – STABILIZOVÁNÍ

Znamení Býk je PASIVNÍ znamení, které jako druhé znamení tělesného kvadrantu reaguje VYTRVALÝM ÚSILÍM k vymezení vlastního prostoru k vlastní STABILIZACI na všech třech úrovních a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Býk na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Býk ve tvém horoskopu narození vtaženo celé a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při citlivém a praktickém STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční ve smyslu finanční soběstačnosti, prostorové ve smyslu vymezení vlastního prostoru (příbytku) a citové ve smyslu vědomí vlastní hodnoty

Negativní projev:

Bez vědomí vlastní hodnoty hromadění majetku nebo naopak finanční problémy

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Býk?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

ZEMĚ – KROK 6 – ZNAMENÍ PANNA – ANALYZOVÁNÍ

Znamení Panna je PASIVNÍ znamení, které jako třetí znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Panna na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Panna ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si HNĚDOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Panna se symbolem znamení Býk. Nyní vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Panna patrná a připomeň si pozitivní a negativní projev tohoto znamení zvěrokruhu.

Pozitivní projev:

Citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě svých vlastních vnitřních pocitů

Negativní projev:

Rozpitvávání detailů, „puntičkářství“

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Panna?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

ZEMĚ – KROK 10 – ZNAMENÍ KOZOROH – BUDOVÁNÍ

Znamení Kozoroh je PASIVNÍ znamení zvěrokruhu, které jako první znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že JEDNÁ a následně jako zemské znamení ZAPOJUJE PRAKTIČNOST. Podívej se, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Kozoroh na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Kozoroh ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si HNĚDOU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Kozoroh se symbolem znamení Panna a se symbolem znamení Býk. Takto máš vyznačen VELKÝ ZEMSKÝ TRIGON, který označuje HNĚDOU barvou ve tvém horoskopu narození ty životní oblasti, ve kterých jsi PASIVNÍ a ZAPOJUJEŠ PRAKTIČNOST. Nyní vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Kozoroh patrná.

Pozitivní projev:

Citlivé a zároveň praktické BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který jsi s to převzít zodpovědnost

Negativní projev:

Omezování, strach, pocity viny, trest

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Kozoroh?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ

Cílem VZDUŠNÝCH znamení je dále ROZŠÍŘIT to, co bylo rozpohybováno ohnivými znameními a upevněno zemskými znameními. Vzdušná znamení to všechno dále rozšiřují za pomoci INTELEKTU. VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu jsou AKTIVNÍ znamení, která následně reagují tím, že ZAPOJUJÍ INTELEKT, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. VZDUŠNÝ živel si označíme MODROU barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu MODROU barvou.

VZDUCH – KROK 3 – ZNAMENÍ BLÍŽENCI – KOMUNIKACE

Znamení Blíženci je AKTIVNÍ znamení, které jako třetí znamení TĚLESNÉHO kvadrantu reaguje tím, že SE PŘIZPŮSOBÍ a následně jako vzdušné znamení ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Blíženci na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Blíženci ve tvém horoskopu narození vtaženo celé.

Pozitivní projev:

Přijímání a předávání těch správných informací při KOMUNIKACI

Negativní projev:

Příliš mnoho povrchních informací, upovídanost

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Blíženci?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

VZDUCH – KROK 7 – ZNAMENÍ VÁHY – VZTAHOVÁNÍ SE

Znamení Váhy je znamení AKTIVNÍ, které jako první znamení DUCHOVNÍHO kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně jako vzdušné znamení ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Váhy na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Váhy ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si MODROU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Váhy se symbolem znamení Blíženci. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Váhy patrná.

Pozitivní projev:

Navazování VZTAHŮ pro spolupráci v zájmu dosažení rovnováhy, schopnost diplomacie za tímto účelem

Negativní projev:

Povrchní vztahy, závist, nenávist

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Váhy?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

VZDUCH – KROK 11 – ZNAMENÍ VODNÁŘ – OSVOBOZOVÁNÍ

Znamení Vodnář je AKTIVNÍ znamení zvěrokruhu, které jako druhé znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně ZAPOJUJE INTELEKT.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Vodnář na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Vodnář ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si MODROU pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Vodnář se symbolem znamení Váhy a se symbolem znamení Blíženci. Takto máš MODŘE vyznačený VELKÝ VZDUŠNÝ TRIGON, který označuje domy tvého horoskopu narození, kde jsi aktivní a zapojuješ intelekt. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Vodnář patrná.

Pozitivní projev:

Vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co omezuje tím, že začneme dělat něco jinak, přičemž je možné využít i techniky

Negativní projev:

Vzpoury a protesty

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Vodnář?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

VODNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ RAK, ŠTÍR, RYBY

Cílem VODNÍCH znamení zvěrokruhu je to, co začalo při působení OHNĚ, bylo prakticky upevněno živlem ZEMĚ a dále rozšířeno za pomoci intelektu živlem VZDUCHU, v konečném efektu přehodnotit i z hlediska citlivosti – jednak v souvislosti s tím, co je přirozené a o co je nutné PEČOVAT (Rak), dále s hlubokými TOUHAMI (Štír) a v konečném efektu z hlediska pouhého PŘIJÍMÁNÍ toho, co se vrací (Ryby). VODNÍ znamení zvěrokruhu jsou PASIVNÍ znamení, která ZAPOJUJÍ CITLIVOST, liší se jen svým zařazením v jednotlivých kvadrantech, tedy následným jednáním. VODNÍ živel si označíme ZELENOU (TYRKYSOVOU) barvou. Pokud ti to vyhovuje, vybarvi si v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA všechna VODNÍ znamení zvěrokruhu ZELENOU (TYRKYSOVOU) barvou.

