Co je cílem ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“?

Na prvních dvou ÚROVNÍCH hry „V jedné malé zemi“ jsme se seznamovali s tím, co je součástí života i s tím, jak je každý z nás součástí Vesmíru. Nyní, na ÚROVNI3, se učíme tyto informace propojovat ve vztazích a s tím, co se děje TADY a TEĎ. Vzhledem k tomu, že hra „V jedné malé zemi“ představuje jakýsi systém, z něhož je možné vycházet a který by měl být schopen se šířit naprosto přirozeným a jednoduchým způsobem, budeme na ÚROVNI3 a ÚROVNI4 hry „V jedné malé zemi“ pracovat i s PŘÍLOHAMI z předcházejících ÚROVNÍ. Je to mj. i z toho důvodu, abychom si uvědomili, že má-li mít náš život smysl a má-li dobře fungovat, musíme se leckdy vrátit do minulosti a hledat to, co pomáhalo a dávalo smysl, abychom z toho mohli čerpat v přítomnosti pro budoucnost. Proto je dobré mít všechny podklady ke hře „V jedné malé zemi“ pohromadě.

Tuto 2. část ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“ budeš hrát jako „stolní hru“, protože je zde hrací plochahrací prvky v podobě tzv. ZÁKLADNÍCH KARET.

Jak postupovat?

Stolní hru mohou hrát i ti, kteří neznají svůj čas narození, proto zde připomínám také informaci o čase narození.

Nejprve si připrav přílohy, se kterými budeš pracovat:

Příloha z ÚROVNĚ1

 • 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA

Příloha z ÚROVNĚ2

 • 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY
 • 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ
 • 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-DOMY

Jak už víš, jednotlivé planety, znamení a domy (životní oblasti) spolu souvisí, což je v tabulkách v přílohách výše naznačeno ve sloupečku „12 KROKŮ“ číslem příslušného KROKU.

Přílohy z ÚROVNĚ3

 • 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“– ÚROVEŇ3–VZTAHY a DUCHOVNO–2.část–Stolní hra-Hrací deska ke hře
 • 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET
 • 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ
 • 1.3.2.2. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – 2.část‑Jak pracovat s přílohou? – Krok za krokem
 • 1.3.2.3.1. Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních
 • 1.3.2.4.1. 12.4.2021-Beran-Váhy – ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.4.2. 12.4.2021-V jedné malé zemi–Postavení planet
 • 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře-Jak pracovat s přílohou? Aspekty

Na následujících stránkách jsou uvedené pokyny pro práci s HRACÍ DESKOU – přílohou 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře.

Příloha 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část Stolní hra – Hrací deska ke hře

Při hraní stolní verze hry „V jedné malé zemi“ budeš vycházet z toho,co bylo uvedeno v 1.části ÚROVNĚ2 hry „V jedné malé zemi“, takže půjde o jakési opakování a doplnění těchto informací.

KROK1 – KROK6 – Vlastní „Já“ – TĚLO a DUŠE

Nyní si začneš uvědomovat, že to, co je spojeno s prvními šesti KROKY (KROK1-KROK6), souvisí s tvým vlastním bez ohledu na to, jak máš tyto KROKY začleněny ve svém horoskopu narození.

Všechno to, co souvisí s KROKEM1-KROKEM6 má co do činění s TĚLESNOU (KROK1-KROK3-TĚLO) a DUŠEVNÍ (KROK4-KROK6-DUŠE) stránkou tvé osobnosti.

Na hrací desce v příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře jsou tyto KROKY označeny nadpisy TĚLO a DUŠE.

KROK7 – KROK9 – VZTAHY – DUCH

To, co je spojeno s KROKEM7-KROKEM9 souvisí s tvými vztahy.

Na hrací desce jsou tyto KROKY označeny nadpisem DUCH.

KROK10-KROK12 – SPOLEČNOST – POCHOPENÍ, NAD-Já

To, co je spojeno s KROKEM10-KROKEM12 souvisí s tvým zapojením do SPOLEČNOSTI.

Na hrací desce jsou tyto KROKY označeny nadpisem POCHOPENÍ, Nad-Já.

Toto je základní pravidlo, které je nutné respektovat a z něhož je nutné vycházet.

 1. Tuto HRACÍ DESKU nejprve využiješ pro pochopení tvého vlastního Já, vysvětlím ti, jak porozumět tomu, co je znázorněno na HRACÍ DESCE
 2. Následně využiješ tutéž HRACÍ DESKU pro pochopení druhých lidí prostřednictvím ZVĚROKRUHU a postavení planet z okamžiku narození autorky hry Jany Maškové
 3. Ve třetí části využiješ těchto poznatků pro pochopení toho, jak pojmout TADY a TEĎ

Neznáš-li svůj čas narození, vyber si jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET; znáš-li svůj čas narození, vyber si jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET a jednu sadu ZÁKLADNÍCH KARET DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ se stejným typem písma. Tyto sady si rozstříhej – tento typ písma bude platit pro tebe. Po vystřižení budeš mít 10 kartiček se SYMBOLY PLANET a, znáš-li svůj čas narození, také 12 kartiček s DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ.

