Nyní si vezmi k ruce přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře s tebou nalepenými ZÁKLADNÍMI KARTAMI z ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“. Zde si budeš všímat spojnic mezi jednotlivými znameními zvěrokruhu a podle postupu na následujících stránkách se budeš učit lépe rozumět aspektům mezi planetami a také jednotlivými znameními v DOMECH tvého horoskopu narození.

Při odpovědi na otázky ti pomůže označení energetické hodnoty znamení zvěrokruhu z 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ přepsané do přílohy 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA s domy, v nichž se nachází zobrazená znamení zvěrokruhu a vybírej vždy ten DŮM tvého horoskopu narození, ve kterém se příslušné znamení zvěrokruhu nachází.

Oba zvěrokruhy budeš používat z toho důvodu, aby ti bylo jasné, jak se liší „univerzální zvěrokruh“ přestavovaný přílohou 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře a běžný horoskop narození představovaný přílohou 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA.

Toto je pokračování přílohy 1.4.1.2. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-2.díl-PLANETY-aspekty. Můžeš si zde vyhledat výklady k aspektům, které máš vyznačeny v této příloze a které také vidíš vyznačené spojnicemi v příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA.

To, co je na následujících stránkách, psáno o aspektech mezi domy, platí i při výkladu aspektů mezi planetami, záleží tedy na tom, v jakých znameních jsou planety v aspektech.

Nejprve si tedy ve svém příloze 1.1.2.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-ASC-DSC-Osobní MAPA ŽIVOTA vyhledej znamení Beran a pak pokračuj podle postupu na následujících stránkách.

ZNAMENÍ BERAN – ČINNOST

Začneme znamením Beran, s nímž aktivní fyzickou ČINNOSTÍ začínáš něco nového a za všech okolností jednáš a přebíráš vůdčí roli. Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Aktivní fyzická ČINNOST pro vlastní přežití

Negativní projev:

Agresivita

V jakém domu máš znamení Beran?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Beran nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

ZNAMENÍ BÝK – STABILIZOVÁNÍ

Pokračovat budeme znamením Býk. Toto je energie STABILIZOVÁNÍ na úrovni FINANČNÍ ve smyslu finanční stabilizace, PROSTOROVÉ ve smyslu vlastního příbytku a CITOVÉ ve smyslu vědomí vlastní hodnoty. Jedná se o citlivou energii, která projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje praktičnost. Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při citlivém a praktickém STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční ve smyslu finanční soběstačnosti, prostorové ve smyslu vymezení vlastního prostoru (příbytku) a citové ve smyslu vědomí vlastní hodnoty

Negativní projev:

Bez vědomí vlastní hodnoty hromadění majetku nebo naopak finanční problémy

V jakém domu máš znamení Býk?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Býk nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

ZNAMENÍ BLÍŽENCI – KOMUNIKACE

Pokračovat budeme znamením Blíženci. Právě v této životní oblasti aktivně KOMUNIKUJEŠ, přičemž reaguješ tím, že se přizpůsobíš a následně zapojuješ intelekt při KOMUNIKACI, záleží tedy na tom, v jakém smyslu.  Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Přijímání a předávání těch správných informací při KOMUNIKACI

Negativní projev:

Příliš mnoho povrchních informací, upovídanost

V jakém domu máš znamení Blíženci?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Blíženci nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN sextil BLÍŽENCI

Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Beran vede do znamení Blíženci aspekt sextil. Právě v domu, kde máš znamení Blíženci, můžeš dále rozšiřovat při KOMUNIKACI to, co začneš aktivní fyzickou ČINNOSTÍ v domu, kde máš znamení Beran. Zatímco tam, kde máš znamení Beran, jsi aktivní a přebíráš vůdčí roli, v tom domu, kde máš znamení Blíženci, se přizpůsobuješ a zapojuješ intelekt. Vzhledem k tomu, že jsou obě energie aktivní, mohou se doplňovat.

ZNAMENÍ RAK – PÉČE

Pokračovat budeme znamením Rak. Právě v této životní oblasti pasivně PEČUJEŠ o to, co je přirozené a souvisí s tvým původem, rodinou, národem, vlastí a také s planetou Zemí, která je domovem nás všech, přičemž reaguješ tím, že jsi aktivní a následně zapojuješ citlivost, záleží tedy na tom, v jakém smyslu.  Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

PÉČE o to, co je přirozené a souvisí s původem, rodinou, národem, vlastí a potažmo s planetou Zemi. Vztah, jaký máme ke svému původu, národu, vlasti máme i k planetě Zemi, která je domovem nás všech.

Negativní projev:

Přecitlivělost, péče o to, co není přirozené

V jakém domu máš znamení Rak?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Rak nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN kvadratura RAK

Pokud se budeš v domě, kde máš znamení Blíženci, přizpůsobovat, pak nejspíš dříve nebo později nastanou problémy v té oblasti, kde máš znamení Rak. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře od znamení Beran vede aspekt kvadratury do znamení Rak. Právě v tomto domu budou v souvislosti s aktivní fyzickou ČINNOSTÍ patrné problémy vlivem vnitřní nervozity v souvislosti s PÉČÍ o to přirozené a o to, co souvisí s tvou rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí… Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Beran) a pasivní (znamení Rak) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivní fyzické ČINNOSTI v domu, kde je znamení Beran, zároveň PEČOVAT o to přirozené, co souvisí s původem člověka, rodinou, národem, vlastí i s planetou Zemí, a tov domu, kde je znamení Rak.

BÝK sextil RAK

Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Býk vede aspekt sextiL do znamení Rak. Zatímco tam, kde máš znamení Býk, projevuješ vytrvalé úsilí a zapojuješ praktičnost při citlivém STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové i citové, v tom domu, kde máš znamení Rak, citlivě konáš při PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí s původem člověka, národem a vlastí a potažmo i s planetou Zemí. Obě tyto pasivní energie se navzájem podporují, přičemž znamení Rak jako KARDINÁLNÍ znamení reaguje tím, že jedná, a tím dodává celému procesu určitou aktivitu, kdežto znamení Býk jako FIXNÍ znamení zase poskytuje potřebnou vytrvalost, což se odráží v těch domech tvého horoskopu narození, ve kterých obě znamení stojí. Tento SEXTIL začne působit až po vyřešení problému naznačeného kvadraturou mezi znamením Beranznamením Rak, záleží tedy na tom, s čím začneš při aktivní fyzické ČINNOSTI.

ZNAMENÍ LEV – TVOŘENÍ

Pokračovat budeme znamením Lev. Právě v domu, kde je znamení Lev, je u tebe patrné aktivní TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, přičemž reaguješ tím, že jsi aktivní a následně přebíráš vůdčí roli, záleží tedy na tom, v jakém smyslu.  Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci

Negativní projev:

Pýcha a pocity nadřazenosti

V jakém domu máš znamení Lev?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Lev nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN trigon LEV

Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Beran vede aspekt trigon do znamení Lev. V praxi to znamená, že problém naznačený kvadraturou mezi domy, kde máš znamení Beran a Rak může pomoci vyřešit trigon na dům horoskopu narození, kde máš znamení Lev. Je to z toho důvodu, že v domu, kde máš znamení Beran, jsi aktivní, reaguješ tím, že jednáš a následně přebíráš vůdčí roli a v domu, kde máš znamení Lev, jsi rovněž aktivní a přebíráš vůdčí roli, přičemž projevuješ vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu. Je třeba se vyvarovat agresivity a také pýchy a nadřazenosti. Tento aspekt naznačuje, že pokud v domu, kde máš znamení Beran, začínáš aktivní fyzickou ČINNOSTÍ s něčím novým, je třeba to v domu, kde máš znamení Lev, TVŮRČÍM způsobem zpracovat, aby to mělo trvalou hodnotu.

BÝK kvadratura LEV

Pokud aktivní fyzickou ČINNOSTÍ (znamení Beran) začneš TVŮRČÍM způsobem (znamení Lev) s něčím novým, dříve nebo později se objeví problém při STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace v domu, kde máš znamení Býk. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Býk aspekt kvadratury do znamení Lev. Tento negativní aspekt je příčinou negativního projevu obou energií. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Lev) a pasivní (znamení Býk) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Negativní projev obou znamení, tedy pýcha a pocity nadřazenosti (znamení Lev) a finanční problémy nebo naopak hromadění majetku (znamení Býk), jsou tedy důsledkem tohoto rozporu mezi aktivní a pasivní energií. Je to z toho důvodu, že tam, kde máš znamení Lev, jsi aktivní a přebíráš vůdčí roli, kdežto v domu, kde máš znamení Býk, jsi pasivní a zapojuješ praktičnost. Řešením je pracovat na osobní rovině a při aktivním TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci v domu, kde je znamení Lev, zároveň STABILIZOVAT vlastní životní situaci na úrovní finanční, prostorové a citové v domu, kde je znamení Býk.

