Níže se seznámíte s tím, co všechno je součástí života na vesmírné – univerzální rovině.

Jedná se o

 • 12 vesmírných energií – „vesmírné energie“ představují energie, které jsou nám pravidelně připomínány a nám stačí jim porozumět
 • 12 životních oblastí – „životní oblasti“ představují ucelený rozměr života – máme-li žít smysluplný a naplněný život, musíme mít všech dvanáct oblastí života v rovnováze.
 • 10 životních úkolů – „Božstva“ „božstva“ jsou naše životní úkoly, které se učíme zvládat. Tyto úkoly souvisí s projevem energií vypovídajících o pradávných božstvech

Pojďme se na jednotlivé součástí života podívat podrobněji.

12 vesmírných energií

Existuje  12 vesmírných energií, která se nám pravidelně připomínají. Jedná se o tyto energie:

 • ČINNOST

Pokud v životě s něčím začínáme, potřebujeme-li přežít nebo cokoliv fyzicky udělat, musíme  vyvinout nějakou aktivní fyzickou ČINNOST.

 • STABILIZOVÁNÍ

Při STABILIZOVÁNÍ vymezujeme svůj vlastní prostor a investujeme svůj čas.

 • KOMUNIKACE

Při KOMUNIKACI přijímáme a předáváme ty správné informace, je ale třeba vědět, kde a jak KOMUNIKOVAT.

 • PÉČE

S touto energií PEČUJEME o to, co je přirozené a co souvisí s naším původem.

 • TVOŘENÍ

Při TVOŘENÍ dáváme najevo své pozitivní pocity.

 • ANALYZOVÁNÍ

Toto je energie ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití.

 • VZTAHOVÁNÍ SE (navazování vztahů)

Každý z nás také v určité životní oblasti disponuje energií VZTAHOVÁNÍ SE, tedy energii navazování vztahů.

 • TOUHA

Toto je energie hluboké proměny související s tím, po čem hluboce TOUŽÍME.

 • HLEDÁNÍ

Toto je energie HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost.

 • BUDOVÁNÍ

Každý z nás ve svém životě také zodpovědně BUDUJE pevně daný řád.

 • OSVOBOZOVÁNÍ

Každý z nás má také šanci se vnitřně OSVOBODIT od toho, co nás omezuje.

 • PŘIJÍMÁNÍ

Toto je energie pouhého pasivního PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází. Každý z nás v určité životní oblasti také jen pasivně PŘIJÍMÁ.  

10 životních úkolů – „Božstva“

V minulosti existovalo „deset božstev“, jejichž vlastnosti jsou nyní dány každému z nás jako pozemským zástupcům těchto božstev. Každý z nás má tak svůj vlastní úkol jako představitel „božího záměru“ při projevu energetického potenciálu těchto božstev. Jedná se o tyto životní úkoly.

 • ŽITÍ

V životě každého z nás existuje energie, která dává smysl našemu ŽITÍ.

 • BEZPEČÍ  

Každý z nás má dánu energii, při jejímž projevu se vnitřním pocitem BEZPEČÍ cítíme dobře.

 • MYŠLENÍ

Každý z nás také disponuje energií, kterou uplatňujeme při MYŠLENÍ.

 • SEBELÁSKA a LÁSKA

Existuje i energie, s jejímž projevem v sobě můžeme odhalit LÁSKU i svou vlastní hodnotu.

 • ZÍSKÁVÁNÍ

Máme dánu také energii pro ZÍSKÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití.

 • DUCHOVNÍ RŮST

Duchovní rozměr života si můžeme uvědomit díky „vesmírnému dárci“ a s ním obohatit svůj život o vyšší – duchovní úroveň vnímání.

 • VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Existuje také energie, jejíž projev zpočátku odmítáme, protože se jedná o něco, co vůbec není jednoduché a v čem vnímáme svou nedostatečnost, ale právě v tom je ta „ZKOUŠKA“.

 • PROBUZENÍ

Každý z nás také disponuje energií, při jejímž projevu můžeme PROBUDIT svou originalitu.

 • SJEDNOCOVÁNÍ

Každý z nás má také energii, s níž se může naladit na energie vesmíru tak, abychom se mohli SJEDNOCOVAT.

 • POSILOVÁNÍ

Rovněž existuje v životě každého z nás energie, s níž můžeme POSÍLIT svou vlastní moc k ovládnutí svého života.