Nejprve si vezmi k ruce přílohu 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde je znázorněný tvůj horoskop narození s prvním znamením zvěrokruhu – znamením Beran v levé částí. Odtud postupuješ dalšími znameními směrem dolů a hledáš znamení, ve kterých jsou ve tvém horoskopu narození nějaká vesmírná tělesa, tedy Slunce, Měsíc nebo planety sluneční soustavy. To rozpoznáš podle symbolů planet, které nalezneš na HRACÍCH KARTÁCH, případně můžeš použít rozpis planet v levé horní tabulce přílohy 1.1.2.0. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ -ZLATÝ GRÁL-Znamení, planety a aspekty planet. Ve ZVĚROKRUHU, tedy v MAPĚ ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA však vidíš na první pohled, v jakém ZNAMENÍ zvěrokruhu je umístěna planeta. Postupovat můžeš např. podle návodu na následujících stránkách.

 1. Začínáš znamením Beran (vlevo), Máš-li ve znamení Beran nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Beran a znáš-li svůj čas narození, přilep si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Beran ve tvém horoskopu narození nachází.
 2. Pokračuješ znamením Býk, Máš-li ve znamení Býk nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Býk a znáš-li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Býk ve tvém horoskopu narození nachází
 3. Další je znamení Blíženci, Máš-li ve znamení Blíženci nějakou planetu, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Blíženci a znáš-li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Blíženci ve tvém horoskopu narození nachází
 4. Máš-li nějakou planetu ve znamení Rak, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Rak a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Rak ve tvém horoskopu narození nachází
 5. Máš-li nějakou planetu ve znamení Lev, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hřeke znamení Lev a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Lev ve tvém horoskopu narození nachází
 6. Máš-li nějakou planetu ve znamení Panna, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Panna ve tvém horoskopu narození nachází
 7. Máš-li nějakou planetu ve znamení Váhy, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Váhy a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Váhy ve tvém horoskopu narození nachází
 8. Máš-li nějakou planetu ve znamení Štír, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Štír a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Štír ve tvém horoskopu narození nachází
 9. Máš-li nějakou planetu ve znamení Střelec, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Střelec a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Střelec ve tvém horoskopu narození nachází
 10. Máš-li nějakou planetu ve znamení Kozoroh, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Kozoroh a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Kozoroh ve tvém horoskopu narození nachází
 1. Máš-li nějakou planetu ve znamení Vodnář, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Vodnář a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Vodnář ve tvém horoskopu narození nachází
 2. Máš-li nějakou planetu ve znamení Ryby, pak si její symbol vyhledej na ZÁKLADNÍ KARTĚ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU nalep do Přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Ryby a znáš‑li svůj čas narození, přilepíš si také ZÁKLADNÍ KARTU DOMU HOROSKOPU NAROZENÍ, ve kterém se planeta ve znamení Ryby ve tvém horoskopu narození nachází

Nyní máš na jednom místě pohromadě všechny své životní úkoly se stručnou charakteristickou toho, čeho se daný úkol týká (ZÁKLADNÍ KARTA se symbolem planety a textem s charakteristickou), jaká energie je s daným úkolem spojena (energie znamení zvěrokruhu uvedená uvnitř zvěrokruhu v Příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře) a v jaké životní oblasti je tento úkol u tebe patrný (ZÁKLADNÍ KARTA s DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ).

O čem vypovídá rozestavění ZÁKLADNÍCH KARET se SYMBOLY PLANET?

Rozestavení ZÁKLADNÍCH KARET se symboly planet v Příloze 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře poukazuje na to, jaké úkoly se učíš plnit ve svém životě. V každém znamení, ve kterém se nachází planeta, máš úkol naučit se tuto energii využívat pozitivně tak, aby se k tobě to pozitivní zase vracelo. To, co je zde vyznačeno ZÁKLADNÍMI KARTAMI s PLANETAMI, je v podstatě vyznačeno postavením planet v příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA.

U každé planety si nyní podle PŘÍLOHY 1.2.1.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY prověř, jaký je pozitivní a jaký negativní projev dané planety a u každého znamení zvěrokruhu, ve kterém je planeta, se podle PŘÍLOHY 1.2.2.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA2-ZNAMENÍ seznam také s tím, jaký je pozitivní a jaký negativní projev znamení zvěrokruhu, ve kterém se planeta nachází. Znáš-li tvůj čas narození a tím i postavení znamení v domech tvého horoskopu narození, připomeň si význam jednotlivých znamení v domech za pomoci PŘÍLOHY 1.2.3.1. JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA3-DOMY. Díky 1. části ÚROVNĚ3 nyní také víš i to, jaké DOMY horoskopu se projevují silně, jaké slaběji a jaké jsou nejslabší a stejně tak znáš i energetický potenciál jednotlivých ZNAMENÍ zvěrokruhu.

Vzhledem k tomu, že jsou planety i znamení zvěrokruhu mezi sebou v různých vztazích, nebude se ti asi dařit dospět k tomu naprostému ideálu, ale jde o to využít energii planet tak, ať můžeš žít v samotném středu své osobnosti i všeho dění a rozumět tomu, co se kolem tebe děje, tedy žít TADY a TEĎ. To je možné tehdy, pokud pochopíš, jak fungují vesmírné energie. A právě to se budeš učit chápat na základě spojnic, které jsou uvedené na hrací desce přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře.