BLÍŽENCI sextil LEV

V řešení výše uvedeného problému naznačeného KVADRATUROU mezi znamením Býk a znamení Lev, může při TVOŘENÍ (znamení Lev) napomoci KOMUNIKACE (znamení Blíženci). Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Blíženci vede aspekt sextil do znamení Lev. Právě v domu, kde je znamení Lev, můžeš přebírat vůdčí roli při vymezování tvých citů TVŮRČÍM způsobem tak, že tě to bude těšit, a to s pomocí informací, které se k tobě dostanou při KOMUNIKACI v domu, kde máš znamení Blíženci. Zatímco tam, kde máš znamení Blíženci, se přizpůsobuješ a zapojuješ intelekt, v té životní oblasti, kde máš znamení LEV, při vytrvalém úsilí přebíráš vůdčí roli, což v praxi znamená, že KOMUNIKACE za pomoci intelektu může poněkud rozpohybovat to, na čem TVŮRČÍM způsobem vytrvale pracuješ. Tento SEXTIL začne působit až po vyřešení problému naznačeného kvadraturou mezi znamením Býkznamením Lev.

ZNAMENÍ PANNA – ANALYZOVÁNÍ

Pokračovat budeme znamením Panna, s nímž prakticky a citlivě, tedy na základě svých vnitřních pocitů, ANALYZUJEME to, co potřebujeme k přežití. Toto je pasivní energie, která reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje praktičnost, záleží tedy na tom, v jakém smyslu.  Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě svých vlastních vnitřních pocitů

Negativní projev:

Rozpitvávání detailů, „puntičkářství“

V jakém domu máš znamení Panna?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Panna nějakou PLANETU, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BÝK trigon PANNA

Problém naznačený kvadraturou mezi domy, kde máš znamení Býk a znamení Lev, může také pomoci vyřešit trigon na dům horoskopu narození, kde máš znamení Panna. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Býk vede aspekt trigon právě do znamení Panna. V domu, kde je znamení Panna, je třeba citlivě a prakticky ANALYZOVAT to, co je nutné k přežití, což může napomáhat při citlivém a praktickém STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové i citové v tom domu horoskopu narození, kde máš znamení Býk. V tom domu, kde je znamením Panna citlivě a prakticky ANALYZUJEŠ a to, co takto ZANALYZUJEŠ, dokážeš v domu, kde je znamení Býk, citlivě a prakticky STABILIZOVAT tak, aby to mělo trvalou hodnotu.

BLÍŽENCI kvadratura PANNA

Pokud v souvislosti s citlivým a praktickým ANALYZOVÁNÍM v domu, kde máš znamení Panna, zdárně STABILIZUJEŠ vlastní životní situaci na úrovni finanční, prostorové i citové v domu, kde je znamení Býk pak dříve nebo později přijdou problémy v domu, kde máš znamení Blíženci. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, vede od znamení Blíženci aspekt kvadratury do znamení Panna. Záleží tedy na tom, s jakými informacemi pracuješ při KOMUNIKACI v té životní oblasti, kde máš znamení Blíženci, zda tyto informace dokážeš obhájit citlivými a praktickými argumenty v té životní oblasti, kde máš znamení Panna. Právě v tomto domu je třeba při KOMUNIKACI věnovat pozornost svým vnitřním pocitům a přijímané a předávané informace ANALYZOVAT na základě svých pocitů a také si informace ověřovat z hlediska pravdivosti. Právě zde budou nejspíš patrné problémy při „rozpitvávání detailů“ až „puntičkářství“, a proto je třeba si v této životní oblasti na osobní rovině připravit pádné a zároveň citlivé a praktické argumenty k obhájení přijímaných a předávaných informací při KOMUNIKACI, které můžeš předávat v době působení příznivých aspektů při tranzitech. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Blíženci) a pasivní (znamení Panna) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivní KOMUNIKACI (znamení Blíženci) zároveň na základě vnitřních pocitů prakticky ANALYZOVAT (znamení Panna) to, co je nutné k přežití a při dalším předávání informací při KOMUNIKACI předávat jen ty informace, které jsou ověřené a pravdivé.

RAK sextil PANNA

Pokud se podaří vyřešit problém při KOMUNIKACI, pak bude možné dříve nebo později při ANALYZOVÁNÍ také PEČOVAT o to, co je přirozené a co souvisí s původem člověka, rodinou, národem, vlastí i s planetou Zemí v té životní oblasti, kde je znamení Rak. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Rak vede aspekt sextil právě do znamení Panna. Právě v tomto domu můžeš citlivě a také prakticky ANALYZOVAT. Zatímco tam, kde máš znamení Rak, jsi pasivní, reaguješ tím, že aktivně jednáš a následně zapojuješ citlivost při PÉČI o to, co je přirozené, tak v tom domu, kde máš znamení Panna, jsi rovněž pasivní, reaguješ tím, že se přizpůsobíš a následně zapojuješ praktičnost při ANALYZOVÁNÍ toho, z čeho máš dobrý pocit, přičemž znamení Rak dá tomu všemu patřičnou citlivost a zároveň svou aktivní reakcí i určitý pohyb, kdežto znamení Panna dodá potřebnou praktičnost. Tento SEXTIL začne působit až po vyřešení problému naznačeného kvadraturou mezi znamením Blíženciznamením Panna.

ZNAMENÍ VÁHY – VZTAHOVÁNÍ SE

Pokračovat budeme znamením Váhy, s nímž jde o VZTAHOVÁNÍ SE, tedy o navazování těch správných VZTAHŮ. Toto je aktivní energie, která reaguje tím, že jedná a následně zapojuje intelekt, při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování vztahů, záleží ovšem na tom, jaké vztahy navazuješ a s kým, protože znamení Váhy vždy usiluje o spolupráci, záleží tedy na tom, v jakém smyslu. Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Navazování VZTAHŮ pro spolupráci v zájmu dosažení rovnováhy, schopnost diplomacie za tímto účelem

Negativní projev:

Povrchní vztahy, závist, nenávist

V jakém domu máš znamení Váhy?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Váhy nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN opozice VÁHY

 Pokud budeš v domě, kde máš znamení Lev, projevovat vytrvalé úsilí a přebírat vůdčí roli při TVOŘENÍ  a zároveň projevovat aktivní fyzickou ČINNOST v domě, kde máš znamení Beran, pak se dříve nebo později objeví problémy ve vztazích při spolupráci v domu, kde máš znamení Váhy. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Beran aspekt opozice právě do znamení Váhy. To znamená, že v tom, s čím začínáš sebeprosazením při aktivní fyzické ČINNOSTI v domu, kde je znamení Beran, je třeba v té životní oblasti, kde je znamení Váhy, jednat a diplomaticky zapojovat intelekt v zájmu spolupráce. Tam, kde máš znamení Beran, jsi aktivní a přebíráš vůdčí roli, kdežto tam, kde máš znamení Váhy, jsi aktivní a zapojuješ intelekt. Je tedy třeba hledat „zlatou střední cestu“ a dát prostor oběma stranám s vědomím, že při spolupráci ve vztazích (znamení Váhy) se aktivní fyzickou ČINNOSTÍ (znamení Beran) prosazuje každý člověk.

BLÍŽENCI trigon VÁHY

Konflikty ve vztazích naznačené OPOZICÍ mezi aktivní fyzickou ČINNOSTÍ tam, kde máš znamení Beran a navazováním VZTAHŮ v domu, kde máš znamení Váhy, a také problém naznačený kvadraturou mezi domy, kde máš znamení Blíženci a znamení Panna, může pomoci vyřešit KOMUNIKACE (na BLÍZKO) v domu, kde je znamení Blíženci. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Blíženci vede aspekt trigon do znamení Váhy. V domu, kde je znamení Blíženci, jsi aktivní, reaguješ tím, že se přizpůsobíš a následně zapojuješ intelekt při KOMUNIKACI v blízkém okolí (tedy KOMUNIKACE NA BLÍZKO), podobně u znamení Váhy jsi aktivní při navazování VZTAHŮ, přičemž rovněž zapojuješ intelekt. Záleží ovšem na tom, jaké informace při KOMUNIKACI předáváš a přijímáš i při navazování VZTAHŮ, což záleží na tom, jak byla zvládnuta opozice v domu, kde máš znamení Beran, tedy s čím bylo započato při aktivní fyzické ČINNOSTI. V domu, kde máš znamení Blíženci, přijímej a předávej při KOMUNIKACI pravdivé a ověřené informace, ať může v domu, kde máš znamení Váhy, dojít ke spolupráci, která nastolí rovnováhu. Právě v tomto domu je třeba aktivně zapojovat intelekt v zájmu spolupráce ve VZTAZÍCH při KOMUNIKACI předáváním těch správných a pravdivých informací. Poselstvím tohoto TRIGONU je, že při konfliktech ve vztazích vždy pomáhá KOMUNIKACE a přijímání a předávání ověřených a pravdivých informací.