VODA – KROK 4 – ZNAMENÍ RAK – PÉČE

Znamení Rak je PASÍVNÍ znamení, které jako první znamení duševního kvadrantu reaguje tím, že JEDNÁ a následně ZAPOJUJE CITLIVOST pro zachování toho, co je přirozené, což se připomíná našimi vnitřními pocity. Tato citlivost je charakterizována schopností empatie, tedy vcítění se do druhého.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Rak na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Rak ve tvém horoskopu narození vtaženo celé.

Pozitivní projev:

PÉČE o to, co je přirozené a souvisí s původem, rodinou, národem, vlastí a potažmo s planetou Zemi. Vztah, jaký máme ke svému původu, národu, vlasti máme i k planetě Zemi, která je domovem nás všech.

Negativní projev:

Přecitlivělost, péče o to, co není přirozené

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Rak?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

VODA – KROK 8 – ZNAMENÍ ŠTÍR – TOUHA

Znamení Štír je znamení PASIVNÍ, které jako druhé znamení duchovního kvadrantu reaguje tím, že PROJEVUJE VYTRVALÉ ÚSILÍ a následně jako vodní znamení ZAPOJUJE CITLIVOST, zde tedy záleží na tom, zda se jedná o city pozitivní-konstruktivní a transformační nebo negativní-destruktivní, v obou případech Štír projevuje vytrvalé úsilí s maximální intenzitou. Jsou-li hluboké TOUHY mimo kontrolu, mohou způsobit mnoho zla, škodit a destruovat, ale při hlubokém pochopení mohou přispět k naprosté proměně, vyvěrající z naší hluboké TOUHY, která je s to nás proměnit-transformovat,

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Štír na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Štír ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ZELENOU (TYRKYSOVOU) pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Štír se symbolem znamení Rak. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Štír patrná.

Pozitivní projev:

Proměna-transformace svých neplatných postojů a vzorců chování při naplňování hluboké TOUHY, ovládání vlastního života, sebeovládání

Negativní projev:

Destrukce a ovládání

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Štír?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

VODA – KROK 12 – ZNAMENÍ RYBY – PŘIJÍMÁNÍ

Znamení Ryby je pasivní znamení zvěrokruhu, které jako třetí znamení kvadrantu POCHOPENÍ-„Nad-Já“ reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje citlivost. Vzhledem k této energetické hodnotě se jedná o nejpasivnější znamení zvěrokruhu, které skutečně jen PŘIJÍMÁ, protože CHÁPE VESMÍR. Právě takto se znamení Ryby projevuje i v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde se ve tvém horoskopu narození nachází – v této životní oblasti tedy jen pasivně PŘIJÍMEJ a nech se inspirovat.

V příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA se podívej, jaký dům tvého horoskopu narození má znamení Ryby na hrotu – počátku, případně do jakého domu je znamení Ryby ve tvém horoskopu narození vtaženo celé. Vezmi si ZELENOU (TYRKYSOVOU) pastelku a pravítko a spoj symbol znamení Ryby se symbolem znamení Štír a se symbolem znamení Rak. Takto máš ZELENĚ (TYRKYSOVĚ) vyznačený VELKÝ VODNÍ TRIGON označující domy tvého horoskopu narození, kde jsi PASIVNÍ a zapojuješ CITLIVOST. Poté vyber, ve kterém domu či domech je energie znamení Ryby u tebe patrná.

Pozitivní projev:

Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází

Negativní projev:

Klam (i sebeklam), lež, podvody, zamlžování, chaos, zmatek, sklon k požívání alkoholu, drog, léků

V jaké životní oblasti (domu tvého horoskopu narození) je u tebe patrná energie znamení Ryby?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

RYBY – RAK – ŠTÍR – RYBY a CITLIVOST

Citlivost vodního znamení RYBY je dána tím, jak dalece je přirozené to, co souvisí s kardinálním vodním znamením Rak a také s tím, v jakém smyslu projevujeme vytrvalé úsilí ve fixním znamení Štír. Věnuje-li se u znamení Rak pozornost tomu, co je přirozené a souvisí s původem člověka a je‑li v tomto místě horoskopu narození projevována empatie, tedy schopnost vcítění se do pocitů druhého člověka, může v té životní oblasti, kde je Štír, dojít k přirozené transformaci a následně je možné tam, kde jsou Ryby, pouze PŘIJÍMAT inspiraci.

Tímto máš v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyznačeny tzv. ŽIVLOVÉ TRIGONY.

(U jednoslovné charakteristicky ZNAMENÍ a PLANET čerpáno z knihy Praktická příručka astrologie, Lyn Birkbeck, překlad Simoneta Dembická, nakl. JOTA)