Nyní se tedy zaměříš na planety vyznačené na hrací desce přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře

 

Jak budou planety spolupracovat?

Které planety budou navzájem spolupracovat a které budou v rozporu? Rozpoznáš to nejjednodušeji takto:

 1. Jsou-li spojena znamení, ve kterých se nacházejí planety, po obvodu přerušovanou modrou čarou, pak víš, že se jedná o pozitivní aspekt SEXTIL, kde se energie navzájem podporují, ale na pozitivním projevu se musí zapracovat
 2. Jsou-li spojena znamení plnou čarou, pak víš, že se jedná o negativní aspekt KVADRATURA, která bude příčinou vnitřní nervozity a s tím spojených problémů vlivem energií, které jsou z hlediska energetického potenciálu vzájemně v rozporu a způsobují negativní projev obou energií. Při řešení těchto problémů je možné se učit, tento aspekt tedy poskytuje patřičné napětí a nutí člověka k tomu, aby si problémy řešil. Tento problém je dobré řešit na osobní rovině, nikoli navenek…
 3. Jsou-li spojena znamení tečkovanou čarou, pak víš, že se jedná o pozitivní aspekt TRIGON, kde se energie navzájem podporují, ale je nutné se postarat o to, aby to bylo v pozitivním smyslu
 4. Jsou-li spojena znamení přerušovanou čarou napříč celý zvěrokruhem, pak víš, že se jedná o negativní aspekt OPOZICE způsobující konflikty ve vztazích a s tím spojené problémy vlivem negativního projevu obou energií ve vztazích – zde je nutné hledat „zlatou střední cestu“ mezi oběma póly.

Stručný výklad aspektů nalezneš v příloze 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře Jak pracovat s přílohou? Aspekty. Podrobný výklad k jednotlivým aspektům s vysvětlením, jak si řešit problémy naznačené aspekty, je uveden na ÚROVNI4.

To, co je uvedeno výše, nemusí platit vždy a za všech okolností, někdy se objeví i výjimky. Ty si však můžeš propojení jednotlivých planet aspekty prověřit ve tvé osobní MAPĚ ŽIVOTA 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA. Nyní se tedy podívej, v jakém vztahu jsou jednotlivá znamení zvěrokruhu, v nichž máš planety. Nejlépe rozpoznáš aspekty mezi planetami tak, jak jsou naznačené v Příloze 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA, kde jsou aspekty mezi planetami vyznačeny a opatřeny symboly, které jsou uvedené v příloze 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře Jak pracovat s přílohou? Aspekty.

A nyní těchto poznatků využijeme při hlubším pochopení druhých lidí. Ponech si přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře s tebou nalepenými HRACÍMI KARTAMI.

2.část – Jak chápat druhé lidi? + zvěrokruh Jany Maškové

Ve druhé části stolní hry „V jedné malé zemi“ jde o pochopení druhých lidí, čímž se dostáváme na DUCHOVNÍ úroveň. Opět použiješ hrací deskuPřílohy 1.3.1.1.0. Hrací deska ke stolní hře V jedné malé zemi“ připravenou dle pokynů výše a aby bylo v rámci vztahů vše autentické, přidám zde, v 2.dílu 2.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“, svůj vlastní osobní zvěrokruh s postupem, jak se učit rozumět druhým lidem a jak toto poznání posunout na duchovní úroveň. Využiješ k tomu tyto přílohy:

 • 1.3.2.3.1. Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH
 • 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních

Z přílohy 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET si buď vystřihni další sadu se symboly planet s rozdílným typem písma oproti tvému, případně si pro lepší rozlišení soubor vytiskni na barevný papír.

Vezmi si k ruce přílohu 1.3.2.3.1. – Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH, se kterým budeš pracovat podobně jako s tvým vlastním zvěrokruhem 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA

Pokud ti to lépe vyhovuje, můžeš použít i tabulky postavení planet ve znameních v horoskopu narození Jany Maškové uvedené v příloze 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních.

Vezmi si tedy k ruce všechny přílohy a také nůžky a lepidlo na papír a pokračuj podle pokynů dále