RAK kvadratura VÁHY

Pokud se při KOMUNIKACI a ANALYZOVÁNÍ budeš přespříliš přizpůsobovat, pak v domu, kde máš znamení Váhy, dříve nebo později přijdou v domu, kde máš znamení Rak, problémy ve VZTAZÍCH (znamení Váhy) při PÉČI o to, co je přirozené a souvisí s původem člověka, rodinou, národem a vlastí (znamení Rak). V domě, kde máš znamení Rak, PEČUJEŠ o to, co je přirozené a co je nutné zachovat i při spolupráci ve VZTAZÍCH v domu, kde máš znamení Váhy. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Rak aspekt kvadratury do znamení Váhy. Právě v těchto domech bude nejspíš patrná vnitřní nervozita a negativní projev obou energií, tedy závist a nenávist namísto spolupráce (znamení Váhy) a přecitlivělost nebo péče o to, co není přirozené namísto PÉČE o to, co souvisí s původem (znamení Rak). Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Váhy) a pasivní (znamení Rak) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivním VZTAHOVÁNÍ SE (znamení Váhy) zároveň PEČOVAT (znamení Rak) o to přirozené, co souvisí s původem člověka, národem, vlastí a také s planetou Zemí tak, aby se při spolupráci ve VZTAZÍCH (znamení Váhy) bylo PEČOVÁNO o to přirozené, aby se všichni mohli cítit dobře (znamení Rak).

LEV sextil VÁHY

Po tom, co si vyřešíš kvadraturu mezi znamením Váhy a znamením Rak, objeví se dříve nebo později šance napomoci TVOŘENÍM v té životní oblasti, kde je znamení Lev, spolupráci ve VZTAZÍCH v té životní oblasti, kde je znamení Váhy. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Lev vede aspekt sextil do znamení Váhy. Právě v tomto domu nalézáš ty správné VZTAHY pro spolupráci, která může být rozpohybována TVŮRČÍM potenciálem v domu, kde máš znamení Lev. Zatímco tam, kde máš aktivní znamení Lev, reaguješ vytrvalým úsilím a následně přebíráš vůdčí roli, v domu, kde máš aktivní znamení Váhy, reaguješ tím, že jednáš a následně zapojuješ intelekt. Právě v domu, kde je znamení Lev můžeš aktivně projevovat vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci a přebírat vůdčí roli v zájmu spolupráce v té životní oblasti, kde máš znamení Váhy. Tento SEXTIL začne působit po tom, co si vyřešíš problém naznačený kvadraturou mezi znamením Rak a znamením Váhy.

ZNAMENÍ ŠTÍR – TOUHA

Pokračovat budeme znamením Štír, s nímž se proměňujeme při naplňování naší hluboké TOUHY. Toto je pasivní energie, která reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje citlivost, záleží tedy na tom, v jakém smyslu. V té životní oblasti, kde máš znamení Štír, projevuješ vytrvalé úsilí při naplňování tvé hluboké TOUHY, ale POZOR! V této životní oblasti může jít i o ovládání (např. sexem nebo penězi) a je třeba si dát pozor i na destrukci! Namísto toho je třeba si uvědomit hlubokou podstatu své hluboké TOUHY, která je tak hluboká, že jsi s to se kvůli tomu i proměnit. Tam, kde máš znamení Štír, je u tebe patrná pasivita a citlivost s vytrvalým úsilím při odhalování hluboké pravdy, záleží tedy na tom, v jakém smyslu. Při proměně v souvislosti s naplňováním hluboké TOUHY jde také to, jak dalece TOUHY rezonují s tím, co je přirozené… Vyber tedy dům, v němž máš znamení Štír, ve kterém k této proměně dojde.

Pozitivní projev:

Proměna-transformace svých neplatných postojů a vzorců chování při naplňování hluboké TOUHY, ovládání vlastního života, sebeovládání

Negativní projev:

Destrukce a ovládání

V jakém domu máš znamení Štír?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Štír nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BÝK opozice ŠTÍR

Pokud budeš citlivě projevovat vytrvalé úsilí při praktickém a trvalém STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové a zvládneš i problém naznačený KVADRATUROU mezi znamením Býkznamením Lev, dříve nebo později se objeví problémy ve vztazích, tentokrát související s hlubokými TOUHAMI a proměnou, která je s tím spojena. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, vede od znamení Býk aspekt OPOZICE do znamení Štír. To znamená, že v tom, jak se STABILIZUJEŠ na úrovni finanční, prostorové i citové, je třeba brát v potaz i hluboké TOUHY související s vytrvalým úsilím při citlivé proměně. Je třeba brát v potaz skutečnost, že potřebu STABILIZACE vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové včetně vědomí vlastní hodnoty má každý člověk stejně tak, jako je u každého člověka patrná hluboká TOUHA po proměně. Bez vědomí vlastní hodnoty jsou u této OPOZICE patrné konflikty v mezilidských vztazích vlivem destrukce a ovládání financemi nebo sexem! Proto je v souvislosti s touto OPOZICÍ nutné hledat „zlatou střední cestu“ a dát prostor oběma stranám – vnitřní hodnotě jedince a pevné stabilizaci v té životní oblasti, kde je znamení Býk, i nutnosti změny postojů-transformace v souvislosti s hlubokou TOUHOU v té životní oblasti, kde je znamení Štír.

RAK trigon ŠTÍR

Pokud se podaří ve vztazích zvládnout konflikt mezi hlubokými touhami a stabilizováním naznačený OPOZICÍ mezi znamením Býk a znamení Štír, a také vnitřní rozpor naznačený KVADRATUROU mezi znamením Rak a znamením Váhy, pak bude možné v domu, kde máš znamení Rak, také citlivě PEČOVAT o to, co je přirozené a tím v té životní oblasti, kde je znamení Štír, dospět k proměně související s hlubokými TOUHAMI. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Rak vede aspekt trigon právě do znamení Štír. V domu, kde máš znamení Štír, je třeba projevit vytrvalé úsilí při citlivém naplňování hluboké TOUHY pro transformaci. Energie znamení Rak je pasivní, reaguje tím, že jedná a následně zapojuje citlivost a empatii. A právě tady je důležité, jak byla zvládnuta opozice v domu, kde je znamení Býk, protože jedině je-li stabilní životní situace, jedině tehdy je možné citlivě PEČOVAT o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí i planetou Zemí, což napomůže hluboké proměně – transformaci v souvislosti s našimi TOUHAMI

LEV kvadratura ŠTÍR

 Pokud v souvislosti s PÉČÍ o to přirozené citlivě jednáš v domu, kde máš znamení Rak, při naplňování hluboké TOUHY v domu, kde je znamení Štír, pak dříve nebo později nastane problém při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci v domu, kde je znamení Lev. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Lev aspekt kvadratury do znamení Štír. Právě v domu, kde je znamení Lev, bude patrný problém vlivem aktivity při přebírání vůdčí role. Problém je způsoben tím, že je v rozporu aktivní (znamení Lev) a pasivní (znamení Štír) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivním TVOŘENÍ (znamení Lev) zároveň citlivě naplňovat své hluboké TOUHY (znamení Štír) hlubokou proměnou při odhalování samotné podstaty toho, co se děje, i v souvislosti s minulostí (znamení Štír).

PANNA sextil ŠTÍR

Po tom, co budeš TVŮRČÍ v domu horoskopu narození, kde máš znamení Lev, dříve nebo později přijde čas, kdy může naplnění hluboké TOUHY v domu, kde je znamení Štír, napomoci citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuješ k přežití v domu, kde máš znamení Panna. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Panna vede aspekt sextil právě do znamení Štír. V domu, kde máš znamení Panna, se při ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuješ k přežití, přizpůsobuj pouze tomu, z čeho máš dobrý pocit. Právě v domu, kde je znamení Panna, můžeš za pomoci citlivého a praktického ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné k přežití, citlivě a vytrvale naplňovat hluboké TOUHY v domu, kde je znamení Štír. Tento SEXTIL začne působit po vyřešení problému naznačeného kvadraturou mezi znamením Levznamením Štír.

