Níže se seznámíte s tím, co všechno je součástí života na vesmírné – univerzální rovině.

Jedná se o

 • 12 vesmírných energií – „vesmírné energie“ představují energie, které jsou nám pravidelně připomínány a nám stačí jim porozumět
 • 12 životních oblastí – „životní oblasti“ představují ucelený rozměr života – máme-li žít smysluplný a naplněný život, musíme mít všech dvanáct oblastí života v rovnováze.
 • 10 životních úkolů – „Božstva“ „božstva“ jsou naše životní úkoly, které se učíme zvládat. Tyto úkoly souvisí s projevem energií vypovídajících o pradávných božstvech

Pojďme se na jednotlivé součástí života podívat podrobněji.

12 vesmírných energií

Existuje  12 vesmírných energií, která se nám pravidelně připomínají. Jedná se o tyto energie:

 • ČINNOST

Pokud v životě s něčím začínáme, potřebujeme-li přežít nebo cokoliv fyzicky udělat, musíme  vyvinout nějakou aktivní fyzickou ČINNOST.

 • STABILIZOVÁNÍ

Při STABILIZOVÁNÍ vymezujeme svůj vlastní prostor a investujeme svůj čas.

 • KOMUNIKACE

Při KOMUNIKACI přijímáme a předáváme ty správné informace, je ale třeba vědět, kde a jak KOMUNIKOVAT.

 • PÉČE

S touto energií PEČUJEME o to, co je přirozené a co souvisí s naším původem.

 • TVOŘENÍ

Při TVOŘENÍ dáváme najevo své pozitivní pocity.

 • ANALYZOVÁNÍ

Toto je energie ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití.

 • VZTAHOVÁNÍ SE (navazování vztahů)

Každý z nás také v určité životní oblasti disponuje energií VZTAHOVÁNÍ SE, tedy energii navazování vztahů.

 • TOUHA

Toto je energie hluboké proměny související s tím, po čem hluboce TOUŽÍME.

 • HLEDÁNÍ

Toto je energie HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost.

 • BUDOVÁNÍ

Každý z nás ve svém životě také zodpovědně BUDUJE pevně daný řád.

 • OSVOBOZOVÁNÍ

Každý z nás má také šanci se vnitřně OSVOBODIT od toho, co nás omezuje.

 • PŘIJÍMÁNÍ

Toto je energie pouhého pasivního PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází. Každý z nás v určité životní oblasti také jen pasivně PŘIJÍMÁ.  

10 životních úkolů – „Božstva“

V minulosti existovalo „deset božstev“, jejichž vlastnosti jsou nyní dány každému z nás jako pozemským zástupcům těchto božstev. Každý z nás má tak svůj vlastní úkol jako představitel „božího záměru“ při projevu energetického potenciálu těchto božstev. Jedná se o tyto životní úkoly.

 • ŽITÍ

V životě každého z nás existuje energie, která dává smysl našemu ŽITÍ.

 • BEZPEČÍ  

Každý z nás má dánu energii, při jejímž projevu se vnitřním pocitem BEZPEČÍ cítíme dobře.

 • MYŠLENÍ

Každý z nás také disponuje energií, kterou uplatňujeme při MYŠLENÍ.

 • SEBELÁSKA a LÁSKA

Existuje i energie, s jejímž projevem v sobě můžeme odhalit LÁSKU i svou vlastní hodnotu.

 • ZÍSKÁVÁNÍ

Máme dánu také energii pro ZÍSKÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití.

 • DUCHOVNÍ RŮST

Duchovní rozměr života si můžeme uvědomit díky „vesmírnému dárci“ a s ním obohatit svůj život o vyšší – duchovní úroveň vnímání.

 • VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Existuje také energie, jejíž projev zpočátku odmítáme, protože se jedná o něco, co vůbec není jednoduché a v čem vnímáme svou nedostatečnost, ale právě v tom je ta „ZKOUŠKA“.

 • PROBUZENÍ

Každý z nás také disponuje energií, při jejímž projevu můžeme PROBUDIT svou originalitu.

 • SJEDNOCOVÁNÍ

Každý z nás má také energii, s níž se může naladit na energie vesmíru tak, abychom se mohli SJEDNOCOVAT.

 • POSILOVÁNÍ

Rovněž existuje v životě každého z nás energie, s níž můžeme POSÍLIT svou vlastní moc k ovládnutí svého života.