 1. Nejprve si připrav přílohu1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hřes tebou nalepenými symboly planet, případně i domů tvého horoskopu narození, nyní si takto připravenou Hrací desku doplníš o karty se symboly planet podle přílohy1.3.2.3.1. – Jana Mašková-Beran-Váhy – OSOBNÍ ZVĚROKRUH, případně dle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních.
 2. Postup, který je uveden na dalších stránkách, pracuje jen s postavením planet v horoskopu narození Jany Maškové. Protože není uveden čas narození, připrav si pouze sadu 1.3.2.1.1. ZÁKLADNÍ KARTY-SYMBOLY PLANET, budeš-li však pracovat s horoskopem narození, u kterého je znám i čas narození, připravíš si i sadu 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ, jen je třeba ohlídat, aby obě sady měly stejný typ písma odlišný od tvého, případně je možné druhou sadu vytisknout na barevném papíře – nyní bude toto rozlišení pro OSOBNÍ ZVĚROKRUH Jany Maškové (v budoucnu pro jiného zrozence). Pro práci s horoskopem Jany Maškové si vystřihni jednu sadu planet. Po vystřižení budeš mít deset kartiček se SYMBOLY PLANET s jiným typem písma oproti tvému, případně odlišené barevně, pokud si sadu vytiskneš na barevný papír.
 3. Na následujících stránkách je uveden postup, jak pracovat při pochopení druhých lidí se zvěrokruhem a postavením planet Jany Maškové, ale tento postup lze použít pro práci s horoskopem narození jakéhokoli jiného člověka. Použít můžeš samozřejmě zvěrokruh a postavení planet jakéhokoli jiného člověka, který ti vědomě předal své údaje o narození, postup je stejný pro kohokoli. Pokud je znám čas narození, používá se také příloha 1.3.2.1.2. ZÁKLADNÍ KARTY-DOMY HOROSKOPU NAROZENÍ.

Dále postupuj dle návodu na dalších stránkách

1.   SLUNCE – ŽITÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Začínáš Sluncem. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Slunce ve znamení LEV. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Slunce-ŽITÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Lev.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Lev, může Jana Mašková přispět energií vlastního ŽITÍ při TVOŘENÍ (i) pro tvou vlastní reprezentaci. Máš-li ve znamení Lev nějakou planetu, pak víš, že Jana Mašková tuto energii podpoří životadárnou energií v zájmu TVOŘENÍ, takže se můžete vzájemně podporovat při TVOŘENÍ. Pokud ve znamení Lev planetu nemáš, pak ti tuto chybějící energii Jana Mašková může doplnit a motivovat tě v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde je znamení Lev, k TVOŘENÍ.

2.   MĚSÍC – BEZPEČÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Dalším vesmírným tělesem v tabulce je Měsíc. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Měsíc ve znamení Střelec. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Měsíc-BEZPEČÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Střelec.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Střelec, může Jana Mašková přispět citlivou energií a pocitem BEZPEČÍ při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině.

Máš-li ve znamení Střelec nějakou planetu, pak víš, že Jana Mašková tuto energii podpoří citlivě a empaticky při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní úrovni, a to v té životní oblasti (domu horoskopu narození), kde máš ve svém horoskopu narození znamení Střelec. Pokud ve znamení Střelec planetu nemáš, pak ti v téže životní oblasti tuto energii Jana Mašková může doplnit a poukázat na nutnost HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že se přizpůsobí a následně přebírá vůdčí roli. Zkus také přebírat vůdčí roli při aktivním HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině!

3.   MERKUR – MYŠLENÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Merkur. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Merkur ve znamení Lev. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Merkur-MYŠLENÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Lev.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Lev, tě bude Jana Mašková PROMYŠLENĚ motivovat k TVOŘENÍ pro tvou vlastní reprezentaci. Máš-li ve znamení Lev nějakou planetu, pak víš, že Jana Mašková tuto energii podpoří také MYŠLENÍM, bude tě tedy v té životní oblasti (domu tvého horoskopu narození), kde máš znamení Lev, motivovat k TVOŘENÍ pro tvou vlastní reprezentaci. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně přebírá vůdčí roli. Nejspíš právě toto je poselství planet ve znamení Lev v horoskopu narození Jany Maškové pro tebe. Zkus také přebírat vůdčí roli vytrvalým úsilím při aktivním TVOŘENÍ!

 

4.   VENUŠE – LÁSKA, SEBELÁSKA v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Venuše. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameníchje Venuše ve znamení Váhy. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Venuše-SEBELÁSKA,LÁSKA a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Váhy.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Váhy, může Jana Mašková motivovat ke spolupráci ve VZTAZÍCH i v souvislosti s financemi. Máš-li ve znamení Váhy nějakou planetu, pak můžeš společně s Janou Maškovou tuto energii využít při spolupráci v té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Váhy. Pokud ve znamení Váhy planetu nemáš, pak můžeš v téže životní oblasti (domu horoskopu narození) díky Janě Mašková začít spolupracovat tak, aby mohlo dojít k rovnováze jak na rovině vztahů, tak v souvislosti s financemi. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že jedná a následně zapojuje intelekt a nejinak by to mělo být i u tebe. Při spolupráci se tedy můžeš po intelektuální stránce dovědět mnoho nového.

5.   MARS – ZÍSKÁVÁNÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Mars. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Mars ve znamení Blíženci. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Mars-ZÍSKÁVÁNÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Blíženci.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš znamení Blíženci, je pro tebe Jana Mašková nositelem těch správných informací od druhých lidí, s nimiž KOMUNIKUJE. Máš-li ve znamení Blíženci nějakou planetu, pak si můžete vzájemně vyměňovat informace a KOMUNIKOVAT v této životní oblasti. Pokud ve znamení Blíženci planetu nemáš, pak v téže životní oblasti (domu horoskopu narození) je pro tebe Jana Mašková nositelem těch správných informací od druhých lidí, s nimiž KOMUNIKUJE. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní znamení, které reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje intelekt. Při KOMUNIKACI záleží na tom, s jakými pracujeme informacemi, a právě to si uvědomuje i Jana Mašková.