ZNAMENÍ STŘELEC – HLEDÁNÍ

Pokračovat budeme znamením Střelec, s nímž aktivně HLEDÁME společnou cestu pro budoucnost. Toto je aktivní energie, která reaguje tím, že se přizpůsobí a následně přebírá vůdčí roli, záleží tedy na tom, v jakém smyslu. Mělo by jít o HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině. Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Aktivní přebírání vůdčí role při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině

Negativní projev:

Bez duchovního rozměru pouhé přehánění

V jakém domu máš znamení Střelec?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Střelec nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN trigon STŘELEC

 Pokud se ti podaří zvládnout konflikt ve VZTAZÍCH při aktivní fyzické ČINNOSTI (Beran opozice Váhy) při sebeprosazení ve jménu pravdy, pak bude možné v domu, kde máš znamení Střelec, začít s HLEDÁNÍM společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině založené na tom, co je pravdivé. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a  DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Beran vede aspekt trigon do znamení Střelec. V domu, kde je znamení Střelec, jsi aktivní, reaguješ tím, že se přizpůsobíš a následně přebíráš vůdčí roli, záleží ovšem na tom, čemu se přizpůsobuješ. A právě tady je důležité, jak byla zvládnuta opozice Beran-Váhy, tedy v jakém smyslu se začalo spolupracovat ve VZTAZÍCH. Je-li to, čemu se přizpůsobuješ, založené na ověřené pravdě, pak je možné při aktivní fyzické ČINNOSTI v domu, kde je znamení Beran, napomáhat HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost s duchovním rozměrem života v té životní oblasti, kde je znamení Střelec.

BLÍŽENCI opozice STŘELEC

Pokud se budeš v domě, kde máš znamení Beran, aktivně prosazovat při aktivní fyzické ČINNOSTI a v domě, kde máš znamení Blíženci, se budeš přizpůsobovat, pak se dříve nebo později objeví problémy ve vztazích v domu, kde máš znamení Střelec. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Blíženci aspekt opozice do znamení Střelec, což může představovat příliš mnoho povrchních informací při KOMUNIKACI bez duchovního základu. To znamená, že záleží na tom, s jakými pracuješ informacemi – ty informace, které získáš při KOMUNIKACI musíš citlivě a prakticky analyzovat ve znamení Panna, pak teprve se můžeš v domu, kde máš znamení Střelec, přizpůsobovat a přebírat vůdčí roli při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině za pomoci ověřených pravdivých informací přijímaných a předávaných při KOMUNIKACI v té životní oblasti, kde je znamení Blíženci. V domu, kde máš znamení Střelec, se u tebe objeví konflikty ve vztazích vlivem přehánění, proto je třeba mít předávané informace ověřeny z hlediska pravdivostihledat „zlatou střední cestu“. Místo přehánění je dobré dát prostor i druhé straně a postarat se o duchovní rozměr při spolupráci. Tam, kde je znamení Střelec, pak můžeš přebírat vůdčí roli při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost. Je třeba hledat „zlatou střední cestu“ a při KOMUNIKACI brát v potaz i duchovní stránku pro HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost.

LEV trigon STŘELEC

Pokud se ti podaří zvládnout konflikt mezi KOMUNIKACI a HLEDÁNÍM, pak bude možné v té životní oblasti, kde máš znamení Lev, vytrvale pracovat TVŮRČÍM způsobem pro vlastní reprezentaci v zájmu HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost v té životní oblasti, kde máš znamení Střelec, což může napomoci také k vyřešení kvadraturY mezi domy, kde máš znamení Lev a znamení Štír. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Lev vede aspekt trigon do znamení Střelec. Budeš-li v domu, kde je znamení Střelec, myslet na budoucnost a přebírat vůdčí roli při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině, a přitom projevíš v domu, kde máš znamení Lev, vytrvalost při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci,pak to může pomoci vyřešit problémy naznačené v kvadratuře. V domu, kde je znamení Střelec, se přizpůsobuješ a přebíráš vůdčí roli. Mysli přitom na budoucnost a HLEDEJ společnou cestu na duchovní rovině pro přítomnost i budoucnost. Má-li mít to všechno trvalou hodnotu, je třeba to TVŮRČÍM způsobem zpracovat v domu, kde máš znamení Lev, takže právě v tomto domu buď aktivní, projevuj vytrvalé úsilí a následně přebírej vůdčí roli při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci v zájmu HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině.

PANNA kvadratura STŘELEC

Pokud budeš přebírat vůdčí roli při TVOŘENÍ tam, kde je znamení Lev, pak se při HLEDÁNÍ společné vesty pro budoucnost dříve nebo později objeví problémy při ANALYZOVÁNÍ v domu, kde máš znamení Panna. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Panna aspekt kvadratury do znamení Střelec. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Střelec) a pasivní (znamení Panna) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivním HLEDÁNÍ (znamení Střelec) zároveň prakticky ANALYZOVAT (znamení Panna) na základě svých vnitřních pocitů. U této KVADRATURY jde o to pracovat na osobní rovině a při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině (znamení Střelec) také citlivě a prakticky ANALYZOVAT informace přijímané a předávané při KOMUNIKACI (znamení Blíženci). Při KOMUNIKACI (znamení Blíženci) je třeba předávat jen pravdivé informace, aby se při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost mohli všichni cítit dobře (znamení Panna). V domu, kde je znamení Střelec, budou nejspíš patrné problémy vlivem přehánění, a proto je nutné v tomto domu začlenit do života duchovní rozměr.

VÁHY sextil STŘELEC

Pokud zvládneš kvadraturu mezi znamením Střelec a znamením Panna, pak dříve nebo později přijde při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině v té životní oblasti, kde máš znamení Střelec, čas na spolupráci ve VZTAZÍCH v domu, kde máš znamení Váhy. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Váhy vede aspekt sextil právě do znamení Střelec. V domu, kde máš znamení Váhy, je třeba být aktivní a zapojovat intelekt v zájmu spolupráce ve VZTAZÍCH při aktivním HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost v domu, kde máš znamení Střelec. V tomto domu se přizpůsobuješ a při HLEDÁNÍ společné cesty na duchovní rovině aktivně přebíráš vůdčí roli, což zpětně napomůže spolupráci v domu, kde máš znamení Váhy. Na pozitivním působení tohoto SEXTILu je nutné vědomě zapracovat, začne působit až po vyřešení problému naznačeného kvadraturou.

ZNAMENÍ KOZOROH – BUDOVÁNÍ

Pokračovat budeme znamením Kozoroh, s nímž zodpovědně BUDUJEME pevně daný řád. Je však možné, že se zde setkáváme také se zákazy, příkazy a omezováním, dost možná také s pocity viny a strachem. Proto je nutné v této životní oblasti citlivě a zároveň prakticky BUDOVAT pevně daný řád. Toto je pasivní energie, která reaguje tím, že jedná a následně zapojuje praktičnost, záleží tedy na tom, v jakém smyslu.  Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Citlivé a zároveň praktické BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který jsi s to převzít zodpovědnost

Negativní projev:

Omezování, strach, pocity viny, trest

V jakém domu máš znamení Kozoroh?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Kozoroh nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN kvadratura KOZOROH

Pokud se v souvislosti s tím, co v domu, kde máš znamení Beran, začneš aktivní fyzickou ČINNOSTÍ, přizpůsobíš při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost přebíráním vůdčí role v domu, kde máš znamení Střelec, pak dříve nebo později přijdou problémy v domu, kde máš znamení Kozoroh. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Beran aspekt kvadratury do znamení Kozoroh. To, co s tímto domem souvisí, je v přímém rozporu s domem, kde je znamení Rak, který představuje PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí s původem člověka, rodinou, národem, vlastí, takže zde záleží také na tom, jak byl zvládnutý problém naznačený KVADRATUROU mezi domem, kde je znamení Beran a domem, v němž je znamení Rak, tedy jak dalece bylo při aktivní fyzické ČINNOSTI (znamení Beran) brán zřetel i na nutnost PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s původem člověka, rodinou, národem, vlastí a potažmo i s planetou Zemí, protože právě to souvisí s tím, jak se cítíme. Je třeba počítat s tím, že při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu budou nejspíš patrné problémy vlivem omezování, zákazů, příkazů, strachu, či pocitů viny, což může být v té životní oblasti, kde je znamení Beran, příčinou agresivity. Proto je třeba pracovat na osobní rovině a při aktivní fyzické ČINNOSTI v domu, kde je znamení Beran, na osobní rovině zodpovědně BUDOVAT pevně daný řád, za který můžeš převzít zodpovědnost v domu, kde je znamení Kozoroh. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Beran) a pasivní (znamení Kozoroh) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba při řešení této kvadraturY pracovat na osobní rovině a při aktivní fyzické ČINNOSTI (znamení Beran) pro vlastní přežití zároveň BUDOVAT (znamení Kozoroh) pevně daný řád, ve kterém bude možné převzít zodpovědnost za své vlastní konání.