Každý z nás má energetický potenciál těchto „bohů“ začleněn do života zcela specifickým způsobem. U každého pojmu záleží na tom, jak je zastoupen v našem životě.

12 životních oblastí

„12 životních oblastí“ představuje dvanáct základních oblastí života. Pro úplný a naplněný život je třeba mít všech dvanáct životních oblastí zpracováno.

 • OSOBNOST

Každý z nás disponuje energií, kterou projevuje jako OSOBNOST.

 • FINANCE

Každý z nás disponuje také energií, se kterou si vyděláváme peníze a hospodaříme s financemi

 • BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

Každého z nás formuje také naše BLÍZKÉ OKOLÍ i VZDĚLÁNÍ. I zde projevujeme konkrétní energii.

 • RODINA, NÁROD, PŮVOD, VLAST

Každý z nás má také dánu energii, kterou jsme podědili po svých předcích.

 • HRA, ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY

HRY, ZÁJMY, ZÁLIBY, ROMANTICKÉ LÁSKY a DĚTI – to všechno je to, co v nás vzbuzuje pozitivní city a každý z nás má dánu energii, jejíž projev u něj pozitivní city vzbuzuje.

 • KAŽDODENNÍ POVINNOSTI

Každý z nás disponuje také energií, s níž vykonáváme KAŽDODENNÍ POVINNOSTI k zajištění toho, co potřebujeme k životu.

 • PARTNERSKÉ VZTAHY

Toto je energie představující „TY“ jako protipól k našemu „JÁ“, jedná se o energii, kterou k sobě přitahujeme druhé lidi, jejichž prostřednictvím se učíme tuto energii zvládat. Právě v této životní oblasti při projevu této energie objevujeme své vztahy.

 • BLÍZKÉ VZTAHY

Své vztahy vymezujeme tím, že dáváme prostor druhému člověku podobně, jako žádáme o svůj vlastní prostor.

 • VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

V této životní oblasti dále rozšiřujeme své vztahy o duchovní rozměr, kdy přesahujeme své vlastní „Já“ a jde nám především o to, co je pravdivé a čemu můžeme věřit. Toto je důležité především při kontaktu s CIZINOU.

 • SPOLEČNOST

Při projevu energie související s naším uplatněním ve SPOLEČNOSTI objevujeme svá práva, která souvisí s naší vírou či filozofií, případně s cizinou. Uplatnění ve SPOLEČNOSTI je oblastí našeho největšího rozvoje, protože je to právě tato energie, která je nejvíce vidět.

 • PŘÁTELÉ

Mimoto každý z nás disponuje energií, s níž vymezujeme svá práva mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály.

 • NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Toto je energie, která byla v minulosti vytěsněna našimi předky nebo námi samotnými. Pokud někdo z našich předků určité problémy neřešil a vytěsnil je, tyto neřešené problémy se předávaly z generace na generaci a v našem životě se dostaly do oblasti NEVĚDOMÍ. Pro další rozšíření našich práv si musíme vyřešit i to téma, které je v našem NEVĚDOMÍ, někdy i prostřednictvím UZAVŘENÝCH PROSTOR, což jsou různé ústavy, léčebny, sanatoria, vězení, kláštery, kasárna atd.

Tyto informace si můžete také stáhnout níže v podobě e-booku.

V souvislosti s výše uvedenými dvanácti tématy existuje také 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ. O jaké kroky se jedná, to se dozvíte z e-booku, který si můžete stáhnout níže. V e-booku naleznete odkaz na objednávku osobního e-booku.

Je dost možné, že po přečtení toho, co je uvedeno výše, si řeknete:

„Ano, toto dává smysl. Ale co s tím?“

A pak si začnete klást různé otázky. Pokusila jsem se formulovat tyto otázky za vás a uvádím zde odpovědi na ně. Pokud níže nějakou otázku s odpovědí nenajdete, napište mi svůj dotaz na astrojinak2022@seznam.cz a já jej sem doplním.