6.   JUPITER – DUCHOVNÍ RŮST v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Jupiter. Toto je planeta tzv. duchovního rozvoje, s nímž posunujeme svůj život na duchovní úroveň. U této planety je nutné si dát pozor na přehánění. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Jupiter ve znamení Ryby. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Jupiter-RŮST a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Ryby.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš ve tvém horoskopu narození znamení Ryby, má pro tebe Jana Mašková bohatou inspiraci s duchovním sebepřesahem. Máš-li ve znamení Ryby nějakou planetu, pak se můžete vzájemně inspirovat pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM. Pokud ve znamení Ryby planetu nemáš, pak v téže životní oblasti (domu horoskopu narození) je pro tebe Jana Mašková studnicí bohaté inspirace, kterou stačí jen PŘIJÍMAT. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je pasivní znamení, které reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje citlivost. Při tomto PŘIJÍMÁNÍ je důležité si dát pozor na to, aby šlo o PŘIJÍMÁNÍ toho, co skutečně je PRAVDIVÉ. Proto je lepší jen PŘIJÍMAT inspiraci pro nový začátek tak, aby z toho měli i ostatní dobrý pocit.

 

7.   SATURN – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v horoskopu narození Jany Maškové

Další planetou je Saturn. Toto je druhá planeta duchovního rozvoje, která nám staví do cesty překážky a učí nás přebírat zodpovědnost za své konání. O Saturnu se říká, že je planetou karmy – nesplníme-li si svůj karmický úkol, přeneseme jej na budoucí generace. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Saturn ve znamení Vodnář. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Saturn-ZKOUŠKA a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Vodnář.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Vodnář, můžeš využít ve svůj prospěch to, čemu Jana Mašková věnovala svůj čas, k tvému vlastnímu OSVOBOZENÍ. Máš-li ve znamení Vodnář nějakou planetu, pak ti to napomůže ke skutečnému vnitřnímu OSVOBOZENÍ, jak to po tobě žádá Vesmír. Pokud ve znamení Vodnář planetu nemáš, pak ti v té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Vodnář, tuto energii Jana Mašková doplní, takže můžeš využít toho, čemu věnovala svůj čas, k tvému OSVOBOZENÍ. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je aktivní energie, která reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje intelekt. Při OSVOBOZOVÁNÍ je důležité to, v jakém smyslu je projevováno vytrvalé úsilí a v jakém smyslu je zapojován intelekt – je to skutečně v zájmu vnitřního OSVOBOZOVÁNÍ nebo jen ve vzpourách a protestech? Se znamením Vodnář jde vždy o něco nového, originálního a rovněž zde může hrát roli technika. Lze tedy čerpat např. z poznatků předávaných v projektu NÁROD SOBĚ prostřednictvím hry „V jedné malé zemi“..

8.   URAN – PROBUZENÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Uran. Toto je první z tzv. generačních planet, které svým působením ovlivňují celé generace lidstva, takže toto postavení mají všichni příslušníci generace Jany Maškové. U této planety je nutné si dát pozor na vzpoury a protesty. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameníchje Uran ve znamení Panna. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem Uran-PROBUZENÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš znamení Panna, můžeš využít originálního ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití. Máš-li ve znamení Panna nějakou planetu, pak ti může toto originální ANALYZOVÁNÍ pomoci ve splnění tvého úkolu a obohatit jej o unikátní vhled. Tento vhled je o to unikátnější, že planeta Uran vstoupila do znamení Panna den před narozením Jany Maškové, proto je podstatně intenzivnější. Pokud ve znamení Panna planetu nemáš, pak ti tuto energii Jana Mašková může doplňovat citlivou a zároveň praktickou ANALÝZOU na zcela nové bázi. Právě v té životní oblasti (domu horoskopu narození), kde máš znamení Panna, může Jana Mašková a její generace narozená v obdobích 1.11.1961-10.1.1962, 9.8.1962-28.9.1968, 20.5.-25.6.1969 přispět originální ANALÝZOU tak, abychom se všichni mohli cítit dobře.

9.   NEPTUN – SJEDNOCOVÁNÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Neptun. Toto je druhá generační planeta, která svým působením ovlivňuje celé generace lidstva projevem „Božského Já“ neboli všeobjímající lásky. Toto postavení mají všichni příslušníci generace Jany Maškové. U této planety je nutné si dát pozor na klam i sebeklam, lež, podvody, chaos, zmatek, požívání drog, alkoholu a léků, a to u všech generací. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Neptun ve znamení Štír11.domu. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem planety Neptun-SJEDNOCOVÁNÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Štír.