BÝK trigon KOZOROH

Problémy naznačené kvadraturou mezi domy, kde máš znamení Kozoroh a znamení Beran a také OPOZICÍ mezi domy, kde máš znamení Býk a znamení Štír, je možné řešit za pomoci trigonU mezi znamením Býk a znamením Kozoroh. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Býk vede aspekt trigon právě do znamení Kozoroh. Obě tato znamení jsou pasivní a praktická. Znamení Kozoroh dodává svou aktivní reakcí těmto energiím určitou aktivitu doplněnou citlivou praktičností při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který je možné převzít zodpovědnost, zatímco znamení Býk dodává vytrvalým úsilím této praktičnosti trvalou hodnotu při STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové i citové. V aspektu TRIGON se energie obou znamení vzájemně podporují, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu, proto je nutné si ohlídat, aby šlo o pozitivní projev obou energií. Právě tady je také důležité, jak byla zvládnuta opozice mezi znamením Býk a znamením Štír a KVADRATURA mezi znamením Beran a znamením Kozoroh.

RAK opozice KOZOROH

Pokud budeš při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu (znamení Kozoroh) v domě, kde máš znamení Býk, projevovat vytrvalé úsilí při tvém vlastním STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové, pak se dříve nebo později objeví problémy ve vztazích v domu, kde máš znamení Rak. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Rak aspekt opozice právě do znamení Kozoroh. To znamená, že při praktickém BUDOVÁNÍ pevně daného řádu v té životní oblasti, kde je znamení Kozoroh, je třeba také PEČOVAT o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí i planetou Zemí v domu kde je znamení Rak. Stejně tak to znamená, že v tom, co souvisí s PÉČÍ o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí, je třeba také zodpovědně, prakticky a zároveň citlivě BUDOVAT pevně daný řád, přičemž je nutné brát v potaz i to, co je přirozené. To, co souvisí s BUDOVÁNÍM pevně daného řádu v domu, kde je znamení Kozoroh, je v přímém rozporu s PÉČI o to, co je přirozené, v domu, kde je znamení Rak, takže zde záleží také na tom, jak byl zvládnutý problém naznačený KVADRATUROU mezi domem, kde je znamení Beran a domem, kde je znamení Rak, tedy jak dalece bylo při aktivní fyzické ČINNOSTI (znamení Beran) brán zřetel i na nutnost PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s původem člověka, rodinou, národem, vlastí a potažmo i s planetou Zemí. V domu, kde je znamení Kozoroh při praktickém BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, také PEČUJ o to, co je přirozené, v té životní oblasti, kde je znamení Rak, a hledej „zlatou střední cestu“, ať je dán prostor oběma pólům.

PANNA trigon KOZOROH

Konflikt ve vztazích naznačený OPOZICÍ mezi BUDOVÁNÍM pevně daného řádu (znamení Kozoroh)PÉČÍ o to, co je přirozené (znamení Rak), a také problém naznačený kvadraturou mezi domy, kde je znamení Panna a znamení Střelec, může pomoci vyřešit TRIGON mezi znamením Pannaznamením Kozoroh. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Panna vede aspekt trigon do znamení Kozoroh. Budeš-li v domu, kde je znamení Kozoroh, reagovat tím, že budeš jednat a prakticky BUDOVAT pevně daný řád citlivě a prakticky ZANALYZOVANÝ v domu, kde je znamení Panna, pak to může pomoci vyřešit problémy naznačené v kvadratuře i OPOZICI. V domu, kde máš znamení Panna, citlivě a prakticky ANALYZUJ to, co potřebuješ k přežití tak, ať se při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu cítíš dobře. Právě tady je důležité, jak byla zvládnuta opozice v domu, kde máš znamení Rak. V domu, kde máš znamení Panna, se při ANALYZOVÁNÍ toho, co využiješ při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, za který můžeš převzít zodpovědnost v domu, kde je znamení Kozoroh, přizpůsobuj pouze tomu, z čeho máš dobrý pocit.

VÁHY kvadratura KOZOROH

Pokud se budeš v domu, kde máš znamení Panna, přizpůsobovat, dříve nebo později přijdou problémy při spolupráci v domu, kde máš znamení Váhy. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Váhy aspekt kvadraturA do znamení Kozoroh. To, co s tímto domem souvisí, je v rozporu také s domem, kde máš znamení Beran, takže zde záleží i na tom, jak byl zvládnutý problém naznačený KVADRATUROU mezi BUDOVÁNÍM pevně daného řádu v domu, kde je znamení Kozoroh a aktivní fyzickou ČINNOSTÍ v domu, kde je znamení Beran, a také aspekt OPOZICE mezi BUDOVÁNÍM pevně daného řádu v domu, kde je znamení Kozoroh a pasivní a citlivou PÉČÍ o to přirozené, co souvisí s původem člověka, rodinou, národem a vlastí v domu, kde je znamení Rak. KVADRATURA mezi znamením Kozoroh a znamením Váhy naznačuje, že při citlivém a praktickém BUDOVÁNÍ pevně daného řádu  je třeba u znamení Váhy zapojit také intelekt v zájmu spolupráce ve VZTAZÍCH tak, abychom při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu mohli převzít zodpovědnost za svou ČINNOST. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Váhy) a pasivní (znamení Kozoroh) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivním VZTAHOVÁNÍ SE (znamení Váhy) zároveň BUDOVAT (znamení Kozoroh) pevně daný řád, za který je možné převzít zodpovědnost i při spolupráci ve VZTAZÍCH tak, aby mohlo dojít k rovnováze.

ŠTÍR sextil KOZOROH

Po zvládnutí kvadratury mezi znamením Kozoroh a znamením Váhy dříve nebo později přijde čas, kdy je možné při zodpovědném BUDOVÁNÍ pevně daného řádu také vědomě naplňovat hluboké vnitřní TOUHY při proměně-transformací v domu, kde je znamení Štír. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Štír vede aspekt sextil právě do znamení Kozoroh. V domu, kde je znamení Štír, projevuj vytrvalé úsilí při citlivé proměně naplňováním tvé hluboké TOUHY, a přitom zodpovědně, citlivě a prakticky BUDUJ pevně daný řád, za který můžeš převzít zodpovědnost, v domu, kde máš znamení Kozoroh. Tím dáš svým citlivým TOUHÁM při transformaci v domu, kde máš znamení Štír, také praktický a pevný rozměr v  domu, kde máš znamení Kozoroh. Tento SEXTIL začne působit až po vyřešení problému naznačeného kvadraturou mezi znamením Váhyznamením Kozoroh.

Při citlivém a praktickém ANALYZOVÁNÍ toho, co je BUDOVÁNO, je dobré věnovat pozornost svým vnitřním pocitům, které napovídají, jak dalece je při BUDOVÁNÍ respektováno to, co je přirozené a souvisí s původem člověka, národem a vlastí a pokud nemáme z něčeho dobrý pocit, je třeba to dát najevo, aby mohlo i při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu dojít ke změně přístupu v domu, kde je znamení Štír.

ZNAMENÍ VODNÁŘ – OSVOBOZOVÁNÍ

Pokračovat budeme znamením Vodnář, s nímž se aktivně vnitřně OSVOBOZUJEŠ od toho, co tě omezuje. Toto je aktivní energie, která reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje intelekt, záleží tedy na tom, v jakém smyslu.  Napiš si, v jakém domu máš toto znamení.

Pozitivní projev:

Vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co omezuje tím, že začneme dělat něco jinak, přičemž je možné využít i techniky

Negativní projev:

Vzpoury a protesty

V jakém domu máš znamení Vodnář?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Vodnář nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BERAN sextil VODNÁŘ

Při aktivní fyzické ČINNOSTI pro tvoje přežití v domu, kde máš znamení Beran, dříve nebo později přijde čas, kdy se můžeš vnitřně OSVOBODIT od toho, co tě omezuje, v domu, kde máš znamení Vodnář. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Beran vede aspekt sextil právě do znamení Vodnář. V domu, kde je znamení Vodnář, se můžeš vnitřně OSVOBODIT od toho, co tě omezuje – prostě jen tím, že při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití budeš dělat něco jinak než ostatní. V domu, kde máš znamení Beran, můžeš vědomě aktivní fyzickou ČINNOSTÍ začínat něco nového, co ti pomůže se vnitřně OSVOBODIT od toho, co tě omezuje. Zatímco v domu, kde je znamení Beran, jsi aktivní a přebíráš vůdčí roli při začátku něčeho nového, v domu, kde máš znamení Vodnář, projevuješ vytrvalé úsilí a zapojuješ intelekt pro vnitřní OSVOBOZENÍ v tom, co bylo započato, v čemž může napomoci také technika.