„Toto je to něco, o čem hovoří i všichni ostatní, ale co s tím mám dělat právě já?“

„Ano, výše je na jednom místě shrnuto všechno to, co je součástí života každého z nás. Pojmenování toho všeho a vyjádření toho, co asi všichni cítíme, konkrétními slovy je však jen jedna stránka věci. Toto vše máme my všichni zakódováno ve své psychice a žijeme svůj život proto, abychom to ve svém životě uskutečnili, tedy i vy.“

„A jak je možné, že je každý člověk jiný a že si lidé nerozumí, když mají uloženo ve své psychice totéž?“

Odpověď zní:

„Protože každý má ke splnění tohoto úkolu jiné podmínky, které záleží na tom, jak žili jeho předci a jaké zkušenosti mu předali jeho předci do psychické výbavy. Každá pozitivně vynaložená energie a každý vyřešený problém se projeví v životě děťátka pozitivně a stejně tak všechno to špatné a negativní, co udělali rodiče a jejich předci, tedy každý nevyřešený problém se projeví v životě děťátka negativně. Pozitivní projev energie přináší pozitivní události v životě dítěte, negativní projev energií je příčinou negativních událostí v životě dítěte.“

„Takže když mám v životě problémy, mohou za to mí předci?“

„Může to tak být, ale může to být také tak, že si za své problémy můžete právě vy. Pro odpověď na tuto otázku je třeba si nejprve uvědomit, kde se berou problémy.

Zde je třeba si připustit myšlenku, že normální je život bez problémů a pak také to, že každý problém má své řešení, stačí najít příčinu. Problémy přichází s negativně, tedy problematicky projevenou energií, což zase souvisí s reakcí druhých lidí na naše jednání. Pokud je od druhých lidí negativní reakce, pak není na místě se těmto negativním reakcím vyhýbat. Od toho jsme dostali dar řeči a myšlení, abychom si navzájem ujasnili své postoje. Pokud od problémů negativní reakce jen utíkáme nebo se snažíme druhé lidi přesvědčovat o své vlastní pravdě, i když negativní reakce stále trvá, pak není něco v pořádku a problémy se budou jen stupňovat. Ten, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za své činy, je ochoten i k diskusi. Při diskusi se ujasní postoje a lidé se mohou učit od sebe navzájem. Člověk, který má čisté svědomí, se diskuse neobává. Od diskuse se distancuje pouze ten, komu chybí zodpovědnost a kdo stále jen dává vinu někomu jinému za to, co způsobil on sám. Pokud ale v sobě takový člověk najde odvahu podívat se pravdě do očí a otevřeně přiznat své vlastní chybné kroky, pak s tím vším může něco dělat a začít problémy řešit namísto toho aby je svou neochotou řešit jen prohluboval. Pokud však člověk nemá odvahu problémy řešit, pak ho to všechno zastihne v mnohem děsivější podobě – v jeho psychice. To může v konečném efektu skončit i šílenstvím anebo požíváním alkoholu, drog nebo léků. Těžko říci, zda je něco z toho méně děsivé, každopádně obojí vede k destrukci. Oproti tomu diskuse napomáhá řešení problémů a rekonstrukci, tedy transformaci. Toto se týká především situace v roce 2022.“

„A co s tím vším mohou dělat obyčejní lidé?“

„Obyčejní lidé mohou udělat jediné – zaměřit se na svůj vlastní život a jednat tak, aby mohli přebírat zodpovědnost za své vlastní činy. Jedině s přijetím zodpovědnosti za to, že děláme něco jinak, se můžeme skutečně osvobodit, protože jedině tak můžeme motivovat ostatní, aby učinili totéž. Na podzim 2022, kdy vznikl tento text, je svět plný negativních emocí – dokonce to má už svůj „odborný“ název – „smog negativních emocí“ – a to je třeba změnit tím, že budeme projevovat pozitivní emoce a tím se staneme těmi, kteří budou dělat něco „jinak“. Úkolem „obyčejných“ lidí, kteří jsou však stejně důležití, ne-li důležitější než členové vlád, v tuto chvíli tedy je naučit se ve svém životě projevovat svou energii pozitivně a tím si začít řešit své problémy tak, aby se mohli ve svých životech cítit dobře.

Ale pouhý projev pozitivních emocí také nestačí, pokud není stanovený nějaký pevně daný systém, v jehož rozmezí bude to všechno probíhat. A právě proto je zde univerzální vzdělávání, aby měl každý možnost se s takovým univerzálním systémem seznámit a začít ho budovat ve svém vlastním životě.“

„A jak to mohu udělat právě já?“

„Jednoduše si přiznejte, že i vy máte právo na univerzální vzdělání a na to dospět ke kosmickým schopnostem. V životě vždycky záleží na tom, s jakými pracujeme informacemi a pokud jsme obeznámeni s informacemi univerzálními, pak nejenomže nám to může pomoci, ale navíc máme tu moc začít si ovládat svůj život a totéž umožnit ostatním. Právě to je samotným základem pro skutečnou svobodu.“

Univerzální vzdělání v praxi pro kosmické schopnosti

Vy máte nyní možnost dospět ke skutečnému univerzálnímu vzdělání a získat „kosmické schopnosti“ za pomoci e-booků s univerzální tématikou.