 

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš v horoskopu narození znamení Štír, můžeš využít „Božského Já“ neboli „všeobjímající lásky“ Jany Maškové (a celé její generace) ke SJEDNOCOVÁNÍ v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍŠ. Máš-li ve znamení Štír nějakou planetu, pak víš, že obě tyto planety připomínají transformaci související s naplněním hluboké TOUHY a Jana Mašková (a celá její generace) ti může pomoci při zvládnutí tvého úkolu energií citlivého SJEDNOCOVÁNÍ. Pokud ve znamení Štír planetu nemáš, pak ti tuto energii Jana Mašková (a celá její generace) může doplňovat a napomoci tak hluboké proměně při SJEDNOCOVÁNÍ v souvislosti s tvými TOUHAMI i ve tvém životě. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je pasivní energie, která reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a následně zapojuje citlivost, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu, zda v zájmu destrukce nebo rekonstrukce, tedy proměny. Generace Jany Maškové dává šanci se SJEDNOCOVAT projevem „Božského Já“ při hluboké proměně v souvislosti s naplněním hluboké TOUHY.

10.PLUTO – POSILOVÁNÍ v horoskopu narození Jany Maškové

Následuje planeta Pluto. Pluto je třetí generační planeta, která svým působením ovlivňuje celé generace lidstva hlubokým pochopením pro transformaci. U této planety je nutné si dát pozor na ovládání a destrukci. Podle přílohy 1.3.2.3.2. Jana Mašková – Postavení planet ve znameních je Pluto ve znamení Panna9.domu. Vyhledej tedy ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové se symbolem planety Pluto-POSILOVÁNÍ a tuto ZÁKLADNÍ KARTU Jany Maškové nalep do přílohy 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře ke znamení Panna.

Co to znamená pro tebe?

V té životní oblasti, kde máš znamení Panna, využij díky Janě Maškové také proměňující a transformační energii POSILOVÁNÍ moci k ovládnutí života při ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití. Máš-li ve znamení Panna nějakou planetu, pak ti může tento hluboký ANALYZUJÍCÍ vhled Jany Maškové (a celé její generace) napomoci ke splnění tvého úkolu při citlivém a praktickém ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití. Pokud ve znamení Panna planetu nemáš, pak ti tuto energii Jana Mašková (a celá její generace) může doplňovat citlivou a zároveň praktickou ANALÝZOU, která může napomoci naprosté proměně, tedy transformaci, při níž je možné obnovit to funkční z minulosti, co zastaralo tak, abychom se všichni mohli cítit dobře. Z 1.části ÚROVNĚ3 již víš, že toto je pasivní energie, která reaguje tím, že se přizpůsobí a následně zapojuje praktičnost, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu se přizpůsobí a v jakém smyslu zapojuje praktičnost. Mělo by jít o proměnu, která prakticky napomůže tomu, abychom se všichni mohli cítit dobře.

Pokud se nyní podíváš na tebou dosud zpracovanou Přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře, pak vidíš nejenom to, jaké energie znamení zvěrokruhu má Jana Mašková zdůrazněné postavením PLANET, vidíš také to, jaké energie máte společné (v případě, že máte nějaké planety ve stejných znameních zvěrokruhu) a podle spojnic mezi znameními vidíš i to, jaká ZNAMENÍ spolupracují a jaká si naopak odporují, a to jak v horoskopu narození Jany Maškové, tak mezi planetami tvými a planetami v horoskopu narození Jany Maškové. Stručný výklad nalezneš v příloze 1.3.2.5. Hrací deska ke stolní hře-Jak pracovat-Aspekty. Podrobný výklad k jednotlivým aspektům s vysvětlením, jak si řešit problémy naznačené aspekty, je uveden na ÚROVNI4.

Poznámka: Podobně si můžeš porovnat zvěrokruh s kýmkoliv jiným, u koho znáš datum narození. Stačí ti k tomu astrologický program či tabulky postavení planet – tzv. efemeridy. Nyní si řekneme, jak žít TADY a TEĎ se systémem „správného načasování“.

3.část – Jak žít TADY a TEĎ? – 12.duben 2021

I při seznámení s tím, jak se naučit žít TADY a TEĎ, použiješ hrací desku 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře a další přílohy. Na této úrovni budeš dále pracovat s těmito přílohami:

V těchto přílohách je znázorněn den nového začátku roku 2021, kdy začalo něco, co nám může pomoci se OSVOBODIT. Den 12.4.2021 byl dnem, kdy se v mé mysli objevil nápad zpracovat stolní verzi hry „V jedné malé zemi“ a kdy jsem na této verzi hry začala pracovat… Tato verze se během jediného roku přetavila v ÚROVEŇ3 hry „V jedné malé zemi“, kterou právě studuješ.

Nejprve si připrav Přílohu 1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře s tebou nalepenými symboly planet, případně, znáš-li svůj čas narození, i domů TVÉHO OSOBNÍHO ZVĚROKRUHU, a také s nalepenými symboly planet z horoskopu narození Jany Maškové.

 1. řílohy1.3.2.0. Hra „V jedné malé zemi“ – ÚROVEŇ3 – VZTAHY a DUCHOVNO – 2.část – Stolní hra – Hrací deska ke hře si připrav jednu sadu se SYMBOLY PLANET. Nejjednodušší bude, když si vytiskneš sadu SYMBOLŮ PLANET na zcela jinou barvu papíru, než tomu bylo v předcházejících částech. Tuto sadu si rozstříhej. Dostaneš deset karet se symboly planet, dohlédni na to, ať se jedná o rozdílný typ písma, oproti předcházejícím.