BÝK kvadratura VODNÁŘ

Pokud v domě, kde máš znamení Beran, začneš aktivní fyzickou ČINNOSTÍ něco nového, co ti v konečném efektu v domu, kde máš znamení Vodnář, umožní se vnitřně OSVOBODIT od toho, co tě omezuje, pak dříve nebo později nastanou problémy v domu, kde máš znamení Býk. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Býk aspekt kvadratury do znamení Vodnář. V domu, kde je znamení Býk, budou nejspíš patrné problémy kvůli financím, je zde tedy třeba na osobní rovině projevit vytrvalé úsilí při citlivém a praktickém STABILIZOVÁNÍ tvé životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Vodnář) a pasivní (znamení Býk) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivním OSVOBOZOVÁNÍ (znamení Vodnář) zároveň STABILIZOVAT (znamení Býk) vlastní životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové.

BLÍŽENCI trigon VODNÁŘ

Problém naznačený kvadraturou mezi domy, kde máš znamení Vodnář a znamení Býk může pomoci vyřešit trigon na dům, kde máš znamení Blíženci. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Blíženci vede aspekt trigon právě do znamení Vodnář. Je to z toho důvodu, protože obě znamení jsou aktivní a zapojují intelekt. Právě v domu, kde máš znamení Blíženci, se při KOMUNIKACI přizpůsobuj jen tomu, co ti v domu, kde máš znamení Vodnář, pomůže se vytrvalým úsilím vnitřně OSVOBODIT od toho, co tě omezuje (i za pomoci techniky), a to tím, že budeš dělat něco jinak.

LEV opozice VODNÁŘ

Pokud se budeš v domu, kde máš znamení Blíženci, přizpůsobovat a zapojovat intelekt, pak se dříve nebo později objeví problémy ve vztazích v domu, kde máš znamení Lev. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Lev aspekt opozice právě do znamení Vodnář. Tuto opozici může pomoci vyřešit přebírání vůdčí role při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití v domu, kde máš znamení Beran (viz výše BERAN sextil VODNÁŘ) a to doplnit TVOŘENÍM v domu, kde máš znamení Lev. V praxi to znamená, že pro vnitřní OSVOBOZENÍ v domu, kde je znamení Vodnář, je třeba v domu, kde je znamení Lev, projevit vytrvalé úsilí při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Při problémech ve vztazích vlivem pýchy, pocitů nadřazenosti (negativní projev znamení Lev) a také bouří a protestů (negativní projev znamení Vodnář), je třeba v domu, kde je znamení Vodnář, přijít s něčím novým a TVŮRČÍM způsobem to zpracovat v té životní oblasti, kde máš znamení Lev, tak, aby to při „hledání zlaté střední cesty“ komukoli pomáhalo se vnitřně OSVOBODIT v domu, kde je znamení Vodnář. Jak při TVOŘENÍ, tak při OSVOBOZOVÁNÍ projevuješ vytrvalé úsilí jen s tím rozdílem, že při TVOŘENÍ následně přebíráš vůdčí roli a při OSVOBOZOVÁNÍ následně zapojuješ intelekt. U této OPOZICE jde o to, že SVOBODU nelze žádat na úkor někoho jiného, proto je třeba zapojit onen TVŮRČÍ prvek.

VÁHY trigon VODNÁŘ

Pokud se ti podaří zvládnout konflikt v mezilidských vztazích při opozici mezi znamením Vodnářznamením Lev, pak bude možné v té životní oblasti, kde máš znamení Váhy, začít spolupracovat v zájmu OSVOBOZOVÁNÍ. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Váhy vede aspekt trigon právě do znamení Vodnář. Vzhledem k tomu, že obě tato znamení se živlem VZDUCHU zapojují intelekt, pak to v praxi znamená, že je třeba umožnit OSVOBOZOVÁNÍ i ostatním lidem, s nimiž spolupracujeme ve VZTAZÍCH v domu, kde je znamení Váhy. V tomto domu jsi aktivní, reaguješ tím, že jednáš a následně zapojuješ intelekt, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu. A právě tady je důležité, jak byla při OVOBOZOVÁNÍ zvládnuta opozice do domu, kde máš znamení Lev. TRIGON mezi domem, kde je znamení Váhy a domem, kde je znamení Vodnář, může napomoci také řešení problému naznačeného kvadraturou mezi domy, kde máš znamení Váhy a znamení Kozoroh a také mezi domy, kde je znamení Váhy a znamení Rak, přičemž napomáhá i řešení OPOZICE mezi domem, kde máš znamení Váhy a domem, kde máš znamení Beran. Z toho vyplývá, že při OSVOBOZOVÁNÍ hraje důležitou roli také ochota převzít zodpovědnost za své jednání, které by mělo respektovat to, co je přirozené a o co je nutné PEČOVAT.

ŠTÍR kvadratura VODNÁŘ

Pokud začneš spolupracovat s druhými lidmi a v souvislosti s tím budeš zapojovat intelekt v té životní oblasti, kde máš znamení Váhy, pak dříve nebo později přijdou při OSVOBOZOVÁNÍ problémy v domu, kde máš znamení Štír. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Štír aspekt kvadratury do znamení Vodnář. To, co s tímto domem souvisí, je v přímém rozporu s domem, kde je znamení Býk, takže zde záleží také na tom, jak byl zvládnutý aspekt KVADRATURY mezi domem, kde je znamení Vodnář a domem, v němž je znamení Býk, což je znamení, které zapojuje praktičnost. Při řešení problému mezi domem, kde je znamení Vodnář a domem, kde je znamení Štír, je třeba brát v potaz i citlivou vnitřní TOUHU a s ní i psychické síly a energie, které leckdy představují to temné v našem životě. Tyto hluboké city je třeba proměnit v energii, která nám pomůže naplnit naše hluboké TOUHY tak, abychom se mohli v konečném efektu vnitřně OSVOBODIT od toho, co omezuje. To je poselství této KVADRATURY, kterou si řešíme na osobní rovině. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Vodnář) a pasivní (znamení Štír) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při aktivním OSVOBOZOVÁNÍ (znamení Vodnář) zároveň naplňovat své hluboké TOUHY (znamení Štír) hlubokou proměnou při pochopení samotné podstaty a v obou případech projevovat vytrvalé úsilí.

STŘELEC sextil VODNÁŘ

Po vytrvalém úsilí v zájmu citlivé proměny v souvislosti s hlubokými TOUHAMI v domu, kde máš znamení Štír, dříve nebo později přijde čas, kdy můžeš při vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ vědomě HLEDAT společnou cestu pro dalekou budoucnost v domu, kde máš znamení Střelec. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Střelec vede aspekt sextil právě do znamení Vodnář. Právě v domu, kde je znamení Střelec, můžeš aktivně přebírat vůdčí roli při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině tak, aby bylo zároveň možné se vnitřně OSVOBODIT v domu, kde je znamení Vodnář. To v praxi znamená, že HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině ti může pomoci se vnitřně OSVOBODIT od toho, co tě omezuje, je však nutné na tom vědomě zapracovat. V domu, kde je znamení Vodnář, tedy projevuj vytrvalé úsilí a zapojuj intelekt při vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ a přitom přebírej vůdčí roli při aktivním HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině tam, kde je znamení Střelec. Tento SEXTIL začne působit po vyřešení problému naznačeného kvadraturou.