Každý z nás má energetický potenciál těchto „bohů“ začleněn do života zcela specifickým způsobem. U každého pojmu záleží na tom, jak je zastoupen v našem životě.

12 životních oblastí

„12 životních oblastí“ představuje dvanáct základních oblastí života. Pro úplný a naplněný život je třeba mít všech dvanáct životních oblastí zpracováno.

 • OSOBNOST

Každý z nás disponuje energií, kterou projevuje jako OSOBNOST.

 • FINANCE

Každý z nás disponuje také energií, se kterou si vyděláváme peníze a hospodaříme s financemi

 • BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

Každého z nás formuje také naše BLÍZKÉ OKOLÍ i VZDĚLÁNÍ. I zde projevujeme konkrétní energii.

 • RODINA, NÁROD, PŮVOD, VLAST

Každý z nás má také dánu energii, kterou jsme podědili po svých předcích.

 • HRA, ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY

HRY, ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY a DĚTI – to všechno je to, co v nás vzbuzuje pozitivní city a každý z nás má dánu energii, jejíž projev u něj pozitivní city vzbuzuje.

 • KAŽDODENNÍ POVINNOSTI

Každý z nás disponuje také energií, s níž vykonáváme KAŽDODENNÍ POVINNOSTI k zajištění toho, co potřebujeme k životu.

 • PARTNERSKÉ VZTAHY

Toto je energie představující „TY“ jako protipól k našemu „JÁ“, jedná se o energii, kterou k sobě přitahujeme druhé lidi, jejichž prostřednictvím se učíme tuto energii zvládat. Právě v této životní oblasti při projevu této energie objevujeme své vztahy.

 • BLÍZKÉ VZTAHY

Své vztahy vymezujeme tím, že dáváme prostor druhému člověku podobně, jako žádáme o svůj vlastní prostor.

 • VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

V této životní oblasti dále rozšiřujeme své vztahy o duchovní rozměr, kdy přesahujeme své vlastní „Já“ a jde nám především o to, co je pravdivé a čemu můžeme věřit. Toto je důležité především při kontaktu s CIZINOU.

 • SPOLEČNOST

Při projevu energie související s naším uplatněním ve SPOLEČNOSTI objevujeme svá práva, která souvisí s naší vírou či filozofií, případně s cizinou. Uplatnění ve SPOLEČNOSTI je oblastí našeho největšího rozvoje, protože je to právě tato energie, která je nejvíce vidět.

 • PŘÁTELÉ

Mimoto každý z nás disponuje energií, s níž vymezujeme svá práva mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály.

 • NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Toto je energie, která byla v minulosti vytěsněna našimi předky nebo námi samotnými. Pokud někdo z našich předků určité problémy neřešil a vytěsnil je, tyto neřešené problémy se předávaly z generace na generaci a v našem životě se dostaly do oblasti NEVĚDOMÍ. Pro další rozšíření našich práv si musíme vyřešit i to téma, které je v našem NEVĚDOMÍ, někdy i prostřednictvím UZAVŘENÝCH PROSTOR, což jsou různé ústavy, léčebny, sanatoria, vězení, kláštery, kasárna atd.

Tyto informace si můžete také stáhnout níže v podobě e-booku.

Univerzální vzdělání v praxi pro kosmické schopnosti

Vy máte nyní možnost dospět ke skutečnému univerzálnímu vzdělání a získat „kosmické schopnosti“ za pomoci e-booků s univerzální tématikou. Ke každému e-booku lze také zpracovat osobní e-book s informacemi zpracovanými na základě údajů o narození.

E-book „OBECNÁ MAPA ŽIVOTA – Jak jí porozumět?“ + MAPA ŽIVOTA T.G.Masaryka

E-book „Planety, mytologie a vesmírný systém

E-book „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ“

E-book „12 KROKŮ PRO NOVÝ ZAČÁTEK“

E-book „Kde se berou problémy?“

E-book „Jak řešit problémy?“

E-book „Rok 2022 jako zlomový mezník v této dějinné epoše lidstva“

Jak pokračovat?

Chcete vědět, jak pokračovat? Přihlaste se k odběru mailů s dalšími zajímavými informacemi vyplněním formuláře níže.

MAPA ŽIVOTA, univerzální poznání v praxi a správné načasování

Pro zaslání dalších informací stačí vložit mailovou adresu a potvrdit „Souhlas se zasíláním“