Zde je třeba si říci, že energetická kvalita jednotlivých dnů se liší postavením planet ve zvěrokruhu a jejich vzájemným vztahem (aspekty). Pokud vstoupí nějaká planeta do jakéhokoli znamení zvěrokruhu, pak to znamená, že tato planeta nás vyzývá, abychom energii tohoto znamení věnovali pozornost a učili se ji projevovat pozitivně v té životní oblasti, které se to týká, a to bez ohledu na to, zda v tomto znamení v horoskopu narození máme či nemáme nějakou planetu. Takto se nám připomínají energie jednotlivých znamení zvěrokruhu průchodem všech planet sluneční soustavy i Slunce a Měsíce, jak jsme o tom hovořili v 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“. Nyní si tedy v praxi ukážeme, jak tomu rozumět a jak se to promítá konkrétně do tvé MAPY ŽIVOTA.

Na dalších stránkách krok za krokem uvádím, jak pokračovat v této 3.části stolní hry „V jedné malé zemi“. Pracovat budeš s přílohou 1.3.2.4.2. 12.4.2021-V jedné malé zemi–Postavení planet, s níž se budeš učit žít TADY a TEĎ. Jednotlivé planety budeš vyhledávat podle symbolů, případně použiješ tabulku postavení planet v příloze 1.3.2.4.2. 12.4.2021-V jedné malé zemi–Postavení planet.

.

3.část – Jak žít TADY a TEĎ? – 12.duben 2021

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, oběh Slunce zvěrokruhem trvá 12 měsíců, přičemž v jednom znamení se Slunce zdrží 1 měsíc, což se opakuje každý rok zhruba ve stejném čase, a to: Slunce v Beranu-20.3.‑19.4., Slunce v Býku-19.4.-20.5., Slunce v Blížencích-20.5.-21.6., Slunce v Raku-21.6.-22.7., Slunce ve Lvu-22.7.-22.8., Slunce v Panně-22.8.-22.9., Slunce ve Váhách-22.9.-23.10., Slunce ve Štíru-23.10.-22.11., Slunce ve Střelci-22.11.-21.12., Slunce v Kozorohu-21.12.-19.1., Slunce ve Vodnáři-19.1.-18.2., Slunce v Rybách-18.2.-20.3.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, oběh Měsíce zvěrokruhem trvá 29,5 dne, přičemž v jednom znamení se Měsíc zdrží 2,5 dne. Vztah mezi Sluncem a Měsícem představovaný aspekty mezi Sluncem a Měsícem, k němuž dochází každý měsíc, de facto poukazuje také na to, jak je to s aspekty mezi ostatními planetami. Tyto aspekty se učíme v průběhu roku zvládat při průchodu Slunce a Měsíce zvěrokruhem.