ZNAMENÍ RYBY – PŘIJÍMÁNÍ

Pokračovat budeme znamením Ryby, s nímž jen pasivně PŘIJÍMÁME to, co přichází. V té životní oblasti, kde máš znamení Ryby, jen pasivně PŘIJÍMÁŠ to, co se k tobě vrací po začátku při aktivní fyzické ČINNOSTI. To, co PŘIJÍMÁŠ v životní oblasti, kde máš znamení Ryby, by měla být inspirace pro nový začátek. Jedná se o nejcitlivější energii zvěrokruhu, která nechává vše volně plynout. Je to z toho důvodu, že ve znamení Ryby jsou obsaženy energie všech předcházejících znamení zvěrokruhu, takže znamení Ryby „CHÁPE VESMÍR“. Toto je pasivní energie, která reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje citlivost, záleží tedy na tom, v jakém smyslu, protože toto je ta nejjemnější vesmírná energie, na kterou je nutné se náležitě naladit (např. při modlitbě či meditaci) Pokud se na tuto energii nedokážeme naladit, pak jen zamlžuje, mate a klame a přináší nedorozumění, chaos, omyly, také záměrné lži a podvody a v neposlední řadě sklon k požívání alkoholu, drog a léků. Nyní tedy vyber, v jakém domu máš znamení Ryby a kde je ve tvém životě tudíž patrné jen pasivní PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Pokud můžeš skutečně jen pasivně PŘIJÍMAT, pak to znamená, že máš zvládnuté i energie všech předcházejících znamení zvěrokruhu. Pokud tomu tak není a ve znamení Ryby se objeví klam, lež, podvody, zamlžování, chaos, zmatek či sklon k požívání alkoholu, drog či léků, pak je třeba hledat, kde nebyla energie zvládnuta, což je naznačeno většinou negativními aspekty KVADRATURY či OPOZICE. To, co s těmito negativními aspekty souvisí, lze vyřešit za pomoci pozitivních aspektů.

Pozitivní projev:

Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází

Negativní projev:

Klam (i sebeklam), lež, podvody, zamlžování, chaos, zmatek, sklon k požívání alkoholu, drog, léků

V jakém domu máš znamení Ryby?

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Pokud máš ve znamení Ryby nějakou planetu, pak je toto téma pro tebe ještě aktuálnější.

BÝK sextil RYBY

Při STABILIZOVÁNÍ životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové v domu, kde je znamení Býk, dříve nebo později přijde čas, kdy můžeš pouze pasivně PŘIJÍMAT to, co k tobě přichází a co může inspirovat v domu, kde je znamení Ryby. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Býk vede aspekt sextil právě do znamení Ryby. Tento sextil naznačuje, že pouhým PŘÍJÍMÁNÍM inspirace v domu, kde máš znamení Ryby, můžeš citlivě a prakticky STABILIZOVAT vlastní životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové v domu, kde je znamení Býk. Tento aspekt se začne projevovat po vyřešení KVADRATURY mezi znamením Býk a znamením Vodnář.

BLÍŽENCI kvadratura RYBY

Pokud budeš v domě, kde máš znamení Býk, vytrvalým úsilím a prakticky STABILIZOVAT vlastní životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové, pak při pouhém pasivním PŘIJÍMÁNÍ dříve nebo později nastanou problémy při KOMUNIKACI v domu, kde máš znamení Blíženci. Nejspíš začne při KOMUNIKACI docházet ke zmatkům a nedorozuměním. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Blíženci aspekt kvadratury do znamení Ryby. Zmatky, omyly, nedorozumění či přímo lži a podvody jsou u této kvadratury způsobeny tím, že znamení Ryby pouze PŘIJÍMÁ, aniž by rozlišovalo (viz PANNA opozice RYBY), kdežto se znamením Blíženci je spojen intelekt a intelekt dokáže obhájit a vymyslet cokoliv, i to, co není pravdivé, což v praxi znamená, že informace, které přijímáme a předáváme při KOMUNIKACI mohou být ve vztahu ke znamení Ryby klamné. Proto záleží na tom, jaké přijímáš a předáváš informace při KOMUNIKACI – musí být především pravdivé.

RAK trigon RYBY

Problém naznačený kvadraturou mezi znamením Ryby a znamením Blíženci, může pomoci vyřešit trigon na dům, kde je znamení Rak. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Rak vede aspekt trigon právě do znamení Ryby. Citlivá a empatická PÉČE o to přirozené, co souvisí s původem člověka, rodinou, národem a vlastní v domu, kde je znamení Rak, napomáhá pouhému pasivnímu PŘIJÍMÁNÍ inspirace v domu, kde je znamení Ryby. V domu, kde máš znamení Rak, můžeš čerpat PŘIJÍMANOU inspiraci z domu, kde je znamení Ryby pro PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí s původem, rodinou, národem, vlastí a také s planetou Zemí.

Pokud se ti podařilo zvládnout konflikty ve vztazích mezi PÉČÍ (znamení Rak) a BUDOVÁNÍM (Kozoroh opozice Rak), v němž jsi s to převzít zodpovědnost za své vlastní činy tak, aby zůstalo zachováno to přirozené, co souvisí i s původem člověka, národem a vlastí, pak bude možné v domu, kde máš znamení Ryby, jen pasivně PŘIJÍMAT to, co se k tobě vrací a může inspirovat. V tomto domu jsi po všech stránkách pasivní, což je možné pouze v případě, že je PEČOVÁNO o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí… A právě tady je důležité, jaký řád je prakticky BUDOVÁN při opozici mezi znamením Rak a znamením Kozoroh.

Aspekt TRIGON mezi znamením Rak a znamením Ryby může také napomoci řešení problému naznačeném KVADRATUROU mezi znamením Rak (PÉČE) a znamení Beran (ČINNOST) a vzhledem k tomu, že znamení Beran (ČINNOST) je v aspektu OPOZICE vůči znamení Váhy (VZTAHOVÁNÍ SE), záleží při PŘÍJÍMÁNÍ také na tom, jak byl ve vztazích zvládnutý problém mezi domem, kde je znamení Váhy a domem, v němž je znamení Rak. Bylo-li i při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ, PEČOVÁNO o to, co je přirozené, co souvisí s původem člověka, rodinou, národem a vlastí, pak je možné využít aspektu TRIGON mezi znamením Rak (PÉČE) a znamením Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) v pozitivním smyslu a PŘIJÍMAT inspiraci pro PÉČI o to, co je přirozené a souvisí s původem člověka, národem a vlastí.

PANNA opozice RYBY

Pokud budeš v domě, kde máš znamení Rak, citlivě a empaticky PEČOVAT o to, co je přirozené a PŘIJÍMAT inspiraci, pak se dříve nebo později objeví problémy ve vztazích v domu, kde máš znamení Panna. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Panna aspekt opozice právě do znamení Ryby. S OPOZICÍ je vždy třeba hledat „zlatou střední cestu“. V tomto případě jde o to v domu, kde je znamení Ryby, pasivně PŘIJÍMAT jen to, co jsme citlivě a prakticky, tedy na základě ověření pravdivosti a vnitřních pocitů, ANALYZOVALI v domu, kde je znamení Panna. To znamená, že při PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází tam, kde jsou Ryby, se může objevit rozpitvávání detailů až puntičkářství tam, kde je Panna. Takto jsou ovšem rozpitvávány pouze informace, které zamlžují skutečnost či jsou vyloženě lživé a klamavé a zcela jistě jsou v rozporu s tím, co je přirozené. Jinak se může tato OPOZICE projevovat také tak, že to, co je skutečně pravdivé a přirozené, může při „rozpitvávání detailů“ a „puntičkářství“ způsobovat jen chaos a zmatek. Proto je třeba při ANALYZOVÁNÍ hledat „zlatou střední cestu“ tím, že budeme sledovat své vnitřní pocity a přizpůsobovat se jen tomu, z čeho máme dobrý pocit. Budou-li informace pravdivé a budou vycházet z toho, co je přirozené (Rak), pak bude to místo horoskopu narození, kde je znamení Panna, oblastí života, kde se bude každý cítit dobře a při ANALYZOVÁNÍ bude každý využívat také PŘIJÍMANÉ inspirace v domu, kde je znamení Ryby.

ŠTÍR trigon RYBY

Pokud se podaří zvládnout konflikty ve vztazích naznačených OPOZICÍ mezi PŘIJÍMÁNÍMANALYZOVÁNÍM, pak bude díky PŘIJÍMANÉ inspiraci (znamení Ryby) možné v domu, kde je znamení Štír, dospět k hluboké proměně v souvislosti s hlubokými TOUHAMI. Podíváš-li se na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Štír vede aspekt trigon právě do znamení Ryby. Je to z toho důvodu, že se jedná o pasivní energie, které mají navíc stejnou živlovou hodnotu – jedná se o VODNÍ, tedy citlivá znamení. V domu, kde máš znamení Štír, citlivě projevuješ vytrvalé úsilí ve svých záměrech při naplnění hluboké TOUHY. Pokud se ti podaří vše citlivě a prakticky ANALYZOVAT a budeš s to dát při tomto ANALYZOVÁNÍ najevo i své negativní pocity v případě, že se ukáže nějaký klam či lež, případně pokud odhalíš nějaký omyl, eventuálně pokud bude to, co PŘIJÍMÁŠ, v rozporu s tím, co je přirozené nebo z toho nebudeš mít dobrý pocit (znamení Panna opozice znamení Ryby), pak může PŘIJÍMANÁ inspirace v domu, kde je znamení Ryby, napomáhat tam, kde je znamení Štír k proměně v souvislosti s hlubokými TOUHAMI.