K většině témat lze také zpracovat osobní e-book s informacemi zpracovanými na základě údajů o narození.

E-book „OBECNÁ MAPA ŽIVOTA – Jak jí porozumět?“ + MAPA ŽIVOTA T.G.Masaryka

Toto je e-book s obecnými informacemi o tom, co je součástí života a jak je to propojeno s Vesmírem. Každý pojem z MAPY ŽIVOTA zde získává konkrétní vesmírnou podobu, kterou lze vysledovat z horoskopu narození. O tom se můžete přesvědčit prostřednictvím MAPY ŽIVOTA a ZVĚROKRUHU našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Tento „osobní e-book“ zpracovaný pro TGM obdržíte k e-booku zdarma.

Osobní e-book „Tvá osobní MAPA ŽIVOTA a ZVĚROKRUH“

Můžete si nechat zpracovat i svou osobní MAPU ŽIVOTA se ZVĚROKRUHEM, kde je uvedeno, jak je to všechno začleněno konkrétně do vašeho života.

E-book „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ? aneb Jak porozumět životu“

V tomto e-booku pracujeme s MAPOU ŽIVOTA tak, že si vytvoříme VELKÝ KŘÍŽ a s jeho pomocí se budeme učit rozumět životním oblastem a jednotlivým vesmírným energiím.

E-book „Planety, mytologie a vesmírný systém

Prostřednictvím tohoto e-booku se seznámíte s tím, jak jsou naše životní úkoly propojeny s pradávnou mytologií a proč lze říci, že v každém z nás je určitý díl „božství“. Seznámíte se také s tím, jak funguje vesmírný systém, jehož jsme všichni součástí, jen si to neuvědomujeme. Pokud však tomuto systému porozumíme, bude nám všechno v našem životě mnohem jasnější.

Zjednodušený osobní e-book „Jak řešit problémy?“

V tomto vašem osobním e-booku je uvedeno, z čeho pramení problémy ve vašem životě a jak tyto problémy řešit. Je zde naznačeno, jaké životní úkoly před vámi stojí a jak se jednotlivé úkoly navzájem podporují či nikoliv, což bývá právě základem problémů. V tomto e-booku nenaleznete žádné astrologické pojmy, proto je tento e-book vhodný především pro ty, kteří se nechtějí zabývat hlubším pochopením, tedy ani psychologií či astrologií. Tento osobní e-book si však může objednat kdokoliv, tedy i ti, kteří chtějí hledat souvislosti ve všech tajemstvích života.

Osobní e-book „12 KROKŮ PRO NOVÝ ZAČÁTEK“

Osobní e-book „12 KROKŮ PRO NOVÝ ZAČÁTEK“

Znáte-li svůj čas narození, můžete si objednat svůj vlastní osobní e-book pro nový začátek. V tomto e-booku se seznámíte s dvanácti jednoduchými kroky vypovídajícími o tom, čemu je nutné věnovat pozornost, pokud s něčím začínáme.

Jak pokračovat?

Nedokážete-li se rozhodnout, který e-book si objednat, nechte si zasílat informace se správným načasováním a kupte si e-booky tehdy, kdy na to bude ten nejlepší čas. Obdržíte 19 mailů v rozmezí jednoho až dvou dnů, v každém mailu najdete zajímavý postřeh a odkaz na e-book, který napomůže hlubšímu pochopení dané tématiky – některé e-booky si budete platit, jiné obdržíte zdarma. Stačí vyplnit formulář a potvrdit „Souhlas se zasíláním“ a v příštích čtyřech týdnech se může naprosto proměnit váš pohled na svět i na váš život.

Chcete vědět, jak pokračovat? Přihlaste se k odběru mailů s dalšími zajímavými informacemi vyplněním formuláře níže.

MAPA ŽIVOTA, univerzální poznání v praxi a správné načasování

Pro zaslání dalších informací stačí vložit mailovou adresu a potvrdit „Souhlas se zasíláním“