Měsíční fáze: Každý z nás zná měsíční fáze, ale málokdo ví, o co ve skutečnosti jde. Přinejmenším známe ÚPLNĚK a víme, že se jedná o den, kdy bývají problémy, přitom nevíme, proč tomu tak je. Nyní tedy již budeme vědět, že pokud je úplněk, tedy pokud vidíme na obloze celý měsíční kotouč, pak je to z toho důvodu, že je Měsíc v opozici se Sluncem. Vzhledem k tomu, že teď už víme, jakým znamením kdy prochází Slunce ve znamení, víme i to, o čem je úplněk v konkrétním měsíci, protože Měsíc prochází protilehlým znamením oproti tomu, kterým v té době prochází Slunce. Mimoto známe další měsíční fázi – nov. Ten rozpoznáme na obloze podle toho, že je na obloze vidět jen docela malý srpeček Měsíce; tato fáze je patrná tehdy, pokud jsou Slunce a Měsíc v konjunkci. Další fází je tzv. PŮLMĚSÍC, což v praxi znamená, že je na obloze vidět přesná polovina měsíčního kotouče. Ten je na obloze vidět tehdy, pokud je Měsíc se Sluncem v kvadratuře… Jak zvládat energie opozic a kvadratur, to je uvedeno na ÚROVNI4 hry „V jedné malé zemi“.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, oběh Merkura zvěrokruhem trvá 12-14 měsíců, přičemž v jednom znamení se Merkur zdrží většinou několik týdnů. Jak je to se vztahem Slunce a Merkura, to je uvedeno v 1.části ÚROVNĚ3 hry „V jedné malé zemi“, Merkur bývá většinou ve stejném znamení, jako Slunce, maximálně se může vzdálit od Slunce o jedno až dvě znamení zvěrokruhu.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, s Venuší je to podobně jako s Merkurem, její oběh zvěrokruhem trvá 12-14 měsíců, přičemž v jednom znamení se Venuše zdrží většinou několik týdnů. Jak je to se vztahem Slunce a Venuše, to je uvedeno v 1.části ÚROVNÉ3 hry „V jedné malé zemi“, Venuše bývá většinou ve stejném znamení jako Slunce, maximálně se může vzdálit od Slunce o jedno až dvě znamení zvěrokruhu.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, oběh Marse zvěrokruhem trvá 23 měsíců, přičemž v jednom znamení se Mars zdrží několik týdnů až několik měsíců. Vzhledem k téměř dvouletému oběhu, je nutné věnovat energii toho znamení zvěrokruhu, kterým prochází Mars, náležitou pozornost a udělat vše pro to, abychom ZÍSKALI to, co potřebujeme k přežití, projevem této energie… samozřejmě v pozitivním smyslu.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, Jupiter projde všemi znameními za 12 let, v jednom znamení se zdrží 1 rok, což znamená, že Jupiter připomíná energii aktivního OSVOBOZOVÁNÍ pouze jedenkrát za 12 let. Díky přítomnosti Jupitera ve znamení zvěrokruhu víme, jakou energii se učíme zvládat v průběhu jediného roku na duchovní rovině tím, že se o to dobré, čeho se nám dostává v bohaté míře, podělíme s druhými lidmi. Znamení Vodnář připomíná, že přitom můžeme využít i techniku.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, Saturn projde všemi znameními za 29,5 roku, v jednom znamení se zdrží 2,5 roku, což znamená, že Saturn připomíná energii OSVOBOZOVÁNÍ každých 30 let. Díky přítomnosti Saturna ve znamení zvěrokruhu a domu horoskopu narození víme, na co se soustředit při překonávání překážek v konkrétních 2,5 letech.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, Uran projde všemi znameními za 84 let, v jednom znamení se zdrží 7 let, což znamená, že Uran připomíná energii STABILIZOVÁNÍ každých 84 let, naposledy to bylo v letech 1935-1942, příště to bude v letech 2102-2110. Nyní, v letech 2018-2025, musíme tedy udělat něco pro to, abychom PROBUDILI svou originalitu při STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, Neptun projde všemi znameními zvěrokruhu za 168 let, v jednom znamení se zdrží 14 let, což znamená, že Neptun připomíná energii PŘIJÍMÁNÍ každých 168 let, naposledy to bylo v letech 1847‑1862, příště to bude v letech 2119-2134. Toto postavení mají všichni zrozenci let 2012-2026. U této planety je nutné si dát pozor na klam, lež, podvody, chaos, zmatek, požívání drog, alkoholu a léků. Toto je nejcitlivější a nejpasivnější postavení zvěrokruhu, žádá si pouhé PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází, aniž s tím budeme něco dělat a jakkoli na to reagovat. To jediné, co můžeme v těchto letech pouze pasivně PŘIJÍMAT je inspirace. Je-li zde snaha cokoliv aktivně podnikat či řešit, pak přichází chaos a zmatek vlivem klamu (a sebeklamu), lží a podvodů a také vlivem požívání alkoholu, drog či léků. Všichni jedinci narození v době tohoto působení, tedy v letech 2012-2026, jsou nositeli této energie, proto se s ní musíme v těchto letech naučit pracovat my všichni.

Poznámka: Jak je patrné z tabulky 1.2.1.1 JAK CHÁPAT VESMÍR-TABULKA1-PLANETY, Pluto projde všemi znameními zhruba za 245-248 let, v jednom znamení se zdrží 12-30 let, což znamená, že Plutův oběh zvěrokruhem souvisí mj. i s dvanáctiletým oběhem Jupitera nebo třicetiletým oběhem Saturna. V těchto letech připomíná Pluto svým průchodem znamením Kozoroh energii BUDOVÁNÍ, což připomíná každých 245-248 let, naposledy to bylo cca v letech 1760-1776, příště to bude podle výpočtů v letech 2201‑2217, z čehož je patrné, že se právě nyní proměňuje systém, který byl BUDOVÁN v letech 1760-1776. Tento systém musí být v letech 2008-2024 nahrazen systémem novým – univerzálním a je nutné to udělat naprosto vědomě, protože v těchto letech se rodí generace lidí, kteří jsou nositeli této energie. Mimoto se jedná o BUDOVÁNÍ systému pro Věk Vodnáře.

Po celé věky vše funguje tak, že nastavený systém v určitém okamžiku přestane fungovat a je třeba jej změnit. A právě to se děje v tuto chvíli. Samotná podstata spočívá v tom nepoddávat se nynější tíživé situaci, ale brát ji jako výzvu. Všechny tyto poznatky lze jednoduše využít ve svůj prospěch pro vlastní životní filozofii.

Po tom, co si doplníš všechny symboly planeT pro den 12.4.2021, uvidíš na první pohled, pro co byla právě u tebe 12.4.2021 vhodná doba při začátku něčeho nového. To rozpoznáš podle toho, jakého DOMU tvého horoskopu narození (znáš-li svůj čas narození) se působení jednotlivých PLANET týká.

Nyní pokračuj přílohou 1.3.2.5. Stolní hra „V jedné malé zemi“ – Hrací deska ke stolní hře

Jak pracovat s přílohou? Aspekty. V této příloze si přiblížíme, jak porozumět aspektům. Vzhledem k tomu, že každý rok se vždy po určitou část roku většinou odehrává nějaké významné vesmírné působení, bylo by možné tohoto poznatku využít při „správném načasováníTADY a TEĎ pro utváření příznivé budoucnosti.