Tento TRIGON může napomoci při řešení problému naznačeného OPOZICÍ mezi znamením Ryby a znamením Panna. Dochází-li u této OPOZICE k „rozpitvávání detailů“ až „puntičkářství“, které se snaží většinou jen vysvětlit a ospravedlnit klamné informace nebo chaos, pak stačí jen změnit přístup neboli přetransformovat přístup vycházející z hluboké TOUHY tak, aby změna vycházela z PÉČE o to, co je přirozené a co respektuje původ člověka, rodinu, národ, vlast a potažmo i planetu Zemi. Jedině tak bude možné jen PŘIJÍMAT to, co přichází, aniž bychom museli lhát, podvádět, klamat nebo napomáhat chaosu či zmatkům anebo mít sklon k požívání alkoholu, drog či léků.

Tento TRIGON může také pomoci vyřešit problém naznačený kvadraturou mezi domy, kde je znamení Štír a znamení Vodnář, kde jsou v rozporu pasivní (znamení Štír) a aktivní (znamení Vodnář) energie, které si navíc odporují i z hlediska živlových kvalit. Znamení Štír a znamení Ryby jsou energie pasivní a citlivé. Budeš-li se v domu, kde je znamení Ryby, pouze přizpůsobovat a citlivě PŘIJÍMAT to, co přichází a může inspirovat, pak to může napomoci proměně v souvislosti s tvými hlubokými TOUHAMI tam, kde je znamení Štír. V domu, kde je znamení Ryby, je třeba jen pasivně PŘIJÍMAT (inspiraci), je však nutné dát si pozor na lež, klam a podvody. V tomto domu může být patrná značná ovlivnitelnost a je to právě tento dům, kde se při pouhém PŘIJÍMÁNÍ (inspirace) k naplňování hluboké TOUHY ukazuje, jak v souvislosti s hlubokými TOUHAMI citlivě a zároveň prakticky ANALYZUJEME to, co potřebujeme k přežití (Panna opozice Ryby).

Stejně tak může tento TRIGON napomoci při řešení problémů ve vztazích naznačených OPOZICÍ mezi hlubokými TOUHAMI (znamení Štír) a STABILIZOVÁNÍM vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové (znamení Býk). To znamená, že v souvislosti s hlubokými TOUHAMI je nutné ve vztazích také prakticky STABILIZOVAT životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové u kohokoli v domu, kde je znamení Býk. Právě v tomto domu se objeví konflikty ve vztazích, kde bude třeba hledat „zlatou střední cestu“ při vytrvalém úsilí mezi citlivým naplněním hluboké TOUHY a praktickým STABILIZOVÁNÍM, kdy je třeba dát prostor oběma stranám. V domě, kde máš znamení Štír budeš projevovat vytrvalé úsilí při naplňování hluboké TOUHY, přičemž je nutné respektovat i fakt, že v konečném efektu budeš PŘIJÍMAT to, k čemu zavdáš příčinu při vytrvalém úsilí.

STŘELEC kvadratura RYBY

Pokud v domu, kde máš znamení Štír, dospěješ vytrvalým úsilím k citlivé proměně, pak dříve nebo později přijdou problémy při přebírání vůdčí role v domu, kde máš znamení Střelec – jednoduše proto, protože budeš až příliš aktivní a budeš přehánět, což bude způsobovat chaos a zmatek a také neporozumění a celkový klam. Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Ryby aspekt kvadratura do znamení Střelec. V této životní oblasti HLEDEJ společnou cestu pro dalekou budoucnost na duchovní rovině. Pokud bude toto HLEDÁNÍ v pravdě a bude mít duchovní charakter, pak může v domu, kde je znamení Ryby, přinášet inspiraci, kterou stačí jen PŘIJÍMAT. To, co souvisí s domem, kde je znamení Ryby, tedy pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, je v rozporu s domem, kde máš znamení Střelec, kde přebíráš vůdčí roli. Problémy jsou způsobeny tím, že je v rozporu aktivní (znamení Střelec) a pasivní (znamení Ryby) energie, které si navíc „nerozumí“ ani z hlediska živlových kvalit. Proto je třeba tuto kvadraturu řešit na osobní rovině a při HLEDÁNÍ (znamení Střelec) společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině zároveň PŘIJÍMAT (znamení Ryby) inspiraci pro nový začátek, a to na osobní rovině.

To, co souvisí s domem, kde je znamení Střelec, je v přímém rozporu s domem, kde je znamení Blíženci. U znamení Střelec záleží tedy také na tom, jak byl zvládnutý problém naznačený OPOZICÍ mezi znamením Střelec a znamením Blíženci a také KVADRATUROU mezi znamením Blíženciznamením Ryby. Zde je tedy důležité, jaké informace byly předávány a přijímány při KOMUNIKACI (znamení Blíženci). Ve znamení Střelec je nutné předávat pouze informace, které jsou pravdivé, což se prověřilo při KVADRATUŘE s praktickým znamením Panna. Zde bylo třeba zapojit praktičnost při citlivém ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné k přežití. Právě v tomto domu se může objevit rozpitvávání detailů až puntičkářství, což ovšem v konečném efektu ve spojení se znamením Ryby přináší klam, sebeklam, chaos, zmatek a také omyly apod. Místo rozpitvávání detailů až puntičkářství při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost v domu, kde je znamení Střelec, citlivě a prakticky ANALYZUJ to, co potřebuješ pro přežití v domu, kde je znamení Panna, Vybírej jen to, co máš ověřeno z hlediska pravdivosti a přirozenosti a z čeho máš dobrý pocit.

Při řešení problému KVADRATURY mezi domem, kde je znamení Ryby a domem, kde je znamení Střelec, je rovněž třeba převzít vůdčí roli při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině vycházející z toho, co je pravdivé a přirozené, a v tomto duchu se přizpůsobovat i při PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází v domu, kde je znamení Ryby, je ovšem třeba pracovat na osobní rovině.

KOZOROH sextil RYBY

Pokud zvládneš KVADRATURU mezi pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM v domu, kde je znamení Ryby, a aktivním přebíráním vůdčí role při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost založenou na pravdivých skutečnostech na duchovní rovině v domu, kde je znamení Střelec, pak dříve nebo později přijde čas, kdy bude možné využít PŘIJÍMANOU inspiraci při zodpovědném, citlivém a praktickém BUDOVÁNÍ pevně daného řádu v tom domu horoskopu narození, kde je znamení Kozoroh. Pokud se podíváš na přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře, pak vidíš, že od znamení Kozoroh vede aspekt sextil do znamení Ryby, takže v domu, kde je znamení Kozoroh, můžeš zodpovědně a zároveň citlivě a prakticky BUDOVAT pevně daný řád a ten rozšiřovat o PŘIJÍMANOU inspiraci v domu, kde je znamení Ryby. Tento SEXTIL však začne působit až po vyřešení problému naznačeného kvadraturou mezi znamením Střelecznamením Ryby. Pak teprve bude možné PŘIJÍMAT inspiraci pro BUDOVÁNÍ pevně daného řádu.

KOZOROH kvadratura BERAN

Pokud budeš v domě, kde je znamení Ryby, jen pasivně PŘIJÍMAT, pak dříve nebo později nastanou problémy v té oblasti, kde máš znamení Beran, nejspíš se objeví agresivita (znamení Beran) a omezování (znamení Kozoroh). Jak vidíš, v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – HRACÍ DESKA ke hře vede od znamení Beran aspekt kvadratury do znamení Kozoroh. Právě v domu, kde je znamení Beran, je třeba aktivní fyzickou ČINNOSTÍ začít něco nového pro zodpovědné BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, aby v konečném efektu bylo možné jen pasivně PŘIJÍMAT to, co přichází v domu, kde je znamení Ryby, a co může BUDOVANÝ systém obohatit o PŘIJÍMANOU inspiraci.

S těmito poznatky si nyní zpracuj tvůj osobní e-book 12 UNIVERZÁLNÍCH KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ s doplněnými domy, planetami a znameními zvěrokruhu.

Pokračuj přílohou 1.4.1.4. 12 UNIVERZÁLNÍCH KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